Neerlandicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep neerlandicus
Wat doet een neerlandicus
Na je studie als neerlandicus
Diverse taken als neerlandicus:
Film: neerlandicus
Film: NL, taal en cultuur studeren
Opleidingen tot neerlandicus
Bedrijven waar een neerlandicus werkzaam kan zijn
Competenties neerlandicus
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als neerlandicus
Arbeidsvoorwaarden en salaris neerlandicus
Eigen bedrijf starten als Neerlandicus
Boekhoudprogramma vergelijken Neerlandicus

Beroep neerlandicus

Een neerlandicus is iemand met wetenschappelijke kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Er is sprake van een expert die in staat is om met taal een bijdrage te leveren aan oplossingen voor problemen die zich voordoen in de Nederlandse maatschappij. Een neerlandicus is in staat om wetenschappelijke vragen te stellen met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld op het gebied van literaire teksten en taal, maar ook ten aanzien van communicatie. Het beroep voorziet ook in praktische toepassing van de wetenschappelijke kennis in het leven. Neerlandici houden zich onder meer bezig met maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt te denken aan de leefbaarheid in een bepaald gebied of aan een vraagstuk omtrent laaggeletterdheid. Zo is het ook mogelijk dat er vanuit hoofde van het beroep sprake is van een focus op het realiseren van een effectieve overheidscommunicatie. Er zijn dan ook allerlei gebieden, waarmee de neerlandicus zich bezig kan houden om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om maatschappelijke vraagstukken die op social media betrekking hebben. Er is bij dit beroep geen expliciete functie voorbehouden, omdat het werkterrein en de werkzaamheden heel breed zijn. Een neerlandicus kan bijvoorbeeld ook onderzoek doen naar de rol van taal. Of literaire boeken schrijven net als functioneren als redacteur van een wetenschappelijk magazine. Een neerlandicus heeft bovendien de mogelijkheid om onderwijs in de Nederlandse taal te geven op verschillende opleidingsniveaus. Doorgaans heeft een neerlandicus zich gespecialiseerd op een bepaald terrein. Bijvoorbeeld op het terrein van de communicatiewetenschap of op het gebied van taalwetenschap of gericht op cultuur.

Wat doet een neerlandicus

Een neerlandicus is dus een wetenschapper die op verschillende terreinen actief kan zijn, waarbij de Nederlandse taal en cultuur een belangrijke rol spelen. Op het gebied van onderzoek is er een directe link met het beroep van wetenschapper. Ook een docent Nederlands kan in sommige gevallen aangemerkt worden als neerlandicus. In dat geval moet de docent Nederlands wel beschikken over een universitaire studie. Een neerlandicus kan bijvoorbeeld werkzaam zijn als universitair docent. Bij het geven van college op de universiteit is er sprake van het beroep van universitair docent. Zo kan er ook sprake zijn van het vervullen van een functie als docent Nederlands op andere opleidingsniveaus. Er zijn dan ook allerlei beroepen verbonden aan neerlandici. Met betrekking tot het schrijven van literaire teksten en boeken is er een relatie met het beroep van een schrijver. Zo kan een neerlandicus ook allerlei andere soorten teksten schrijven als tekstschrijver. Of als redacteur werkzaam zijn bij een uitgeverij of op een redactie van een magazine. In relatie tot taal en communicatie zijn er nog veel meer functies te onderscheiden waarmee een link te leggen is. Denk maar aan een persvoorlichter of aan een pr-adviseur. Met betrekking tot het maken van beleid kan een neerlandicus als beleidsadviseur werkzaam zijn. Denk maar aan een provincie of gemeente die beleid ontwikkelen om de laaggeletterdheid omlaag te brengen. Of om onduidelijke overheidstaal te vertalen naar begrijpelijke en leesbare taal.

Na je studie als neerlandicus

Er zijn veel relaties met andere beroepen en dat maakt het ook mogelijk om als neerlandicus na de studie allen kanten op te gaan. Het onderwijs ingaan is een van de bekende beroepsmogelijkheden na het afronden van een studie. Er zijn echter veel meer opties, zoals werkzaam zijn binnen de media, zoals binnen het vakgebied van radio of televisie. Of als journalist bij een krant net als speechschrijver. Ook in de bedrijfswereld zijn neerlandici werkzaam, zoals in het geval van taalonderwijs bij particuliere onderwijsinstellingen. Of als HR-medewerker.

Diverse taken als neerlandicus:

  • Onderzoek op taalgebied.
  • Teksten schrijven.
  • Redactiewerkzaamheden.
  • Nieuwsberichten maken.
  • Beleid ontwikkelen.
  • Onderwijs geven.
  • Optreden in media.
  • Advies geven over taal.

Film: neerlandicus

Film: NL, taal en cultuur studeren

Opleidingen tot neerlandicus

De opleiding tot neerlandicus met de mogelijkheid een drs. of master titel te voeren wordt op universitair niveau aangeboden. Er zijn verschillen hoofdrichtingen die elk als afzonderlijke wetenschap te zien zijn. Het gaat hier om taalkunde, historische letterkunde, taalbeheersing en moderne letterkunde. Na het behalen van de bachelor is het mogelijk om verder te studeren. Bijvoorbeeld om verbreding of wetenschappelijke verdieping te zoeken. Na de bachelor volgt dan een masterprogramma. Een voorbeeld daarvan is boekwetenschap. Een andere master is Nederlandse taal en cultuur om vervolgens daarna nog de lerarenopleiding Nederlands te volgen. Er is overigens ook een Studentenvereniging voor Neerlandici (S.V.N.). Als je een carrière als zzp'er wilt beginnen, is het belangrijk de administratie op een goede manier bij te houden. Met behulp van de juiste boekhoudsoftware kun je dit eenvoudig zelf doen.

Bedrijven waar een neerlandicus werkzaam kan zijn

Een neerlandicus kan zowel werkzaam zijn bij de overheid als bij bedrijven en instellingen of organisaties. Zo is het mogelijk om voor een onderwijsinstelling werkzaam te zijn in het middelbaar of hoger onderwijs. Of in dienst van een universiteit te treden als universitair docent Nederlands. Binnen overheden als provincies en gemeenten zijn er beleidsafdelingen, waar een neerlandicus kan werken. Het is ook mogelijk om bij commerciële bedrijven in dienst te treden, zoals bij dagbladen, uitgeverijen of televisiestations. Een neerlandicus is ook wel werkzaam als ondernemer om werk als tekstschrijver te verrichten. Deze neerlandici behoren tot de betere tekstschrijvers en kosten vaak meer. Dat heeft onder meer met de aard van de teksten te maken, zoals complexe wetenschappelijke teksten, waar veel onderzoek voor nodig is.

Competenties neerlandicus

Een neerlandicus beschikt over academisch werk- en denkniveau. Een kritische en onderzoekende houding is een van de belangrijke competenties. Dat geldt uiteraard eveneens voor kennis van de literatuur en taal. Een andere competentie is de vaardigheid om zowel schriftelijk als mondeling te communiceren. Het analyseren van problemen en oplossen van vraagstukken vereist bovendien de nodige nauwkeurigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als neerlandicus

Neerlandici hebben als voordeel op allerlei werkterreinen te kunnen werken. Dat maakt dat het arbeidsmarktperspectief als gunstig te zien is. Denk alleen maar aan de vraag naar leraren, want onderwijs is altijd nodig. Bij de overheid zijn er ook altijd beleidsmedewerkers nodig, zowel op landelijk niveau als op provinciaal en gemeentelijke niveau. In de media zijn er eveneens allerlei functies om te vervullen, zoals op het gebied van nieuwsgaring. Er zijn bovendien ook mogelijkheden om door te groeien, bijvoorbeeld door te promoveren. Of door een goede naam op te bouwen door literaire teksten en boeken te schrijven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris neerlandicus

Het salaris van een neerlandicus ligt gemiddeld tussen 3.000 euro en 5.000 euro bruto per maand. Het hangt uiteraard af van de uit te voeren functie wat het werkelijke salaris is. Een ervaren beleidsmedewerker bij de overheid verdient bijvoorbeeld meer dan een beginnende docent Nederland bij een onderwijsinstelling. De arbeidsvoorwaarden variëren dan ook in dezelfde mate als het salaris voor een neerlandicus. De cao speelt daarin een rol net als het type werkgever, zoals een gemeente of een commercieel bedrijf. Indien een neerlandicus als ondernemer werkt, is het mogelijk om zelf het tarief te bepalen en de overige arbeidsvoorwaarden vast te stellen.

Eigen bedrijf starten als Neerlandicus

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Neerlandicus, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Neerlandicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Neerlandicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Neerlandicus.

Mijnzzp.nl