Leraar basisonderwijs

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een leraar of lerares in het basisonderwijs geeft les aan kinderen in de leeftijd tussen vier en twaalf jaar en geeft onderwijs in verschillende vakken zoals in rekenlessen, taallessen en bijvoorbeeld tekenlessen. Andere vakken zoals gym- en godsdienstles worden meestal wel door gespecialiseerde leraren gegeven, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een leraar basisonderwijs geeft dus geen les in specifieke vakken aan leerlingen maar geeft les in diverse vakken. De basisschool is voor leerlingen belangrijk, omdat tijdens deze periode kinderen zich sterk zullen ontwikkelen. Een leraar basisonderwijs zal zich dan ook niet alleen richten op geven van les, omdat een leraar basisonderwijs zich juist ook zal richten op het bijbrengen van sociale en emotionele ontwikkelingen van kinderen. Aan het einde van hun basisschoolperiode zullen er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, die bepalend zullen zijn voor de rest van iemands leven. De werkzaamheden van een leraar basisonderwijs zijn dan ook zeer divers te noemen, zoals het voorbereiden van lessen, het afnemen van toetsen, het nakijken van toetsen en het organiseren van activiteiten. Daarnaast zal een leraar basisonderwijs veelvuldig contact onderhouden met de ouders van kinderen en andere specialisten die betrokken kunnen zijn bij de kinderen.

Nadat leerlingen de kleuterklas, waar het onderwijs voornamelijk gericht was op spelen en algemene ontwikkeling, verlaten hebben, komen de leerlingen dus terecht bij de echte basisschool vanaf de leeftijd van ongeveer zes jaar. Het is dan de taak van de leraar om het meestal vastgestelde onderwijs, zoals rekenen, taal en geschiedenis, over te brengen op de leerlingen en dit regelmatig te toetsen. De voortgang wordt regelmatig besproken met leerlingen, ouders, collega's en schooldirecteur.

Naast het onderwijzen van de verplichte leervakken heeft de leraar ook de belangrijke taak om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en in te grijpen wanneer deze ziet dat bepaalde dingen niet goed gaan met een leerling. Ieder kind is anders en omdat er geen specifieke handleidingen beschikbaar zijn, kan men dus spreken van maatwerk per kind. Het alert zijn op kinderen die afwijkend gedrag vertonen is een belangrijke taak van de leraar. Een leraar kan voorkomen dat een kind onnodig slecht presteert door te zorgen voor extra ondersteuning.

Verschil tussen een leraar en docent

Het belangrijke verschil tussen een leraar en docent is dat een docent een leraar is maar een leraar geen docent hoeft te zijn. Een leermeester kan bijvoorbeeld een stagebegeleider zijn in het bedrijfsleven maar is daardoor nog geen docent. De term leraar is dus te algemeen omdat het ook om mensen buiten het onderwijs kan gaan zonder specifieke lerarenopleiding. In het onderwijs wordt de term leraar over het algemeen op een basisschool gebruikt. Een leraar die doorgaans docent genoemd wordt is vaak een leraar die specifieke vakken onderwijst zoals bijvoorbeeld een docent wiskunde of een docent natuurkunde.

Basisschool en vervolgopleidingen

De basisschoolleraar heeft ook de belangrijke taak om leerlingen te begeleiden naar hun vervolgopleiding en speelt dus ook een belangrijke rol als beroepskeuzebegeleider voor leerlingen en hun ouders. De meeste basisscholen begeleiden leerlingen dan ook intensief in hun zoektocht naar een vervolgopleiding. Het kiezen van een geschikte vervolgopleiding is natuurlijk voor iedere leerling heel persoonlijk en meestal niet gemakkelijk. De keuze in opleidingen en beroepen is groot en moet bij een bepaalde leerling passen.

Hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo):

Opleidingen tot leraar basisonderwijs

Wie een carrière ambieert als leraar in het basisonderwijs zal een lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) moeten volgen van ongeveer vier jaar afhankelijk van je vooropleidingen. De lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) is een opleiding op Hbo-niveau die op verschillende plekken binnen Nederland te volgen is. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor de volgende vakken: onderwijskunde, rekenen, wiskunde, bewegingsonderwijs, stage, taal en aardrijkskunde. De lerarenopleiding is zowel voltijds als deeltijds te volgen. Wanneer iemand beschikt over een universitaire opleiding zijn er vrijstellingen mogelijk voor de opleiding. Tevens bestaat er tegenwoordig een Mbo-opleiding onderwijsassistent die wel beperkte bevoegdheden zal kennen als onderwijzer. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een leraar basisonderwijs werkzaam kan zijn

Als leraar basisonderwijs werk je natuurlijk op een basisschool. Wel zijn er verschillende soorten basisscholen zoals het bijzonder onderwijs of in een bepaalde geloofsrichting.

Competenties leraar basisonderwijs

De belangrijkste competentie als leraar binnen het basisonderwijs is dat je het leuk vindt om kinderen te onderwijzen. Daarnaast is het belangrijk dat een leraar basisonderwijs gezien kan worden als vertrouwenspersoon voor leerlingen. Van een leraar basisonderwijs mag dan ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel verwacht worden. Als leraar basisonderwijs zal je over pedagogische kwaliteiten moeten beschikken, omdat je de kinderen meestal ook moet opvoeden en bekend moet maken met alle regels en normen. Ook je communicatieve vaardigheden en algemene mensenkennis moeten als leraar basisonderwijs goed zijn. Als laatste is het niet onbelangrijk dat een leraar basisonderwijs als persoon stressbestendig moet zijn, omdat het binnen het onderwijs nogal eens hectisch kan zijn. Vanzelfsprekend heeft een leraar basisonderwijs te maken met vaste beroepscompetenties en moet een leraar basisonderwijs over didactische vaardigheden beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leraar basisonderwijs

Het arbeidsmarktperspectief als leraar in het basisonderwijs is natuurlijk zeer goed te noemen. Met een afgeronde lerarenopleiding kun je op verschillende manieren terecht in het basisonderwijs en zal het verkrijgen van een baan geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als leraar in het basisonderwijs zijn afhankelijk van je gekozen opleiding en werkgever maar over het algemeen zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leraar basisonderwijs

Als leraar in het basisonderwijs zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als leraar wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen. Maar ook de ervaring en dienstjaren zijn een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als leraar zal doorgaans tussen de 2200 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl