Factchecker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep factchecker
Wat doet een factchecker
Belang van feiten controleren
Taken als factchecker:
Film: factchecker
Film: denken dat de aarde plat is
Opleidingen tot factchecker
Bedrijven waar een factchecker werkzaam kan zijn
Competenties factchecker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als factchecker
Arbeidsvoorwaarden en salaris factchecker
Eigen bedrijf starten als Factchecker
Boekhoudprogramma vergelijken Factchecker

Beroep factchecker

Een factchecker is een persoon die controleert of bepaalde informatie of een specifieke bewering klopt. Het gaat dus om het nagaan of beweringen zoals deze gebracht worden feiten zijn. In veel situaties is het een functie die betrekking heeft op wetenschappers en journalisten die feiten checken. Het is belangrijk om deze controle uit te voeren om te voorkomen dat er nepnieuws of ongefundeerde informatie de wereld wordt in gebracht. In deze snelle digitale wereld komt er doorlopend nieuwe informatie online. Een factchecker controleert of de betreffende informatie wel correct is alvorens de gegevens te gebruiken om zelf te publiceren. Of om na te gaan of gepubliceerde informatie wel correct is om gegevens bijvoorbeeld in een onderzoek te verwerken. Er is tegenwoordig veel nepnieuws online en daarom is factchecking ook zo belangrijk. Het komt nog altijd voor dat informatie klakkeloos wordt overgenomen, terwijl later blijkt dat de gegevens of beweringen helemaal niet juist zijn. Wat dat betreft, heeft een factchecker een verantwoordelijk beroep. Er verschijnen online allerlei claims en het is dan voor nieuwsbrengers bijvoorbeeld belangrijk om de oorsprong van de claim te vinden. Daarbij is het ook mogelijk dat er verder onderzoek plaatsvindt aan de hand van bijvoorbeeld een eigen archief. Bij nieuwsberichten komt het wel eens voor dat er bij oude afbeeldingen nieuwe informatie wordt gebruikt. In dat geval is de informatie dan uit de context gehaald. Een manier om feiten te checken is door te kijken naar visuele aanwijzingen. Daarbij valt te denken aan vegetatie, maar ook naar straatnamen, kentekenplaten en winkelborden. De visuele waarnemingen van afbeeldingen maken het dan mogelijk om bijvoorbeeld een locatie vast te stellen of een datum. Bij het checken van citaten kan een factchecker natuurlijk ook gebruikmaken van de zoekmachine door simpelweg te kopiëren en te plakken.

Wat doet een factchecker

Een factchecker is dus aan te merken als een criticus en onderzoeker die onderzoek verricht met een al dan niet diepgaand karakter. Factchecking neemt in deze tijd een belangrijke plaats in op nieuwsredacties. Daarom zijn het vaak journalisten en reporters die op onderzoek uitgaan om na te gaan of een verhaal waar is of niet. Ook wetenschappers maken uiteraard gebruik van factchecking om bronnen van informatie te onderzoeken. De te onderzoeken informatie kan zowel betrekking hebben op nieuwsberichten als op berichten op social media die viraal gaan en zo een compleet eigen leven gaan leiden. Een factchecker kan overigens ook een persoon zijn die controleert of informatie al bestaat en/of er mogelijk sprake is van het plegen van plagiaat, zoals in de rol van plagiaat onderzoeker. Bijvoorbeeld door een student die een scriptie moet schrijven en daarbij plagiaat pleegt. Bij het checken van feiten is de kans groot dat plagiaat dan aan het licht komt. Overigens zijn er wat dat betreft ook andere manieren om plagiaat vast te stellen, zoals door specifieke software te gebruiken.

Belang van feiten controleren

Het is altijd al belangrijk geweest om feiten te controleren vanuit verschillende beroepen, maar in het digitale tijdperk is het extra belangrijk. Het is niet voor niets dat grote internationale bladen zelf factcheckers in dienst hebben. Deze controleren informatie van bijvoorbeeld journalisten om indien nodig tijdig een correctie aan te brengen. Overigens is het in meerdere sectoren van belang om feiten te checken. Denk bijvoorbeeld maar aan opinies die helemaal niet waar blijken te zijn. In dat geval dient de opiniepeiler of een opiniemaker het onderzoek aan te passen. Een onderzoek kan ook op een verkeerde manier zijn uitgevoerd. In dat geval zijn uitkomsten dus te manipuleren en een factchecker kan dat ontdekken. Het is ook mogelijk om feiten te checken die uit statistieken voortkomen. Zo kan het zijn dat een factchecker erachter komt dat er verkeerde data zijn gebruikt door een statisticus en dat daardoor de statistieken geen reëel beeld geven van de werkelijkheid.

Taken als factchecker:

  • Oorsprong van bron achterhalen.
  • Informatie onderzoeken en controleren.
  • Gegevens checken op feiten.
  • Zoekmachines gebruiken.
  • Eigen (archief) raadplegen.
  • Correcties aandragen.
  • Onderzoeksmethodes bekijken.
  • Data onderzoeken.
  • Beweringen checken.

Film: factchecker

Film: denken dat de aarde plat is

Opleidingen tot factchecker

Er is geen directe opleiding van toepassing om de functie van factchecker uit te voeren. Het gaat veelal ook om beroepsgroepen waarin het belangrijk is dat de waarheid op basis van feiten naar buiten wordt gebracht. Het gaat dan ook meer specifiek vaak om factcheckers die binnen een bepaald onderzoeksgebied aan het werk zijn. Een voorbeeld daarvan is een hoogleraar politicologie of politicoloog die op onderzoek uitgaat als een politicus een uitspraak heeft gedaan. Het onderzoek richt zich dan op de volledigheid en juistheid van de door de politicus gedane uitspraak. Er is in de functie van factchecker doorgaans sprake van een genoten opleiding binnen een bepaald vakgebied. Als je een bedrijf als zzp'er begint, is het handigste een online boekhoudprogramma te gebruiken voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een factchecker werkzaam kan zijn

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een werkgever waar factcheckers in dienst zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat een redactiemedewerker de taak van factchecking toegewezen heeft gekregen. Het checken van de feiten maakt in dat geval onderdeel uit van de functie van redactiemedewerker. Overigens zijn er zoals gezegd in het buitenland al wel grote internationale bladen die factcheckers in dienst hebben. Het betreft dan een aparte functie en dus een specifiek beroep.

Competenties factchecker

Het is voor een factchecker belangrijk om de authenticiteit van berichten te onderzoeken. Daarbij kan het ook gaan om plagiaat onderzoek. In beide situaties is het van belang dat een factchecker zeer secuur te werk gaat en een kritische blik heeft. Het betreft hier een controlerende taak, zodat onderzoekvaardigheden van belang zijn. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld de originele bron of oorsprong van een verhaal te achterhalen. Aangezien een factchecker veel online onderzoek uitvoert, is het van belang om digitale vaardigheden te beschikken. Bijvoorbeeld om te controleren of een foto of afbeelding al eerder ergens online is geplaatst en te checken op actualiteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als factchecker

De functie van factchecker is in Nederland nog geen volwaardig beroep, want de werkzaamheden maken doorgaans onderdeel uit van een andere functie. Er zijn in andere landen al wel factcheckers die zich in deze werkzaamheden gespecialiseerd zijn en in dienst zijn van een groot internationaal blad. Er is wat dat betreft een gunstig arbeidsmarktperspectief vast te stellen als de trend van factchecking tot een hoger niveau komt. Het controleren van feiten wordt namelijk steeds belangrijker, dus de kans is groot dat er bedrijven zijn die ruimte maken om factcheckers in dienst te nemen. Overigens is doorgroeien op dit moment in elk geval nog niet van toepassing of relevant.

Arbeidsvoorwaarden en salaris factchecker

Het salaris van een factchecker is niet vast te stellen, omdat de werkzaamheden bij een functie horen of daar onderdeel van zijn. Daarom bepaalt de betreffende functie of het beroep wat het gemiddelde salaris is.

Eigen bedrijf starten als Factchecker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Factchecker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Factchecker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Factchecker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Factchecker.

Mijnzzp.nl