Hydroloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep hydroloog
Wat doet een hydroloog
Werkzaamheden hydroloog
Film: wat doet een hydroloog:
Film: studie Aardwetenschappen:
Opleidingen tot Hydroloog
Bedrijven waar een Hydroloog werkzaam kan zijn
Competenties Hydroloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Hydroloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris Hydroloog
Eigen bedrijf starten als Hydroloog
Boekhoudprogramma vergelijken Hydroloog

Beroep hydroloog

Een hydroloog is een onderzoeker of wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in hydrologie. Hydrologie heeft betrekking op al het water en de kringloop van water op aarde. Het vakgebied hydrologie heeft raakvlakken met de meteorologie, maar is niet hetzelfde, omdat een hydroloog niet met de atmosfeer of het klimaat bezig is, maar met water. Denk bijvoorbeeld aan neerslagmetingen, bodemvochtigheid metingen en grondwaterstromingen. Een andere benaming voor hydrologie is soms ook wel watermanagement. In het kort kunnen we dus stellen dat een hydroloog het waterhuishouden van de aarde bestudeert. Hydrologie betekent dan ook de wetenschap van het water. Wat een hydroloog precies doet en onderzoekt kan per hydroloog of bedrijf verschillen, maar heeft altijd met water te maken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van waterkwaliteit of de gevolgen van de onttrekking van water uit de bodem. Daarnaast kan een hydroloog betrokken zijn bij het aanleggen van nieuwe dijken of het verleggen van bestaande waterwegen. Het vakgebied van een hydroloog is dan ook zeer breed te noemen, maar heeft wel altijd met water te maken. Als hydroloog zijn er verschillende specialisaties mogelijk, omdat watermanagement een breed vakgebied te noemen is. Over het algemeen is het wel zo dat een hydroloog verantwoordelijk is voor onderzoekswerkzaamheden en advieswerkzaamheden. In algemene zin is een hydroloog ook verantwoordelijk voor het verbeteren van watersystemen. Een hydroloog kan bijvoorbeeld onderzoek uitvoeren binnen een bepaald natuurgebied om te onderzoeken hoe watersystemen het beste aangepast kunnen worden om de grondwaterstand te verhogen. In dat geval kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om te onderzoeken of sloten wel voldoende water aanvoeren of juist afvoeren. Een ander voorbeeld is het aanleggen of aanpassen van bestaande stuwen of duikers in sloten.

Wat doet een hydroloog

Een hydroloog is dus een wetenschapper die de waterhuishouding van de aarde bestudeert. Dit soort onderzoeken is voor de overheid en andere organisaties, zoals waterschappen, belangrijk om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan boeren die geen wateroverlast kunnen gebruiken op hun akkers, of aan woonwijken die niet te maken willen krijgen met overstromingen. Maar denk ook aan onderzoeken met betrekking tot drinkwater. Het is dan ook prima denkbaar dat een hydroloog zal samenwerken met diverse andere specialisten, zoals boeren, akkerbouwers, planologen en boswachters, die allemaal op verschillende manieren te maken hebben met water. In veel gevallen zal een hydroloog ook aangemerkt kunnen worden als veldwerker, omdat het bestuderen van hydrologie niet alleen gedaan kan worden op kantoor of binnen een onderzoeksinstelling. Hydrologie heeft raakvlakken met meteorologie, echter verschillende de vakgebieden inhoudelijk wel van elkaar. Naast het uitvoeren van veldonderzoek is een hydroloog ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van laboratoriumonderzoek. In het kort komen de werkzaamheden neer op het bestuderen van water en de rol van water in het ecosysteem.

Werkzaamheden hydroloog

Andere werkzaamheden die kunnen toebehoren tot een hydroloog zijn het helpen ontwerpen en/of ontwikkelen van grote waterbouwkundige projecten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Deltawerken en de afsluitdijk. De Deltawerken en de afsluitdijk zijn grote waterbouwkundige bouwwerken, die zijn gebouwd om de bevolking te beschermen tegen wateroverlast. Deze waterbouwkundige bouwwerken hebben invloed op de natuur en het water, omdat vrije doorstroming niet meer mogelijk is. De Deltawerken kennen geen belemmering qua waterstromen, maar dit is alleen het geval omdat er in het verleden uit onderzoek naar voren is gekomen dat het afsluiten van de Deltawerken negatieve gevolgen zou hebben op de natuur en het water. In eerste instantie waren er plannen om de Deltawerken volledig dicht te maken. Een hydroloog kan dus ook werkzaam binnen de waterbouw en te maken hebben met civiel ingenieurs.

Film: wat doet een hydroloog:

Film: studie Aardwetenschappen:

Opleidingen tot Hydroloog

Wie een carrière ambieert als hydroloog kan het beste kiezen voor de universitaire studie aardwetenschappen. Binnen de studie aardwetenschappen is het mogelijk om te kiezen voor de specialisatie hydrology, hydrology and water quality, municipal water and infrastructure, watermanagement en water science and engineering. De specialisatie moet over het algemeen gezien worden als een masteropleiding binnen de studie aardwetenschappen. Daarnaast zijn er opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, zoals de hbo-opleiding land- en watermanagement (BSc). Enkele beroepen die raakvlakken hebben met het beroep hydroloog zijn de beroepen klimatoloog, meteoroloog en milieukundige. Welke opleiding en/of studie het best zal passen bij een hydroloog is verder persoonlijk en afhankelijk van de soort werkzaamheden die de hydroloog wil uitvoeren. In alle gevallen zijn de vakken scheikunde en natuurkunde aan te merken als belangrijke vakken. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een Hydroloog werkzaam kan zijn

Een hydroloog kan voor verschillende onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, natuurorganisaties, waterschappen en ingenieursbureaus werkzaam zijn. Daarnaast is het mogelijk dat een hydroloog werkzaam is als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Het is ook denkbaar dat een hydroloog werkzaam is als ambtenaar voor een ministerie of gemeente. Waar een hydroloog precies zal werken is meestal afhankelijk van de gekozen specialisatie als hydroloog.

Competenties Hydroloog

Als hydroloog is het belangrijk dat je in staat bent om wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren, door het toepassen van metingen en berekeningen. Daarnaast heb je als hydroloog een grote adviserende rol en zul je dus communicatief goed onderlegd moeten zijn. Resultaatgericht werken is binnen dit beroep erg belangrijk. Omdat een hydroloog in veel gevallen onderdeel zal uitmaken van projecten kan ook het op een goede manier overleggen gezien worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is overtuigingskracht, omdat je stellingen en/of bevindingen wel moet kunnen beargumenteren. Algemeen belangrijke woorden voor een hydroloog zijn inspiratie, motivatie, creativiteit, passie, energie, oplossingen en innovatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Hydroloog

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide hydroloog is goed te noemen, omdat water overal op de wereld belangrijk is en er een grote vraag is naar specialisten. Een afgestudeerde hydroloog zal meestal snel een baan vinden. De doorgroeimogelijkheden als hydroloog zullen sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau, maar over het algemeen zal je als goed opgeleide hydroloog voldoende doorgroeimogelijkheden hebben. Denk bijvoorbeeld aan een managementfunctie als projectleider of aan het promoveren, als je beschikt over een universitaire studie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Hydroloog

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep hydroloog, omdat je voor uiteenlopende soorten werkgevers actief kan zijn in verschillende sectoren. Een hydroloog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2000 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Hydroloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Hydroloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Hydroloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hydroloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Hydroloog.

Mijnzzp.nl