Beroepskeuzebegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een beroepskeuzebegeleider is een onderwijzer, mentor of decaan, die jongeren bijstaat in hun beroepskeuze. Een ander onderdeel van de werkzaamheden is het adviseren over mogelijke vervolgopleidingen. De beroepskeuzebegeleider doet dit door het bieden van passende informatie, zoals het verstrekken van folders of het bezoeken van verschillende opleidingsinstituten. Veel jongeren moeten op jonge leeftijd al een belangrijke keuze maken, die in veel gevallen hun toekomst zal bepalen. Het kiezen van een geschikte vervolgopleiding is voor jongeren soms lastig, omdat jongeren niet in alle gevallen beschikken over de juiste kennis. Het is de beroepskeuzebegeleider die jongeren bijstaat als ze behoefte hebben aan meer informatie. Een beroepskeuzebegeleider zal hiervoor samenwerken met de leerlingen en verschillende opleidingsinstituten bezoeken, zodat leerlingen een beter beeld krijgen van de verschillende opleidingen en beroepen. De werkzaamheden van een beroepskeuzebegeleider zijn belangrijk, omdat voorkomen moet worden dat jongeren een verkeerde vervolgopleiding kiezen, die wellicht niet past bij de leerling. Het beroep beroepskeuzebegeleider moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep beroepskeuzebegeleider betrekking kan hebben op verschillende docenten of andere specialisten binnen het onderwijs. Ook kan er binnen het onderwijs sprake zijn van decanen, die verantwoordelijk zijn voor het geven van studieadvies aan leerlingen. Het is niet zo dat decanen binnen alle vormen van het onderwijs voorkomen. In veel gevallen zijn het juist de praktijkdocenten, die leerlingen bijstaan tot een mogelijke vervolgstudie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een beroepskeuzebegeleider het beste omschrijven als het bieden van de juiste informatie aan leerlingen, zodat ze een juiste keuze kunnen maken. Vanzelfsprekend is het voor jongeren belangrijk om te kiezen voor de juiste vervolgopleiding.

Tijdens de schoolperiode zal er vroeg of laat een keus gemaakt moeten worden tussen verder leren of gaan werken. Deze belangrijke keus is voor iedere leerling anders, en is erg persoonlijk. De een kan goed leren en weet al precies wat de volgende opleiding gaat worden, zoals een hbo-opleiding of gaan studeren. Leerlingen die gaan studeren kunnen een brede keus maken voor hun vervolgopleiding. Leerlingen die willen gaan werken moeten al op jonge leeftijd een bepaalde branche en beroep kiezen. Dit is niet voor alle leerlingen even makkelijk en kost vaak veel denkwerk en onderzoek, door de verschillende branches te vergelijken. Er zijn veel branches waar leerlingen uit kunnen kiezen met allemaal hun specifieke beroepen zoals de bouw, autotechniek, verzorging, horeca en het metaal. Belangrijke vragen voor de leerlingen moeten dus beantwoord worden. Wil iemand buiten werken, binnen werken, wel of geen smerige handen krijgen, of wil iemand later in een ziekenhuis werken? De meeste scholen begeleiden leerlingen uitgebreid, door ze open dagen te laten bezoeken en ze te voorzien van informatie. Toch is het de leerling die de uiteindelijke belangrijke keus moet maken.

Wat doet een beroepskeuzebegeleider?

Een beroepskeuzebegeleider, ook wel bekend als loopbaanadviseur of carrièrecoach, helpt individuen bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot hun loopbaan en beroepskeuze. Ze bieden begeleiding, advies en ondersteuning bij het verkennen van carrièremogelijkheden en het nemen van belangrijke loopbaanstappen. De taken en verantwoordelijkheden van een beroepskeuzebegeleider kunnen als volgt worden samengevat:

  • Loopbaanverkenning: Een beroepskeuzebegeleider helpt individuen bij het verkennen van verschillende carrièremogelijkheden en het identificeren van hun interesses, vaardigheden, persoonlijkheid en waarden. Ze voeren gesprekken, assessments en tests uit om inzicht te krijgen in de sterke punten en voorkeuren van een persoon en om mogelijke loopbaanpaden te verkennen.
  • Begeleiding en advies: Op basis van de loopbaanverkenning biedt een beroepskeuzebegeleider begeleiding en advies aan individuen. Ze helpen bij het analyseren van carrièremogelijkheden, het begrijpen van de arbeidsmarkt en het identificeren van geschikte carrièrepaden. Ze bespreken de voor- en nadelen van verschillende opties en helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
  • Loopbaanplanning: Een beroepskeuzebegeleider ondersteunt individuen bij het ontwikkelen van een loopbaanplan. Ze helpen bij het stellen van realistische doelen, het identificeren van benodigde vaardigheden en het opstellen van actiestappen om die doelen te bereiken. Ze kunnen ook advies geven over onderwijs- en trainingsmogelijkheden die relevant zijn voor de gewenste loopbaanrichting.
  • Job search vaardigheden: Een beroepskeuzebegeleider kan individuen helpen bij het ontwikkelen van effectieve job search vaardigheden, zoals het schrijven van een cv, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en het netwerken. Ze bieden tips, begeleiding en feedback om individuen te ondersteunen bij het vinden en verwerven van passende werkgelegenheid.
  • Loopbaanontwikkeling en beheer: Naast het helpen bij beroepskeuze, biedt een beroepskeuzebegeleider ook ondersteuning bij de loopbaanontwikkeling en het beheer. Ze kunnen individuen helpen bij het identificeren van groeikansen, het verbeteren van vaardigheden, het omgaan met loopbaanuitdagingen en het plannen van carrièrestappen op lange termijn.

Over het algemeen is het doel van een beroepskeuzebegeleider om individuen te begeleiden bij het maken van bewuste loopbaankeuzes die aansluiten bij hun interesses, vaardigheden en waarden. Ze bieden een ondersteunende omgeving waarin individuen hun loopbaantraject kunnen verkennen en beheren om professioneel succes en voldoening te bereiken.

Carrière en beroepskeuzebegeleiding

Wie tegenwoordig een goede kans wil maken op een baan zal een studie of beroepsopleiding moeten volgen. Zonder opleiding is het verkrijgen van een goede baan niet eenvoudig meer. De meeste werkgevers hebben alleen behoefte aan mensen die goed opgeleid zijn. Het volgen van een studie of beroepsopleiding is daarom erg belangrijk. Wie een beroepsopleiding gaat volgen kan meestal op verschillende manieren doorleren. Een timmerman kan bijvoorbeeld een uitvoerder worden of zelfs zijn aannemerspapieren halen door het volgen van passende vervolgopleidingen. Een kok kan bijvoorbeeld een chef-kok worden met de juiste opleiding, en misschien ooit wel een Michelinster halen. Wie later een goed salaris wil verdienen doet er dus goed aan een studie of vakopleiding te volgen. Vooral bij vakopleidingen is het belangrijk om je goed te oriënteren, omdat een bakker bijvoorbeeld later niet zomaar een onderhoudsmonteur kan worden.

Salaris verdienen

Afhankelijk van de opleiding en gekozen baan zijn er met de meeste banen een goed inkomen te verdienen. Dit is wel afhankelijk van het wel of niet hebben gevolgd van een opleiding of vervolgopleiding, en of het om een deeltijdbaan gaat of een volledige baan. Ook kan het zijn dat een bepaalde baan extra toeslagen kent voor het onregelmatig werken of risico, of dat iemand juist een leaseauto krijgt van zijn werkgever. Dit zijn allemaal zaken die het salaris kunnen beïnvloeden. Een groot voordeel van een beroepsopleiding is dat er meteen geld verdiend wordt tijdens de opleiding. De meeste beroepsopleidingen betalen netjes volgens de cao en geven leerlingen zo al de kans hun eerste geld te gaan verdienen. Tijdens de beroepsopleiding zullen leerlingen over het algemeen vier dagen werken en één dag naar school gaan voor het theoretische deel. Over het algemeen wordt ook de schooldag betaald.

Baan voor het leven

Een baan voor het leven komt tegenwoordig niet veel meer voor. De meeste arbeiders hebben tegenwoordig te maken met verschillende werkgevers binnen hun carrière. De arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk aan het veranderen, en dit betekent automatisch dat dit gevolgen heeft voor de werknemers. Het is daarom zo belangrijk om goede opleiding te volgen en om te blijven leren gedurende de carrière, om onverwachte veranderingen op een goede manier te kunnen oppakken. De meeste werkgevers vinden het erg belangrijk dat werknemers blijven leren. Werkgevers zijn kritisch bij het selecteren van nieuw personeel en kiezen simpelweg de meest geschikte kandidaat, wat doorgaans de kandidaat is met de beste opleidingen. Bij gedwongen ontslag is het meestal mogelijk om gebruik te maken van een loopbaanadviseur, die gespecialiseerd is in het begeleiden van werknemers die een verandering ondergaan binnen hun carrière.

Beroepskeuzebegeleiding:

Leerlingen over hun beroepskeuze:

Opleidingen tot beroepskeuzebegeleider

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep beroepskeuzebegeleider. Wel zijn er door het hele land bedrijven te vinden die leerlingen en ouders kunnen begeleiden in hun beroepskeuze. De meeste leraren, zoals mentors, besteden veel aandacht aan de vervolgstudie van kinderen. Tijdens zogenaamde beroeps-oriëntatielessen krijgen de leerlingen veel informatie over de diverse branches die er zijn, om ze te helpen in hun beroepskeuze. De mentor, leraar of beroepskeuzebegeleider zal ook in veel gevallen beroepsonderwijsinstellingen bezoeken met de leerlingen, om een duidelijk beeld te schetsen van een bepaalde branche of beroep. Ook kan het zijn dat de leraar of mentor de stagebegeleider zal zijn voor de leerlingen. Voor het werken als beroepskeuzebegeleider is geen specifieke opleiding vereist. Wanneer je een carrière gaat beginnen als zzp'er, dan is het ook nodig om de boekhouding op de juiste manier te organiseren. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een beroepskeuzebegeleider werkzaam kan zijn

Als beroepskeuzebegeleider ben je in de meeste gevallen een leraar, mentor of decaan op een vmbo of mbo en help je leerlingen een beroepskeuze te maken. In de praktijk kunnen ook praktijkdocenten aangemerkt worden als beroepskeuzebegeleider. Denk bijvoorbeeld aan een docent techniek, docent bouwkunde of aan een docent informatica. Deze docenten weten over het algemeen precies welke passende vervolgopleidingen er allemaal beschikbaar zijn voor leerlingen.

Competenties beroepskeuzebegeleider

Als beroepskeuzebegeleider worden er geen specifieke competenties verwacht, omdat je doorgaans al een leraar zal zijn met de juiste competenties. Wel is het belangrijk dat de beroepskeuzebegeleider leerlingen op een duidelijke manier probeert te adviseren in hun studierichting, zoals het juiste niveau van een opleiding dat passend is bij de leerling, verwachtingen van een bepaalde branche of beroep en doorgroeimogelijkheden. Een beroepskeuzebegeleider moet wel aangemerkt worden als coach, inspirator en als raadgever. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, organiseren, realistisch, inzicht, kennis, energie en educatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beroepskeuzebegeleider

Het arbeidsmarktperspectief van een beroepskeuzebegeleider is niet van toepassing, omdat het werken als beroepskeuzebegeleider in de meeste gevallen gezien moet worden als aanvulling op je gewone werkzaamheden. Een beroepskeuzebegeleider heeft verder ook niet echt te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden. Het adviseren van leerlingen over vervolgopleidingen behoort in de meeste gevallen standaard tot de werkzaamheden van een docent. Het doorgroeien kan wel gezien worden in het werken als decaan. Een decaan is een professionele studieadviseur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beroepskeuzebegeleider

Voor de discipline of het beroep beroepskeuzebegeleider zijn er geen arbeidsvoorwaarden of salaris van toepassing, omdat deze werkzaamheden in de meeste gevallen gedaan worden door een leraar. Voor deze specifieke dienst wordt er geen extra salaris of arbeidsvoorwaarden geboden. De externe bedrijven die de dienst beroepskeuzebegeleider aanbieden werken meestal tegen een vaste vergoeding per gesprek.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beroepskeuzebegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beroepskeuzebegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl