Vertaler

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Vertaler?

Een vertaler of vertaalster is iemand die geschreven teksten vertaalt in een andere taal. De meeste vertalers hanteren één of enkele talen die ze vertalen. Als een vertaler alleen in zijn of haar eigen taal vertaalt, spreekt men vaak van de moedertaal. Een vertaling is het omzetten van woorden en teksten in een andere taal. Om vertaaldiensten op een goede manier uit te kunnen voeren is het belangrijk dat een vertaler beide talen goed onder de knie heeft. Een geschreven tekst kan bijvoorbeeld niet zomaar woord voor woord vertaald worden, omdat dan in veel gevallen de betekenis van een zin niet meer zal kloppen. Het vertalen van teksten kan niet gezien worden als het woord voor woord vertalen van teksten, omdat dan de grammatica van teksten niet meer zal kloppen. Het beroep vertaler is aan te merken als een belangrijk beroep, omdat op alle niveaus binnen de maatschappij veel vertalingen uitgevoerd worden. Vooral bedrijven die veel internationaal werken en overheden hebben grote behoefte aan goede vertalers. In Nederland kennen wij ook de beëdigd vertaler. Om hiervoor in aanmerking te komen is het nodig dat de beëdigd vertaler is ingeschreven in het register voor beëdigd tolken en vertalers. Deze beëdiging wordt door de rechtbank afgenomen. Na de beëdiging is iemand gerechtigd om officiële documenten te vertalen, zoals die met een juridische status. Documenten met een juridische status kunnen onder meer zijn bewijsstukken, diploma's, akten, testamenten, statuten, bankgaranties en octrooien. Vertaaldiensten zijn voor veel grote bedrijven en overheden erg belangrijk. Dit soort bedrijven en overheden kunnen ook weer beschikken over een eigen afdeling met vertalers.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Vertaler

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Vertaler

Wat is het salaris en tarief van een Vertaler? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Vertaler in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Vertaler

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vertaler bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl