Interviewer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een interviewer is een redactiemedewerker en/of journalist die zich heeft gespecialiseerd in het afnemen van interviews. Over het algemeen zal een interviewer een interview afnemen om meer informatie te verkrijgen over een onderwerp. Deze verkregen informatie kan waardevol zijn voor andere mensen, zoals de kijkers van een televisieprogramma. Een andere benaming voor een interview kan ook zijn vraaggesprek, omdat een interviewer over het algemeen veel vragen zal stellen. Een interviewer zal in de meeste gevallen afspreken met de persoon die geïnterviewd moet worden en niet via de telefoon of mail werken, omdat het voor een echt interview belangrijk is iemand in de ogen te kunnen kijken. Het voornaamste doel van een interview is het verkrijgen van nieuwe interessante informatie, die nog niet eerder bekend was bij de interviewer. Een interviewer zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een mediabedrijf of uitgeversbedrijf, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een interviewer kan ook voor het bedrijfsleven werkzaam zijn, zoals voor marktonderzoeksbedrijven. Daarnaast kan een interviewer werkzaam als recruiter en bijvoorbeeld mogelijke nieuwe medewerkers interviewen. Het doel van het houden van interviews is in het kort het beste te omschrijven als het vergaren van kennis die eerder nog niet beschikbaar was of die eerder nog niet duidelijk was. Een andere omschrijving hiervoor is ook wel kennisvergaring. Kennisvergaring is een beproefde methode waarvan veel journalisten en presentators gebruikmaken. Het op een goede manier leren interviewen is over het algemeen niet heel makkelijk, omdat goede interviewers bepaalde gesprekstechnieken hanteren om aan waarheidsbevinding te kunnen doen.

Interviewer is dus een algemene benaming voor vaklieden, die verantwoordelijk zijn voor het afnemen van interviews. Het afnemen van interviews is meestal belangrijk om geïnteresseerden op een snelle manier verdieping te geven in bepaalde onderwerpen, die om verschillende redenen interessant kunnen zijn, zoals een belangrijke actualiteit die leeft onder de bevolking. Daarnaast zijn er interviews die alleen interessant zijn voor specifieke doelgroepen of lokale doelgroepen. Het op een goede manier afnemen van interviews is niet makkelijk, omdat het stellen van de juiste vragen op het juiste moment alleen mogelijk is door het toepassen van de juiste interviewtechnieken. Ook het verkrijgen van belangrijke informatie is tijdens sommige interviews lastig. Een goede interviewer moet dus aangemerkt worden als communicatie-expert, die precies weet welke vragen relevant zijn. Ook het blijven doorvragen over bepaalde onderwerpen kan belangrijk zijn om aan volledige informatie te komen. Het beroep interviewer moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep interviewer betrekking kan hebben op verschillende redactiemedewerkers of onderzoekers.

Welke soorten interviews zijn er

Over het algemeen kent men drie vormen van interviews, namelijk het gestandaardiseerde interview, het half- gestandaardiseerde interview en het open interview. Het gestandaardiseerd interview moet eerder als een enquête gezien worden, omdat de antwoorden binnen dit zogenaamde interview vast staan en er dus geen eigen interpretatie gegeven kan worden. Het half- gestandaardiseerde interview is een interview dat vaste onderwerpen kent, waarop de geïnterviewde kan antwoorden maar er geen ruimte is voor andere onderwerpen. Het zogenaamde open interview bestaat alleen uit een bepaald onderwerp en een beginvraag, waarna het gesprek door de interviewer gestuurd zal worden. Dit soort interviews kunnen wij dagelijks op televisie zien zoals deze uitgevoerd worden door bijvoorbeeld verslaggevers of presentators. Een open interview is wellicht de meest gevaarlijke vorm van interviewen voor de geïnterviewde, omdat de uitkomst van het interview niet vast staat en er bij gevoelige onderwerpen uitspraken gedaan kunnen worden die achteraf wellicht niet verstandig waren. Personen die veel open interviews ondergaan maken dan ook vaak gebruik van mediatrainers om fouten te voorkomen. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat personen van tevoren willen weten welke vragen ze precies gaan krijgen om misverstanden te voorkomen.

Hoe moet je een interview afnemen

Hoe je precies een interview het beste kan afnemen is deels afhankelijk van je eigen persoonlijkheid. Over het algemeen is het beste om op een neutrale plek af te spreken die voor beide partijen prettig ervaren zal worden. Daarnaast is het belangrijk om vast te houden aan de doelstelling van het interview en niet af te dwalen van het onderwerp. Tijdens het gesprek kan je het beste naast en niet tegenover de geïnterviewde gaan zitten, omdat op het op deze manier mogelijk is om oogcontact te maken met de geïnterviewde maar je ook even kan wegkijken wanneer dit nodig mocht zijn. Dit is vooral handig wanneer het om een kritisch interview gaat waarbij de emoties van de geïnterviewde wellicht hoog kunnen oplopen. Omdat een interviewer informatie boven water moet proberen te krijgen is het ook belangrijk om op de zogenaamde non-verbale signalen (lichaamstaal) te letten, zodat je wellicht merkt wanneer je gevoelige punten aan het bespreken bent die om extra verdieping vragen. Daarnaast is het natuurlijk niet onbelangrijk om de geïnterviewde persoon ook ruimte te bieden voor een eventuele pauze wanneer dit nodig mocht zijn. Bekende publieke personen maken tegenwoordig ook wel gebruik van een spindoctor om reputatieschade te voorkomen.

Waar moet een goed interview aan voldoen:

 • Het doel van het interview moet duidelijk zijn
 • Het interview mag of moet kritisch zijn
 • Het interview moet geen dubbele informatie bevatten
 • Het interview moet helder zijn
 • Het interview moet neutraal zijn
 • Het interview moet opbouwend zijn
 • Het interview moet open zijn
 • Het interview moet verduidelijking bieden
 • Het interview moet voldoende informatie bieden
 • Het interview moet zoveel mogelijk controleerbare waarheden bevatten

Hoe bedenk je goede vragen voor een interview:

 • Hanteer voor jezelf de vragen wie, wat, waar, wanneer en hoe
 • Vraag naar de ervaringen van de geïnterviewde
 • Vraag naar de gevoelens van de geïnterviewde
 • Vraag naar de mening van de geïnterviewde
 • Vraag naar de reacties van andere personen die gereageerd hebben
 • Vraag naar de specifieke kennis over het onderwerp
 • Vraag waarom iemand handelt zoals die handelt

Leren interviewen:

Interviewtechnieken camera:

Opleidingen tot interviewer

Er bestaan geen erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep interviewer. Natuurlijk zijn er wel voldoende mediacursussen te vinden die wellicht kunnen helpen bij het leren interviewen. Daarnaast bestaan er voldoende andere opleidingsmogelijkheden die raakvlakken hebben, zoals de Mbo-opleiding Mediaredactiemedewerker, en zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau zoals de Hbo-opleiding Journalistiek of de Hbo-opleiding Communicatie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een interviewer werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een interviewer werkzaam zijn voor de mediabranche, maar het beroep interviewer komt in veel meer branches voor dan alleen de mediabranche. Interviews worden ook toegepast door marktonderzoeksbedrijven of door recruiters die mogelijk nieuwe medewerkers interviewen. Maar denk ook aan mediatrainers die oefenen door het afnemen van interviews. Over het algemeen zijn het journalisten, verslaggevers en presentators die vaak interviews zullen afnemen voor hun werkzaamheden.

Competenties interviewer

Als interviewer is het belangrijk dat je communicatief sterk onderlegd bent. Daarnaast zul je analytisch goed onderlegd moeten zijn, zodat je op een sneller manier de bijzaken van de hoofdzaak weet te scheiden en je tot de kern kan doordringen. Maar ook het goed kunnen luisteren is natuurlijk niet onbelangrijk als interviewer. Verdere competenties als interviewer zijn niet zomaar aan te geven, omdat de meeste interviewers ook andere werkzaamheden uitvoeren dan alleen het interviewen van mensen. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, inzicht, kennis en onafhankelijkheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als interviewer

Het arbeidsmarktperspectief als specifiek interviewer is over het algemeen niet heel groot te noemen. In de meeste gevallen zal de functie interviewer gecombineerd worden met andere werkzaamheden, zoals het beroep journalist of het beroep presentator. De doorgroeimogelijkheden als interviewer moeten gezien worden als het doorbreken als bekende mediapersoon die bijvoorbeeld voor de landelijke kranten of de televisie werkzaam is. De bekende presentators die wij allemaal op televisie zien zijn feitelijk ook interviewer, die met messcherpe vragen gevoelige onderwerpen kunnen uitlichten. In dat geval kan ook de benaming opiniemaker of opiniepeiler van toepassing zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris interviewer

Het is niet mogelijk om voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat een interviewer in verschillende functies werkzaam kan zijn in uiteenlopende branches. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep niet echt mogelijk, omdat de functie op verschillende niveaus uitgevoerd kan worden. Een interviewer die werkzaam is voor een lokale krant of dagblad zal natuurlijk minder verdienen dan de bekende interviewers die regelmatig op de landelijke televisie te zien zijn, of die voor landelijke kranten werkzaam zijn.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Interviewer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Interviewer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl