Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Toezichthouder milieu en ruimte?

Een toezichthouder milieu en ruimte is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met regelgeving en wetgeving op milieu- en arbogebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuklachten, milieuovertredingen, het uitvoeren van onderzoek en aan het geven van milieuadviezen. Een andere benaming voor toezichthouder milieu en ruimte is ook wel milieu-inspecteur. Als toezichthouder milieu en ruimte kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, afhankelijk van de soort werkgever en het opleidingsniveau. Toezicht heeft ook betrekking op handhaving als dit nodig mocht zijn. Als toezichthouder milieu en ruimte ben je meestal werkzaam op de afdeling Milieu en/of Ruimtelijke Ordening, die voorkomt bij verschillende soorten overheidsinstanties. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een toezichthouder milieu en ruimte het beste omschrijven als het opsporen van mogelijke milieuovertredingen, zodat mogelijke overtreders aangepakt kunnen worden. Als toezichthouder milieu en ruimte zal je in veel gevallen zelfstandig zoeken naar mogelijke overtredingen, echter zal een toezichthouder milieu en ruimte ook veel te maken krijgen met klachten van mensen. Het onderzoeken van deze mogelijke klachten met betrekking tot mogelijke milieudelicten behoort ook tot de werkzaamheden van een toezichthouder milieu en ruimte. Een ander voorbeeld van de werkzaamheden kan weer zijn het bezoeken van bedrijven om te controleren op de naleving van milieuregelgeving. De meeste gemeenten bezoeken regelmatig bedrijven om te controleren op milieumaatregelen. Deze werkzaamheden behoren over het algemeen ook toe tot een toezichthouder milieu en ruimte.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Toezichthouder milieu en ruimte

Wat is het salaris en tarief van een Toezichthouder milieu en ruimte? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Toezichthouder milieu en ruimte in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl