Storingsmonteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep storingsmonteur
Wat doet een storingsmonteur
Werken als storingsmonteur
Film: beroep storingsmonteur:
Opleidingen tot storingsmonteur
Bedrijven waar een storingsmonteur werkzaam kan zijn
Competenties storingsmonteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als storingsmonteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris storingsmonteur
Eigen bedrijf starten als Storingsmonteur
Boekhoudprogramma vergelijken Storingsmonteur

Beroep storingsmonteur

Een storingsmonteur is iemand die als aanvullende takenpakket heeft het draaien van storingsdiensten. Als storingsmonteur ben je in de meeste gevallen een allround vakman of vakvrouw die werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een van de belangrijkste taken als storingsmonteur is dat je zelfstandig problemen kan oplossen, zodat de betreffende storing op een veilige manier verholpen kan worden. Het verhelpen van storingen vraagt soms om de nodige creativiteit als storingsmonteur om het probleem tijdelijk of definitief op te kunnen lossen. Als het om een tijdelijke oplossing gaat, zal er later gezocht worden naar een permanente oplossing. Omdat de belangrijkste taak van een storingsmonteur is het verhelpen van storingen moet je als storingsmonteur een allround vakman of vakvrouw zijn en zelfstandig kunnen werken. Het probleemoplossend werken is een van de belangrijkste eigenschappen van een goede storingsmonteur. Het beroep storingsmonteur moet heel algemeen gezien worden, omdat een storingsmonteur werkzaam kan zijn binnen verschillende branches. De inhoudelijke werkzaamheden van een storingsmonteur zijn dan ook niet zomaar aan te geven, omdat een storingsmonteur werkzaam is voor verschillende bedrijven. Het beroep storingsmonteur moet dan ook eerder gezien worden als een aanvulling binnen een ander beroep. Er zijn veel voorbeelden te bedenken van beroepen, waarbinnen je ook zal fungeren als storingsmonteur. Het is niet zo dat alle storingsmonteurs fulltime werkzaam zijn als storingsmonteur, omdat werknemers ook piketdiensten kunnen draaien. In dat geval is een medewerker gedurende een bepaalde periode oproepbaar als storingsmonteur. Dit betreft vaak avond- en/of weekenddiensten. Zoals eerder omschreven zal de functie storingsmonteur over het algemeen alleen betrekking hebben op ervaren vaklieden, die volledig zelfstandig kunnen werken. Dit is belangrijk, omdat een storingsmonteur in de meeste gevallen zelfstandig problemen moet kunnen oplossen.

Wat doet een storingsmonteur

Een storingsmonteur is in de meeste gevallen een allround monteur, die bijvoorbeeld tijdens de avonduren, nachturen of in het weekend opgeroepen kan worden om storingen te verhelpen voor klanten. Dit betreft meestal installaties die niet mogen uitvallen zoals fabrieksinstallaties, beveiligingsinstallaties, ICT-installaties of verwarmingsketels. Het op een snelle manier verhelpen van storingen van dit soort installaties is in veel gevallen belangrijk voor bedrijven en particulieren, omdat er anders sprake kan zijn van economische schade of omdat er sprake is van ongemak. De meeste grotere bedrijven beschikken tegenwoordig over diverse storingsmonteurs zodat storingen op een snelle manier opgelost kunnen worden. Vooral voor bedrijven kan de schade al snel hoog oplopen als een installatie in storing valt. Het is daarom zo belangrijk dat installaties op een goede manier onderhouden worden, zodat de kans op een storing minimaal zal zijn. De meeste moderne installaties gaan tegenwoordig zelfs zo ver dat ze via het internet uit te lezen zijn door de leverancier, waardoor mogelijke problemen in een vroeg stadium ondervangen kunnen worden.

Een storingsmonteur is dus verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en oplossen van technische storingen in verschillende soorten apparatuur, systemen of machines. Hun hoofddoel is om ervoor te zorgen dat de apparatuur goed functioneert en dat eventuele problemen snel en efficiënt worden opgelost. De taken en verantwoordelijkheden van een storingsmonteur kunnen variëren afhankelijk van het vakgebied en de branche waarin ze werken, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

  • Storingen identificeren: Een storingsmonteur is getraind om technische storingen te identificeren door het analyseren van symptomen, het uitvoeren van tests en het onderzoeken van de apparatuur. Ze kunnen gebruikmaken van verschillende diagnosemethoden en instrumenten om de oorzaak van de storing vast te stellen.
  • Storingsanalyse: Na het identificeren van een storing, voert de storingsmonteur een grondige analyse uit om de oorzaak van het probleem te begrijpen. Dit kan het raadplegen van technische handleidingen, het interpreteren van gegevens en het uitvoeren van metingen en testprocedures omvatten.
  • Storingen oplossen: Op basis van de analyse ontwikkelt de storingsmonteur een plan om de storing op te lossen. Ze kunnen reparaties uitvoeren, defecte onderdelen vervangen, aanpassingen maken aan de apparatuur of systeeminstellingen wijzigen. Het is belangrijk dat ze zorgvuldig en nauwkeurig te werk gaan om de problemen effectief op te lossen.
  • Onderhoudswerkzaamheden: Naast het oplossen van storingen, voert een storingsmonteur ook preventief onderhoud uit om te voorkomen dat toekomstige problemen optreden. Dit kan het uitvoeren van routinematige controles, het smeren van onderdelen, het kalibreren van apparatuur of het uitvoeren van andere onderhoudstaken omvatten.
  • Documentatie: Het is belangrijk voor storingsmonteurs om gedetailleerde documentatie bij te houden van hun werkzaamheden. Ze registreren de storingen, de uitgevoerde reparaties, de vervangen onderdelen en andere relevante informatie. Deze documentatie kan nuttig zijn voor toekomstige referentie, rapportage en analyse.
  • Klantenservice: Storingsmonteurs hebben vaak direct contact met klanten of gebruikers van de apparatuur. Ze verstrekken technisch advies, beantwoorden vragen en bieden ondersteuning om de klanttevredenheid te waarborgen. Ze communiceren duidelijk en professioneel met klanten om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de storing oplossingsproces.

Het werk van een storingsmonteur vereist een combinatie van technische vaardigheden, probleemoplossend vermogen, analytisch denken en goede communicatievaardigheden. Ze werken vaak onder druk en moeten snel en effectief kunnen handelen om apparatuurstoringen op te lossen en de bedrijfsactiviteiten soepel te laten verlopen.

Werken als storingsmonteur

Het beroep storingsmonteur komt in de praktijk op veel verschillende manieren voor in alle branches. Een wegenwachter kan bijvoorbeeld ook gezien worden als een storingsmonteur omdat deze speciaal ingezet worden om onverwachtse storingen aan auto's of andere voertuigen te verhelpen. Zonder storingsmonteur is het vandaag de dag erg lastig voor bedrijven en particulieren, omdat veel bedrijven en particulieren afhankelijk zijn van hun installaties. Als storingsmonteur zal je in de meeste gevallen beschikken over een uitgebreide bedrijfsbus die voorzien is van alle benodigde materialen en gereedschappen zodat een storing verholpen kan worden.

Het werken als storingsmonteur geeft een extra dimensie aan het beroep, omdat je nooit weet waar je de volgende klus zal uitvoeren. Niet iedereen zal even geschikt zijn om te werken als storingsmonteur omdat de meeste opdrachten om veel flexibiliteit, zelfstandigheid en kennis zullen vragen. Zelfredzaamheid als storingsmonteur is in de meeste gevallen erg belangrijk, omdat je er vaak alleen voor zal staan. Een storingsmonteur moet dan ook aangemerkt worden als troubleshooter.

Film: beroep storingsmonteur:

Opleidingen tot storingsmonteur

Over het algemeen zal een storingsmonteur minimaal over een Mbo-diploma niveau drie of vier moeten beschikken voordat je in aanmerking kan komen voor de functie storingsmonteur. Daarnaast speelt kennis en ervaring een belangrijke rol als storingsmonteur, omdat je een allround vakman of vakvrouw zal moeten zijn. Afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent is industriële kennis en technisch inzicht ook erg belangrijk. De meeste bedrijven die werken met storingsmonteurs besteden veel aandacht aan de werkzaamheden van een storingsmonteur, door bijvoorbeeld het bieden van extra cursussen. Deze cursussen gaan meestal verder dan alleen vakinhoudelijke onderwerpen omdat er ook aandacht zal zijn voor veiligheidsvoorschriften en industriële processen. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat een storingsmonteur in alle denkbare branches werkzaam kan zijn. Het werken binnen de industrie betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het werken binnen de ICT-sector. Zie voor mogelijke geschikte opleidingen, de meer specifieke beroepen. Als startende ondernemer, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een storingsmonteur werkzaam kan zijn

Als storingsmonteur kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een monteur mobiele werktuigen, aan een automonteur, aan een glasvezelmonteur of aan een beveiligingsmonteur. Daarnaast kan een storingsmonteur ook werkzaam zijn voor een grote fabriek die gebruikmaakt van complexe machines en installaties. Een ander voorbeeld is het beroep servicemonteur ICT. Een ervaren servicemonteur ICT zal over het algemeen ook regelmatig werkzaam zijn als storingsmonteur. Zoals eerder omschreven moet de functie storingsmonteur in de meeste gevallen gezien worden als een aanvulling op een ander beroep. Met andere woorden kunnen er veel verschillende vaklieden werkzaam zijn als storingsmonteur. Denk bijvoorbeeld ook aan een ontstoppingsmonteur die piketdienst draait.

Competenties storingsmonteur

De belangrijkste competentie van een storingsmonteur is je flexibele houding en je allround vakkennis. Daarnaast zul je stressbestendig moeten zijn, omdat de tijdsdruk in sommige gevallen hoog is. Ook het oplossingsgericht werken is een belangrijke competentie van een storingsmonteur, omdat storingen nu eenmaal verholpen moeten worden. In dat opzicht kan het ook belangrijk zijn dat de storingsmonteur aangemerkt kan worden als soort diagnosetechnicus. Een andere belangrijke competentie is motivatie. Het werken als storingsmonteur zal bij je moeten passen, waardoor motivatie gezien kan worden als belangrijke competentie. In een bredere zin zal een storingsmonteur ook aangemerkt moeten kunnen worden als allround technicus. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, communicatie, presteren en doorzettingsvermogen. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat een storingsmonteur in alle denkbare branches werkzaam is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als storingsmonteur

Het arbeidsmarktperspectief als storingsmonteur is over het algemeen zeer goed te noemen, afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent. De meeste bedrijven zitten te springen om goede storingsmonteurs omdat niet iedereen geschikt zal zijn om te werken als storingsmonteur. Daarnaast wil lang niet iedereen werken als storingsmonteur, omdat het meestal een extra functie betreft naast de gewone functie. Over het algemeen zijn er ruim voldoende storingsmonteur vacatures beschikbaar. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden als storingsmonteur, maar dat is ook afhankelijk van je eigen competenties en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris storingsmonteur

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als storingsmonteur, omdat je werkzaam kan zijn in uiteenlopende soorten branches met verschillende cao's en arbeidsvoorwaarden. Het salaris als storingsmonteur zal doorgaans uitkomen tussen de 2500 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. In de meeste gevallen zal een storingsmonteur een vaste extra vergoeding ontvangen bovenop het gebruikelijke salaris voor de storingsdienst. Hoeveel dit precies zal zijn is geheel afhankelijk van het aantal storingen, het soort storingen en de branche waarbinnen je werkzaam bent.

Eigen bedrijf starten als Storingsmonteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Storingsmonteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Storingsmonteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Storingsmonteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Storingsmonteur.

Mijnzzp.nl