Toezichthouder milieu en ruimte

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een toezichthouder milieu en ruimte is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met regelgeving en wetgeving op milieu- en arbogebied. Denk hierbij aan milieuklachten, milieuovertredingen, onderzoek uitvoeren en aan het geven van milieuadviezen. Een andere benaming voor een toezichthouder milieu en ruimte is ook wel milieu-inspecteur. Als toezichthouder milieu en ruimte kan je dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, afhankelijk van de werkgever en het opleidingsniveau. Toezicht heeft ook betrekking op handhaving als dit nodig mocht zijn. Als toezichthouder milieu en ruimte ben je meestal werkzaam op de afdeling Milieu en/of Ruimtelijke Ordening, die voorkomt bij verschillende soorten overheidsinstanties.

Eén van de belangrijkste taken als toezichthouder milieu en ruimte is het voorkomen van mogelijke milieuovertredingen en het geven van advies aan particulieren en bedrijven. Bij mogelijke milieuovertredingen is het de taak van de toezichthouder milieu en ruimte om maatregelen te nemen, zoals het nemen van bodemmonsters of watermonsters. Dit hoef je meestal niet zelf te doen, omdat hiervoor ook gespecialiseerde bedrijven bestaan, afhankelijk van de soort overtreding.

Milieuvervuiling heeft niet alleen betrekking op mogelijke grondvervuiling of watervervuiling. Denk bijvoorbeeld ook aan geluidsoverlast, flora en fauna, kapotte vuilniszakken op straat en aan vergunningplichtige werkzaamheden, zoals het verwijderen van asbest.

Milieu en ruimte

De termen milieu en ruimte zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe of bestaande bedrijven, die door de gemeente gecontroleerd worden op milieuwetgeving. De meeste bedrijven hebben op één of andere manier met milieuwetgeving te maken. Het is de toezichthouder milieu en ruimte die deze bedrijven controleert op milieuwetgeving. Denk bijvoorbeeld aan een garagebedrijf, dat niet zomaar accu's of olie op de grond mag opslaan. Accu's en olie moeten op de juiste manier opgeslagen worden door middel van speciale lekbakken. De term ruimte kan weer betrekking hebben op de aanwezigheid van brandblussers of betrekking hebben op mogelijke geluidsnormen.

Milieu-inspecteur waterschappen:

Milieufunctionaris:

Opleidingen tot toezichthouder milieu en ruimte

Toezichthouder milieu en ruimte is over het algemeen een beroep op Mbo-niveau vier. De opleiding toezichthouder milieu en ruimte zal over het algemeen drie tot vier jaar in beslag nemen. Dit beroep komt ook voor op Hbo-niveau, maar het betreft dan wel een andere opleiding, namelijk de Hbo-opleiding Milieukunde. De functie toezichthouder milieu en ruimte kan binnen de praktijk op verschillende manieren voorkomen en deze kunnen van opleidingsniveau verschillen. Zie voor meer informatie ook het beroep buitengewoon opsporingsambtenaar en het beroep milieukundige.

Bedrijven waar een toezichthouder milieu en ruimte werkzaam kan zijn

Als toezichthouder milieu en ruimte kan je werkzaam zijn voor verschillende soorten werkgevers zoals gemeentes, provincies, waterschappen of heemraadschappen, of ben je bijvoorbeeld werkzaam voor een ingenieursbureau of aannemer.

Competenties toezichthouder milieu en ruimte

De competenties als toezichthouder milieu en ruimte kunnen verschillen per functie en opleidingsniveau, omdat het beroep binnen de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Algemeen belangrijke competenties zijn overtuigingskracht, inzicht, flexibiliteit, nauwkeurigheid en resultaatgerichtheid. Omdat advies geven een belangrijke rol speelt binnen dit beroep zal je ook over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als toezichthouder milieu en ruimte

Het arbeidsmarktperspectief als toezichthouder milieu en ruimte is over het algemeen goed te noemen. Binnen Nederland heeft iedereen wel te maken met het milieu en milieuwetgeving, waardoor er een grote vraag is naar goed opgeleide milieuambtenaren. De doorgroeimogelijkheden als toezichthouder milieu en ruimte zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Doorgroeien binnen deze functie is meestal alleen mogelijk als je beschikt over de juiste opleidingen

Arbeidsvoorwaarden en salaris toezichthouder milieu en ruimte

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten overheden en bedrijven werkzaam kan zijn. Een toezichthouder milieu en ruimte op Mbo-niveau zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl