Onderwijsassistent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een onderwijsassistent is verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden om leerkrachten te ontlasten bij hun werkzaamheden. Als onderwijsassistent kan je actief zijn binnen verschillende vormen van het onderwijs, zoals het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast kan een onderwijsassistent werkzaam zijn binnen het volwassenenonderwijs. Veruit de meeste onderwijsassistenten zijn werkzaam binnen het basisonderwijs. De werkzaamheden van een onderwijsassistent zijn voornamelijk ondersteunend, zoals het leren aankleden, helpen opruimen, orde handhaven, het begeleiden van leerlingen en het samenstellen van lesmateriaal. De functie onderwijsassistent is de laatste jaren steeds populairder geworden en komt inmiddels op veel scholen voor. Ook administratieve werkzaamheden kunnen tot het takenpakket behoren van een onderwijsassistent. Een onderwijsassistent krijgt zijn of haar taken van de leerkrachten en voert deze taken vervolgens zelfstandig uit. Over het algemeen moeten deze verschillende werkzaamheden als eenvoudig en routinematig aangemerkt worden. Een andere benaming voor onderwijsassistent kan ook zijn klassenassistent, afhankelijk van de school, waarbinnen de onderwijsassistent werkzaam is. Het zijn de onderwijsassistenten, die leerkrachten ondersteunen door het uit handen nemen van verschillende werkzaamheden. Een onderwijsassistent is niet alleen verantwoordelijk voor verzorgende taken, omdat een onderwijsassistent leerlingen ook extra uitleg kan geven als ze bepaalde leerstof niet begrijpen. Een belangrijk verschil tussen een onderwijsassistent en leraar is dat de onderwijsassistent geen lesbevoegdheid heeft. Als een onderwijsassistent zelf les wil geven moet deze een lerarenopleiding volgen en afronden. Als onderwijsassistent ben je dus een belangrijke steun voor leraren op verschillende gebieden, maar geef je zelf geen les.

Een onderwijsassistent is dus verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaam om leerkrachten te ontlasten. Over het algemeen zal een onderwijsassistent werkzaam zijn binnen basisscholen en dus veel samenwerken met verschillende leraren basisonderwijs. Over het algemeen zal een onderwijsassistent daar ingezet worden waar dat nodig is. Het is in de meeste gevallen zo dat je geen vaste klas of groep hebt als onderwijsassistent. Net zo als leerkrachten krijgt een onderwijsassistent ook les in pedagogiek, didactiek en in ontwikkelingspsychologie. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat een onderwijsassistent alleen verantwoordelijk is voor facilitaire werkzaamheden. Een onderwijsassistent is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het houden van kringgesprekken en het bijhouden van de voortgang van de verschillende leerlingen. Daarnaast zijn de meeste onderwijsassistenten verantwoordelijk voor het organiseren van groepsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van een dierentuin of aan het organiseren van verschillende spelletjes. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het extra uitleggen van leerstof aan leerlingen, als die moeite hebben met bepaalde leerstof. Dit heeft meestal betrekking op rekenen, Nederlands, Engels of burgerschap.

Taken van een onderwijsassistent:

  • Het begeleiden van leerlingen
  • Het inrichten van klaslokalen
  • Het opruimen van klaslokalen
  • Het observeren van leerlingen
  • Het helpen aankleden van leerlingen
  • Het bijhouden van leerlingenadministratie
  • Het begeleiden bij opdrachten of huiswerk
  • Het begeleiden van activiteiten

Opleiding Onderwijsassistent:

Onderwijsassistent in de praktijk:

Opleidingen tot onderwijsassistent

Voor de functie onderwijsassistent bestaan er tegenwoordig een Mbo-opleiding onderwijsassistent op niveau vier van ongeveer drie jaar en een Hbo-opleiding associate degree tot lerarenondersteuner van ongeveer twee jaar. De titel associate degree geeft ook mogelijkheden tot een volwaardige lerarenopleiding. Om toegelaten te worden voor de Hbo-opleiding associate degree moet je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een onderwijsassistent werkzaam kan zijn

Als onderwijsassistent werk je hoofdzakelijk voor basisscholen, maar kun je ook zeker werkzaam zijn in het volwassenenonderwijs. Met een afgeronde Hbo-opleiding tot lerarenondersteuner ben je over het algemeen breder inzetbaar dan alleen met een Mbo-opleiding onderwijsassistent.

Competenties onderwijsassistent

Als onderwijsassistent moet je het in de eerste plaats leuk vinden om met kinderen te werken. Daarnaast moet je als onderwijsassistent een groot verantwoordelijkheidsgevoel bezitten en goed kunnen communiceren. Maar ook inlevingsvermogen en flexibiliteit zijn belangrijke competenties. Net zoals het goed kunnen samenwerken met collega's, zoals leraren. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, sociaal, creativiteit, luisteren, motiveren, inspireren, monitoren, controleren, plannen, organiseren en coachen. Ondanks dat een onderwijsassistent niet over onderwijsbevoegdheid beschikt is het wel belangrijk dat je over didactische vaardigheden beschikt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderwijsassistent

Het arbeidsmarktperspectief van een onderwijsassistent is goed te noemen, omdat de laatste jaren onderwijsassistenten steeds vaker ingezet worden binnen het onderwijs. Het is wel belangrijk om over de juiste opleidingen te beschikken, zoals de Mbo-opleiding onderwijsassistent. De doorgroeimogelijkheden van een onderwijsassistent moeten gezien worden in het volgen van de Hbo-opleiding associate degree tot lerarenondersteuner en het eventueel volgen van een volwaardige lerarenopleiding, zodat je zelf les mag geven. Binnen het onderwijs is het doorgroeien zonder de juiste papieren over het algemeen niet mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden en salaris onderwijsassistent

Als onderwijsassistent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als onderwijsassistent wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen. Maar ook de ervaring en dienstjaren zijn een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als onderwijsassistent zal doorgaans tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Onderwijsassistent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Onderwijsassistent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl