Luchtfotograaf

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een luchtfotograaf is een fotograaf die zich gespecialiseerd heeft in luchtfotografie. Luchtfotografie heeft betrekking op het maken van foto's vanuit een helikopter of vliegtuig. Daarnaast heeft luchtfotografie tegenwoordig betrekking op het maken van foto's door het gebruiken van een drone die voorzien is van een fotocamera. Luchtfoto's worden om verschillende redenen gemaakt, zoals voor het inspecteren van gebouwen, het inspecteren van bruggen, het inspecteren van grote schoorstenen, het in kaart brengen van bebouwing, het in kaart brengen van landschappen of als bedrijfspresentatie. Door het maken van luchtfoto's kunnen moeilijk bereikbare plekken makkelijker geïnspecteerd worden of kan een gemeente bijvoorbeeld alle bebouwingen in kaart brengen binnen de gemeente. Daarnaast kunnen luchtfoto's gewoon bijzondere foto's zijn die verkocht kunnen worden aan particulieren, bedrijven of overheden. Afhankelijk van de soort opdracht kan een luchtfotograaf er voor kiezen om gebruik te maken van een helikopter, vliegtuig of drone. Luchtfotografie moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat luchtfotografie om verschillende redenen toegepast kan worden. Luchtfotografie kan bijvoorbeeld ook toegepast worden om woningen te fotograferen vanuit de lucht. Dit soort luchtfoto's worden tegenwoordig veel gebruikt door makelaars om woningen op een bijzondere manier in de markt te kunnen zetten. Door de opkomst van moderne technieken zijn er tegenwoordig meer mogelijkheden om luchtfoto's te maken. Daarnaast kunnen fotografen gebruik maken van een speciaal statief om luchtfoto's te maken. Dit noemt men ook wel hoogtefotografie. Bij hoogtefotografie staat de fotograaf zelf op de grond. Bij hoogtefotografie maakt de fotograaf gebruik van een lang statief om hoogte foto's te maken. Oorspronkelijk spreekt men van luchtfotografie als luchtfoto's vanaf minimaal driehonderd meter hoogte genomen worden.

Een luchtfotograaf is dus een fotograaf die zich gespecialiseerd heeft in luchtfotografie. Zoals eerder omschreven wordt luchtfotografie om verschillende redenen toegepast. Ook de overheid maakt veelvuldig gebruik van luchtfoto's om verschillende redenen. Daarnaast kan een luchtfotograaf in opdracht werken van particulieren of ondernemers, die bijzondere luchtfoto's willen laten maken. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten die mooie luchtfoto's wil laten maken van een fabriek. Dit soort luchtfoto's is over het algemeen niet zomaar te verkrijgen. De laatste jaren is er wel sprake van veranderingen binnen de luchtfotografie, omdat in lang niet alle gevallen gebruik gemaakt hoeft te worden van een helikopter of vliegtuig. De werkzaamheden kunnen in veel gevallen ook uitgevoerd worden door middel van een drone. Dit is overigens wel afhankelijk van de soort opdracht, omdat met een vliegtuig en helikopter hoger gevlogen mag worden dan met een drone. Daarnaast mogen bedrijven niet zomaar overal vliegen met een drone. De drone is vooral populair bij verkoopfoto's van woningen en bij inspecties, zoals van de infrastructuur.

Vliegtuigfotografie

Luchtfoto's die gemaakt worden vanuit vliegtuigen gebeurt meestal met aangepaste vliegtuigen die links en rechts voorzien zijn van speciale vliegtuigdeuren. Deze deuren noemt men ook wel fotodeuren. Fotodeuren zijn zo ontworpen dat fotografen alle bewegingsruimte hebben om foto's te kunnen maken. Ook wordt er gebruik gemaakt van vliegtuigen die relatief gezien langzaam kunnen vliegen, zodat er goede foto's gemaakt kunnen worden. Het maken van goede luchtfoto's is over het algemeen lastig, omdat er sprake is van bewegende beelden. Een langzaam vliegend vliegtuig is dan ook zeer geschikt om goede luchtfoto's te kunnen maken.

Waarom luchtfoto's maken

Luchtfoto's zijn niet alleen bijzondere of mooie foto's. Luchtfoto's worden ook gemaakt door verschillende overheidsinstanties om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan de kustwacht die foto's maakt van zeeschepen op zee om mogelijke overtredingen vast te kunnen leggen. Een mogelijke overtreding kan zijn het illegaal loze van vloeistoffen, zoals afgewerkte olie of huisvuil aan boord van het schip. Dit zijn zware milieudelicten die meestal alleen aangetoond kunnen worden door foto's. Deze foto's kunnen dan later gebruikt worden als bewijs in een mogelijke rechtszaak.

Ook gemeentes en provincies laten regelmatig luchtfoto's maken om mogelijke misstanden aan het licht te kunnen brengen. Denk hierbij aan mensen die illegale bebouwing gebouwd hebben op hun perceel zonder toestemming van de gemeente. De meeste gemeentes laten regelmatig luchtfoto's maken zodat illegale bebouwingen snel opgespoord kunnen worden. Maar denk ook aan speciale milieuambtenaren die luchtfoto's kunnen maken boven land om milieuovertredingen op te sporen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boer die mest aan het uitrijden is zonder de mest onder te werken. Het onderwerken van mest is verplicht om stankoverlast te voorkomen. Daarnaast mogen boeren alleen binnen bepaalde periodes mest uitrijden. Luchtfoto's kunnen ook gemaakt worden omdat mensen een bijzondere foto wensen van hun bedrijf, woning of hun leefomgeving. Luchtfoto's zijn in veel gevallen bijzondere foto's, juist omdat ze vanuit de lucht gemaakt worden. Vooral in combinatie met mogelijk mooi weer of een wolkendek kunnen de mooiste foto's ontstaan.

Luchtfotografie:

Kustwacht vliegtuigen:

Opleidingen tot luchtfotograaf

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden om als luchtfotograaf te kunnen werken. Wel zijn er zowel op Mbo-niveau als op Hbo-niveau opleidingsmogelijkheden voor het beroep fotograaf. Op het Mbo kan je starten met de opleiding medewerker fotografie op niveau twee, en vervolgens de Mbo-opleiding fotograaf volgen op niveau vier. De opleiding tot fotograaf via de Mbo-school zal doorgaans vier jaar in beslag nemen, en stoomt je klaar als fotograaf. Wie daarna nog verder wil leren kan het beste de een Hbo-opleiding volgen. De richting fotografische vormgeving is zowel in een tweejarige studie te volgen als in een vierjarige studie. Tijdens de opleiding zal je ook werken en, afhankelijk van de gekozen studie, één of twee dagen in de week naar school gaan voor de theorie. Tijdens de opleiding fotograaf is er onder meer aandacht voor de volgende vakken: portretfotografie, belichting, montage, analoge technieken, digitale technieken, cameratechniek en creativiteit. Maar natuurlijk leer je ook werken met de meest bekende fotoprogramma's om je foto's te kunnen bewerken. Na je opleiding zijn er als fotograaf diverse specialisaties mogelijk waar je je op kan richten, afhankelijk van je eigen wensen als fotograaf. Ook zijn er genoeg cursussen te vinden op het gebied van fotografie. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een luchtfotograaf werkzaam kan zijn

Als luchtfotograaf ben je in de meeste gevallen werkzaam als ondernemer en voer je opdrachten uit voor verschillende opdrachtgevers, zoals gemeentes, provincies, makelaars of andere soorten opdrachtgevers. Als luchtfotograaf kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn, die behoefte hebben aan bijzondere luchtfoto's. De meeste fotografen zijn tegenwoordig werkzaam als ondernemer en niet in loondienst werkzaam. Zoals eerder omschreven kan een luchtfotograaf tegenwoordig in sommige gevallen ook gebruik maken van een drone.

Competenties luchtfotograaf

De belangrijkste competentie als luchtfotograaf is je vakinhoudelijke kennis met betrekking tot fotografie. Daarnaast mag je natuurlijk geen hoogtevrees of vliegangst hebben, omdat je regelmatig vanuit een vliegtuig en/of helikopter zal moeten fotograferen. De specialisatie luchtfotografie is een bijzondere specialisatie, omdat je met bewegende beelden te maken krijgt. De combinatie van bewegende beelden en het maken van goede foto's is over het algemeen niet zo makkelijk te noemen en zal om de nodige en kennis en ervaring vragen. Als de luchtfoto's gemaakt worden met een drone die voorzien is van een camera zal de luchtfotograaf niet alleen een fotograaf zijn maar ook de bestuurder of piloot van de drone. Het bedrijfsmatig vliegen met een drone is binnen Nederland alleen toegestaan als je beschikt over de juiste papieren en ontheffingen. Algemeen belangrijke woorden voor een luchtfotograaf zijn communicatie, creativiteit, plannen, presteren, inspiratie, organiseren en netwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als luchtfotograaf

Het arbeidsmarktperspectief als luchtfotograaf is over het algemeen niet heel goed te noemen als we het hebben over een reguliere baan in loondienst. De meeste fotografen werken tegenwoordig als ondernemer en niet in loondienst. Als we het hebben over een freelance fotograaf met de specialisatie luchtfotografie zijn de opdrachten meestal sterk afhankelijk van het netwerk van de fotograaf en zijn of haar portfolio met betrekking tot luchtfoto's. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden als luchtfotograaf. Wel is denkbaar dat een luchtfotograaf ook gespecialiseerd is in andere vormen van fotografie. Daarnaast kan een ervaren fotograaf fotografieles geven aan cursisten en/of leerlingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris luchtfotograaf

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep luchtfotograaf, omdat de meeste fotografen tegenwoordig als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn en je als zelfstandig werkende fotograaf zelf je arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Een fotograaf in loondienst zal doorgaans tussen de 2000 en 2800 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding, bekendheid en verdere verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende luchtfotograaf werkt doorgaans in opdracht, tegen een vaste vergoeding.

Mijnzzp.nl