Docent aardrijkskunde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent aardrijkskunde
Betekenis aardrijkskunde
Belang van aarderijkskunde les
Enkele weetjes over de Aarde:
Film docent aardrijkskunde:
Film student leraar aardrijkskunde:
Opleidingen tot docent aardrijkskunde
Bedrijven waar een docent aardrijkskunde werkzaam kan zijn
Competenties docent aardrijkskunde
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent aardrijkskunde
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent aardrijkskunde
Eigen bedrijf starten als Docent aardrijkskunde
Boekhoudprogramma vergelijken Docent aardrijkskunde

Beroep docent aardrijkskunde

Een docent aardrijkskunde is verantwoordelijk voor het geven van aardrijkskundeles aan leerlingen of studenten, afhankelijk van de soort school waarvoor de docent aardrijkskunde werkzaam is. Aardrijkskunde is een wetenschappelijke discipline, die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak. Dit heeft niet alleen betrekking op het in kaart brengen van landen of plaatsen, omdat aardrijkskunde ook betrekking heeft op cultuur, plantenleven en de dierenwereld. Ook het milieu speelt een belangrijke rol binnen aardrijkskunde. Aardrijkskunde is een brede wetenschappelijke discipline, die bestaat uit verschillende zelfstandige wetenschappen. Een andere benaming voor aardrijkskunde is ook wel geografie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een docent aardrijkskunde het beste omschrijven als het voorbereiden en geven van onderwijskundige aardrijkskundelessen aan leerlingen of studenten. Wat er precies onderwezen wordt is afhankelijk van de soort school en het niveau, omdat aardrijkskunde op verschillende niveaus onderwezen kan worden. Als docent aardrijkskunde is het belangrijk om leerlingen of studenten te enthousiasmeren voor aardrijkskunde, omdat aardrijkskunde eigenlijk voor iedereen belangrijk is. Daarnaast is aardrijkskunde een leuk vak en vooral een boeiend vakgebied. Vanzelfsprekend moet een docent aardrijkskunde beschikken over didactische vaardigheden om aardrijkskunde op de juiste manier te kunnen onderwijzen aan leerlingen of studenten. De meeste leerlingen krijgen zowel op de lagere en op de middelbare school te maken met aardrijkskunde. Zoals eerder omschreven heeft aardrijkskunde niet alleen betrekking op landen of hoofdsteden. Binnen aardrijkskundelessen is er ook aandacht voor economische geografie. Economische geografie heeft betrekking op het klimaat, de geologie en sociaal-politieke factoren die van invloed kunnen zijn op de aarde.

Betekenis aardrijkskunde

Om de betekenis van aardrijkskunde te begrijpen hoef je eigenlijk alleen maar om je heen te kijken. Alles wat wij dagelijks kunnen zien heeft met aardrijkskunde te maken. Denk bijvoorbeeld aan de rivieren die door het landschap stromen, aan de duinen aan zee, aan de zee zelf of aan heuvellandschappen zoals die te vinden zijn in Limburg. Aardrijkskunde is onder te verdelen in twee groepen, namelijk sociale geografie en fysische geografie. Sociale geografie heeft betrekking op mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe mensen samenleven in de maatschappij en aan de invloeden van de mens op de aarde. Iemand die gespecialiseerd is in sociale geografie noemt men ook wel een socioloog. Fysische geografie heeft betrekking op natuurkundige aardrijkskunde. Denk hierbij aan studies gericht op aardwetenschappen, waarbinnen natuurkundige processen bestudeerd worden die van invloed zijn op het ontstaan van landschappen. Fysische geografie is een onderdeel van de aardwetenschappen, dat bestaat uit verschillende wetenschappen zoals geomorfologie, oceanografie, biologie, seismologie en vulkanologie. Aardrijkskunde is op een brede manier aan te merken als belangrijk vak voor iedereen.

Belang van aarderijkskunde les

Het belang van aardrijkskunde wordt er snel duidelijk op de lagere school. Leerlingen krijgen in de meeste gevallen voor het eerst te maken met aardrijkskunde door middel van topografie. Topografie heeft in eerste instantie meestal betrekking op het leren kennen van alle verschillende provincies, hoofdsteden en rivieren van Nederland. Het uit je hoofd leren kennen van alle provincies, hoofdsteden en rivieren is belangrijk voor de algemene ontwikkeling, ondanks dat er tegenwoordig gebruikgemaakt kan worden van moderne navigatiesystemen. Navigatiesystemen maken gebruik van digitale landkaarten, die gemaakt worden door cartografen. Navigatiesystemen kunnen alleen werken door het opvangen van satellietsignalen die zich in de ruimte bevinden.

Enkele weetjes over de Aarde:

 • Als de Aarde een keer om de zon is gedraaid, dan heeft de Aarde zelf 366,26 ronden gemaakt.
 • De Aarde bestaat voor 71 procent uit water.
 • De Aarde heeft een natuurlijke satelliet, de Maan.
 • De Aarde met een snelheid van 29,783 km/s om de zon draait.
 • De Aarde in 23 uur, 56 minuten en 4,091 seconden om zijn as draait.
 • De Aarde 4,57 miljard jaar oud is en het eerste leven 1 miljard jaar later is ontstaan.
 • De Aarde steeds langzamer gaat draaien door de Maan.
 • De Aardkern bestaat voornamelijk uit ijzer en nikkel.
 • De Aardas een hoek maakt van 23,439281 graden.
 • De gemiddelde hoogte van het land boven zeespiegel is 700 meter.
 • De zeebodem ligt gemiddeld 3500 meter onder de zeespiegel.
 • De bekendste diepste plek op zee ligt bij de Marianentrog en is 11 kilometer diep.
 • De Maan de getijden op Aarde veroorzaakt.
 • De zon in massa ongeveer 300.000 maal zo groot is als de Aarde.
 • De afstand Aarde zon bijna 150 miljoen kilometer bedraagt.
 • De diameter van de Maan is een kwart van de Aarde.
 • De zon 400 keer verder staat van de Aarde als de Maan.
 • Het hoogste punt op aarde is de Mount Everest, 8844 meter.

Film docent aardrijkskunde:

Film student leraar aardrijkskunde:

Opleidingen tot docent aardrijkskunde

Wie als leraar aardrijkskunde wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding aardrijkskunde mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent aardrijkskunde is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent aardrijkskunde tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp docent, dan is het tevens belangrijk om de boekhouding op de juiste manier te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met goede boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een docent aardrijkskunde werkzaam kan zijn

Een docent aardrijkskunde is over het algemeen werkzaam binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast kan een docent aardrijkskunde werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs of binnen het volwassenenonderwijs. Waar een docent aardrijkskunde precies werkzaam zal zijn is meestal afhankelijk van de genoten opleidingen en bevoegdheden als docent aardrijkskunde. Een docent aardrijkskunde kan ook les geven binnen het lager onderwijs. In dat geval is wel eerder de benaming leraar basisonderwijs van toepassing. Een leraar basisonderwijs moet gezien worden als allround onderwijzer die verschillende vakken kan geven, zoals aardrijkskunde, rekenen en Nederlands.

Competenties docent aardrijkskunde

De belangrijkste competentie van een docent aardrijkskunde is dat de docent aardrijkskunde beschikt over didactische vaardigheden. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent aardrijkskunde met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat een docent aardrijkskunde leerlingen of studenten op de juiste manier weet te motiveren en te inspireren. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, onderwijskundig, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent aardrijkskunde

Het vinden van werk als een docent aardrijkskunde is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent aardrijkskunde. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent aardrijkskunde moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent aardrijkskunde kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar een docent aardrijkskunde werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent aardrijkskunde

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent aardrijkskunde wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent aardrijkskunde zal doorgaans tussen de 3800 en 5000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Docent aardrijkskunde

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent aardrijkskunde, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent aardrijkskunde

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent aardrijkskunde bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent aardrijkskunde.

Mijnzzp.nl