Interviewer

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Interviewer?

Een interviewer is een redactiemedewerker en/of journalist die zich heeft gespecialiseerd in het afnemen van interviews. Over het algemeen zal een interviewer een interview afnemen om meer informatie te verkrijgen over een onderwerp. Deze verkregen informatie kan waardevol zijn voor andere mensen, zoals de kijkers van een televisieprogramma. Een andere benaming voor een interview kan ook zijn vraaggesprek, omdat een interviewer over het algemeen veel vragen zal stellen. Een interviewer zal in de meeste gevallen afspreken met de persoon die geïnterviewd moet worden en niet via de telefoon of mail werken, omdat het voor een echt interview belangrijk is iemand in de ogen te kunnen kijken. Het voornaamste doel van een interview is het verkrijgen van nieuwe interessante informatie, die nog niet eerder bekend was bij de interviewer. Een interviewer zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een mediabedrijf of uitgeversbedrijf, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een interviewer kan ook voor het bedrijfsleven werkzaam zijn, zoals voor marktonderzoeksbedrijven. Daarnaast kan een interviewer werkzaam als recruiter en bijvoorbeeld mogelijke nieuwe medewerkers interviewen. Het doel van het houden van interviews is in het kort het beste te omschrijven als het vergaren van kennis die eerder nog niet beschikbaar was of die eerder nog niet duidelijk was. Een andere omschrijving hiervoor is ook wel kennisvergaring. Kennisvergaring is een beproefde methode waarvan veel journalisten en presentators gebruikmaken. Het op een goede manier leren interviewen is over het algemeen niet heel makkelijk, omdat goede interviewers bepaalde gesprekstechnieken hanteren om aan waarheidsbevinding te kunnen doen.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Interviewer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Interviewer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl