Tolk

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een tolk is een communicatiemedewerker die verantwoordelijk is voor de mondelinge vertaling van gesproken teksten. Een tolk moet niet gezien worden als een vertaler, omdat een vertaler geschreven teksten vertaalt. Het beroep tolk kent twee vormen, namelijk het consecutief en simultaan vertolken. Tolken worden veel toegepast als het belangrijk is om direct te vertalen. Een tolk kan bijvoorbeeld ingezet worden door justitie of politie als dit nodig is. Maar ook het Europees Parlement maakt vaak gebruik van tolken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Als een tolk voor justitie werkzaam is, is het belangrijk dat de tolk beëdigd is als gerechtstolk. Een tolk kan ook ingezet worden bij het vertalen voor doven of slechthorende mensen, echter spreken we dan van een gebarentolk. De werkzaamheden van een tolk zijn belangrijk te noemen, omdat er geen misverstanden mogen ontstaan door het op een verkeerde manier vertalen. Vooral tolken die voor justitie werken moeten zeer nauwkeurig te werk gaan, omdat vertaalfouten vervelende gevolgen kunnen hebben. Als tolk ben je dan ook een belangrijk tussenpersoon voor instanties en mensen en mag je geen fouten maken tijdens het vertolken. Een tolk vertaalt meestal in de eigen moedertaal, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er zijn ook tolken die meerdere talen spreken en kunnen vertalen. Een tolk is dus verantwoordelijk voor het mondeling vertalen van gesproken berichten en zal geen losse woorden vertalen. Dit is een belangrijk verschil met de werkzaamheden van vertalers. Een tolk vertaalt direct en accuraat gesproken berichten, zodat mensen met verschillende moedertalen elkaar kunnen begrijpen. De werkzaamheden van een tolk vragen daarom om de juiste tolk, omdat het vlot en correct vertalen van gesproken berichten veel concentratie kost. Gewone vertalers hoeven in de meeste gevallen niet direct te vertalen, omdat het vaak tekst op papier betreft of bijvoorbeeld audioberichten.

Een tolk is dus een communicatiemedewerker die vertolkt voor verschillende instanties. Als tolk bestaan er verschillende werkzaamheden, die vragen om specifieke kennis. Zo is het werken als gebarentolk niet te vergelijken met gebruikelijke tolkwerkzaamheden, omdat een gebarentolk over specifieke kennis moet beschikken. Ook bestaat er een belangrijk verschil tussen het live vertolken van gesproken teksten en het niet live vertolken. Een tolk die live gesprekken vertolkt moet zeer nauwkeurig luisteren en het gesprek live kunnen vertalen. Omdat het live vertolken van gesproken teksten lastig is moet een tolk over veel ervaring en kennis beschikken. Over het algemeen is het zo dat tolken vaak werkzaam zijn voor overheidsinstanties, omdat de overheid regelmatig te maken heeft met het vertalen van gesproken berichten. Denk bijvoorbeeld aan het fungeren als gesprekstolk tussen twee ministers van verschillende landen.

Wie maakt er gebruik van tolken

Over het algemeen zijn het overheidsinstanties en het bedrijfsleven die gebruikmaken van tolken. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten die tijdens een verkeerscontrole te maken krijgen met buitenlandse automobilisten. Omdat van een politieagent niet verwacht kan worden dat deze alle talen spreekt kunnen politieagenten een tolk bellen die het gesprek zal vertalen. Welke tolk de politieagenten bellen is afhankelijk van de betreffende taal die de automobilist spreekt. Andere voorbeelden zijn officiers van justitie, advocaten, ambtenaren en diplomaten. Binnen het bedrijfsleven kunnen chief executive officers gebruikmaken van tolken, als het internationale bedrijven betreft. Ook ambassadeurs maken regelmatig gebruik van tolken.

Simultaan tolken

Het simultaan vertalen is het gelijktijdig vertalen van teksten terwijl de spreker spreekt. De ontvanger van de vertaalde tekst door de tolk heeft dan meestal een hoofdtelefoon op. Het simultaan vertalen wordt veel gedaan in het Europees Parlement en bijvoorbeeld belangrijke televisie-uitzendingen. Het simultaan vertalen vraagt veel concentratievermogen van de tolk omdat de werkzaamheden zeer intensief te noemen zijn. De meeste tolken die simultaan tolken worden na maximaal een half uur vervangen door een andere tolk om fouten te voorkomen.

Consecutief tolken

Het consecutief tolken is het vertalen van een gesprek tussen twee of meerdere personen. Bij deze vorm van vertalen zal een spreker enkele zinnen spreken waarna de tolk deze zinnen vertaald zal uitspreken. Deze vorm van vertalen wordt doorgaans veel gebruikt tijdens rechtszittingen en bij zakelijke gesprekken.

Wat doet een tolk:

Opleidingen tot tolk

Er zijn in Nederland enkele mogelijkheden om een voltijdse opleiding te volgen tot tolk, zoals aan de vertaalacademie in Maastricht of de hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht. Daarnaast worden er op vele manieren verkorte deeltijdopleidingen aangeboden. Tijdens de meeste opleidingen worden er minimaal twee vreemde talen onderwezen naast Nederlands. Omdat je als tolk vaak ingezet zal worden op specifieke taken zal het onderwijs ook gericht zijn op deze taken, zoals recht, economie en techniek. Tijdens de opleiding is er ook veel aandacht voor het werken met computers en specifieke vertaalprogramma's. Om erkend te worden als tolk is het belangrijk dat je staat ingeschreven bij het bureau beëdigde tolken en vertalers (bureau btv), zodat je als tolk breed inzetbaar bent. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende tolk.

Bedrijven waar een tolk werkzaam kan zijn

Als afgestudeerde tolk kan je bij diverse bedrijven, instellingen of overheden werkzaam zijn, zoals bij tolkbureaus, banken, verzekeringsbedrijven of grote bedrijven die internationaal werken. Maar ook bij de overheid is er voldoende vraag naar vertalers en tolken. Denk hierbij aan ambassades en andere overheidsinstellingen. Als tolk is het ook prima mogelijk om werkzaam te zijn als zelfstandig ondernemer. Onder de vertalers en tolken zijn er relatief veel ondernemers te vinden.

Competenties tolk

De belangrijkste competentie als tolk is natuurlijk dat je de geleerde talen prima beheerst en je in staat bent om zelfstandig te werken. Het tolken mag dus geen probleem zijn voor je. Het accuraat kunnen werken is zeer belangrijk als tolk, omdat er geen fouten mogen optreden in vertaalde teksten. Daarnaast moet je als tolk communicatief sterk onderlegd zijn, omdat je met verschillende soorten mensen te maken zal krijgen tijdens je werkzaamheden. Als je werkzaam bent als ondernemer is ook het netwerken aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, plannen, kennis, luisteren, motivatie, professionaliteit, accuraat, en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tolk

Het arbeidsmarktperspectief van een tolk is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel is het in de meeste gevallen belangrijk dat je beëdigd bent als tolk, omdat je anders niet werkzaam mag zijn voor officiële instanties. De doorgroeimogelijkheden als tolk moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie of het starten van je eigen tolkenbureau, wat natuurlijk ook gezien kan worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tolk

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je doorgaans bij verschillende soorten bedrijven of instellingen werkzaam kunt zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Een tolk in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Een tolk werkzaam als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen, maar zal dan wel voldoende opdrachten moeten krijgen, wat door de concurrentie lastig kan zijn.

Read this information on Interpreter in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Dolmetscher auf Deutsch.

Lea esta información sobre Interprete en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Tolk

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Tolk bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl