Socioloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Socioloog?

Een socioloog is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in sociologie. Sociologie komt neer op het bestuderen van de sociale relaties tussen mensen en de samenleving. Als socioloog bestaan er verschillende aandachtsgebieden, zoals politiek, cultuur, religie en economie. Het bestuderen van de sociale relaties kan betrekking hebben op specifieke doelgroepen, zoals werkloze mensen, zieke mensen of mensen die binnen een bepaalde branche werkzaam zijn, of kan betrekking hebben op politici of religieuze mensen. Naast het bestuderen van mensen is een socioloog verantwoordelijk voor het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke problemen. De inhoudelijke werkzaamheden van een socioloog kunnen per opdracht verschillen en hoeven niet altijd te maken te hebben met groepen mensen. Een socioloog kan bijvoorbeeld ook onderzoeken hoe mensen zich gedragen binnen een pretpark of onderzoeken hoe mensen zich gedragen op kantoor. Het is verder niet zomaar aan te geven wat een socioloog precies doet, omdat dit betrekking kan hebben op verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe een regering tot stand komt en welke veranderingen dit gaat brengen voor mensen. Een andere onderzoeksvraag is, wat de positie van vrouwen is op de arbeidsmarkt, of de vraag waarom wonen er in bepaalde wijken veel mensen met een bepaalde afkomst. Het is de socioloog die deze vragen op een wetenschappelijke manier zal benaderen en onderzoeken. Sociologie noemt men ook wel wetenschapssociologie of sociologie van de wetenschap. Deze wetenschap heeft betrekking op sociale activiteiten, sociale condities en op sociale effecten, inclusief sociale structuren en processen. Als socioloog ben je dus verantwoordelijk voor het bestuderen van mensen in hun sociale omgeving inclusief hun gedrag. Dit heeft meestal betrekking op specifieke doelgroepen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Socioloog

Wat is het salaris en tarief van een Socioloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Socioloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Socioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Socioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl