Cartograaf

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Cartograaf?

Een cartograaf is een wetenschapper die zich heeft gespecialiseerd in cartografie. Cartografie is de wetenschap en techniek om geografische ruimtegebonden informatie in kaart te brengen. Eén van de belangrijkste taken van een cartograaf is het inzichtelijk maken van ruimtelijke informatie door het maken van landkaarten, zoals wij die allemaal kennen en gebruiken. Cartografie is een communicatiewetenschap, waarbinnen het verzamelen van geografische ruimtegebonden informatie de hoofdrol speelt. Tegenwoordig maken cartografen gebruik van computers en computersystemen om gegevens te kunnen verwerken, zoals voor digitale landkaarten. Een cartograaf gebruikt hiervoor meestal het geografisch informatiesysteem (GIS), waarmee grote hoeveelheden analoge topografische data omgezet kan worden in digitale data. Een andere benaming voor cartografie is ook wel ruimtelijke informatiekunde. In het kort kunnen we de inhoudelijke werkzaamheden van een cartograaf het beste omschrijven als het toegankelijk en hanteerbaar maken van ruimtelijke informatie. Ook het overdragen van deze informatie speelt een belangrijke rol, omdat mensen afhankelijk zijn van de data. Als cartograaf ben je verantwoordelijk voor het maken van verschillende geografische ruimtegebonden kaarten. Denk bijvoorbeeld aan wegenkaarten, waterkaarten, bestemmingsplankaarten en aan kaarten waarop alle flora en fauna is opgenomen binnen een bepaalde regio. Het is dus niet zo dat een cartograaf alleen verantwoordelijk is voor het maken van wegenkaarten. In de meeste gevallen gebruikt een cartograaf satellietgegevens om digitale kaarten te kunnen maken. Door middel van satellietgegevens kunnen cartografen zeer nauwkeurige kaarten maken, die door verschillende instanties, overheden en particulieren gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan natuurorganisaties, civiele bedrijven, de scheepvaart, ambtenaren en aan weggebruikers.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Cartograaf

Wat is het salaris en tarief van een Cartograaf? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Cartograaf in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Cartograaf

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Cartograaf bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl