Politicoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep politicoloog
Werken als politicoloog
Wat doet een politicoloog
Film: politicoloog
Film: bachelor politicologie
Opleidingen tot politicoloog
Bedrijven waar een politicoloog werkzaam kan zijn
Competenties politicoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als politicoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris politicoloog
Eigen bedrijf starten als Politicoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Politicoloog

Beroep politicoloog

Een politicoloog is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in politicologie. Een andere benaming voor politicologie is ook wel politieke wetenschap. Politicologie is een discipline, die zich bezighoudt met de studie van politiek. Politicologie kan betrekking hebben op verschillende vormen van politiek, zoals nationale politiek, internationale politiek of de politiek van de Europese Unie. Politieke wetenschap heeft ook betrekking op verschillende onderzoeksgebieden, zoals geschiedenis, machtsverhoudingen of hoe politieke besluitvorming precies tot stand komt. Een politicoloog kan op alle niveaus de politiek onderzoeken en niet alleen de landelijke politiek. Afgestudeerde politicologen kunnen voor verschillende bedrijven werkzaam zijn op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeksjournalisten, beleidsmedewerkers, voorlichters, politiek adviseurs, correspondenten of aan onderzoekers. Daarnaast is het zo dat politicologen regelmatig in de media te zien en te horen zijn als het om politiek gaat. Het komt regelmatig voor dat politicologen betrokken worden bij de nabeschouwing van debatten als expert op het gebied van politicologie. Het is dus niet zo dat politicologen alleen voor de overheid werkzaam kunnen zijn, omdat de meeste politicologen werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven of binnen het onderwijs. Ook onderzoek dat raakvlakken heeft met de politiek kan uitgevoerd worden door een politicoloog. Denk bijvoorbeeld aan de invloeden van sociale media op politieke partijen of aan invloeden van milieuorganisaties op de politiek. Als politicoloog analyseer je dan ook sociale en politieke processen, die van invloed zijn op de politiek. Een politicoloog bemoeit zich over het algemeen niet met bestuurskunde, omdat dit betrekking heeft op openbaar bestuur. Een politicoloog kijkt niet alleen naar de politiek, maar ook naar de zaken achter de politiek, die wellicht niet voor iedereen even zichtbaar zijn.

Werken als politicoloog

Politicologie heeft dus niet alleen betrekking op politiek, maar heeft ook betrekking op andere onderwerpen, die van invloed zijn op de politiek. Denk bijvoorbeeld aan machtsverhoudingen, de verdeling van de welvaart en de invloed van lobbyisten op de politiek. Een politicoloog onderzoekt alle vormen van machtsverhoudingen of andere invloeden op de politiek, door het stellen van vragen en het uitvoeren van onderzoeken, en probeert deze wetenschappelijk te verklaren of te beantwoorden. Wat een politicoloog precies onderzoekt kan per onderzoek verschillen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals: waarom is een minister populair, wie heeft precies de macht, wat is de invloed van Brussel en, wat is de invloed van sociale media op de politiek? Politiek is wellicht een van de meest besproken onderwerpen onder mensen, omdat iedereen te maken heeft met de invloeden van de politiek en dus te maken heeft met politicologie. Als politicoloog ben je dus op een brede manier gespecialiseerd in politicologie. Politicologie heeft onder andere betrekking op politieke theorie, politieke filosofie, sociologie, geschiedenis en economie. Als politicoloog moet je beschikken over analytische vaardigheden om het geheel te kunnen zien. Dit houdt in dat een politicoloog niet alleen naar bepaalde onderdelen kijkt, omdat het om het totaalplaatje gaat. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken wat de gevolgen zijn van nieuwe volksvertegenwoordigers voor de maatschappij.

Wat doet een politicoloog

Een politicoloog is op een brede manier verantwoordelijk voor het wetenschappelijk bestuderen en onderzoeken van politiek. Het is niet zo dat een politicoloog alleen verantwoordelijk is voor het volgen van debatterende Tweede Kamerleden of staatssecretarissen. Denk ook aan het bestuderen van criminaliteit, veiligheid, milieu, gezondheid en welvaart in relatie tot machtsverhoudingen. Hierbinnen is het analyseren van data belangrijk om met eventuele oplossingen en/of adviezen te kunnen komen. Als een politicoloog werkzaam is in het bedrijfsleven ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderzoeken wat de gevolgen van politieke verhoudingen zijn op de bedrijfsvoering. Dit betreft meestal grote financiële instellingen, zoals banken en pensioenfondsen, die belang kunnen hebben bij eventuele politieke beslissingen en/of machtsverhoudingen. Daarnaast kan een politicoloog werkzaam zijn binnen de mediasector. In dat geval ben je bijvoorbeeld werkzaam als journalist, onderzoeksjournalist of als correspondent.

Film: politicoloog

Film: bachelor politicologie

Opleidingen tot politicoloog

Wie een carrière ambieert als politicoloog zal de universitaire studie politicologie moeten volgen en afronden. De bacheloropleiding politicologie zal over het algemeen drie jaar in beslag nemen, waarbinnen verschillende onderwerpen aan bod komen zoals politieke structuren en processen, internationale betrekkingen, politieke en economische geschiedenis, onderzoeksmethoden en politiek gedrag. Wanneer je geïnteresseerd bent in politiek en steeds denkt: wat zit er achter dit besluit, dan is de studie politicologie zeker geschikt voor je. Zie voor meer informatie ook de website Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten en op de juiste manier bijhouden is belangrijk als startende ondernemer. Dit kun je vrij eenvoudig doen met behulp van een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een politicoloog werkzaam kan zijn

Een politicoloog kan voor verschillende bedrijven, overheden en onderzoeksbureaus werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een politicoloog die werkzaam is binnen de mediasector of een financiële instelling, of werkzaam is als opiniemaker of opiniepeiler. Daarnaast kan een politicoloog werkzaam zijn voor de overheid als ambtenaar. In dat geval kan je bijvoorbeeld aangemerkt worden als beleidsadviseur. Ook een baan binnen het onderwijs behoort tot de mogelijkheden. In dat geval kan het beroep docent maatschappijleer tot de mogelijkheden behoren. Het is ook mogelijk dat een politicoloog betrokken is bij een politieke partij en je dus werkzaam bent voor een politicus. In dat geval ben je bijvoorbeeld werkzaam als politiek adviseur, persvoorlichter of als campagneleider. In sommige gevallen kan een politicoloog aangemerkt worden als factchecker.

Competenties politicoloog

Als politicoloog ben je in de eerste plaats een wetenschapper en zul je dus moeten beschikken over onderzoeksvaardigheden. Daarnaast zijn goede analytische vaardigheden belangrijk, omdat een politicoloog naar het geheel kijkt. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen veel zal samenwerken met verschillende collega's en externe partijen. Algemeen belangrijke woorden zijn secuur, politiek, statistieken, analyseren, discussiëren, interviewen, visie, inspiratie, plannen, organiseren, netwerken en psychologie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als politicoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een politicoloog is over het algemeen goed te noemen. Dit is het geval, omdat er binnen het bedrijfsleven redelijk veel vraag is naar politicologen. Dit komt vooral doordat politicologen over een brede kennis beschikken, die op verschillende manieren nuttig is binnen het bedrijfsleven. De doorgroeimogelijkheden van een politicoloog kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden of het eventueel promoveren als wetenschapper. Er zijn verder geen voorbeelden te geven van specifieke doorgroeimogelijkheden, omdat je voor verschillende werkgevers werkzaam kan zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris politicoloog

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven, organisaties en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een politicoloog verdient doorgaans een salaris tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, ervaring en verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, als je beschikt over grote verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Politicoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Politicoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Politicoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Politicoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Politicoloog.

Mijnzzp.nl