Gebarentolk

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Gebarentolk?

Een gebarentolk of doventolk is gespecialiseerd in de communicatie tussen doven en slechthorenden door middel van gebarentaal. Gebarentaal is een visuele taal, die speciaal ontwikkeld is voor doven en slechthorende mensen. Dove mensen worden ook wel eens auditief beperkt of gehandicapt genoemd. Als gebarentolk communiceer je met dove en slechthorende mensen door middel van speciale gebaren, de gebarentaal. Als gebarentolk kan je op verschillende manieren gebaren toepassen, zoals met de handen, het hoofd, andere lichaamsdelen en door middel van uitdrukkingen. Over de hele wereld zijn er ongeveer honderddertig verschillende gebarentalen, die onderling verschillen. Binnen Nederland kennen wij tegenwoordig de gestandaardiseerde Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ondanks dat er tegenwoordig sprake is van standaardisering bestaan er wel degelijk verschillende dialecten binnen de gebarentaal. Deze dialecten zijn voor de meeste dove en slechthorende mensen geen probleem, omdat ze bekend zijn met de onderlinge verschillen. Het beroep gebarentolk moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een gebarentolk niet beroepsmatig werkzaam hoeft te zijn. Een gebarentolk kan de gebarentaal bijvoorbeeld ook aanleren, omdat een kennis of familielid doof of slechthorend is. Het aanleren van gebarentaal is net zo als het leren schrijven een kwestie van veel proberen en oefenen. Het is niet zo dat een gebarentolk voor ieder woord een apart gebaar gebruikt, omdat een gebarentolk werkt met verschillende gebaren, waardoor er een opbouw van visuele tekst ontstaat. Vanzelfsprekend is het op een goede manier aanleren van gebarentaal niet makkelijk en zal dit een langere periode in beslag nemen. Het is denkbaar dat een gebarentolk ook aangemerkt kan worden als schrijftolk. Een schrijftolk is verantwoordelijk voor het uitschrijven van gesproken teksten, zodat doven dit kunnen lezen.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Gebarentolk

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gebarentolk bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl