Filosoof

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Filosoof?

Een filosoof is een onderzoeker die filosofeert over algemene levensvragen, zoals waarom zijn wij op aarde en is er leven na de dood. In het kort komt filosoferen neer op het diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven en de samenhang der dingen. Filosoferen betekent letterlijk vriend van de wijsheid. Een beroepsfilosoof is meestal gespecialiseerd in specifieke disciplines of deelgebieden waarin hij of zij een opleiding afgerond heeft, zoals de universitaire opleiding filosofie. Het staat natuurlijk iedere filosoof vrij om te filosoferen over allerlei onderwerpen. Het beroep filosoof kent geen bescherming en iedereen kan zich dan ook filosoof noemen. Over het algemeen filosofeert een filosoof over onderwerpen op een diepgaande manier die andere mensen tot nadenken zet. Filosofie is in het kort het best te omschrijven als wijsbegeerte of levensbeschouwing. Het beroep filosoof moet verder vrij algemeen gezien worden omdat iedereen zich filosoof kan noemen. Als we spreken van een academische filosoof kan een filosoof ook aangemerkt worden als wijsgeer. Wijsgeer is een andere benaming voor filosoof. Zoals eerder omschreven is de scheidingslijn tussen beroeps filosofen en andere filosofen wel dun te noemen, omdat het beroep verder geen bescherming meer kent. Waarover een filosoof precies zal filosoferen kan ook per filosoof verschillen. In alle gevallen is het als filosoof wel belangrijk dat je de juiste vragen weet te stellen om op een goede manier te kunnen filosoferen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl