Opleiding tot Leraar basisonderwijs

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo Lerarenopleiding basisonderwijs (pabo)
VooropleidingOnderwijsassistent (Mbo 4)
VooropleidingMbo 4, Havo of Vwo
VervolgopleidingLerarenopleiding Voortgezet Onderwijs (Hbo)

Lerarenopleiding basisonderwijs (pabo)

De lerarenopleiding basisonderwijs is een brede opleiding, omdat je binnen deze opleiding te maken krijgt met uiteenlopende vakken, zoals aardrijkskunde, rekenen, taal, schrijven en bijvoorbeeld bewegingsonderwijs. Als leraar binnen het basisonderwijs geef je les in verschillende vakken. Tijdens deze opleiding krijg je te maken met vakken als pedagogiek, psychologie, onderwijskunde en sociale redzaamheid, logopedie, mediawijsheid, techniek, drama, algemene studievaardigheden en specifieke leerkrachtvaardigheden, zoals observeren van kinderen of het ontwerpen van lessen. De lerarenopleiding basisonderwijs is een praktijkgerichte opleiding, waarbinnen je veel stage zal lopen. Binnen het eerste en tweede studiejaar zal je over het algemeen één dag in de week stage lopen. Vanaf het derde studiejaar zal je twee dagen in de week stage lopen. Het laatste jaar van de opleiding zal je ook nog eens de verplichte LIO-stage moeten doorlopen. De LIO-stage is sterk gericht op het zelfstandig kunnen geven van les. Tijdens deze stageperiode sta je meestal alleen voor de klas, maar sta je wel onder toezicht van een ervaren leerkracht, die gezien moet worden als je leermeester. Binnen deze opleiding zal je in de laatste fase ook een minor moeten uitkiezen. Een minor is een specialisatie binnen de opleiding. De lerarenopleiding basisonderwijs kent over het algemeen de minors rekenen en wiskunde, taalspecialist op de basisschool, passend onderwijs, zicht op speciaal onderwijs, bewegingsonderwijs, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), cultuureducatie en de minor Early English.

Opleidingsduur en niveau Lerarenopleiding basisonderwijs (pabo)

Over het algemeen zal de lerarenopleiding basisonderwijs vier jaar in beslag nemen. Deze opleiding is in sommige gevallen ook sneller af te ronden, als je beschikt over de juiste vooropleidingen. De lerarenopleiding basisonderwijs is geen bijzonder zware Hbo-opleiding te noemen, maar moet wel bij je passen. Daarnaast is je taalvaardigheid en rekenvaardigheid erg belangrijk binnen deze opleiding.

Vervolgopleidingen Lerarenopleiding basisonderwijs (pabo)

Na de lerarenopleiding basisonderwijs is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding Lerarenopleiding basisonderwijs (pabo)

Over het algemeen zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier, havo- of vwo-diploma moeten beschikken, voordat je toegelaten zal worden tot de lerarenopleiding basisonderwijs. Daarnaast kunnen er extra toelatingseisen van toepassing zijn, die per vooropleiding kunnen verschillen. De meeste hogescholen zullen eerst een uitgebreide studiekeuzecheck houden om te bekijken of deze opleiding wel bij je past. De studiekeuzecheck gaat niet alleen over het opleidingsniveau. Deze gaat ook over de motivatie en de persoonlijkheid van studenten.

Mijnzzp.nl