Partijleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep partijleider
Wat doet een partijleider
Politieke eensgezindheid binnen de partij handhaven
Film: partijleiders in de aanval
Opleidingen tot partijleider
Bedrijven waar een partijleider werkzaam kan zijn
Competenties partijleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als partijleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris partijleider
Eigen bedrijf starten als Partijleider
Boekhoudprogramma vergelijken Partijleider

Beroep partijleider

Een partijleider is de politiek leider van een politieke organisatie en is meestal het belangrijkste gezicht naar de buitenwereld met betrekking tot de politieke organisatie. De functie partijleider komt binnen Nederland voor op regionaal niveau, provinciaal niveau en op landelijk niveau. In de meeste gevallen zal de nummer één lijsttrekker op de verkiezingslijst na de verkiezingen gekozen worden tot partijleider. Het is dus de partijleider die de politiek leider is van een politieke partij, en het is de partijleider die de politieke partij zal vertegenwoordigen in bijvoorbeeld de gemeenteraad of de Tweede Kamer. Als een partijleider onderdeel uitmaakt van het bestuur, zoals het college van B en W of de regering, kan een partijleider wel de partijleider blijven, maar kan hij of zij geen fractievoorzitter zijn van de partij. Een fractievoorzitter hoeft dan ook geen partijleider te zijn, omdat de partijleider bijvoorbeeld wethouder, minister of staatssecretaris is. Partijleiders zijn belangrijk voor politieke partijen, omdat het voor partijleden en buitenstaanders belangrijk is om te weten wie gezien kan worden als de belangrijkste woordvoerder van een partij. Omdat partijleiders erg belangrijk zijn voor politieke partijen is het zo dat niet iedereen partijleider kan worden. In de meeste gevallen moet een kandidaat-partijleider over bijzondere competenties beschikken om tot partijleider gekozen te worden. Meestal worden er meerdere stemmingsrondes gehouden onder de partijleden. Vanzelfsprekend is het beroep of de functie partijleider aan te merken als een functie, waarbinnen je over grote verantwoordelijkheden beschikt. Het is de partijleider die er voor moet zorgen dat er sprake is van politieke eensgezindheid binnen de partij. Dit houdt in dat de partijleider er voor moet zorgen dat alle partijleden dezelfde politieke standpunten hanteren naar de buitenwereld. Het is meestal ook de partijleider die verantwoordelijk is voor het communiceren met externe partijen, zoals de pers en burgers.

Wat doet een partijleider

Een partijleider staat dus aan het hoofd van een politieke organisatie en is verantwoordelijk voor politieke eensgezindheid. In veel gevallen kan de partijleider ook aangemerkt worden als fractievoorzitter, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat een partijleider geen fractievoorzitter hoeft te zijn. Fractievoorzitters zijn bijvoorbeeld Tweede Kamerleden, die samen met andere fractieleden de zittende regeringscoalitie controleren op hun functioneren. Een minister of staatssecretaris die politiek leider is van een partij zit niet in de Tweede Kamer, maar in de regering en kan dus geen fractievoorzitter zijn. Als een partijleider in de Tweede Kamer zit kan deze wel fractievoorzitter zijn van een politieke partij. De meeste politieke partijen maken ook gebruik van een partijvoorzitter. De partijvoorzitter zal intern gekozen worden door de partij en hoeft niet de partijleider te zijn van de partij. In de meeste gevallen zal een partijvoorzitter niet de politiek leider zijn van een partij, omdat de meeste partijen dit als twee verschillende functies zien. De termen partijleider, fractievoorzitter, lijsttrekker en partijvoorzitter worden vaak gezien als één functie, wat niet het geval hoeft te zijn. De term lijsttrekker is eigenlijk alleen van toepassing tijdens een verkiezingsperiode. De term lijsttrekker geeft aan wie het belangrijkste gezicht is van de partij tijdens een verkiezingsperiode. Vanzelfsprekend kan een partijleider ook op lokaal niveau actief zijn, zoals binnen een gemeenteraad.

Politieke eensgezindheid binnen de partij handhaven

De belangrijkste taak van een partijleider is dat deze zorgt voor politieke eensgezindheid binnen de partij. Daarnaast is de partijleider meestal ook het aanspreekpunt voor journalisten en verslaggevers met betrekking tot de media. Omdat mediaoptredens in veel gevallen belangrijk zijn voor een partijleider (en de partij) maken partijleiders nogal eens gebruik van een spindoctor. Een spindoctor is een soort van communicatie-expert die de partijleider bijstaat en traint in de omgang met de media. Dit is belangrijk, omdat de partijleider de belangrijke volksvertegenwoordiger is namens de politieke organisatie. Vanzelfsprekend is een partijleider ook verantwoordelijk voor andere interne werkzaamheden, zoals het vergaderen met partijleden, het uitvoeren van werkbezoeken, het overleggen over nieuwe wetsvoorstellen en het financiële huishouden van de partij. Dit soort werkzaamheden doet een partijleider niet allemaal zelf, omdat hiervoor ook andere partijleden verantwoordelijk kunnen zijn.

Film: partijleiders in de aanval

Opleidingen tot partijleider

Er bestaan geen opleidingen tot partijleider. Een partijleider zal door een politieke partij gekozen worden om tijdens de verkiezingen de lijsttrekker te zijn voor de partij. Deze lijsttrekker zal meestal de partijleider worden voor de partij na de verkiezingen. Daarnaast kan een partijleider ook gekozen worden door de partij buiten verkiezingstijd. In dat geval spreekt men meestal van een lijsttrekkersverkiezing, waarbij de leden van de betreffende partij een nieuwe partijleider mogen kiezen.

Bedrijven waar een partijleider werkzaam kan zijn

Een partijleider is niet werkzaam voor bedrijven, maar is actief voor een politieke organisatie. Zoals eerder omschreven zijn partijleider het belangrijkste gezicht voor een politieke organisatie. Dit houdt in dat partijleiders regelmatig werkzaam zijn als gastspreker binnen verschillende radioprogramma's en televisieoptredens, en tijdens congressen. Ook zijn partijleiders vaak in het veld werkzaam om burgers te informeren over standpunten en andere politieke onderwerpen.

Competenties partijleider

De competenties van een partijleider zijn breed te noemen en houden meer in dan alleen vakinhoudelijke kennis. Passie, daadkracht, energie en doorzettingsvermogen zijn allemaal belangrijke woorden als we spreken van een partijleider. Daarnaast moet een partijleider in staat zijn om de politieke partij in de juiste richting te sturen, waarbij het woord eensgezindheid belangrijk is. Met andere woorden moet een partijleider kunnen verbinden, zodat alle partijleden eensgezindheid uitstralen. Vanzelfsprekend moet een partijleden over voldoende politieke kennis en bestuurservaring beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, samenwerken, inspireren, plannen, organiseren, leiderschap, onderhandelen en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als partijleider

Arbeidsmarktperspectief is niet van toepassing op een partijleider omdat een partijleider gekozen zal worden en de functie niet gezien kan worden als een gewoon beroep. De doorgroeimogelijkheden als partijleider moeten gezien worden in het worden van minister, staatssecretaris of de minister-president.

Arbeidsvoorwaarden en salaris partijleider

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een partijleider, omdat een partijleider gekozen zal worden en er geen sprake is van een arbeidscontract. Een partijleider ontvangt ook geen salaris maar een schadeloosstelling. Het salaris van een partijleider is niet zomaar aan te geven, omdat een partijleider verschillende functies kan bekleden, zoals de functie Tweede Kamerlid, minister, staatssecretaris of bijvoorbeeld de functie minister-president is.

Eigen bedrijf starten als Partijleider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Partijleider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Partijleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Partijleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Partijleider.

Mijnzzp.nl