Hydroloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een hydroloog is gespecialiseerd in hydrologie, wat alles met water en de kringloop van water op aarde te maken heeft. Het vakgebied hydrologie heeft raakvlakken met de meteorologie maar is zeker niet het zelfde, omdat een hydroloog niet met de atmosfeer of het klimaat bezig is maar met water. Denk hierbij bijvoorbeeld aan neerslagmetingen, bodemvochtigheidsmetingen en grondwaterstromingen. Een populaire benaming voor hydrologie is watermanagement. In het kort kunnen we stellen dat een hydroloog het waterhuishouden van de aarde bestudeert. Hydrologie betekent de wetenschap van het water.

Wat een hydroloog precies doet kan per specialisatie of bedrijf verschillen, maar heeft altijd met water te maken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van waterkwaliteit of de gevolgen van het onttrekking van water uit de bodem. Daarnaast kan een hydroloog betrokken zijn bij het aanleggen van nieuwe dijken of het verleggen van bestaande waterwegen. Het vakgebied van een hydroloog is dan ook zeer breed te noemen, maar heeft altijd met water te maken. Als hydroloog zijn er verschillende specialisaties mogelijk, omdat watermanagement zeer breed te noemen is.

Een hydroloog bestudeert dus de waterhuishouding van de aarde en de waterstromingen van de aarde. Dit soort onderzoeken zijn voor de overheid en andere organisaties belangrijk om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan boeren die geen wateroverlast kunnen gebruiken op hun akkers, of aan woonwijken die niet te maken willen krijgen met overstromingen. Maar denk ook aan onderzoeken met betrekking tot ons drinkwater.

Deltawerken en de Afsluitdijk

De Deltawerken en de Afsluitdijk zijn grote bouwwerken die zijn gebouwd om de bevolking te beschermen tegen wateroverlast. Ze hebben invloed op de natuur en het water, omdat vrije doorstroming niet meer mogelijk is. De Deltawerken kennen geen belemmering qua waterstromen maar dit is alleen het geval omdat er uit onderzoek naar voren is gekomen dat het afsluiten van de Deltawerken negatieve gevolgen zou hebben op de natuur en het water. In eerste instantie waren er plannen om de Deltawerken volledig dicht te maken.

Beroepen in Watermanagement:

Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht:

Opleidingen tot Hydroloog

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden voor het beroep hydroloog, maar over het algemeen kan men het beste de universitaire opleiding Aardwetenschappen volgen, die de meeste raakvlakken heeft met het beroep. Daarnaast zijn er opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, zoals de Hbo-opleiding Land- en Watermanagement (BSc). Welke opleiding het beste past bij dit beroep zal sterk afhankelijk zijn van je eigen wensen qua richting, omdat een civiele opleiding ook tot de mogelijkheden kan behoren.

Bedrijven waar een Hydroloog werkzaam kan zijn

Een hydroloog is doorgaans werkzaam voor onderzoeksinstellingen, waterschappen, ingenieursbureaus of voor de overheid.

Competenties Hydroloog

Als hydroloog is het belangrijk dat je in staat bent om wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren, door het toepassen van metingen en berekeningen. Daarnaast heb je als hydroloog een grote adviserende rol en zal je dus communicatief goed onderlegd moeten zijn. Resultaatgericht werken is binnen dit beroep erg belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Hydroloog

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide hydroloog is goed te noemen, omdat water overal op de wereld belangrijk is en er een grote vraag is naar specialisten. Een afgestudeerde hydroloog zal meestal snel een baan vinden. De doorgroeimogelijkheden als hydroloog zullen sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau, maar over het algemeen zal je als goed opgeleide hydroloog voldoende doorgroeimogelijkheden hebben.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Hydroloog

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep hydroloog, omdat je voor uiteenlopende soorten werkgevers actief kan zijn in verschillende sectoren. Een hydroloog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2000 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl