Socioloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een socioloog is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in sociologie. Sociologie komt neer op het bestuderen van de sociale relaties tussen mensen en de samenleving. Als socioloog bestaan er verschillende aandachtsgebieden, zoals politiek, cultuur, religie en economie. Het bestuderen van de sociale relaties kan betrekking hebben op specifieke doelgroepen, zoals werkloze mensen, zieke mensen of mensen die binnen een bepaalde branche werkzaam zijn, of kan betrekking hebben op politici of religieuze mensen. Naast het bestuderen van mensen is een socioloog verantwoordelijk voor het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke problemen. De inhoudelijke werkzaamheden van een socioloog kunnen per opdracht verschillen en hoeven niet altijd te maken te hebben met groepen mensen. Een socioloog kan bijvoorbeeld ook onderzoeken hoe mensen zich gedragen binnen een pretpark of onderzoeken hoe mensen zich gedragen op kantoor. Het is verder niet zomaar aan te geven wat een socioloog precies doet, omdat dit betrekking kan hebben op verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe een regering tot stand komt en welke veranderingen dit gaat brengen voor mensen. Een andere onderzoeksvraag is, wat de positie van vrouwen is op de arbeidsmarkt, of de vraag waarom wonen er in bepaalde wijken veel mensen met een bepaalde afkomst. Het is de socioloog die deze vragen op een wetenschappelijke manier zal benaderen en onderzoeken. Sociologie noemt men ook wel wetenschapssociologie of sociologie van de wetenschap. Deze wetenschap heeft betrekking op sociale activiteiten, sociale condities en op sociale effecten, inclusief sociale structuren en processen. Als socioloog ben je dus verantwoordelijk voor het bestuderen van mensen in hun sociale omgeving inclusief hun gedrag. Dit heeft meestal betrekking op specifieke doelgroepen.

Een socioloog is dus verantwoordelijk voor het onderzoeken van sociale relaties tussen mensen en hun gedragingen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe mensen zich gedragen binnen een bepaalde politieke omgeving of aan het bestuderen van mensen, die tot een bepaalde geloofsovertuiging behoren. Een andere onderzoeksvraag is waarom bepaalde groepen jongeren vaker criminaliteit plegen en oververtegenwoordigd zijn binnen bepaalde misdaadcijfers. Daarnaast kan een socioloog onderzoeken wat de invloed is van sociale media op mensen en hun gedrag. Een socioloog kan bijvoorbeeld onderzoeken waarom mensen zich op het internet anders gedragen dan in de werkelijkheid. Als socioloog ben je in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het onderzoeken van ongelijkheden binnen de maatschappij, die mogelijke problemen en/of conflicten kunnen veroorzaken binnen de maatschappij. Het zijn de sociologen die bestuderen hoe mensen met elkaar samenleven in de maatschappij, en het zijn de sociologen die onderzoeken met welke invloeden mensen te maken krijgen, die van invloed kunnen zijn op de sociale omgeving. Ondanks dat sociologie raakvlakken heeft met psychologie kan sociologie niet aangemerkt worden als psychologie. Het belangrijke verschil tussen sociologie en psychologie is dat psychologie niet gericht is op groepen mensen. Een psycholoog heeft te maken met individuen en niet met groepen mensen. Dit neemt niet weg dat een socioloog gespecialiseerd kan zijn in sociale psychologie.

Stadssocioloog en de overheid

Een socioloog met de specialisatie stadssociologie noemt men een stadssocioloog. Een stadssocioloog kan voor de overheid, zoals lokale overheden, heel belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die een bepaalde wijk wenst te vernieuwen. Het is de stadssocioloog die onderzoek kan uitvoeren om bepaalde problemen in kaart te brengen en die mogelijke oplossing kan aandragen om de problemen te verhelpen. Dit onderzoek en het advies is weer nuttig voor stedenbouwkundigen en planologen, omdat zij op deze manier extra informatie krijgen die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoek kan bijvoorbeeld aangetoond worden dat er een betere mix moet komen van sociale huurwoningen en koopwoningen, of dat er meer winkels gebouwd moeten worden in de wijk zodat de leefbaarheid van de wijk toeneemt. In sommige gevallen kan een socioloog aangemerkt worden als bestuurskundige.

Socioloog in het bedrijfsleven

Als socioloog kan je ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven. Het is niet zo dat alle sociologen voor de overheid werkzaam zijn. Het is wel zo dat sociologen over het algemeen alleen voor de grotere bedrijven werkzaam zijn, of dat ze ingehuurd worden via adviesbureaus. Ook buiten de overheid zijn sociologen werkzaam, afhankelijk van de specialisatie. Een socioloog kan bijvoorbeeld werkzaam zijn als marktonderzoeker. Het is in dit geval de taak van de socioloog om een bepaalde markt te onderzoeken en met adviezen te komen die een bedrijf verder kunnen helpen. Maar denk ook aan het beroep loopbaanadviseur, dat betrekking kan hebben op een socioloog.

In het kort: wat is sociologie?

Sociologie is de wetenschappelijke studie van menselijk sociaal gedrag, de interacties tussen individuen, groepen en instituties, en de structuren en processen die sociale relaties beïnvloeden. Het is een tak van de sociale wetenschappen die zich richt op het begrijpen van de samenleving, sociale verandering, cultuur, sociale stratificatie, machtsverhoudingen en vele andere aspecten van menselijke samenlevingen.

Wat doet een socioloog:

Sociologie studeren:

Opleidingen tot socioloog

Wie een carrière ambieert als socioloog zal de universitaire sociologie studie moeten volgen. De bachelor sociologie neemt drie jaar in beslag en de masteropleiding nog eens één tot twee jaar. Tijdens deze studie leer je op een brede manier naar de samenleving kijken en krijg je les in uiteenlopende vakken zoals economie, organisatiekunde, politicologie en leer je onderzoeken presenteren. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de Nederlandse Sociologische Vereniging. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp socioloog ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een socioloog werkzaam kan zijn

Een socioloog kan voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een marktonderzoeker, opiniemaker, onderzoeksjournalist of aan een baan bij de overheid als beleidsadviseur. Daarnaast kan een socioloog werkzaam zijn voor een onderzoeksinstelling. Een socioloog kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als consultant. Ook een baan binnen het onderwijs behoort tot de mogelijkheden. In dat geval ben je meestal werkzaam als docent maatschappijleer.

Competenties socioloog

Als socioloog is het analytisch denken wellicht één van de belangrijkste competenties. Daarnaast ben je als socioloog een wetenschappelijk onderzoeker en zul je dus moeten beschikken over onderzoeksvaardigheden. Daarnaast zul je over uitstekende communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden als socioloog zijn luisteren, inzicht, mensenkennis, interviewen, doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid, presteren, inspiratie en samenwerken. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je als socioloog een netwerker zal moeten zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als socioloog

Het arbeidsmarktperspectief van een socioloog is over het algemeen goed te noemen. Dit is vooral het geval omdat je als socioloog breed inzetbaar bent voor diverse werkgevers. Het arbeidsmarktperspectief als socioloog kan wel per specialisatie verschillen. De doorgroeimogelijkheden als socioloog moeten gezien worden in het promoveren, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of het verkrijgen van een leidinggevende functie. Daarnaast kan het starten van je eigen bedrijf gezien worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris socioloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als socioloog werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten werkgevers in verschillende branches. Een socioloog in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 6000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Binnen dit beroep is een hoger salaris denkbaar, als je beschikt over een baan met veel verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Socioloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Socioloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Socioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Socioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Socioloog.

Mijnzzp.nl