Vertaler

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een vertaler of vertaalster is iemand die geschreven teksten vertaalt in een andere taal. De meeste vertalers hanteren een of enkele talen die ze vertalen. Als een vertaler alleen in zijn of haar eigen taal vertaalt spreekt men vaak van de moedertaal. Een vertaler oftewel een vertaling is het omzetten van woorden en teksten in een andere taal. Om vertaaldiensten op een goede manier uit te kunnen voeren is het belangrijk dat een vertaler beide talen goed onder de knie heeft. Een geschreven tekst kan bijvoorbeeld niet zomaar woord voor woord vertaald worden, omdat dan in veel gevallen de betekenis van een zin niet meer zal kloppen. Het vertalen van teksten kan niet gezien worden als het woord voor woord vertalen van teksten, omdat dan de grammatica van teksten niet meer zal kloppen. Het beroep vertaler is aan te merken als een belangrijk beroep, omdat op alle niveaus binnen de maatschappij veel vertalingen uitgevoerd worden. Vooral bedrijven die veel internationaal werken en overheden hebben grote behoefte aan goede vertalers. In Nederland kennen wij ook de beëdigd vertaler. Om hiervoor in aanmerking te komen is het nodig dat de beëdigd vertaler is ingeschreven in het register voor beëdigd tolken en vertalers. Deze beëdiging wordt door de rechtbank afgenomen. Na de beëdiging is iemand gerechtigd om officiële documenten te vertalen, zoals die met een juridische status. Documenten met een juridische status kunnen onder meer zijn bewijsstukken, diploma's, akten, testamenten, statuten, baangaranties en octrooien. Vertaaldiensten zijn voor veel grote bedrijven en overheden erg belangrijk. Dit soort bedrijven en overheden kunnen ook weer beschikken over een eigen afdeling met vertalers.

Bijna alle grote bedrijven en overheden hebben wel te maken met teksten die vertaald moeten worden, omdat er nu eenmaal veel bedrijven en overheden zijn die internationaal werken of goederen verkopen in het buitenland. Om problemen te voorkomen kan het nodig zijn dat vertaalde teksten ook nagekeken moeten worden door een bedrijfsjurist of advocaat. Als er mogelijke aanmerkingen zijn met betrekking tot vertaalde tekst moet de tekst aangepast worden door een vertaler. Juridische teksten moeten over het algemeen zeer zorgvuldig gecontroleerd worden om problemen te voorkomen. Ook een vertaler zelf heeft over het algemeen niet niet alle kennis in huis, en moet zich soms eerst zelf verdiepen in bepaalde teksten en zo zijn kennis opdoen om teksten te kunnen vertalen. Wat het vertalen extra moeilijk maakt is dat teksten vaak niet een-op-een te vertalen zijn, omdat er dan niet kloppende zinnen of uitdrukkingen kunnen ontstaan. De zinnen moeten zo vertaald worden, dat de duiding van de tekst niet verloren gaat.

Werken als vertaler

Er zijn veel zelfstandig ondernemers te vinden onder de vertalers, die vaak vanuit huis werken voor verschillende opdrachtgevers. Als een vertaler wil werken voor de overheid moet hij of zij gecertificeerd zijn. In het verleden kwam het nogal eens voor dat rechtszaken opnieuw uitgevoerd moesten worden, omdat de betreffende vertaler niet de juiste papieren bleek te bezitten. Om dit soort problemen te voorkomen is het belangrijk dat een vertaler gecertificeerd is. Het op een goede manier kunnen vertalen is niet makkelijk, en gaat ook regelmatig fout. Vooral in korte teksten, zoals in handleidingen, staan nogal eens wat foutjes. Het vertalen van hele documenten of boeken is veel werk en kost veel tijd. Zinnen die bijvoorbeeld in het Engels heel goed te lezen zijn, worden in het Nederlands onlogisch.

Beëdigd vertaler worden

Het beroep vertaler kent verder geen beroepsbescherming, wat inhoudt dat iedereen mag werken als vertaler. Het is wel zo dat overheden en mogelijke andere organisaties alleen gebruikmaken van gecertificeerde vertalers. Gecertificeerde vertalers zijn vertalers die door een rechtbank beëdigd zijn om te mogen vertalen voor de overheid. Om aanmerking te kunnen komen voor de titel beëdigd vertaler moet een vertaler beschikken over ervaring en bewezen diensten. Beëdigd vertalers moeten ingeschreven staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Het beroep beëdigd vertaler en tolk kennen wel beroepsbescherming. In de meeste gevallen kan een vertaler ook werkzaam zijn als tolk. Tolkwerkzaamheden zijn mondelinge vertaaldiensten.

Vertalen voor de EU:

Opleidingen tot vertaler

Er zijn in Nederland enkele mogelijkheden om een voltijds opleiding te volgen tot vertaler, zoals aan de vertaalacademie in Maastricht of de hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht. Daarnaast worden er op vele manieren verkorte deeltijdopleidingen aangeboden. Tijdens de meeste opleidingen worden er minimaal twee vreemde talen onderwezen naast Nederlands. Omdat je als vertaler vaak ingezet zal worden op specifieke taken zal het onderwijs ook gericht zijn op deze taken, zoals recht, economie en techniek. Tijdens de opleiding is er ook veel aandacht voor het werken met computers en specifieke vertaalprogramma's. Om erkend te worden als vertaler is het belangrijk dat je staat ingeschreven bij het bureau beëdigde tolken en vertalers (bureau btv), zodat je als vertaler breed inzetbaar bent. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende vertaler. Zie voor meer informatie ook het beroep tolk.

Bedrijven waar een vertaler werkzaam kan zijn

Als afgestudeerde vertaler kan je bij diverse bedrijven, instellingen of overheden werkzaam zijn, zoals bij vertaalbureaus, banken, verzekeringsbedrijven of grote bedrijven die internationaal werken. Maar ook bij de overheid is er voldoende vraag naar vertalers en tolken. Denk hierbij aan ambassades en andere overheidsinstellingen. Als vertaler is het ook prima mogelijk om werkzaam te zijn als zelfstandig ondernemer. Onder de vertalers en tolken zijn er relatief veel zelfstandig ondernemers te vinden.

Competenties vertaler

De belangrijkste competentie van een vertaler is het op een correctie manier vertalen van teksten. Het accuraat kunnen werken is belangrijk voor eens vertaler, omdat er geen fouten mogen optreden in vertaalde teksten. Daarnaast moet je als vertaler communicatief sterk onderlegd zijn, omdat je in veel gevallen met klanten te maken krijgt. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn concentratievermogen, secuur, plannen, organiseren, samenwerken, overleggen, stressbestendigheid, inzicht en flexibiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vertaler

Als goed opgeleide vertaler is het doorgaans niet heel makkelijk om werk te vinden. De markt voor vertalers is niet heel groot en redelijk stroef qua doorstroom. Maar het verkrijgen van werk als vertaler is zeker niet onmogelijk, ondanks dat het soms niet heel snel zal gaan. De doorgroeimogelijkheden als vertaler moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie of het starten van je eigen vertaalbureau, wat natuurlijk ook gezien kan worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vertaler

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je doorgaans bij verschillende soorten bedrijven of instellingen werkzaam kunt zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Een vertaler in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2200 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Een vertaler werkzaam als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen, maar zal dan wel voldoende opdrachten moeten krijgen, wat door de concurrentie lastig kan zijn.

Mijnzzp.nl