Speechschrijver

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een speechschrijver is een persoon die over het algemeen speeches schrijft voor andere personen. In veel gevallen schrijft de speechschrijver speeches voor personen die invloedrijk zijn of bijvoorbeeld een hoge functie bekleden. Het beroep speechschrijver is aan te merken als een bijzonder beroep, omdat speechschrijvers speeches schrijven voor andere personen waarbij het doel meestal zal zijn het winnen van vertrouwen van de luisteraars. Het winnen van vertrouwen is in veel gevallen weer sterk afhankelijk van de geschreven speech. Het beroep speechschrijver is dan ook zeker aan te merken als een beroep waarbinnen vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel een grote rol spelen. Het schrijven van een pakkende speech zonder valkkuilen is niet makkelijk en is over het algemeen alleen voorbehouden aan ervaren speechschrijvers die ook hun huiswerk gedaan hebben. Het huiswerk doen heeft betrekking op het inwinnen van relevante en juiste informatie, zodat de uiteindelijke spreker tijdens de redevoering geen verkeerde uitspraken of opmerkingen kan maken. Ook het maken van verkeerde of ongepaste grappen om aan populariteit te winnen mag niet voorkomen in een speech. Ook dooddoeners zoals bepaalde opmerking die niet goed vallen of niet begrepen worden door de luisteraars moeten voorkomen worden. Een speech is een voordracht over een bepaald onderwerp. Andere benamingen voor een speech zijn ook wel een toespraak, een rede of een redevoering. Het beroep speechschrijver moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat iedereen aangemerkt kan worden als speechschrijver. Denk bijvoorbeeld ook aan personen die voor een bruiloft of bijzondere receptie een speech schrijven. Dit soort speeches is vaak erg persoonlijk en heeft een ander doel. Het professioneel schrijven van speeches is een discipline die niet onderschat moeten worden. Een professionele speechschrijver hanteert een gestructureerde weloverwogen vorm van opbouw.

Het speechen komt veel voor onder personen die invloedrijk zijn of een hoge functie bekleden. Dit soort personen maken over het algemeen regelmatig gebruik van speechschrijvers, omdat de betreffende personen weten hoe belangrijk het houden van een goede speech is. Als een Minister of Staatssecretaris bijvoorbeeld een gastspreker is op een bepaalde conferentie verwachten de aanwezige mensen meestal een pakkende en boeiende boodschap. Het is de speechschrijver die deze speeches schrijft, omdat de bewindspersonen hiervoor zelf geen tijd hebben of er misschien ook niet zo goed in zijn. Het op maat schrijven van een speech voor personen is niet makkelijk en zal over het algemeen veel tijd en energie in beslag nemen. Concept speeches worden in veel gevallen diverse keren gelezen door belanghebbenden, voordat ze uiteindelijk goedgekeurd worden. Vooral bij invloedrijke mensen kijken er meestal diverse belanghebbenden mee, die allemaal een menig hebben over de speech.

Voor politici, zoals een partijleider en andere volksvertegenwoordigers, is het imago erg belangrijk. Binnen de politiek is het is dan ook niet ongebruikelijk dat een politicus ook gebruikmaakt van een spindoctor die de politicus beschermt tegen valkuilen. Het kan weer de spindoctor zijn die overlegt met de speechschrijver over belangrijke punten met betrekking tot de speech, voordat de politicus zelf de speech zal lezen. Ook is het denkbaar dat de fractievoorzitter de speech eerst zal doornemen met de andere fractieleden. Politici zijn ook gewoon mensen die veel tijd en aandacht besteden aan hun imago op verschillende manieren, omdat dit zo belangrijk is voor een politicus.

Ook binnen het bedrijfsleven maken directeuren en CEO's regelmatig gebruik van speechschrijvers omdat ze bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering moeten houden. Tijdens de aandeelhoudersvergadering mogen aandeelhouders hun stem uitbrengen over bepaalde onderwerpen, waardoor het voor directeuren en CEO's heel belangrijk kan zijn om de juiste boodschap over te brengen op de juiste manier. Overtuigen en enthousiasmeren zijn dan ook belangrijke woorden binnen een speech. Zoals eerder omschreven komt het schrijven van speeches in de praktijk op verschillende manieren voor. Denk bijvoorbeeld ook aan een ceremoniemeester, die tijdens een bruiloft een speech zal houden voor het bruidspaar en de bruidsgasten.

Leren van de allerbeste sprekers:

Speechschrijver Den Haag:

Opleidingen tot speechschrijver

Er bestaan geen echte volwaardige opleidingen tot speechschrijver, anders dan cursussen die aangeboden worden. Deze cursussen zijn over het algemeen toegankelijk voor iedereen. Er bestaan wel opleidingen die mogelijk van toepassing zijn op een speechschrijver, zoals de Hbo-opleiding Journalistiek of de universitaire studie Politicologie. Een speechschrijver kan feitelijk ook een tekstschrijver of communicatieadviseur zijn, die over een geheel andere opleiding zal beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een speechschrijver werkzaam kan zijn

Een speechschrijver zal over het algemeen werkzaam zijn voor politieke partijen of grote bedrijven, of is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Als zelfstandig werkende speechschrijver kan je bijvoorbeeld speeches schrijven voor burgemeesters, wethouders en andere invloedrijke en belangrijke mensen. Daarnaast is het goed denkbaar dat een speechschrijver ook andere werkzaamheden uitvoert die met communicatie te maken hebben.

Competenties speechschrijver

De competenties waarover een speechschrijver moet beschikken zijn deels afhankelijk van de werkzaamheden, omdat een speechschrijver werkzaam binnen de politiek bijvoorbeeld ook over kennis van de politiek moet beschikken. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een speechschrijver een echte communicatie-expert moet zijn. Ook sensitiviteit en inschattingsvermogen zijn erg belangrijk als speechschrijver. Algemeen belangrijke woorden zijn uitdrukkingsvaardigheid, plannen, flexibiliteit, passie, gevoel, inzicht, inspiratie, overtuigen, presteren en stressbestendigheid. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een speechschrijver een motivator moet zijn. Dit heeft vooral betrekking op het kunnen uitdragen van speeches op een positieve en opbouwende manier.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als speechschrijver

Het arbeidsmarktperspectief als speechschrijver is niet heel groot te noemen, omdat het een heel specifiek beroep betreft. Daarnaast is het zo dat de meeste belangrijke of invloedrijke personen alleen het beste van het beste willen. De doorgroeimogelijkheden als speechschrijver moeten dan ook gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor je steeds belangrijkere speeches mag schrijven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris speechschrijver

De arbeidsvoorwaarden als speechschrijver zijn niet zomaar aan te geven, omdat een speechschrijver werkzaam kan zijn voor verschillende overheden en het bedrijfsleven, die allen gebruikmaken van verschillende cao's en arbeidsvoorwaarden. Een speechschrijver die werkzaam is voor de Rijksoverheid zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. De meeste speechschrijvers werkzaam binnen de overheid zullen minimaal over een universitaire studie moeten beschikken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Speechschrijver

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Speechschrijver bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl