Onderwijsassistent

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Onderwijsassistent?

Een onderwijsassistent c.q. onderwijsondersteuner is een belangrijke aanvulling voor scholen en leerkrachten. Als onderwijsassistent kan je actief zijn in verschillende vormen van onderwijs, zoals het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast kan een onderwijsassistent werkzaam zijn binnen het volwassenenonderwijs. De diverse werkzaamheden van een onderwijsassistent zijn voornamelijk ondersteunend, zoals het leren aankleden, helpen opruimen, orde handhaven, het leren luisteren en het samenstellen van lesmateriaal. De functie onderwijsassistent is de laatste jaren steeds populairder geworden en komt inmiddels op veel scholen voor. De werkzaamheden van een onderwijsassistent hebben te maken met het ondersteunen van leerkrachten, wat weer betrekking kan hebben op verschillende soorten werkzaamheden. Ook administratieve werkzaamheden kunnen tot het takenpakket behoren van een onderwijsassistent. Een onderwijsassistent krijgt zijn of haar taken van de leerkrachten en voert deze taken vervolgens zelfstandig uit. Over het algemeen moeten deze verschillende werkzaamheden als eenvoudige en routinematige werkzaamheden gezien worden. Een andere benaming voor onderwijsassistent kan ook weer zijn klassenassistent, afhankelijk van de soort school waarbinnen de onderwijsassistent werkzaam is. Het zijn de onderwijsassistenten die leerkrachten ondersteunen door het uit handen nemen van bepaalde werkzaamheden.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Onderwijsassistent

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Opleiding tot Onderwijsassistent

Welke opleiding is nodig om Onderwijsassistent te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Onderwijsassistent? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Onderwijsassistent

Wat is het salaris en tarief van een Onderwijsassistent? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Onderwijsassistent in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl