Neerlandicus

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Neerlandicus?

Een neerlandicus is iemand met wetenschappelijke kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Er is sprake van een expert die in staat is om met taal een bijdrage te leveren aan oplossingen voor problemen die zich voordoen in de Nederlandse maatschappij. Een neerlandicus is in staat om wetenschappelijke vragen te stellen met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld op het gebied van literaire teksten en taal, maar ook ten aanzien van communicatie. Het beroep voorziet ook in praktische toepassing van de wetenschappelijke kennis in het leven. Neerlandici houden zich onder meer bezig met maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt te denken aan de leefbaarheid in een bepaald gebied of aan een vraagstuk omtrent laaggeletterdheid. Zo is het ook mogelijk dat er vanuit hoofde van het beroep sprake is van een focus op het realiseren van een effectieve overheidscommunicatie. Er zijn dan ook allerlei gebieden, waarmee de neerlandicus zich bezig kan houden om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om maatschappelijke vraagstukken die op social media betrekking hebben. Er is bij dit beroep geen expliciete functie voorbehouden, omdat het werkterrein en de werkzaamheden heel breed zijn. Een neerlandicus kan bijvoorbeeld ook onderzoek doen naar de rol van taal. Of literaire boeken schrijven net als functioneren als redacteur van een wetenschappelijk magazine. Een neerlandicus heeft bovendien de mogelijkheid om onderwijs in de Nederlandse taal te geven op verschillende opleidingsniveaus. Doorgaans heeft een neerlandicus zich gespecialiseerd op een bepaald terrein. Bijvoorbeeld op het terrein van de communicatiewetenschap of op het gebied van taalwetenschap of gericht op cultuur.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Neerlandicus

Wat is het salaris en tarief van een Neerlandicus? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Neerlandicus in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Neerlandicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Neerlandicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl