Tolk

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een tolk is verantwoordelijk voor de mondelinge vertaling van gesproken teksten. Een tolk moet niet gezien worden als een vertaler, omdat een vertaler geschreven teksten vertaalt. Het beroep tolk kent twee vormen, namelijk het consecutief en simultaan vertolken. Tolken worden veel toegepast als het belangrijk is om te vertalen. Een tolk kan bijvoorbeeld ingezet worden door justitie of politie wanneer dit nodig. Maar ook het Europees parlement maakt veelvuldig gebruik van tolken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Als een tolk voor justitie werkzaam is, is het belangrijk dat de tolk beëdigd is als gerechtstolk. Een tolk kan ook ingezet worden bij het vertalen voor doven of slechthorende mensen, echter spreken we dan weer van een gebarentolk. De werkzaamheden van een tolk zijn zeer belangrijk te noemen, omdat er geen misverstanden mogen ontstaan door het op een verkeerde manier vertalen. Vooral tolken die voor justitie werken moeten zeer nauwkeurig te werk gaan, omdat vertaalfouten vervelende gevolgen kunnen hebben. Als tolk ben je dan ook een belangrijk tussenpersoon voor instanties en mensen en mag je geen fouten maken tijdens het vertolken. Een tolk vertaalt meestal in de eigen moedertaal maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er zijn ook tolken die meerdere talen spreken en kunnen vertalen.

Een tolk is dus een vakman of vakvrouw die vertolkt voor instanties. Als tolk bestaan er weer verschillende soorten werkzaamheden die vragen om specifieke kennis. Zo is het werken als gebarentolk niet zomaar te vergelijken met reguliere vertolkwerkzaamheden, omdat een gebarentolk over specifieke kennis moet beschikken. Ook bestaat er een belangrijk verschil tussen het live vertolken van gesproken teksten en het niet live vertolken. Een tolk die live gesprekken vertolkt moet zeer nauwkeurig kunnen luisteren en het gesprek live kunnen vertalen als tolk. Omdat het live vertolken van gesproken teksten lastig kan zijn moet een tolk over veel ervaring en kennis beschikken.

Wie maakt er gebruik van tolken

Over het algemeen zijn het overheidsinstanties en het bedrijfsleven die gebruik maken van tolken. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten die tijdens een verkeerscontrole te maken krijgen met buitenlandse automobilisten. Omdat van een politieagent niet verwacht kan worden dat deze alle talen spreekt kunnen politieagenten een tolk bellen die het gesprek zal vertalen. Welke tolk de politieagenten bellen is afhankelijk van de betreffende taal die de automobilist spreekt.

Simultaan tolken

Het simultaan vertalen is het gelijktijdig vertalen van teksten terwijl de spreker spreekt. De ontvanger van de vertaalde tekst door de tolk heeft dan meestal een hoofdtelefoon op. Het simultaan vertalen wordt veel gedaan in het Europees parlement en bijvoorbeeld belangrijke televisie-uitzendingen. Het simultaan vertalen vraagt veel concentratievermogen van de tolk omdat de werkzaamheden zeer intensief te noemen zijn. De meeste tolken die simultaan tolken worden na maximaal een half uur vervangen door een andere tolk om fouten te voorkomen.

Consecutief tolken

Het consecutief tolken is het vertalen van een gesprek tussen twee of meerdere personen. Bij deze vorm van vertalen zal een spreker enkele zinnen spreken waarna de tolk deze zinnen vertaald zal uitspreken. Deze vorm van vertalen wordt doorgaans veel gebruikt tijdens rechtszittingen en bij zakelijke gesprekken.

Telefoontolken:

Vertalen voor de EU:

Opleidingen tot tolk

Er zijn in Nederland enkele mogelijkheden om een voltijds opleiding te volgen tot tolk, zoals aan de vertaalacademie in Maastricht of de hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht. Daarnaast worden er op vele manieren verkorte deeltijdsopleidingen aangeboden. Tijdens de meeste opleidingen worden er minimaal twee vreemde talen onderwezen naast Nederlands. Omdat je als tolk vaak ingezet zal worden op specifieke taken zal het onderwijs ook gericht zijn op deze taken, zoals bijvoorbeeld recht, economie en techniek. Tijdens de opleiding is er ook veel aandacht voor het werken met computers en specifieke vertaalprogramma's. Om erkend te worden als tolk is het belangrijk dat je staat ingeschreven bij het bureau beëdigde tolken en vertalers (bureau btv), zodat je als tolk breed inzetbaar bent. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende tolk.

Bedrijven waar een tolk werkzaam kan zijn

Als afgestudeerde tolk kan je bij diverse bedrijven, instellingen of overheden werkzaam zijn, zoals bij tolkbureaus, banken, verzekeringsbedrijven of grote bedrijven die internationaal werken. Maar ook bij de overheid is er voldoende vraag naar vertalers en tolken. Denk hierbij aan ambassades en andere overheidsinstellingen. Als tolk is het ook prima mogelijk om werkzaam te zijn als zelfstandig ondernemer. Onder de vertalers en tolken zijn er relatief veel zelfstandig ondernemers te vinden.

Competenties tolk

De belangrijkste competentie als tolk is natuurlijk dat je de geleerde talen prima beheerst en je in staat bent om zelfstandig te werken. Het tolken mag dus geen probleem zijn voor je. Het accuraat kunnen werken is zeer belangrijk als tolk, omdat er geen fouten mogen optreden in vertaalde teksten. Daarnaast moet je als tolk communicatief sterk onderlegd zijn, omdat je met verschillende soorten mensen te maken zal krijgen tijdens je werkzaamheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tolk

Als goed opgeleide tolk is het doorgaans niet heel makkelijk om werk te vinden. De markt voor tolken is niet heel groot en redelijk stroef qua doorstroom. Maar het verkrijgen van werk als tolk is zeker niet onmogelijk, ondanks dat het soms niet heel snel zal gaan. De doorgroeimogelijkheden als tolk moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie of het starten van je eigen tolkenbureau, wat natuurlijk ook gezien kan worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tolk

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je doorgaans bij verschillende soorten bedrijven of instellingen werkzaam kunt zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Een tolk in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2200 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Een tolk werkzaam als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen, maar zal dan wel voldoende opdrachten moeten krijgen, wat door de concurrentie lastig kan zijn.

Mijnzzp.nl