Docent economie

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent economie
Wat doet een docent economie
Wat maakt iemand een goede economie docent?
Waarde van geld
Economie
Onderdelen economische wetenschap:
Film: docent economie:
Film: algemene economie:
Opleidingen tot docent economie
Bedrijven waar een docent economie werkzaam kan zijn
Competenties docent economie
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent economie
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent economie
Eigen bedrijf starten als Docent economie
Boekhoudprogramma vergelijken Docent economie

Beroep docent economie

Een docent economie geeft economieles aan leerlingen of studenten, afhankelijk van de soort school waarvoor de docent economie werkzaam is. Economieles kan in het kort het beste omschreven worden als het bestuderen van de mens en de handel die de mens voert om zijn behoeften te bevredigen. Economie is dan ook een wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging. Economie heeft niet alleen betrekking op geld, maar op alles wat daarmee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de productie van goederen, aan de consumptie van goederen, aan de schaarste van goederen en diensten en de invloed hiervan op mensen. Daarnaast heeft economie betrekking op de gevoelsmatige economie. Economie is dus niet uit te drukken in een woord of zin, omdat de term economie breed gezien moet worden. Economie heeft te maken met vraag en aanbod van producten en diensten, echter is dit maar een klein onderdeel van de economie. Het is de docent economie die leerlingen alles zal leren over de internationale economie, marktmechanisme, import en export, marketing en het ondernemen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een docent economie het beste omschrijven als het voorbereiden van economielessen en het geven van economielessen aan leerlingen of studenten. Economie is belangrijk voor iedereen, omdat iedereen met economie te maken heeft. Zoals eerder omschreven kan een docent economie met verschillende leerlingen of studenten te maken hebben. Binnen het hoger onderwijs kan een docent economie bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het geven van bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie heeft betrekking op het economisch functioneren van bedrijven. In dat geval heb je als docent economie te maken met studenten die bijvoorbeeld accountant, marketeer, econoom of financieel manager willen worden na hun studie. Bedrijfseconomie gaat verder dan alleen het geven van algemene economielessen.

Wat doet een docent economie

Een docent economie is dus verantwoordelijk voor het geven van economieles aan leerlingen. De simpelste vorm van economie is voor de meeste mensen geld. Geld is een ruilmiddel dat door mensen geaccepteerd wordt als betaalmiddel, omdat we samen afgesproken hebben dat geld een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Alle producten en diensten die mensen kopen of verkopen worden dan ook uitgedrukt in geld. Denk bijvoorbeeld aan huizen, goud, auto's en aan vakanties. De prijs van huizen, goud, auto's en vakanties zijn afhankelijk van vraag en aanbod inclusief de eventuele productiekosten. Goederen en diensten vertegenwoordigen geen statische waarde, omdat de behoefte van goederen en diensten direct van invloed zijn op de waarde van goederen en diensten. Als er grote behoefte is aan extra huizen, omdat er meer mensen zijn, zal de waarde toenemen. Het is niet zo dat een docent economie alleen te maken heeft met leerlingen of studenten die bijvoorbeeld econometrist willen worden. Economie speelt binnen veel verschillende beroepen een belangrijke rol, wat wel betrekking kan hebben op verschillende niveaus. Denk bijvoorbeeld ook aan accountmanagers, vertegenwoordigers, marketeers en aan brand managers, die op verschillende manieren te maken hebben met economische activiteiten. Daarnaast zijn er verschillende beroepen te bedenken die indirect met economie te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsanalist, die verantwoordelijk is voor het analyseren van bedrijfsprocessen om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te vergroten.

Wat maakt iemand een goede economie docent?

Een goede economie docent heeft verschillende eigenschappen en vaardigheden die hen effectief maken in het overbrengen van kennis en het begeleiden van studenten. Hier zijn enkele kenmerken van een goede economie docent:

 • Grondige kennis van het vak: Een goede economie docent heeft een diepgaande kennis van economische concepten, theorieën en modellen. Ze zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied en kunnen deze kennis op een begrijpelijke en boeiende manier overbrengen aan studenten.
 • Communicatieve vaardigheden: Een effectieve economie docent is in staat om complexe economische concepten en principes op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te leggen. Ze kunnen abstracte ideeën omzetten in praktische voorbeelden en verbanden leggen met het dagelijks leven. Ze zijn in staat om informatie helder te presenteren en te communiceren met studenten op verschillende niveaus.
 • Passie en enthousiasme: Een goede economie docent heeft een passie voor het vak en brengt deze passie over op de studenten. Ze zijn enthousiast over economie en laten dit merken in hun lessen. Dit helpt studenten om gemotiveerd te blijven en een positieve houding te ontwikkelen ten opzichte van het vak.
 • Geduld en begrip: Economie kan voor sommige studenten een uitdagend vak zijn. Een goede docent heeft geduld en begrip voor individuele leerbehoeften en biedt ondersteuning aan studenten die moeite hebben met bepaalde concepten. Ze zijn bereid om extra uitleg te geven en verschillende leermethoden te gebruiken om studenten te helpen begrijpen.
 • Organisatorische vaardigheden: Een goede economie docent is goed georganiseerd en kan de lesstof effectief plannen en structureren. Ze zijn in staat om relevante en interessante lesmaterialen te selecteren en te presenteren op een logische en coherente manier. Ze houden ook rekening met de voortgang van de leerdoelen en evalueren regelmatig de voortgang van de studenten.
 • Inspirerend en stimulerend: Een goede economie docent is in staat om studenten te inspireren en aan te moedigen om kritisch na te denken over economische vraagstukken. Ze stimuleren studenten om zelfstandig onderzoek te doen, vragen te stellen en verschillende perspectieven te verkennen. Ze creëren een positieve en ondersteunende leeromgeving waarin studenten worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de lessen.
 • Doorzettingsvermogen en flexibiliteit: Een goede docent geeft niet op en blijft gemotiveerd, zelfs als bepaalde onderwerpen moeilijk te begrijpen zijn voor studenten. Ze zijn flexibel en passen hun lesmethoden aan om aan te sluiten bij de behoeften en leerstijlen van verschillende studenten.

Het combineren van deze eigenschappen en vaardigheden kan een economie docent helpen om effectief les te geven, studenten te inspireren en een positieve leerervaring te bieden.

Waarde van geld

Geld is geld, maar geld is niet overal evenveel geld waard omdat geld gekoppeld is aan bepaalde landen en dus economieën. Geld dat gekoppeld is aan ontwikkelde rijke landen zal meer waard zijn dan geld uit arme landen. Ook de stabiliteit van landen speelt een belangrijke rol als we het hebben over de waarde van geld. De meeste mensen willen geen geld uitgeven in economisch onzekere landen, waardoor bijvoorbeeld de huizen in het betreffende land minder waard zullen zijn dan in stabiele landen. Economie gaat dus niet alleen over de waarde van geld, maar ook over de invloeden op de economie. Tegenwoordig speelt ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol binnen de economie. Een moderne benaming voor economieles is tegenwoordig dan ook economie en maatschappij. Over het algemeen zal een docent economieonderwijs geven in wiskunde, economie, maatschappijwetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, management en organisatiekunde.

Economie

Het woord economie wordt dagelijks door heel veel mensen gebruikt. Het woord economie kan dan ook een snelle algemene indruk geven van ons gevoel. De zin “De motor van onze economie draait op volle toeren” geeft dan ook aan dat het goed gaat. Of de zin “De werkloosheid blijft maar dalen”. Met dit soort zinnen weten de mensen meteen dat het juist goed gaat of slecht. Hoe een bepaalde economie er voor staat kan eigenlijk simpel omschreven worden door vraag en aanbod. Vraag en aanbod zijn dan ook belangrijke kerstthema's binnen de economie. Dit komt doordat vraag en aanbod altijd samen komen op de markt. Vraag en aanbod worden dan ook volledig bepaald door de prijzen die er geboden of gevraagd worden op de markt. De prijs van handel wordt weer bepaald door de vraag er naar en de hoeveelheid die er van beschikbaar is voor de consument.

Onderdelen economische wetenschap:

 • Algemene economie.
 • Bedrijfseconomie.
 • Fiscale economie.
 • Commerciële economie.

Film: docent economie:

Film: algemene economie:

Opleidingen tot docent economie

Wie als leraar economie wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding economie mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent economie is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent economie tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Er zijn verschillende goede online boekhoudpakketten die je kunt gebruiken voor het onderwijs. Hiermee kun je als docent zzp eenvoudig zelf de financiële administratie bijhouden.

Bedrijven waar een docent economie werkzaam kan zijn

Als docent economie zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren economie een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent economie

De belangrijkste competentie van een docent economie is dat een docent economie beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent economie over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot economie. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent economie met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent economie te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent economie

Het vinden van werk als een docent economie is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent economie. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Een vacature docent economie is over het algemeen online zo gevonden. Het doorgroeien als docent economie moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent economie kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar de docent economie werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent economie

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent economie wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent economie zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Docent economie

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent economie, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent economie

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent economie bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent economie.

Mijnzzp.nl