Filosoof

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Filosoof?

Een filosoof is iemand die filosofeert over algemene levensvragen, zoals waarom zijn wij op aarde en is er leven na de dood. In het kort komt filosoferen neer op het diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven en de samenhang der dingen. Filosoferen betekent letterlijk vriend van de wijsheid. Een beroepsfilosoof is meestal gespecialiseerd in specifieke disciplines of deelgebieden waarin hij of zij een opleiding afgerond heeft, zoals de universitaire opleiding filosofie. Het staat iedere vrij om te filosoferen over allerlei onderwerpen. Het beroep filosoof kent verder geen bescherming en iedereen kan zich dan ook filosoof noemen. Over het algemeen filosofeert een filosoof over onderwerpen op een diepgaande manier, die andere mensen tot nadenken zet. Als we spreken van een academische filosoof kan een filosoof ook aangemerkt worden als wijsgeer. Een wijsgeer was in vroegere dagen iemand die beschikte over de universitaire studie filosofie. Zoals eerder omschreven is de scheidslijn tussen beroeps filosofen en andere filosofen wel dun te noemen, omdat iedereen kan filosoferen. Waarover een filosoof zal filosoferen kan ook per filosoof verschillen. In alle gevallen is het als filosoof wel belangrijk dat je de juiste vragen weet te stellen om op een goede manier te kunnen filosoferen. Als filosoof ben je over het algemeen zoekende naar antwoorden op vragen, waarop eigenlijk geen antwoord bestaat. Denk bijvoorbeeld aan de vraag is er leven na de dood en aan de vraag, wat als ik andere keuzes gemaakt had in het leven. Dit soort filosofische vragen kunnen niet beantwoord worden, omdat niemand het antwoord weet op dit soort vragen. Filosofie kan niet zomaar vergeleken worden met levensbeschouwing, omdat levensbeschouwing betrekking heeft op realistische vragen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of iemand op de beste manier leeft of aan de vraag of iemand sociaal gezien goed bezig is. Dit soort realistische vragen kan meestal wel beantwoord worden.

Lees verder...


Mijnzzp.nl