Tolk

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep tolk
Werken als zelfstandig tolk
Wat doet een tolk?
Wie maakt er gebruik van tolken
Simultaan tolken
Consecutief tolken
Tolk worden
Wat doet een tolk:
Opleidingen tot tolk
Bedrijven waar een tolk werkzaam kan zijn
Competenties tolk
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tolk
Arbeidsvoorwaarden en salaris tolk
Eigen bedrijf starten als Tolk
Boekhoudprogramma vergelijken Tolk

Beroep tolk

Een tolk is een communicatiemedewerker die verantwoordelijk is voor de mondelinge vertaling van gesproken teksten. Een tolk moet niet gezien worden als een vertaler, omdat een vertaler geschreven teksten vertaalt. Het beroep tolk kent twee vormen, namelijk het consecutief en simultaan vertolken. Tolken worden veel toegepast als het belangrijk is om direct te vertalen. Een tolk kan bijvoorbeeld ingezet worden door justitie of politie als dit nodig is. Maar ook het Europees Parlement maakt vaak gebruik van tolken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Als een tolk voor justitie werkzaam is, is het belangrijk dat de tolk beëdigd is als gerechtstolk. Een tolk kan ook ingezet worden bij het vertalen voor doven of slechthorende mensen, echter spreken we dan van een gebarentolk. De werkzaamheden van een tolk zijn belangrijk te noemen, omdat er geen misverstanden mogen ontstaan door het op een verkeerde manier vertalen. Vooral tolken die voor justitie werken moeten zeer nauwkeurig te werk gaan, omdat vertaalfouten vervelende gevolgen kunnen hebben. Als tolk ben je dan ook een belangrijk tussenpersoon voor instanties en mensen en mag je geen fouten maken tijdens het vertolken. Een tolk vertaalt meestal in de eigen moedertaal, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er zijn ook tolken die meerdere talen spreken en kunnen vertalen. Een tolk is dus verantwoordelijk voor het mondeling vertalen van gesproken berichten en zal geen losse woorden vertalen. Dit is een belangrijk verschil met de werkzaamheden van vertalers. Een tolk vertaalt direct en accuraat gesproken berichten, zodat mensen met verschillende moedertalen elkaar kunnen begrijpen. De werkzaamheden van een tolk vragen daarom om de juiste tolk, omdat het vlot en correct vertalen van gesproken berichten veel concentratie kost. Gewone vertalers hoeven in de meeste gevallen niet direct te vertalen, omdat het vaak tekst op papier betreft of bijvoorbeeld audioberichten.

Werken als zelfstandig tolk

Een tolk is dus een communicatiemedewerker die vertolkt voor verschillende instanties. Als tolk bestaan er verschillende werkzaamheden, die vragen om specifieke kennis. Zo is het werken als gebarentolk niet te vergelijken met gebruikelijke tolkwerkzaamheden, omdat een gebarentolk over specifieke kennis moet beschikken. Ook bestaat er een belangrijk verschil tussen het live vertolken van gesproken teksten en het niet live vertolken. Een tolk die live gesprekken vertolkt moet zeer nauwkeurig luisteren en het gesprek live kunnen vertalen. Omdat het live vertolken van gesproken teksten lastig is moet een tolk over veel ervaring en kennis beschikken. Over het algemeen is het zo dat tolken vaak werkzaam zijn voor overheidsinstanties, omdat de overheid regelmatig te maken heeft met het vertalen van gesproken berichten. Denk bijvoorbeeld aan het fungeren als gesprekstolk tussen twee ministers van verschillende landen.

Wat doet een tolk?

Een tolk is een communicatie-expert die gesproken taal omzet van de ene taal naar de andere. Ze spelen een essentiële rol bij het faciliteren van communicatie tussen mensen die verschillende talen spreken en die anders niet in staat zouden zijn om effectief met elkaar te communiceren. Tolken kunnen in verschillende situaties en omgevingen werken, zoals conferenties, vergaderingen, rechtbanken, medische instellingen, sociale diensten, toerisme, enzovoort. De taken van een tolk kunnen variëren afhankelijk van de context en de behoeften van de cliënt, maar over het algemeen omvatten ze:

  • Simultaantolken: In situaties zoals conferenties of bijeenkomsten tolken simultaantolken tolken gelijktijdig met de spreker. Ze luisteren naar de spreker via koptelefoons en vertalen de woorden vrijwel direct naar de doeltaal voor de luisteraars.
  • Consecutief tolken: Consecutief tolken wordt toegepast in verschillende situaties, zoals zakelijke bijeenkomsten, interviews of medische consulten. In deze setting wacht de tolk tot de spreker zijn betoog heeft afgerond voordat hij/zij begint met vertalen. Gedurende het spreken maakt de tolk aantekeningen en biedt vervolgens een samenvatting of volledige vertaling van de boodschap in de doeltaal.
  • Gesprekstolken: In één-op-één gesprekken of kleine groepssituaties fungeren tolken als bemiddelaars en vertalen ze de uitwisseling tussen de betrokken partijen. Ze zorgen ervoor dat alle betrokkenen elkaar begrijpen en de communicatie soepel verloopt.
  • Culturele bemiddeling: Tolken kunnen ook fungeren als culturele bemiddelaars, vooral wanneer er culturele verschillen zijn tussen de partijen die communiceren. Ze kunnen helpen bij het overbruggen van culturele misverstanden en het uitleggen van culturele gebruiken of contextuele aspecten die relevant zijn voor de communicatie.
  • Terminologiebeheer: Tolken zijn bekend met specifieke vakterminologie in verschillende domeinen, zoals recht, geneeskunde, technologie, enzovoort. Ze zorgen ervoor dat ze op de hoogte blijven van de relevante terminologie om nauwkeurige vertalingen te bieden.
  • Professionaliteit en vertrouwelijkheid: Tolken handelen altijd professioneel en houden zich aan strikte gedragsregels, waaronder vertrouwelijkheid en neutraliteit. Ze zorgen ervoor dat alle informatie die tijdens het tolken wordt gedeeld vertrouwelijk blijft.

Het werk van een tolk vereist niet alleen vloeiendheid in meerdere talen, maar ook uitstekende luister- en communicatievaardigheden, cultureel begrip en snel denkvermogen. Ze moeten in staat zijn om de boodschap accuraat en onmiddellijk over te brengen, rekening houdend met nuances, context en culturele gevoeligheden.

Wie maakt er gebruik van tolken

Over het algemeen zijn het overheidsinstanties en het bedrijfsleven die gebruikmaken van tolken. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten die tijdens een verkeerscontrole te maken krijgen met buitenlandse automobilisten. Omdat van een politieagent niet verwacht kan worden dat deze alle talen spreekt kunnen politieagenten een tolk bellen die het gesprek zal vertalen. Welke tolk de politieagenten bellen is afhankelijk van de betreffende taal die de automobilist spreekt. Andere voorbeelden zijn officiers van justitie, advocaten, ambtenaren en diplomaten. Binnen het bedrijfsleven kunnen chief executive officers gebruikmaken van tolken, als het internationale bedrijven betreft. Ook ambassadeurs maken regelmatig gebruik van tolken.

Simultaan tolken

Het simultaan vertalen is het gelijktijdig vertalen van teksten terwijl de spreker spreekt. De ontvanger van de vertaalde tekst door de tolk heeft dan meestal een hoofdtelefoon op. Het simultaan vertalen wordt veel gedaan in het Europees Parlement en bijvoorbeeld belangrijke televisie-uitzendingen. Het simultaan vertalen vraagt veel concentratievermogen van de tolk omdat de werkzaamheden zeer intensief te noemen zijn. De meeste tolken die simultaan tolken worden na maximaal een half uur vervangen door een andere tolk om fouten te voorkomen.

Consecutief tolken

Het consecutief tolken is het vertalen van een gesprek tussen twee of meerdere personen. Bij deze vorm van vertalen zal een spreker enkele zinnen spreken waarna de tolk deze zinnen vertaald zal uitspreken. Deze vorm van vertalen wordt doorgaans veel gebruikt tijdens rechtszittingen en bij zakelijke gesprekken.

Tolk worden

Voor het beroep van beëdigd tolk gelden strikte regels. Naast het volgen van een tolkopleiding, is inschrijving in het Rbtv-register vereist. Dit register is de officiële instantie die bepaalt welke tolken beëdigd mogen optreden in juridische en gerechtelijke settings. Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het Rbtv-register dien je te voldoen aan specifieke strenge criteria. De benodigde tolk opleiding kan betrekking hebben op verschillende niveaus. Het worden van beëdigd tolk zonder erkende opleiding is niet mogelijk. Tolk worden zonder opleiding voor de overheid is dus niet mogelijk.

Wat doet een tolk:

Opleidingen tot tolk

Er zijn in Nederland enkele mogelijkheden om een voltijdse opleiding te volgen tot tolk, zoals aan de vertaalacademie in Maastricht of de hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht. Daarnaast worden er op vele manieren verkorte deeltijdopleidingen aangeboden. Tijdens de meeste opleidingen worden er minimaal twee vreemde talen onderwezen naast Nederlands. Omdat je als tolk vaak ingezet zal worden op specifieke taken zal het onderwijs ook gericht zijn op deze taken, zoals recht, economie en techniek. Tijdens de opleiding is er ook veel aandacht voor het werken met computers en specifieke vertaalprogramma's. Om erkend te worden als tolk is het belangrijk dat je staat ingeschreven bij het bureau beëdigde tolken en vertalers (bureau Wbtv), zodat je als tolk breed inzetbaar bent. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zelfstandige tolk is het ook belangrijk om de boekhouding bij te houden. Hiervoor kun je het beste een boekhoudprogramma zzp gebruiken.

Bedrijven waar een tolk werkzaam kan zijn

Als afgestudeerde tolk kan je bij diverse bedrijven, instellingen of overheden werkzaam zijn, zoals bij tolkbureaus, banken, verzekeringsbedrijven of grote bedrijven die internationaal werken. Maar ook bij de overheid is er voldoende vraag naar vertalers en tolken. Denk hierbij aan ambassades en andere overheidsinstellingen. Als tolk is het ook prima mogelijk om werkzaam te zijn als zelfstandig ondernemer. Onder de vertalers en tolken zijn er relatief veel ondernemers te vinden.

Competenties tolk

De belangrijkste competentie als tolk is natuurlijk dat je de geleerde talen prima beheerst en je in staat bent om zelfstandig te werken. Het tolken mag dus geen probleem zijn voor je. Het accuraat kunnen werken is zeer belangrijk als tolk, omdat er geen fouten mogen optreden in vertaalde teksten. Daarnaast moet je als tolk communicatief sterk onderlegd zijn, omdat je met verschillende soorten mensen te maken zal krijgen tijdens je werkzaamheden. Als je werkzaam bent als ondernemer is ook het netwerken aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, plannen, kennis, luisteren, motivatie, professionaliteit, accuraat, en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tolk

Het arbeidsmarktperspectief van een tolk is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel is het in de meeste gevallen belangrijk dat je beëdigd bent als tolk, omdat je anders niet werkzaam mag zijn voor officiële instanties. De doorgroeimogelijkheden als tolk moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie of het starten van je eigen tolkenbureau, wat natuurlijk ook gezien kan worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tolk

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je doorgaans bij verschillende soorten bedrijven of instellingen werkzaam kunt zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Een tolk in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Een tolk werkzaam als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen, maar zal dan wel voldoende opdrachten moeten krijgen, wat door de concurrentie lastig kan zijn.

Eigen bedrijf starten als Tolk

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Tolk, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Tolk

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Tolk bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Tolk.

Mijnzzp.nl