Docent maatschappijleer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent maatschappijleer is gespecialiseerd in het lesgeven over maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politicologische en sociologische thema's die iedereen aangaan. Sociologie en politicologie zijn de belangrijkste basiswetenschappen binnen het vak maatschappijleer. Andere vakken en disciplines die niet los gezien kunnen worden van maatschappijleer zijn recht, economie en geschiedenis. Welke onderwerpen een docent maatschappijleer precies zal behandelen kan per studiejaar verschillen, maar over het algemeen zal er veel aandacht zijn voor actualiteiten zoals nieuwe verkiezingen of een humanitaire ramp die ergens plaatsgevonden heeft. In de meeste gevallen zal een docent maatschappijleer de leerstof proberen af te stemmen op mogelijke actualiteiten, om de les extra interessant te maken. Dit soort onderwerpen kan nogal eens veel losmaken onder leerlingen. Het is aan de docent maatschappijleer de taak om deze passie en de onderwerpen om te vormen in nuttig lesmateriaal voor de leerlingen. Maatschappijleer kan tegenwoordig ook voorkomen onder de benaming loopbaan en burgerschap, afhankelijk va de soort school waaraan een docent maatschappijleer onderwijs geeft. Maatschappijleer moet heel breed gezien worden en kan in het kort het makkelijkste omschreven worden als de samenleving en alle voorkomende maatschappelijke problemen binnen de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politiek, verkeersproblemen, drugsproblematiek en aan levensovertuigingen.

Om als docent maatschappijleer op een interessante manier les te kunnen geven is het erg belangrijk dat de besproken onderwerpen de leerlingen raken. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom er redelijk vaak gekozen zal worden voor actualiteiten. Omdat maatschappijleer hoofdzakelijk draait om politicologische en sociologische thema's is er eigenlijk automatisch sprake van actualiteit, omdat deze twee thema's altijd actueel zijn. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er ook aandacht zal zijn voor andere onderwerpen, zoals de Nederlandse geschiedenis. Ook geschiedenis is erg belangrijk binnen de maatschappijleer, dus niet alleen de actualiteiten.

Als docent maatschappijleer moet je dus een allround vakman of vakvrouw zijn die beschikt over een brede kennis. Bij moeilijke of gevoelige onderwerpen kan het voorkomen dat de leerlingen het totaal niet eens zijn met de docent maatschappijleer, wat voor stevige discussies kan zorgen. Dit is wel iets om rekening mee te houden als je een carrière overweegt als docent maatschappijleer. Het stevig in je schoenen staan als docent maatschappijleer is niet geheel onbelangrijk. Daarnaast is het erg belangrijk dat je als docent maatschappijleer echt betrokken bent bij de onderwerpen die behandeld worden, en dat je je kan inleven in de mening van anderen hoe krom ze soms ook kunnen zijn.

Maatschappijleer is een mooi vak dat raakvlakken heeft met iedereen. Het kunnen en mogen discussiëren over verschillende onderwerpen en actualiteiten die ons allemaal raken is een groot goed. Ondanks dat iedereen mee mag discussiëren is het natuurlijk wel de docent maatschappijleer die weet wanneer een bepaalde discussie moet stoppen of wanneer er onderwerpen besproken worden die er niet toe doen. Overwicht als docent maatschappijleer is dan ook niet onbelangrijk.

Lerarenopleiding maatschappijleer:

Opleidingen tot docent maatschappijleer

Wie een carrière ambieert als docent maatschappijleer kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Leraar Maatschappijleer, die ongeveer vier jaar in beslag zal nemen. Als je beschikt over een passende vooropleiding met branche ervaring is deze opleiding meestal ook sneller af te ronden, omdat je wellicht enkele vakken kan laten vallen. Binnen deze opleiding staan lezen en schrijven hoog aangeschreven en kan dit mogelijk een valkuil zijn voor studenten. Het algemeen advies is dan ook om veel te oefenen met betrekking tot lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent maatschappijleer werkzaam kan zijn

Als docent maatschappijleer ben je werkzaam binnen het onderwijs. Over het algemeen zal een docent maatschappijleer werkzaam zijn voor middelbare scholen, zoals het vmbo, het mbo, havo of het vwo. Als je als docent maatschappijleer werkzaam bent voor een Mbo-school kan het ook zo zijn dat er een andere benaming voor het het vak maatschappijleer gebruikt zal worden, namelijk de benaming Loopbaan en Burgerschap.

Competenties docent maatschappijleer

De belangrijkste competentie als docent maatschappijleer is dat je beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast zal je moeten beschikken over een brede algemene kennis, omdat maatschappijleer over van alles en nog wat kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, economie, politiek, recht en sociologie. Omdat je over verschillende onderwerpen les zal geven aan leerlingen is het ook belangrijk dat je beschikt over een goed analytisch vermogen, zodat alleen de belangrijke zaken behandeld worden die er toe doen. Met andere woorden moet het eindeloos afdwalen voorkomen worden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, luisteren, oordeelvorming, plannen, organiseren, kritisch, zelfstandigheid, stressbestendigheid en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent maatschappijleer

Het arbeidsmarktperspectief als docent maatschappijleer is over het algemeen goed te noemen mits je beschikt over de  juiste opleidingen en competenties. Als docent maatschappijleer kan je werkzaam zijn op verschillende soorten scholen, waardoor het verkrijgen van een baan vroeg of laat zeker mogelijk zal moeten zijn. De doorgroeimogelijkheden als docent maatschappijleer zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en de ervaring. Met een eerstegraads bevoegdheid als docent zal het makkelijker doorgroeien zijn dan met een tweedegraads bevoegdheid. Een vervolg functie kan bijvoorbeeld de functie mentor zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent maatschappijleer

Als docent maatschappijleer zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent maatschappijleer wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren zijn een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent maatschappijleer zal doorgaans tussen de 2200 en 4000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl