Cartograaf

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een cartograaf is een wetenschapper die zich heeft gespecialiseerd in cartografie. Cartografie is de wetenschap en techniek om geografische ruimtegebonden informatie in kaart te brengen. Eén van de belangrijkste taken van een cartograaf is het inzichtelijk maken van ruimtelijke informatie door het maken van landkaarten, zoals wij die allemaal kennen en gebruiken. Cartografie is een communicatiewetenschap, waarbinnen het verzamelen van geografische ruimtegebonden informatie de hoofdrol speelt. Tegenwoordig maken cartografen gebruik van computers en computersystemen om gegevens te kunnen verwerken, zoals voor digitale landkaarten. Een cartograaf gebruikt hiervoor meestal het geografisch informatiesysteem (GIS), waarmee grote hoeveelheden analoge topografische data omgezet kan worden in digitale data. Een andere benaming voor cartografie is ook wel ruimtelijke informatiekunde. In het kort kunnen we de inhoudelijke werkzaamheden van een cartograaf het beste omschrijven als het toegankelijk en hanteerbaar maken van ruimtelijke informatie. Ook het overdragen van deze informatie speelt een belangrijke rol, omdat mensen afhankelijk zijn van de data. Als cartograaf ben je verantwoordelijk voor het maken van verschillende geografische ruimtegebonden kaarten. Denk bijvoorbeeld aan wegenkaarten, waterkaarten, bestemmingsplankaarten en aan kaarten waarop alle flora en fauna is opgenomen binnen een bepaalde regio. Het is dus niet zo dat een cartograaf alleen verantwoordelijk is voor het maken van wegenkaarten. In de meeste gevallen gebruikt een cartograaf satellietgegevens om digitale kaarten te kunnen maken. Door middel van satellietgegevens kunnen cartografen zeer nauwkeurige kaarten maken, die door verschillende instanties, overheden en particulieren gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan natuurorganisaties, civiele bedrijven, de scheepvaart, ambtenaren en aan weggebruikers.

Een landkaart is een gemodelleerde weergave van het aardoppervlak, dat meestal een geografische weergave betreft die op schaal is verwerkt tot een bruikbare landkaart. Naast landkaarten kan een cartograaf andere soorten kaarten maken die geen geografische weergave betreffen, zoals een thematische kaart. Een thematische kaart is een kaart die bijvoorbeeld het aantal mensen aangeeft die binnen een bepaalde regio wonen door middel van stippen op de kaart. Hoe groter de stippen zijn, hoe meer mensen er binnen de regio wonen. Een thematische kaart heeft dus geen betrekking op topografie, maar op een bepaald thema, zoals het aantal mensen binnen een bepaalde regio. Daarnaast kennen we nog de zogenaamde geïllustreerde landkaarten. Een geïllustreerde landkaart is een landkaart die bepaalde symbolen bevat, zoals kleine tekeningen, die bijvoorbeeld aangeven waar en hoeveel kinderen er precies wonen. Geïllustreerde landkaarten zijn vooral educatief gezien belangrijk voor kinderen om te leren begrijpen hoe kaarten precies werken.

Belang van cartografie

Cartografie is voor iedereen belangrijk, omdat we allemaal gebruikmaken van cartografie. Cartografie heeft niet alleen betrekking op de bekende routekaarten zoals die we allemaal gebruiken, maar juist ook voor het bedrijfsleven en overheden. Denk bijvoorbeeld aan de bekende kadaster kaarten die precies aangeven welke bebouwing er staat op een perceel, hoe groot het perceel is en van wie het perceel is. Binnen Nederland is alle grond opgemeten en vastgelegd door middel van cartografie, zodat altijd duidelijk is hoe groot een perceel is en van wie het perceel precies is. Daarnaast is er altijd terug te vinden welke bebouwing er precies behoort te staan op het perceel. Om deze gegevens te kunnen verzamelen maakt het Kadaster onder andere gebruik van speciale landmeters.

Cartografie in het dagelijks leven

Zoals eerder omschreven maken we allemaal gebruik van cartografie. Het bekendste voorbeeld hiervan is voor de meeste mensen de bekende navigatiesystemen, die gebruikmaken van wegenkaarten. Deze navigatiesystemen kunnen niet werken zonder de juiste cartografie gegevens. Kaartenmakers besteden dan ook veel aandacht aan het verzamelen en bijhouden van cartografie gegevens, zodat mobiele navigatiesystemen kunnen werken op de juiste manier. Kaartenmakers verkrijgen deze data door het uitvoeren van veldonderzoek en door het bestuderen van luchtfoto's en satellietfoto's. Daarnaast zijn navigatiesystemen tegenwoordig zo slim dat ze ook informatie terug kunnen sturen, als bepaalde informatie achterhaald blijkt te zijn. Het uitvoeren van veldonderzoek heeft meestal betrekking op het rondrijden met speciale camerawagens die de cartografie data verzamelen voor de kaartenmakers.

Wat doet een cartograaf:

Landkaarten maken:

Opleidingen tot cartograaf

Er bestaan verschillende soorten opleidingsmogelijkheden als cartograaf die van niveau kunnen verschillen, zoals de Hbo-opleiding Geodesie en de universitaire studie Geo-information Science and Earth Observation. Deze opleidingen hebben niet alleen betrekking op cartografie, maar ook op klimaatverandering, natuurontwikkeling en omgevingswetenschappen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een cartograaf werkzaam kan zijn

Als cartograaf kan je voor diverse bedrijven en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, provincies, kaartenmakers, het Kadaster of aan uitgevers van atlassen. Daarnaast kan je werkzaam zijn voor waterschappen.

Competenties cartograaf

De belangrijkste competentie als cartograaf is het secuur kunnen werken, zodat de verzamelde data op de juiste manier inzichtelijk gemaakt kan worden. Binnen dit beroep staat het werken met verschillende computerprogramma's hoog aangeschreven en is het dus belangrijk dat je beschikt over technisch inzicht. Omdat een cartograaf tegenwoordig ook gebruikmaakt van 3D-tekeningen is het belangrijk dat je beschikt over visueel en ruimtelijk vermogen. Daarnaast moet je over onderzoeksvaardigheden beschikken, omdat je diverse data zal moeten analyseren en verwerken, zoals luchtfoto's en satellietgegevens. Daarnaast zul je communicatief sterk onderlegd moeten zijn, omdat je meestal met verschillende mensen samen zal werken, zoals landmeters en verschillende opdrachtgevers.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als cartograaf

Het arbeidsmarktperspectief van een cartograaf is over het algemeen goed te noemen als je over de juiste opleidingen beschikt. Als cartograaf kan je werkzaam zijn voor diverse soorten bedrijven en overheden, waardoor het verkrijgen van een baan meestal niet moeilijk is. Daarnaast zijn er maar relatief gezien weinig mensen echt gespecialiseerd in cartografie. De doorgroeimogelijkheden als cartograaf moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie. Als je beschikt over een universitaire studie is het ook mogelijk om te promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris cartograaf

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als cartograaf, omdat je voor verschillende soorten werkgevers actief kan zijn binnen verschillende branches. Een cartograaf zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als je beschikt over een universitair diploma is het denkbaar dat het salaris hoger zal uitvallen.

Read this information on Cartographer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Kartograf auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Cartografo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Cartograaf

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Cartograaf bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl