Gebarentolk

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gebarentolk
Wat doet een gebarentolk
Gebarentolk van televisie
Wat doet een doventolk
Film gebarentolk:
Film opleiding gebarentolk:
Opleidingen tot gebarentolk
Bedrijven waar een gebarentolk werkzaam kan zijn
Competenties gebarentolk
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gebarentolk
Arbeidsvoorwaarden en salaris gebarentolk
Eigen bedrijf starten als Gebarentolk
Boekhoudprogramma vergelijken Gebarentolk

Beroep gebarentolk

Een gebarentolk of doventolk is gespecialiseerd in de communicatie tussen doven en slechthorenden door middel van gebarentaal. Gebarentaal is een visuele taal, die speciaal ontwikkeld is voor doven en slechthorende mensen. Dove mensen worden ook wel eens auditief beperkt of gehandicapt genoemd. Als gebarentolk communiceer je met dove en slechthorende mensen door middel van speciale gebaren, de gebarentaal. Als gebarentolk kan je op verschillende manieren gebaren toepassen, zoals met de handen, het hoofd, andere lichaamsdelen en door middel van uitdrukkingen. Over de hele wereld zijn er ongeveer honderddertig verschillende gebarentalen, die onderling verschillen. Binnen Nederland kennen wij tegenwoordig de gestandaardiseerde Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ondanks dat er tegenwoordig sprake is van standaardisering bestaan er wel degelijk verschillende dialecten binnen de gebarentaal. Deze dialecten zijn voor de meeste dove en slechthorende mensen geen probleem, omdat ze bekend zijn met de onderlinge verschillen. Het beroep gebarentolk moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een gebarentolk niet beroepsmatig werkzaam hoeft te zijn. Een gebarentolk kan de gebarentaal bijvoorbeeld ook aanleren, omdat een kennis of familielid doof of slechthorend is. Het aanleren van gebarentaal is net zo als het leren schrijven een kwestie van veel proberen en oefenen. Het is niet zo dat een gebarentolk voor ieder woord een apart gebaar gebruikt, omdat een gebarentolk werkt met verschillende gebaren, waardoor er een opbouw van visuele tekst ontstaat. Vanzelfsprekend is het op een goede manier aanleren van gebarentaal niet makkelijk en zal dit een langere periode in beslag nemen. Het is denkbaar dat een gebarentolk ook aangemerkt kan worden als schrijftolk. Een schrijftolk is verantwoordelijk voor het uitschrijven van gesproken teksten, zodat doven dit kunnen lezen.

Wat doet een gebarentolk

Een gebarentolk is dus gespecialiseerd in gebarentaal, waardoor hij of zij kan communiceren met doven en slechthorende mensen. Gebarentaal is feitelijk niks anders dan speciale grammatica, die het mogelijk maakt om te kunnen communiceren. Gebarentaal is ontstaan, omdat er nu eenmaal dove mensen zijn en omdat er in het verleden mensen waren, die weigerden te spreken vanuit hun geloofsovertuiging. In vroegere dagen was het ook zo dat er dorpen waren, waarbinnen veel dove mensen woonden, omdat er bijvoorbeeld sprake was van erfelijke aandoeningen, waardoor veel van de mensen doof waren. Als veel mensen in een dorp doof waren sprak men ook wel van een eigen dorps-gebarentaal. Omdat er in het verleden redelijk veel dove mensen waren stammen de eerste dovenscholen in Europa al vanuit de 18e eeuw. Dovenscholen zijn speciale scholen voor doven en slechthorenden, waarbinnen mensen onderwijs krijgen in gesproken Nederlands en Nederlandse gebarentaal. Doven mensen hebben ook te maken met logopedisten, omdat doven mensen moeite hebben met het ontwikkelen van hun stem (klank). Dit komt doordat doven mensen hun eigen stem niet kunnen horen. Het leren van gebarentaal is voor dove mensen heel belangrijk met betrekking tot de zelfredzaamheid. Als een gebarentolk niet beroepsmatig werkzaam is, kan ook de benaming communicatieassistent van toepassing zijn. Communicatieassistenten zijn meestal gebarentolken, die voor familieleden tolken.

Gebarentolk van televisie

De meeste mensen kennen gebarentolken alleen van bekende televisieprogramma's die gebruikmaken van gebarentolken. Dit betreft meestal bekende programma's zoals het journaal of andere belangrijke programma's, die niet voorzien zijn van ondertitels. Een veel gebruikte benaming hiervoor is gebarentaalmedia. Gebarentaalmedia kenmerkt zich doordat er weinig geluid is, geen of weinig tekst gebruikt wordt en doordat de cameraman speciale close-ups maakt van de gebarentolk. Ook organisatoren van openbare bijeenkomsten maken tegenwoordig vaak gebruik van speciale tolken, zodat dove en slechthorende mensen deze bijeenkomsten kunnen volgen. Ook tijdens concerten waar artiesten optreden kan er gebruikgemaakt worden van een gebarentolk.

Wat doet een doventolk

Een doventolk is een professional die gesproken taal omzet naar gebarentaal en vice versa, met als doel de communicatie te vergemakkelijken tussen doven, slechthorenden en horende mensen. Het werk van een doventolk is van groot belang omdat het mensen met gehoorverlies in staat stelt om volledig deel te nemen aan gesprekken, presentaties, evenementen en andere sociale situaties. Doventolken werken in diverse omgevingen, zoals scholen, werkplekken, medische instellingen, overheidsinstanties, conferenties en culturele evenementen. Ze vertalen niet alleen gesproken woorden naar gebaren, maar ook non-verbale aspecten van communicatie, zoals emoties, intonatie en lichaamstaal. Op deze manier zorgen ze ervoor dat de boodschap volledig en accuraat wordt overgebracht tussen doven en horenden.

De rol van een doventolk is van onschatbare waarde voor degenen die afhankelijk zijn van gebarentaal om te communiceren. Ze spelen een essentiële rol bij het overbruggen van de communicatiekloof en het bevorderen van inclusie en gelijke kansen voor doven en slechthorenden.

Film gebarentolk:

Film opleiding gebarentolk:

Opleidingen tot gebarentolk

Binnen Nederland bestaan er verschillende mogelijkheden voor een opleiding tot gebarentolk. Wie een erkende opleiding zoekt als gebarentolk kan het beste kiezen voor de hbo-opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal, die door verschillende opleiders aangeboden wordt. Dit kunnen zowel gewone hogescholen betreffen als externe opleiders, afhankelijk van de eigen wensen als gebarentolk. Wanneer het om een volwaardige opleiding gaat tot leraar gebarentaal kan het beste gekozen worden voor de Hogeschool Utrecht. De opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. Zie voor meer informatie over gebarentaal ook de website gebarencentrum, de website Nederlandse beroepsvereniging tolken gebarentaal en de website Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind. Een doventolk opleiding is dus op verschillende manieren te volgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Een tolk gebarentaal opleiding is overigens niet eenvoudig en kan enkele jaren in beslag nemen. Als je een bedrijf gaat starten als zzp gebarentolk, dan ben je ook verplicht om de financiële administratie bij te houden. De meeste zzp'ers maken hiervoor gebruik van een zzp boekhoudpakket.

Bedrijven waar een gebarentolk werkzaam kan zijn

Een gebarentolk kan voor verschillende onderwijsinstellingen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een leraar basisonderwijs of aan begeleiders, die met doven en slechthorenden werkzaam zijn. Daarnaast kan een gebarentolk actief zijn als vrijwilliger. Het is ook denkbaar dat een gebarentolk werkzaam is als ondernemer.

Competenties gebarentolk

De competenties van een gebarentolk zijn deels afhankelijk van de werkzaamheden, omdat het les geven in gebarentaal om andere competenties vraagt dan het leren van gebarentaal. In het algemeen kunnen we stellen dat een gebarentolk over een fijne motoriek moet beschikken, omdat soepel bewegen belangrijk is. Ook mimiek is een belangrijke competentie, omdat dit met gezichtsuitdrukking en gelaatsuitdrukking te maken heeft. Als je als gebarentolk ook les wenst te geven zul je moeten beschikken over didactische vaardigheden. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, flexibiliteit, motivatie, inspiratie, doorzettingsvermogen, integriteit, zelfstandigheid en coachen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gebarentolk

Het arbeidsmarktperspectief van een gebarentolk is zeer gering te noemen. Er zijn niet veel werkgevers op zoek naar gebarentolken. De meeste gebarentolken zijn dan ook werkzaam voor verschillende bedrijven, organisaties of instellingen als zelfstandig ondernemer en niet in loondienst werkzaam. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden als gebarentolk, anders dan het opbouwen van een goede naam als gebarentolk waardoor de opdrachten toenemen. Als je beschikt over een erkende lerarenopleiding als gebarentolk kan dit wel een ander geval zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gebarentolk

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat de meeste gebarentolken werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Een ondernemer zal zelf zijn arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat de meeste gebarentolken werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast kan het gaan om gebarentolken, die tolken als aanvulling op een ander beroep. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten, die te maken hebben doven en slechthorende leerlingen.

Eigen bedrijf starten als Gebarentolk

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gebarentolk, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gebarentolk

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gebarentolk bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gebarentolk.

Mijnzzp.nl