Spindoctor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep spindoctor
Beïnvloeden van mensen door tekst, beelden en herhaling
Wat is een spindoctor?
Wat doet een spindoctor?
Taken van een spindoctor
Gedragsbeïnvloeding
Werken als spindoctor:
Spindoctors en mannetjesmakers:
Opleidingen tot spindoctor
Bedrijven waar een spindoctor werkzaam kan zijn
Competenties spindoctor
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als spindoctor
Arbeidsvoorwaarden en salaris spindoctor
Eigen bedrijf starten als Spindoctor
Boekhoudprogramma vergelijken Spindoctor

Beroep spindoctor

Een spindoctor is een gespecialiseerde coach, voorlichter of adviseur, die verantwoordelijk is voor het begeleiden van een invloedrijk persoon zoals een minister. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een spindoctor het beste omschrijven als het ervoor zorgen dat iemand positief in het nieuws komt en ook blijft. In de meeste gevallen zal een spindoctor betrokken zijn bij een politieke partij. De partijleider of lijsttrekker van de betreffende politieke partij krijgt dan extra ondersteuning van een spindoctor. Een spindoctor is meestal zelf ook een ervaringsdeskundige, die precies weet wat de belangrijke punten zijn om iemand positief neer te zetten in de media. Een echte spindoctor weet hoe de publieke opinie beïnvloed moet worden om een grotere doelgroep aan te spreken. Ook bij grote bedrijven met grote belangen kan een directeur extra ondersteuning krijgen van een spindoctor. In dit geval kan een spindoctor wel een andere benaming hebben, maar komen de werkzaamheden min of meer wel overeen. Het beroep spindoctor is aan te merken als een belangrijk beroep, omdat het voor nieuwe invloedrijke mensen soms lastig kan zijn om zich op de juiste manier te positioneren in de media. Het is een spindoctor die beschikt over alle benodigde kennis om mogelijke valkuilen of ander soort fouten te voorkomen. Hoe een spindoctor inhoudelijk precies te werk gaat kan verschillen per persoon, omdat dit verder persoonlijk is. In de meeste gevallen betreffen de werkzaamheden van een spindoctor maatwerk, omdat iedereen zo zijn of haar sterke en minder sterken punten heeft. Een spindoctor zal er alles aan doen om tot de juiste beeldvorming te komen. Een spindoctor kan ook aangemerkt worden als mediatrainer, met het belangrijke verschil dat de inhoudelijke werkzaamheden verder gaan dan alleen het trainen van invloedrijke personen. De meeste spindoctors begeleiden invloedrijke personen de hele dag op de werkvloer en in het veld.

Beïnvloeden van mensen door tekst, beelden en herhaling

De benaming spindoctor heeft betrekking op het eerste deel “spin”. Het woord spin betekent niks anders dan het geven van een positieve draai aan iets. Ook Nederlandse politici maken soms gebruik van een spindoctor. Een spindoctor is gespecialiseerd in het adviseren van politici, zo dat hij of zij op een positieve manier in het nieuws komt en ook blijft. Dit kan ook betekenen dat bij negatieve berichtgevingen de spindoctor de politicus adviseert om een positieve draai te geven aan het onderwerp, zodat de negativiteit vergeten zal worden. Beeldvorming is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van een spindoctor. Iemand hoeft niet perfect te zijn, want niemand is perfect. Het is wel de verantwoordelijkheid van de spindoctor om iemand zo perfect mogelijk over te laten komen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door de sterke karakterpunten van een politicus steeds opnieuw te benoemen en de mindere karakterpunten van een tegenstander te benoemen.

Wat is een spindoctor?

Een spindoctor, ook wel bekend als een politiek strateeg, is een professionele consultant die zich richt op het beheren en vormgeven van de publieke perceptie van een politicus, overheidsinstantie, bedrijf of organisatie. De term "spindoctor" is afkomstig uit de politieke wereld, maar wordt tegenwoordig ook gebruikt in andere contexten, zoals bij public relations en marketing. Het hoofddoel van een spindoctor is het creëren van een positief imago en het beïnvloeden van de publieke opinie te gunste van de persoon of entiteit die ze vertegenwoordigen. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategieën om de boodschap effectief over te brengen en eventuele negatieve publiciteit te beperken. Spindoctoring komt tegenwoordig veel voor en kan mensen enorm helpen bij het uitvoeren van hun functie.

Wat doet een spindoctor?

Een spindoctor is verantwoordelijk voor het beheer van de publieke perceptie van een persoon, organisatie of merk. Ze werken vaak in de politiek, het bedrijfsleven, de media of andere sectoren waar beeldvorming en reputatie belangrijk zijn. De rol van een spindoctor omvat de volgende taken:

  • Strategieontwikkeling: Een spindoctor ontwikkelt strategieën om de gewenste beeldvorming en reputatie te bevorderen. Ze analyseren de huidige situatie, identificeren sterke en zwakke punten en bepalen de belangrijkste boodschappen en doelstellingen die ze willen communiceren. Ze werken nauw samen met hun cliënten of werkgevers om een strategie op maat te ontwikkelen die past bij hun doelen en waarden.
  • Mediacontacten en PR: Spindoctors zijn vaak betrokken bij het opbouwen en onderhouden van relaties met journalisten en andere mediacontacten. Ze werken samen met de media om positieve berichtgeving te genereren en negatieve publiciteit te minimaliseren. Ze verstrekken persberichten, organiseren persconferenties en coördineren mediabezoeken om de gewenste boodschappen over te brengen.
  • Crisismanagement: Een spindoctor speelt een cruciale rol in het omgaan met crisissituaties en het beschermen van de reputatie van hun cliënten. Ze ontwikkelen crisiscommunicatieplannen, bieden begeleiding bij het omgaan met media tijdens crisissituaties en werken aan het herstellen van beschadigde reputaties. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het verzachten van negatieve berichtgeving en het communiceren van de reactie van hun cliënten op de crisis.
  • Beeldadvies: Spindoctors adviseren hun cliënten over hun algehele imago en presentatie. Ze kunnen advies geven over kledingstijl, taalgebruik, lichaamstaal en andere aspecten van persoonlijke presentatie. Ze helpen hun cliënten om een consistente boodschap uit te dragen en een positieve indruk te maken op het publiek.
  • Onderzoek en monitoring: Een spindoctor houdt zich bezig met het monitoren van de publieke opinie en het volgen van mediaberichtgeving. Ze voeren onderzoek uit om inzicht te krijgen in de perceptie van het publiek, het effect van communicatie-inspanningen te meten en mogelijke risico's te identificeren. Ze kunnen ook opiniepeilingen en focusgroepen gebruiken om het effect van communicatiestrategieën te evalueren.
  • Interne communicatie: Spindoctors kunnen ook betrokken zijn bij het beheren van interne communicatie binnen organisaties. Ze helpen bij het ontwikkelen van interne boodschappen, coördineren van interne communicatiekanalen en adviseren het management over effectieve communicatie met medewerkers.

Taken van een spindoctor

Een andere taak van een spindoctor lijkt op het manipuleren of verdraaien van feiten. Dit is ook een van de belangrijkste redenen dat spindoctors niet bij iedereen even geliefd zijn. Het verdraaien of manipuleren van feiten valt niet bij iedereen even goed omdat dit aangemerkt kan worden als misleiding. Misleiding is niks anders dan iemand bewust op het verkeerde been zetten. Denk hierbij aan een uitspraak als “ik kan nu niet toezeggen dat...”. Met andere woorden heeft de politicus niks toegezegd en kan op een later moment altijd roepen dat heb ik niet gezegd. Op deze manier worden sommige mensen op het verkeerde been gezet, omdat de indruk bestaat dat er een toezegging is gedaan door de politicus. Dit kan aangemerkt worden als een slimme manier om mensen op het verkeerde been te zetten, dan wel een slimme manier om iemand positief in het nieuws te krijgen.

Gedragsbeïnvloeding

Een andere vorm van beïnvloeding is het gebruiken van journalisten door het verspreiden van veel nieuws, op het moment dat een bepaalde onderzoeksjournalist bijvoorbeeld bezig is met het naar buiten brengen van negatief nieuws. Door het uitbrengen van veel nieuwsberichten hoopt men dat het negatieve bericht minder aandacht krijgt. Zoals eerder omschreven kan een spindoctor ook aangemerkt worden als mediatrainer. Het belangrijkste verschil tussen een mediatrainer en spindoctor is dat een spindoctor invloedrijke personen intensief zal bijstaan als dat nodig is. Een spindoctor kan bijvoorbeeld ook mee gaan op werkbezoek in het veld om de betreffende persoon te ondersteunen. Een mediatrainer geeft over het algemeen alleen cursussen aan cursisten die niet veel media-ervaring hebben.

Werken als spindoctor:

Spindoctors en mannetjesmakers:

Opleidingen tot spindoctor

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep spindoctor. Een spindoctor is meestal een zeer ervaren persoon, die gevraagd zal worden om zijn unieke talenten. De meest voor de hand liggende opleidingen zijn de hbo-opleiding Communicatie of de universitaire studie politicologie. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleidingen te kunnen noemen, omdat het beroep spindoctor betrekking kan hebben op verschillende communicatie-experts. Ook de boekhouding op de juiste manier inrichten is belangrijk als startende ondernemer. De meeste zzp'er maken gebruik van een boekhoudprogramma zzp voor hun eigen bedrijf.

Bedrijven waar een spindoctor werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een spindoctor werkzaam zijn als ondernemer of als consultant. Daarnaast kan een spindoctor intern werkzaam zijn voor een politieke partij. Waar een spindoctor precies werkzaam is, is ook afhankelijk van de soort personen, die extra begeleiding nodig hebben. Vaak zijn dit invloedrijke personen, die aangemerkt kunnen worden als influencer. Denk bijvoorbeeld aan volksvertegenwoordigers, ministers, burgemeesters, staatssecretarissen en aan Eurocommissarissen. Binnen het bedrijfsleven kan een chief executive officer eventueel gebruikmaken van een spindoctor. Het beroep spindoctor komt relatief gezien niet veel voor.

Competenties spindoctor

Een goede spindoctor is een mediastrateeg, die weet hoe de media bespeeld kan worden. Binnen het beroep spindoctor speelt communicatie en beeldvorming een belangrijke rol. Daarnaast moet een spindoctor een netwerker zijn, die mensen weet te verbinden, zodat het doel bereikt wordt. Ook algemene coachingsvaardigheden mogen als spindoctor niet ontbreken. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, controleren, imago, samenwerken, inzicht, analytisch, inspiratie, organiseren en stressbestendigheid. Een spindoctor kan ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties, afhankelijk van de soort werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een spindoctor die ook aangemerkt kan worden als politicoloog.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als spindoctor

Binnen het beroep spindoctor kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief, omdat het beroep spindoctor niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Een spindoctor is een ervaringsdeskundige die de juiste mensen kent, en daardoor in aanmerking zal komen voor de functie spindoctor. De doorgroeimogelijkheden als spindoctor kunnen gezien worden als het mogen begeleiden van steeds belangrijkere invloedrijke mensen, zoals een minister.

Arbeidsvoorwaarden en salaris spindoctor

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat het geen gebruikelijke baan betreft. Ook is het niet mogelijk om voor dit beroep een salarisindicatie te geven.

Eigen bedrijf starten als Spindoctor

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Spindoctor, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Spindoctor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Spindoctor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Spindoctor.

Mijnzzp.nl