Onderwijsassistent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een onderwijsassistent c.q. onderwijsondersteuner is een belangrijke aanvulling voor scholen en leerkrachten. Als onderwijsassistent kan je actief zijn in verschillende vormen van onderwijs, zoals het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast kan een onderwijsassistent werkzaam zijn binnen het volwassenenonderwijs. De diverse werkzaamheden van een onderwijsassistent zijn voornamelijk ondersteunend, zoals het leren aankleden, helpen opruimen, orde handhaven, het leren luisteren en het samenstellen van lesmateriaal. De functie onderwijsassistent is de laatste jaren steeds populairder geworden en komt inmiddels op veel scholen voor. De werkzaamheden van een onderwijsassistent hebben te maken met het ondersteunen van leerkrachten, wat weer betrekking kan hebben op verschillende soorten werkzaamheden. Ook administratieve werkzaamheden kunnen tot het takenpakket behoren van een onderwijsassistent. Een onderwijsassistent krijgt zijn of haar taken van de leerkrachten en voert deze taken vervolgens zelfstandig uit. Over het algemeen moeten deze verschillende werkzaamheden als eenvoudige en routinematige werkzaamheden gezien worden. Een andere benaming voor onderwijsassistent kan ook weer zijn klassenassistent, afhankelijk van de soort school waarbinnen de onderwijsassistent werkzaam is. Het zijn de onderwijsassistenten die leerkrachten ondersteunen door het uit handen nemen van bepaalde werkzaamheden.

Een onderwijsassistent is niet alleen verantwoordelijk voor verzorgende taken, omdat een onderwijsassistent kinderen ook extra uitleg kan geven als ze bepaalde leerstof niet begrijpen. Veruit de meeste onderwijsassistenten zijn werkzaam binnen het basisonderwijs. Een belangrijk verschil tussen een onderwijsassistent en een leraar is dat de onderwijsassistent geen lesbevoegdheid heeft. Wanneer een onderwijsassistent zelf les zal willen geven moet deze eerst een lerarenopleiding volgen en afronden.

Als onderwijsassistent ben je dus een belangrijke steun voor leraren op verschillende gebieden maar geef je zelf geen les. Over het algemeen zal een onderwijsassistent daar ingezet worden waar dat nodig mocht zijn. Het is in de meeste gevallen zo dat je geen vaste klas of groep zal hebben als onderwijsassistent.

Taken van een onderwijsassistent:

  • Het begeleiden van leerlingen
  • Het inrichten van klaslokalen
  • Het opruimen van klaslokalen
  • Het observeren van leerlingen
  • Het helpen aankleden van leerlingen
  • Het bijhouden van leerlingenadministratie
  • Het begeleiden bij opdrachten of huiswerk
  • Het begeleiden van activiteiten

Opleiding Onderwijsassistent:

Onderwijsassistent in de praktijk:

Opleidingen tot onderwijsassistent

Voor de functie onderwijsassistent bestaan er tegenwoordig een Mbo-opleiding onderwijsassistent op niveau vier van ongeveer drie jaar en een Hbo-opleiding associate degree tot lerarenondersteuner van ongeveer twee jaar. De titel associate degree geeft ook mogelijkheden tot een volwaardige lerarenopleiding. Om toegelaten te worden voor de Hbo-opleiding associate degree moet je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier beschikken. Zie voor meer informatie over opleidingen ook het beroep leraar basisonderwijs. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een onderwijsassistent werkzaam kan zijn

Als onderwijsassistent werk je hoofdzakelijk voor basisscholen maar kun je ook zeker werkzaam zijn in het volwassenonderwijs. Met een afgeronde Hbo-opleiding tot lerarenondersteuner ben je over het algemeen breder inzetbaar dan alleen met een Mbo-opleiding onderwijsassistent.

Competenties onderwijsassistent

Als onderwijsassistent moet je het in de eerste plaats natuurlijk heel er leuk vinden om met kinderen te werken. Daarnaast moet je als onderwijsassistent een groot verantwoordelijkheidsgevoel bezitten en goed moeten kunnen communiceren. Maar ook inlevingsvermogen en flexibiliteit zijn belangrijke competenties. Het goed kunnen samenwerken met collega's zoals leraren moet overigens vanzelfsprekend zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, creativiteit, luisteren, motiveren, monitoren, controleren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderwijsassistent

Het arbeidsmarktperspectief als onderwijsassistent is zeer goed te noemen omdat de laatste jaren onderwijsassistenten steeds vaker ingezet worden binnen het onderwijs. Het is wel belangrijk om over de juiste opleidingen te beschikken zoals de Mbo-opleiding onderwijsassistent. Doorgroeimogelijkheden als onderwijsassistent zijn alleen te bereiken door het volgen van de Hbo-opleiding associate degree tot lerarenondersteuner en het eventueel volgen van een volwaardige lerarenopleiding zodat je zelf ook les mag geven. Binnen het onderwijs is het doorgroeien zonder de juiste papieren doorgaans niet mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden en salaris onderwijsassistent

Als onderwijsassistent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als onderwijsassistent wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen. Maar ook de ervaring en dienstjaren zijn een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als onderwijsassistent zal doorgaans tussen de 1500 en 2500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl