Universitair docent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een universitair docent is iemand die colleges geeft aan een universiteit en opgeleid is op academisch niveau. Vroeger werd een universitair docent ook wel een wetenschappelijk medewerker genoemd. Universitaire docenten zijn docenten die les geven op een universiteit en die eveneens officieel bevoegd zijn voor het afnemen van examens. Bovendien ben je als universitair docent zowel inhoudelijk als organisatorisch betrokken bij het doen van onderzoek en het onderwijs binnen de afdeling waar jij als universitair docent werkzaam bent. Het komt dan ook regelmatig voor dat er wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd door universitaire docenten. Als universitair docent ben je vaak werkzaam onder supervisie van een universitair hoofddocent en een hoogleraar binnen de afdeling van de universiteit waar je werkzaam bent. Een afdeling binnen de universiteit wordt ook wel een faculteit genoemd. Ook is het mogelijk dat een universitair docent taken met betrekking tot patiëntenzorg of het beheren van laboratoria op zich neemt. Dit komt bijvoorbeeld voor bij universitair docenten die werkzaam zijn binnen de faculteit geneeskunde of de faculteit gezondheidswetenschappen. Ook wordt er vaak van een universitair docent verwacht dat hij of zij zich mengt in maatschappelijke discussies en leiding geeft aan commissies of werkgroepen binnen het vakgebied waarin de docent werkzaam is. Het is aannemelijk dat niet zomaar iedereen universitair docent kan worden. Dit omdat het worden van een universitair docent niet makkelijk is. Universitaire docenten hebben een belangrijke rol binnen onze maatschappij. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in het geven van onderwijs aan studenten en het uitvoeren van onderzoek voor de wetenschap.

Een universitair docent heeft dus een beroep waarin verschillende taken worden uitgevoerd. Een universitair kan over diverse opleidingen beschikken. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een universitair docent afgestudeerd is als wiskundige, als bioloog, als arts, of als ingenieur. Zoals al eerder omschreven ben je als universitair docent altijd werkzaam onder de supervisie van een universitair hoofddocent of een hoogleraar. In de eerste plaats geef je als universitair docent onderwijs in de vorm van colleges en voer je onderzoek uit. Het is denkbaar dat je als universitair docent wordt aangemerkt als onderzoeker. Dit om dat veel universitair docenten zich naast het geven van colleges eveneens bezighouden met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Universitair docenten hebben geen Ius promovendi en kunnen hier dus niet optreden als promotor van een promovendus. Een universitair docent kan alleen optreden als de copromotor van een promovendus. Universitair docenten beschikken namelijk niet over de bevoegdheid om een wetenschapper te promoveren. Er is een belangrijk verschil in de functie van universitair docent. Deze functie heeft namelijk twee niveaus. Niveau 1 en niveau 2. Wanneer je docent bent op niveau 2 voer je alleen reeds goedgekeurd onderzoek uit en geef je colleges met behulp van lesmateriaal wat al ontwikkeld is. Wanneer je universitair docent bent op niveau 1 ontwikkel je zelf onderwijsmateriaal, geeft je leiding aan commissies en vakgroepen en voer je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit.

Werken als universitair docent

Het werk van een universitair docent is gericht op het geven van colleges aan de universiteit, op het leiding geven aan vakgroepen of commissies, op het ontwikkelen van onderwijs en op het uitvoeren van onderzoek. Bovendien begeleidt een universitair docent promovendi bij het behalen van hun graad. Als universitair docent is het aannemelijk dat innovatie een belangrijk rol speelt. Dit omdat je als universitair docent vaak betrokken bent bij wetenschappelijk onderzoek. Het doen van wetenschappelijk onderzoek kan eveneens betrekking hebben op het publiceren van onderzoeken. Als universitair docent is het denkbaar dat je werkzaam bent als deeltijd docent. Dit omdat je jezelf naast het geven van colleges vaak bezighoudt met andere werkzaamheden. Ook algemene managementtaken kunnen tot de werkzaamheden van een universitair docent behoren. In het algemeen zijn universitaire docenten verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan studenten van een universiteit, en het uitvoeren van onderzoek. Het uitvoeren van patiëntenzorg en het beheren van laboratoria zijn alleen van toepassing als de universitair docent werkzaam is binnen de faculteit geneeskunde of de faculteit gezondheidswetenschappen.

Diverse taken als universitair docent:

 • Het geven van colleges;
 • Het begeleiden van promovendi;
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
 • Het leiding geven aan vakgroepen of commissies;
 • Het fungeren als copromotor;
 • Het evalueren en beoordelen van onderzoeken;
 • Het publiceren van onderzoeken;
 • Het ontwikkelen van onderwijs;
 • Het uitvoeren van patiëntenzorg;
 • Het beheren van laboratoria;
 • Het werven van fondsen;
 • Het uitvoeren van managementtaken.

Wat doet een universitair docent:

Beroep universitair docent:

Opleidingen tot universitair docent

Er bestaan geen specifieke opleidingen waarmee je universitair docent kunt worden. Een universitair docent beschikt vaak over uitzonderlijke expertise. Een universitair docent heeft altijd een Wo-opleiding gevolgd. Daarna is een universitair docent enige tijd werkzaam geweest als promovendus en vervolgens zijn of haar proefschrift met betrekking tot de basiskwalificatie onderwijs heeft gehaald. Om te kunnen promoveren moet je eerst de graad van master hebben behaald. Vervolgens promoveer je dan binnen een bepaald vakgebied. Wanneer je eenmaal gepromoveerd bent kun je na verloop van tijd worden aangesteld als universitair docent. Wanneer je een carrière als universitair docent ambieert is het belangrijk om te weten dat je dit niet zomaar kunt worden. Het beroep universitair docent is dan ook niet voor iedereen weggelegd.

Bedrijven waar een universitair docent werkzaam kan zijn

Universitair docenten zijn veelal werkzaam op universiteiten en zijn vaak lid van een vakgroep. Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden heb je als universitair docent vaak te maken met professoren, universitair hoofddocenten, hoogleraren, wetenschappelijk werkers en administratief medewerkers. Het is denkbaar dat een universitair docent parttime werkzaam is bij een universiteit. Redelijk veel universitair docenten zijn dan ook niet fulltime werkzaam. Hier bij kun je bijvoorbeeld denken aan psychiaters en kinderoncologen. Wel is het aannemelijk dat een universitair docent naast de werkzaamheden op de universiteit nog in het bedrijfsleven of voor onderzoeksinstellingen werkzaam is. Dit is echter geheel afhankelijk van het vakgebied waarbinnen de universitair docent werkzaam is.

Competenties universitair docent

De belangrijkste competentie van een universitair docent is dat hij of zij beschikt over meer dan voldoende wetenschappelijke kennis. Daarnaast is het belangrijk dat een universitair docent beschikt over didactische vaardigheden. Deze vaardigheden spelen namelijk een belangrijke rol bij het geven van colleges aan studenten van de universiteit. Ook communicatie en onderzoeksvaardigheden worden aangemerkt als belangrijke competenties van een universitair docent. Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk voor een universitair docent omdat hij of zij veel te maken heeft met andere disciplines. Daarnaast is het inspireren en motiveren van studenten belangrijk. Andere belangrijke woorden bij het beroep universitair docent zijn leergierigheid, innovatie, passie, interesse, sturing, delegeren, coachen, innovatie en analytisch. De exacte competenties waaraan een universitair docent moet beschikken kunnen verschillen per vakgebied waarin de universitair docent werkzaam is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als universitair docent

Het arbeidsperspectief van een universitair docent is niet zomaar aan te geven. Dit omdat universitair docent een specifiek beroep is. Wel is het belangrijk om te weten dat het aantal wetenschappelijke posities bij de universiteiten toeneemt. Een universitair kan in de loop van de tijd meer taken en verantwoordelijkheden op zich krijgen. De doorgroeimogelijkheden van een universitair docent moeten worden gezien in het worden van hoogleraar of universitair hoofddocent. Ook het verkrijgen van een vaste aanstelling bij een universiteit moet worden gezien als een van de doorgroeimogelijkheden van een universitair docent.

Arbeidsvoorwaarden en salaris universitair docent

Een universitair docent zal doorgaans vallen onder de CAO van de universiteiten waarin de arbeidsvoorwaarden beschreven staan. Het salaris van een universitair docent zal tussen de € 3000,- en de € 5000,- bruto per maand liggen. Hoe hoog het exacte salaris van een universitair docent is, is afhankelijk van het aantal uur waarbinnen de docent werkzaam is. Daarnaast is het salaris afhankelijk van de leeftijd van de docent en de taken en verantwoordelijkheden die de docent heeft.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Universitair docent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Universitair docent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl