Leraar basisonderwijs

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een leraar basisonderwijs geeft les aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar en geeft onderwijs in verschillende vakken, zoals in rekenen, taal, muziek, geschiedenis, tekenen en handvaardigheid. Een leraar basisonderwijs is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van verschillende vakken en kan daarom aangemerkt worden als allround leerkracht. De basisschool is een belangrijke periode voor kinderen, omdat kinderen zich tijdens deze periode sterk ontwikkelen. Een leraar basisonderwijs zal zich dan ook niet alleen richten op het geven van les, omdat een leraar basisonderwijs ook verantwoordelijk is voor het begeleiden van kinderen in hun sociale en emotionele ontwikkelingen. Dit heeft ook betrekking op het ingrijpen als een leraar basisonderwijs merkt dat er bepaalde problemen ontstaan. Het alert zijn op kinderen die afwijkend gedrag vertonen is belangrijk om te voorkomen dat leerlingen onnodig slecht presteren. In dat geval is een leraar basisonderwijs verantwoordelijk voor het bieden van extra ondersteuning. De werkzaamheden van een leraar basisonderwijs zijn divers te noemen, zoals het voorbereiden van lessen, het afnemen van toetsen, het nakijken van toetsen en het organiseren van activiteiten. Daarnaast zal een leraar basisonderwijs regelmatig contact onderhouden met de ouders van kinderen en andere specialisten, die betrokken kunnen zijn bij kinderen. Als leraar basisonderwijs heb je te maken met verplichte vakken, echter kunnen er ook niet verplichte vakken gegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan godsdienstles, Engels of aan Duits. In de meeste zijn het de deelnemers van de medezeggenschapsraad, die bepalen welke niet verplichte vakken extra onderwezen worden op de basisschool. De inhoudelijke werkzaamheden van een leraar basisonderwijs kunnen wel verschillen per groep, omdat een leraar basisonderwijs werkzaam kan zijn met leerlingen van verschillende leeftijden.

Een leraar basisonderwijs is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van basisschoolleerlingen en het begeleiden van leerlingen in hun sociale en emotionele ontwikkelingen. De inhoudelijke werkzaamheden van een leraar basisonderwijs kunnen wel verschillen per groep, omdat een leraar basisonderwijs ook te maken kan hebben met jonge kinderen. In dat geval is een leraar basisonderwijs verantwoordelijk voor het spelenderwijs bijbrengen van algemene vaardigheden, zoals het knutselen, tekenen en het maken van muziek. Ook het vertellen van verhaaltjes en het regelmatig houden van kringgesprekken behoort tot de werkzaamheden van een leraar basisonderwijs. Over het algemeen krijgen basisschoolleerlingen van groep drie te maken met echte vakken, zoals rekenen, taallessen, aardrijkskunde, geschiedenis, muziekles en handarbeid. Zoals eerder omschreven is een leraar basisonderwijs ook verantwoordelijk voor het signaleren van mogelijke problemen bij kinderen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die gedragsproblemen vertonen, of aan kinderen die logopedische problemen hebben. Vanzelfsprekend is een leraar basisonderwijs ook verantwoordelijk voor het regelmatig bespreken van de voortgang van kinderen met ouders, collega's en de schooldirecteur. Tegenwoordig kan een leraar basisschool ook te maken hebben met een onderwijsassistent. Een onderwijsassistent is verantwoordelijk voor ondersteunde werkzaamheden om leerkrachten te ontlasten bij hun werkzaamheden.

Begeleiden van kinderen

Als leraar basisonderwijs ben je niet alleen leerkracht, omdat je ook te maken hebt met pedagogiek. Pedagogiek heeft betrekking op professionele opvoedkunde, de algemene ontwikkelingen van kinderen en onderwijs. Iemand die zich gespecialiseerd heeft in pedagogiek noemt men een pedagoog. In de praktijk kan een leraar basisonderwijs dus ook te maken krijgen met een pedagoog als er sprake is van opvoedkundige problemen bij kinderen. Over het algemeen krijgen leerlingen op een basisschool ook verschillende keren te maken met een jeugdarts. Eed jeugdarts is verantwoordelijk voor het signaleren van mogelijke gezondheidsbedreigingen en andere problematiek waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. Een andere benaming voor jeugdarts kan ook zijn schoolarts.

Vervolgopleiding na de basisschool

Een leraar basisonderwijs is aan het einde van de basisschool ook verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen met betrekking tot de vervolgstudie. De meeste basisscholen begeleiden leerlingen intensief, zodat leerlingen de juiste keus maken. Het geven van passend studieadvies is niet makkelijk, omdat je als leraar basisonderwijs ook te maken hebt met de ouders van leerlingen. Het zijn vaak de ouders die een hoger studieadvies verwachten en het niet eens zijn met de leraar basisonderwijs. Als leraar basisonderwijs moet je denken in het belang van het kind. Niet ieder kind heeft het in zich om uiteindelijke arts of advocaat te worden. Daarnaast is er niks mis met een mogelijke technische opleiding tot automonteur of bouwvakker. Kinderen kunnen later ook met een technische Mbo-opleiding doorleren tot een Hbo-opleiding. Een leraar basisonderwijs kan dus ook aangemerkt worden als beroepskeuzebegeleider.

Wat doet een leraar basisonderwijs allemaal:

 • Het lesgeven in verschillende vakken
 • Het sociaal en emotioneel ondersteunen van kinderen
 • Het opstellen van lessen
 • Het controleren van huiswerk
 • Het organiseren van activiteiten
 • Het bespreken van de voortgang van kinderen
 • Het afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen
 • Het lopen van schoolplein diensten
 • Het verder helpen ontwikkelen van onderwijsinstelling
 • Het bijwonen van schoolvergaderingen
 • Het geven van studieadvies

Hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo):

Opleidingen tot leraar basisonderwijs

Wie een carrière ambieert als leraar in het basisonderwijs zal een lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) moeten volgen van ongeveer vier jaar afhankelijk van je vooropleidingen. De lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) is een opleiding op Hbo-niveau die op verschillende plekken binnen Nederland te volgen is. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor de volgende vakken: onderwijskunde, rekenen, wiskunde, bewegingsonderwijs, stage, taal en aardrijkskunde. De lerarenopleiding is zowel voltijds als deeltijds te volgen. Wanneer iemand beschikt over een universitaire opleiding zijn er vrijstellingen mogelijk voor de opleiding. Bovendien bestaat er tegenwoordig een Mbo-opleiding onderwijsassistent die wel beperkte bevoegdheden zal kennen als onderwijzer. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een leraar basisonderwijs werkzaam kan zijn

Een leraar basisonderwijs is werkzaam binnen het basisonderwijs, wat betrekking kan hebben op verschillende basisscholen. Denk bijvoorbeeld aan openbare basisscholen, bijzondere basisscholen en aan het speciaal basisonderwijs. Het speciaal basisonderwijs is gericht op kinderen, die te maken hebben met leer- of gedragsproblematiek. Daarnaast kan een leraar basisonderwijs werkzaam zijn binnen scholen, die zich richten op dove of verstandelijk gehandicapte kinderen.

Competenties leraar basisonderwijs

De belangrijkste competentie van een leraar basisonderwijs is dat je beschikt over didactische vaardigheden. Als leraar basisonderwijs zal je ook over pedagogische vaardigheden moeten beschikken, omdat je de kinderen ook moet opvoeden en bekend moet maken met alle regels en normen. Ook je communicatieve vaardigheden en algemene mensenkennis moeten goed zijn. Daarnaast is het belangrijk dat een leraar basisonderwijs aangemerkt kan worden als vertrouwenspersoon voor leerlingen. Als laatste is het belangrijk om te benoemen dat een leraar basisonderwijs stressbestendig moet zijn, omdat het binnen het onderwijs nogal eens hectisch kan zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn coachen, analyseren, analytisch, inspireren, motiveren, samenwerken, passie, energie, plannen, organiseren en conflictbeheersing. Vanzelfsprekend heeft een leraar basisonderwijs te maken met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leraar basisonderwijs

Het arbeidsmarktperspectief van een leraar basisonderwijs is goed te noemen. Met een afgeronde lerarenopleiding kan je op verschillende manieren werkzaam zijn binnen het onderwijs en zal het verkrijgen van werk geen enkel probleem zijn. De meeste basisscholen staan te springen om goed gemotiveerde leerkrachten. De doorgroeimogelijkheden van een leraar basisonderwijs moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden binnen de basisschool waarvoor je werkzaam bent. Daarnaast kan een leraar basisonderwijs die beschikt over de juiste opleidingen doorgroeien tot directeur basisschool. Dit is wel sterk afhankelijk van je eigen ambitie en de competenties van een leraar basisonderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leraar basisonderwijs

Als leraar in het basisonderwijs zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als leraar wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen. Maar ook de ervaring en dienstjaren zijn een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als leraar zal doorgaans tussen de 2200 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Leraar basisonderwijs

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Leraar basisonderwijs bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl