Politicoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Politicoloog?

Een politicoloog is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in politicologie. Een andere benaming voor politicologie is ook wel politieke wetenschap. Politicologie is een discipline, die zich bezighoudt met de studie van politiek. Politicologie kan betrekking hebben op verschillende vormen van politiek, zoals nationale politiek, internationale politiek of de politiek van de Europese Unie. Politieke wetenschap heeft ook betrekking op verschillende onderzoeksgebieden, zoals geschiedenis, machtsverhoudingen of hoe politieke besluitvorming precies tot stand komt. Een politicoloog kan op alle niveaus de politiek onderzoeken en niet alleen de landelijke politiek. Afgestudeerde politicologen kunnen voor verschillende bedrijven werkzaam zijn op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeksjournalisten, beleidsmedewerkers, voorlichters, politiek adviseurs, correspondenten of aan onderzoekers. Daarnaast is het zo dat politicologen regelmatig in de media te zien en te horen zijn als het om politiek gaat. Het komt regelmatig voor dat politicologen betrokken worden bij de nabeschouwing van debatten als expert op het gebied van politicologie. Het is dus niet zo dat politicologen alleen voor de overheid werkzaam kunnen zijn, omdat de meeste politicologen werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven of binnen het onderwijs. Ook onderzoek dat raakvlakken heeft met de politiek kan uitgevoerd worden door een politicoloog. Denk bijvoorbeeld aan de invloeden van sociale media op politieke partijen of aan invloeden van milieuorganisaties op de politiek. Als politicoloog analyseer je dan ook sociale en politieke processen, die van invloed zijn op de politiek. Een politicoloog bemoeit zich over het algemeen niet met bestuurskunde, omdat dit betrekking heeft op openbaar bestuur. Een politicoloog kijkt niet alleen naar de politiek, maar ook naar de zaken achter de politiek, die wellicht niet voor iedereen even zichtbaar zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Politicoloog

Wat is het salaris en tarief van een Politicoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Politicoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Politicoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Politicoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl