Docent maatschappijleer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent maatschappijleer is verantwoordelijk voor het onderwijzen van maatschappijleer op middelbare scholen. Denk hierbij aan politicologische en sociologische thema's, die iedereen aangaan. Andere vakken en disciplines die niet los gezien kunnen worden van maatschappijleer zijn recht, economie en geschiedenis. Welke onderwerpen een docent maatschappijleer precies zal behandelen kan per studiejaar verschillen, maar over het algemeen zal er veel aandacht zijn voor actualiteiten, zoals verkiezingen, humanitaire rampen of milieukundige onderwerpen. In de meeste gevallen zal een docent maatschappijleer de leerstof proberen af te stemmen op mogelijke actualiteiten, om de les extra interessant te maken. Het is aan de docent maatschappijleer de taak om deze onderwerpen om te vormen in lesmateriaal voor de leerlingen. Maatschappijleer kan tegenwoordig ook voorkomen onder de benaming loopbaan en burgerschap, afhankelijk van de school waaraan een docent maatschappijleer onderwijs geeft. Maatschappijleer moet breed gezien worden en kan in het kort het makkelijkste omschreven worden als de samenleving en alle voorkomende maatschappelijke problemen binnen de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan politiek, verkeersproblemen, drugsproblematiek en aan levensovertuigingen. Om als docent maatschappijleer op een interessante manier les te kunnen geven is het belangrijk dat de besproken onderwerpen de leerlingen raken. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom er redelijk vaak gekozen wordt voor actualiteiten. Omdat maatschappijleer hoofdzakelijk draait om politicologische en sociologische thema's is er eigenlijk automatisch sprake van actualiteit, omdat deze twee thema's altijd actueel zijn. Dit neemt niet weg dat er ook aandacht kan zijn voor andere onderwerpen, zoals geschiedenis. Bij moeilijke of gevoelige onderwerpen kan het voorkomen dat leerlingen het totaal niet eens zijn, wat stevige discussies kan losmaken onder de leerlingen.

Een docent maatschappijleer is dus verantwoordelijk voor het geven van maatschappijleer of het geven van loopbaan en burgerschap. Het vak loopbaan en burgerschap heeft meestal betrekking op Mbo-scholen. Het vak maatschappijleer en het vak loopbaan en burgerschap hebben beide betrekking op sociologie, politiek, geschiedenis, economie en recht. Maatschappijleer is een mooi vak dat raakvlakken heeft met iedereen. Het kunnen en mogen discussiëren over verschillende onderwerpen en actualiteiten die ons allemaal aangaan, is een groot goed. Ondanks dat iedereen mee mag discussiëren is het wel de docent maatschappijleer, die weet als een bepaalde discussie moet stoppen of ingrijpt als er onderwerpen besproken worden, die er niet toe doen. Zoals eerder omschreven kan een docent maatschappijleer veel verschillende onderwerpen behandelen. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van wat de invloed is van lobbyisten op ministers, hoe de Voorzitter Tweede Kamer gekozen wordt en aan de macht van rechters. Een ander voorbeeld is het belang van advocaten om burgers te kunnen verdedigen tegenover de overheid.

Een docent maatschappijleer moet zelf ook op een brede manier geïnteresseerd zijn in maatschappelijke onderwerpen. Als docent maatschappijleer is het dan ook belangrijk dat je veel kranten leest en nieuwswebsites bezoekt. Dit is belangrijk omdat het actuele onderwerpen betreft, die later in de klas besproken kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over welke veranderingen er gaan plaatsvinden na een verkiezing en welke volksvertegenwoordigers het beste zijn voor het land. Ook het behandelen van de verzorgingsstaat met alle voordelen en nadelen kan een belangrijk aandachtspunt zijn binnen maatschappijleer. Zoals eerder omschreven heeft maatschappijleer heeft ook betrekking op geschiedenis, echter heeft maatschappijleer niet alleen betrekking op geschiedenis. Binnen het vak maatschappijleer is er juist veel meer aandacht voor het hier-en-nu en de nabij toekomst. Als docent maatschappijleer is het dus belangrijk dat je op een brede manier maatschappelijk betrokken bent binnen verschillende vakgebieden.

Belang van maatschappijleer

Het vak maatschappijleer is voor alle kinderen belangrijk, omdat maatschappijleer bijdraagt aan de algemene ontwikkeling van kinderen. Het leren begrijpen hoe de maatschappij functioneert en wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes in het leven maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Een ander belangrijk punt is het leren begrijpen dat niet alle mensen dezelfde ideeën hebben over bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die het milieu erg belangrijk vinden, terwijl andere leerlingen niks hebben met milieu. Het samen bespreken van verschillende onderwerpen en standpunten is onderwijskundig gezien belangrijk. Maatschappijleer is dus ook belangrijk om problemen bespreekbaar te maken en voor het leren van waarden en normen.

Wat doet een docent maatschappijleer:

Opleidingen tot docent maatschappijleer

Wie een carrière ambieert als docent maatschappijleer kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Leraar Maatschappijleer, die ongeveer vier jaar in beslag zal nemen. Als je beschikt over een passende vooropleiding met branche-ervaring is deze opleiding meestal ook sneller af te ronden, omdat je wellicht enkele vakken kan laten vallen. Binnen deze opleiding staan lezen en schrijven hoog aangeschreven en kan dit mogelijk een valkuil zijn voor studenten. Het algemeen advies is dan ook om veel te oefenen met betrekking tot lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent maatschappijleer werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een docent maatschappijleer werkzaam zijn voor middelbare scholen, zoals het vmbo, het mbo, havo of het vwo. Als je als docent maatschappijleer werkzaam bent voor een Mbo-school kan er ook een andere benaming voor het het vak maatschappijleer gebruikt worden, namelijk de benaming docent loopbaan en burgerschap.

Competenties docent maatschappijleer

De belangrijkste competentie van een docent maatschappijleer is dat je beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast zul je moeten beschikken over een brede algemene kennis, omdat maatschappijleer over van alles en nog wat kan gaan. Omdat je over verschillende onderwerpen les zal geven aan leerlingen is het ook belangrijk dat je beschikt over een goed analytisch vermogen, zodat alleen de belangrijke zaken behandeld worden, die er toe doen. Met andere woorden moet het eindeloos afdwalen voorkomen worden. Vanzelfsprekend moet een docent maatschappijleer beschikken over goede communicatie vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, luisteren, inspireren, motiveren, oordeelvorming, plannen, organiseren, kritisch, filosoferen, zelfstandigheid, stressbestendigheid en presteren. Een andere belangrijke competentie kan conflictbeheersing zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent maatschappijleer

Het arbeidsmarktperspectief van een docent maatschappijleer is over het algemeen goed te noemen mits je beschikt over de juiste opleidingen en competenties. Als docent maatschappijleer kan je werkzaam zijn op verschillende soorten scholen, waardoor het verkrijgen van een baan vroeg of laat zeker mogelijk zal moeten zijn. De doorgroeimogelijkheden als docent maatschappijleer zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en de ervaring. Met een eerstegraads bevoegdheid als docent zal het makkelijker doorgroeien zijn dan met een tweedegraads bevoegdheid. Een vervolgfunctie kan bijvoorbeeld de functie mentor zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent maatschappijleer

Als docent maatschappijleer zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent maatschappijleer wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren zijn een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent maatschappijleer zal doorgaans tussen de 2200 en 4000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Read this information on Social studies teacher in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Sozialkundelehrer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Profesor de estudios sociales en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent maatschappijleer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent maatschappijleer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl