Filosoof

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een filosoof is een onderzoeker die filosofeert over algemene levensvragen, zoals waarom zijn wij op aarde en is er leven na de dood. In het kort komt filosoferen neer op het diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven en de samenhang der dingen. Filosoferen betekent letterlijk vriend van de wijsheid. Een beroepsfilosoof is meestal gespecialiseerd in specifieke disciplines of deelgebieden waarin hij of zij een opleiding afgerond heeft, zoals de universitaire opleiding filosofie. Het staat natuurlijk iedere filosoof vrij om te filosoferen over allerlei onderwerpen. Het beroep filosoof kent geen bescherming en iedereen kan zich dan ook filosoof noemen. Over het algemeen filosofeert een filosoof over onderwerpen op een diepgaande manier die andere mensen tot nadenken zet. Filosofie is in het kort het best te omschrijven als wijsbegeerte of levensbeschouwing. Het beroep filosoof moet verder vrij algemeen gezien worden omdat iedereen zich filosoof kan noemen. Als we spreken van een academische filosoof kan een filosoof ook aangemerkt worden als wijsgeer. Wijsgeer is een andere benaming voor filosoof. Zoals eerder omschreven is de scheidingslijn tussen beroeps filosofen en andere filosofen wel dun te noemen, omdat het beroep verder geen bescherming meer kent. Waarover een filosoof precies zal filosoferen kan ook per filosoof verschillen. In alle gevallen is het als filosoof wel belangrijk dat je de juiste vragen weet te stellen om op een goede manier te kunnen filosoferen.

Ondanks dat het beroep filosoof geen bescherming meer kent en iedereen zich filosoof kan noemen bestaat er wel degelijk een onderscheid tussen amateur filosofen en beroeps filosofen. Beroeps filosofen hebben minimaal een universitaire opleiding genoten, zoals de studie filosofie. Het alleen afronden van een universitaire opleiding maakt je vandaag de dag nog geen filosoof. In vroegere tijden werden meestal alleen hoogleraren gezien als filosofen.

Een filosoof is een onderzoeker die over een brede algemene ontwikkeling beschikt en een scherp denkvermogen heeft. Een brede algemene ontwikkeling en een scherp denkvermogen zijn belangrijke eigenschappen van een filosoof om op een goede manier te kunnen filosoferen. Daarnaast is het kunnen communiceren met andere personen erg belangrijke binnen het beroep, omdat het filosoferen meestal niet alleen gedaan zal worden.

Filosoof van beroep:

Opleidingen tot filosoof

Wie een opleiding filosofie zoekt zal al snel uitkomen bij de universitaire opleiding filosofie. De opleiding filosofie is een opleiding die echt bij je moet passen. Wanneer je maar geen genoeg kan krijgen van vraagstukken over de mens en maatschappij zal de studie filosofie zeker een aanrader zijn. Tijdens de studie filosofie leer je kritisch kijken en nadenken over verschillende onderwerpen, zoals de economie, psychologie, rechten en bijvoorbeeld cultuur- en religiewetenschappen. Tijdens de studie filosofie word je opgeleid tot een denker van formaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een filosoof werkzaam kan zijn

Een filosoof met een afgeronde studie filosofie kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, scholen overheden of instellingen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de beroepen wetenschappelijk onderzoeker, wetenschapsjournalist of aan het beroep docent filosofie. Een filosoof kan ook werkzaam zijn als beleidsmedewerker voor de overheid of werkzaam zijn voor een uitgeverij.

Competenties filosoof

Een filosoof zal vanzelfsprekend over filosofische competenties moeten beschikken. Denk hierbij aan het scherp kunnen nadenken, een goede algemene ontwikkeling, een goed leervermogen, onafhankelijkheid, oordeelsvorming en aan het kritisch zijn. Daarnaast spelen goede communicatieve vaardigheden een belangrijke rol binnen het beroep. Andere belangrijke woorden zijn onder andere creativiteit, analytisch, nieuwsgierigheid en zelfontwikkeling.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als filosoof

Het arbeidsmarktperspectief als filosoof is over het algemeen niet heel ruim of goed te noemen. Dit komt deels doordat iedereen zich filosoof kan noemen omdat het beroep geen echte bescherming kent. Echter is er wel degelijk een beperkte arbeidsmarkt voor filosofen die beschikken over de juiste opleiding. Het verkrijgen van werk als filosoof zal dan ook sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau. De doorgroeimogelijkheden als filosoof zijn ook afhankelijk van je eigen opleidingsniveau en competenties. Het is niet ongebruikelijk dat filosofen vroeg of laat hun eigen boek schrijven of bijvoorbeeld leraar worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris filosoof

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat een filosoof voor uiteenlopende organisaties, instellingen en bedrijven werkzaam kan zijn. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen amateur filosofen en beroeps filosofen.

Mijnzzp.nl