Toezichthouder milieu en ruimte

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een toezichthouder milieu en ruimte is meestal een buitengewoon opsporingsambtenaar, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met regelgeving en wetgeving op milieu- en arbogebied. Denk hierbij aan milieuklachten, milieuovertredingen, het uitvoeren van onderzoek en aan het geven van milieuadviezen. Een andere benaming voor toezichthouder milieu en ruimte is wel milieu-inspecteur. Als toezichthouder milieu en ruimte kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, afhankelijk van de werkgever en het opleidingsniveau. Als toezichthouder milieu en ruimte ben je meestal werkzaam op de afdeling milieu en/of ruimtelijke ordening, die voorkomt bij verschillende overheidsinstanties. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een toezichthouder milieu en ruimte het beste omschrijven als het opsporen van mogelijke milieuovertredingen, zodat overtreders aangepakt kunnen worden. Als toezichthouder milieu en ruimte zal je in veel gevallen zelfstandig onderzoek uitvoeren naar mogelijke overtredingen, echter heeft een toezichthouder milieu en ruimte ook te maken met burgers die klachten hebben. Het onderzoeken van klachten behoort ook tot de werkzaamheden van een toezichthouder milieu en ruimte. Een ander voorbeeld is het bezoeken van bedrijven om te controleren op de naleving van milieuregelgeving. De meeste gemeenten bezoeken regelmatig bedrijven om te controleren op milieumaatregelen. Deze werkzaamheden behoren over het algemeen ook toe tot een toezichthouder milieu en ruimte. Als een toezichtouder milieu en ruimte niet aangemerkt kan worden als buitengewoon opsporingsambtenaar mag een toezichthouder milieu en ruimte niet zelfstandig handhavend optreden en geen proces-verbalen uitschrijven. In dat geval is een toezichthouder milieu en ruimte alleen verantwoordelijk voor het signaleren van overtredingen.

Een toezichthouder milieu en ruimte is dus verantwoordelijk voor het handhaven van milieuwetgeving. Een belangrijke aanvulling hierop is dat een toezichthouder milieu en ruimte alleen handhavend mag optreden als we spreken van een buitengewoon opsporingsambtenaar. In alle andere gevallen is een toezichthouder milieu en ruimte alleen verantwoordelijk voor het signaleren van overtredingen. Eén van de belangrijkste taken van een toezichthouder milieu en ruimte is het voorkomen van mogelijke milieuovertredingen en het geven van advies aan particulieren en bedrijven. Bij mogelijke milieuovertredingen is het de taak van de toezichthouder milieu en ruimte om maatregelen te nemen, zoals het nemen van bodemmonsters of watermonsters. Dit hoef je meestal niet zelf te doen, omdat hiervoor ook gespecialiseerde bedrijven bestaan, afhankelijk van de overtreding. Milieuvervuiling heeft niet alleen betrekking op mogelijke grondvervuiling of watervervuiling. Denk bijvoorbeeld ook aan geluidsoverlast, flora en fauna, kapotte vuilniszakken en aan vergunningplichtige werkzaamheden, zoals het verwijderen van asbest. Het is niet zo dat alle milieukundigen zomaar aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Denk bijvoorbeeld aan milieuambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het controleren van bedrijven op milieuwetgeving. Milieuambtenaren niet werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar. Milieuambtenaren beschikken meestal wel over de bevoegdheid om bestuursrechtelijk te handhaven.

Wat doet een toezichthouder milieu en ruimte

Een toezichthouder milieu en ruimte is in de kern verantwoordelijk voor het houden van toezicht op milieuwetgeving en ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening heeft betrekking op het samenspel tussen de samenleving en ruimte. Dit houdt in dat een toezichtouder milieu en ruimte verantwoordelijk kan zijn voor het handhaven van het parkeerbeleid binnen een gemeente. Een ander voorbeeld is het handhavend optreden tegen mensen, die hun heg niet snoeien, waardoor de gemeenschappelijke stoep niet meer goed toegankelijk is. Het is dus niet zo dat een toezichthouder milieu en ruimte alleen te maken heeft met milieuwetgeving. Tegenwoordig kan een toezichthouder milieu en ruimte verantwoordelijk zijn voor het controleren van verplichte brandblussers bij bedrijven of het controleren of aannemers wel de juiste regels naleven.

Milieu en ruimte

De termen milieu en ruimte zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe of bestaande bedrijven, die door de gemeente gecontroleerd worden op milieuwetgeving. De meeste bedrijven hebben op één of andere manier met milieuwetgeving te maken. Het is de toezichthouder milieu en ruimte die deze bedrijven controleert op milieuwetgeving. Denk bijvoorbeeld aan een garagebedrijf, dat niet zomaar accu's of olie op de grond mag opslaan. Accu's en olie moeten op de juiste manier opgeslagen worden door middel van speciale lekbakken. De term ruimte kan weer betrekking hebben op de aanwezigheid van brandblussers of betrekking hebben op mogelijke geluidsnormen.

Milieu-inspecteur waterschappen:

Milieufunctionaris:

Opleidingen tot toezichthouder milieu en ruimte

Toezichthouder milieu en ruimte is over het algemeen een beroep op Mbo-niveau vier. De opleiding toezichthouder milieu en ruimte zal over het algemeen drie tot vier jaar in beslag nemen. Dit beroep komt ook voor op Hbo-niveau, maar het betreft dan wel een andere opleiding, namelijk de hbo-opleiding Milieukunde. De functie toezichthouder milieu en ruimte kan binnen de praktijk op verschillende manieren voorkomen en deze kunnen van opleidingsniveau verschillen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een toezichthouder milieu en ruimte werkzaam kan zijn

Een toezichthouder milieu en ruimte kan voor verschillende werkgevers werkzaam zijn, zoals een gemeente, provincie, waterschap, of is werkzaam voor een ingenieursbureau of milieukundig adviesbureau. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle toezichthouder milieu en ruimte aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. In de meeste gevallen zal een toezichthouder milieu en ruimte werkzaam zijn als ambtenaar.

Competenties toezichthouder milieu en ruimte

De competenties van een toezichthouder milieu en ruimte kunnen verschillen per functie en opleidingsniveau, omdat het beroep in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. In het algemeen is het wel belangrijk dat een toezichthouder milieu en ruimte beschikt over voldoende juridische kennis, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Daarnaast zijn je communicatieve vaardigheden belangrijk, omdat je veel in het veld werkzaam bent. Algemeen belangrijke woorden zijn overtuigingskracht, inzicht, flexibiliteit, nauwkeurigheid, plannen, organiseren en resultaatgerichtheid. Als laatste is ook belangrijk om conflictbeheersing te benoemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als toezichthouder milieu en ruimte

Het arbeidsmarktperspectief van een toezichthouder milieu en ruimte is over het algemeen goed te noemen. Binnen Nederland heeft iedereen wel te maken met het milieu en milieuwetgeving, waardoor er een grote vraag is naar goed opgeleide milieuambtenaren. De doorgroeimogelijkheden van een toezichthouder milieu en ruimte zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Doorgroeien binnen deze functie is meestal alleen mogelijk als je beschikt over de juiste opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris toezichthouder milieu en ruimte

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten overheden en bedrijven werkzaam kan zijn. Een toezichthouder milieu en ruimte op Mbo-niveau zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Toezichthouder milieu en ruimte

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Toezichthouder milieu en ruimte bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl