Team Mijnzzp

Wat doet een Toezichthouder milieu en ruimte?

Een toezichthouder milieu en ruimte is meestal een buitengewoon opsporingsambtenaar, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met regelgeving en wetgeving op milieu- en arbogebied. Denk hierbij aan milieuklachten, milieuovertredingen, het uitvoeren van onderzoek en aan het geven van milieuadviezen. Een andere benaming voor toezichthouder milieu en ruimte is wel milieu-inspecteur. Als toezichthouder milieu en ruimte kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, afhankelijk van de werkgever en het opleidingsniveau. Als toezichthouder milieu en ruimte ben je meestal werkzaam op de afdeling milieu en/of ruimtelijke ordening, die voorkomt bij verschillende overheidsinstanties. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een toezichthouder milieu en ruimte het beste omschrijven als het opsporen van mogelijke milieuovertredingen, zodat overtreders aangepakt kunnen worden. Als toezichthouder milieu en ruimte zal je in veel gevallen zelfstandig onderzoek uitvoeren naar mogelijke overtredingen, echter heeft een toezichthouder milieu en ruimte ook te maken met burgers die klachten hebben. Het onderzoeken van klachten behoort ook tot de werkzaamheden van een toezichthouder milieu en ruimte. Een ander voorbeeld is het bezoeken van bedrijven om te controleren op de naleving van milieuregelgeving. De meeste gemeenten bezoeken regelmatig bedrijven om te controleren op milieumaatregelen. Deze werkzaamheden behoren over het algemeen ook toe tot een toezichthouder milieu en ruimte. Als een toezichtouder milieu en ruimte niet aangemerkt kan worden als buitengewoon opsporingsambtenaar mag een toezichthouder milieu en ruimte niet zelfstandig handhavend optreden en geen proces-verbalen uitschrijven. In dat geval is een toezichthouder milieu en ruimte alleen verantwoordelijk voor het signaleren van overtredingen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Toezichthouder milieu en ruimte

Wat is het salaris en tarief van een Toezichthouder milieu en ruimte? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Toezichthouder milieu en ruimte in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Toezichthouder milieu en ruimte

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Toezichthouder milieu en ruimte bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl