Tweede Kamerlid

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een Tweede Kamerlid is een landelijk volksvertegenwoordiger namens een politieke partij binnen de Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal). De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer de Staten-Generaal van Nederland (het parlement), waarbinnen belangrijke beslissingen genomen worden, die burgers vaak allemaal aangaan. De Tweede Kamer wordt samengesteld door de Tweede Kamerverkiezing en bedraagt honderdvijftig zetels, waardoor er nooit meer dan honderdvijftig Kamerleden kunnen zijn. Hoeveel Kamerleden een politieke partij mag aanleveren is afhankelijk van de behaalde resultaten van de verkiezing. Tweede Kamerleden worden gekozen door het volk tijdens de verkiezingen en worden daarom wel volksvertegenwoordigers genoemd. Alle mensen, die gestemd hebben verwachten dat Tweede Kamerleden hun belangen en gedachtegoed zo goed mogelijk behartigen en vertegenwoordigen. De belangrijkste taken van een Tweede Kamerlid zijn het controleren van de regering en het maken van wetten. Omdat het voor Tweede Kamerleden belangrijk is om daadkrachtig te kunnen opereren maken Tweede Kamerleden onderdeel uit van een fractie. Een fractie bestaat uit verschillende Kamerleden, die samen opkomen voor belangen, die voor de politieke partij belangrijk zijn. Tweede Kamerleden zijn niet alleen werkzaam in de Tweede Kamer. Over het algemeen bestaan de werkzaamheden van Tweede Kamerleden juist veel meer uit het vergaderen met de fractie, het beantwoorden van inkomende post (mails), werkbezoeken en commissievergaderingen. Commissievergaderingen zijn aparte vergaderingen waarbij niet alle Tweede Kamerleden aanwezig zijn om bepaalde onderwerpen te bespreken, die voor de aanwezige Kamerleden belangrijk zijn. Tijdens een commissievergadering kan het ook zijn dat er ministers, staatssecretarissen of externe partijen aanwezig zijn om de Tweede Kamerleden te informeren. Andere benamingen voor Tweede Kamerlid zijn ook wel Kamerlid of Parlementariër.

Een Tweede Kamerlid is dus een landelijke volksvertegenwoordiger, die onderdeel uitmaakt van een politieke partij. De werkzaamheden van een Tweede Kamerlid zijn belangrijke werkzaamheden, omdat Tweede Kamerleden opkomen voor de belangen van mensen. Als ministers voorstellen doen om nieuwe wetten in te voeren of bestaande wetten te veranderen is het de taak van Tweede Kamerleden om deze wetten tegen te houden of te veranderen. Daarnaast kunnen Tweede Kamerleden zelf voorstellen indienen, die hun partij belangrijk vindt. Als Tweede Kamerleden een voorstel indienen noemt men dit ook wel een initiatiefvoorstel. Een initiatiefvoorstel kan ingediend worden door Tweede Kamerleden, omdat ze bijvoorbeeld vinden dat het een belangrijk onderwerp betreft of, omdat ze vinden dat de minister of staatssecretaris te lang wacht met betrekking tot bepaalde onderwerpen.

De regering is verplicht om de Tweede Kamer volledig te informeren, zodat Tweede Kamerleden de regering kunnen controleren. Kamerleden kunnen vergeleken worden met gemeenteraadsleden, met het belangrijke verschil dat Kamerleden zich inzetten voor landelijke belangen. Gemeenteraadsleden zetten zich voornamelijk in voor lokale belangen, die de gemeente of de regio aangaan. De besluiten die genomen worden in Den Haag gaan ons allemaal aan en kunnen grote gevolgen hebben voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan belastingverhogingen, zorgkosten of aan de hoogte van boetes. Zoals eerder omschreven maken Tweede Kamerleden meestal onderdeel uit van een fractie om daadkrachtiger te kunnen opereren. In de meeste gevallen is de partijleider ook werkzaam als de fractievoorzitter.

Wat doen Tweede Kamerleden allemaal

Het is niet zo dat Tweede Kamerleden alleen werkzaam zijn in de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden zijn regelmatig werkzaam in het veld om goed op de hoogte te blijven van onderwerpen, die de partij aangaan. Het zijn de Tweede Kamerleden, die eventuele misstanden of maatschappelijke problemen in het veld signaleren om deze punten binnen de fractie te bespreken om uiteindelijk onder de aandacht te brengen van de regering. Daarnaast zijn Tweede Kamerleden regelmatig aanwezig bij commissievergaderingen. Bij commissievergaderingen zijn meestal ook ministers, staatssecretarissen en andere belangenbehartigers aanwezig, die samen nieuw beleid of wetsvoorstellen bespreken. Tweede Kamercommissies zijn belangrijk, omdat hierdoor Tweede Kamerleden zich beter kunnen verdiepen in onderwerpen, waardoor Tweede Kamerleden betere besluiten kunnen nemen. Binnen een commissievergadering kan er ook gebruikt gemaakt worden van externe specialisten, die beschikken over specifieke kennis. Denk bijvoorbeeld aan een hoogleraar die veel weet over de luchtvaart, of aan een onderwijskundige die beschikt over specifieke kennis van het onderwijs.

Hoe werkt de Tweede Kamer:

Opleidingen tot Tweede Kamerlid

Er bestaan geen opleidingen tot Tweede Kamerlid. Een Tweede Kamerlid moet gekozen worden tijdens de Tweede Kamerverkiezing wil deze de Nederlandse bevolking kunnen vertegenwoordigen. Een kandidaat Tweede Kamerlid zal zich hiervoor meestal aansluiten bij een politieke partij of een eigen partij oprichten. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat Tweede Kamerleden verschillende achtergronden hebben. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een Tweede Kamerlid minimaal over een Hbo-opleiding en relevante werkervaring zal moeten beschikken echter zijn er geen eisen qua opleidingen. Wel moet een Tweede Kamerlid minimaal achttien jaar oud zijn en over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Daarnaast mag iemand ook niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Bedrijven waar een Tweede Kamerlid werkzaam kan zijn

Een Tweede Kamerlid is niet werkzaam voor bedrijven, maar voor een politieke partij. Een Tweede Kamerlid is dus een politicus, die onderdeel uitmaakt van de Tweede Kamer. Vanzelfsprekend zijn Tweede Kamerleden ook regelmatig op andere manieren werkzaam. Denk bijvoorbeeld aan het houden van interviews, het optreden op de radio en televisie en aan het fungeren als gastspreker tijdens belangrijke congressen.

Competenties Tweede Kamerlid

De belangrijkste competentie van een Tweede Kamerlid is passie, omdat het zijn van Tweede Kamerlid eerder een roeping is dan beroep. Ook energie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het werkzaam zijn als Tweede Kamerlid veel kan vragen van mensen. Vanzelfsprekend moet een Tweede Kamerlid beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je veel te maken hebt met andere Tweede Kamerleden, Ministers en Staatssecretarissen. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, lobbyen, vakbekwaam, kennis, wet- en regelgeving, samenwerken, voelsprieten, luisteren, daadkracht, waakzaamheid, controleren, plannen, organiseren, overtuigingskracht, oordeelvorming en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Tweede Kamerlid

Arbeidsmarktperspectief als Tweede Kamerlid is niet van toepassing, omdat het geen gewoon beroep betreft. Een Tweede Kamerlid kan alleen gekozen worden. De doorgroeimogelijkheden als Tweede Kamerlid zijn sterk afhankelijk van het politieke klimaat en de competenties van een Tweede Kamerlid. Het doorgroeien als Tweede Kamerlid kan gezien worden als de functie minister of de functie staatssecretaris, echter zullen de meeste Tweede Kamerleden na hun politieke carrière terugkeren in het bedrijfsleven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Tweede Kamerlid

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een Tweede Kamerlid omdat een Tweede Kamerlid gekozen zal worden en er geen sprake is van een arbeidscontract. Een Tweede Kamerlid ontvangt ook geen salaris maar een schadeloosstelling. Het salaris van een Tweede Kamerlid (de schadeloosstelling) bedraagt 7705 euro bruto per maand exclusief acht procent vakantiegeld. Daarnaast ontvangt een Tweede Kamerlid ook nog een eindejaarsuitkering van 8,3 procent.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Tweede Kamerlid

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Tweede Kamerlid bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl