Strandjutter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Hobby strandjutter
Het strandjutten als hobby
Wat doet een strandjutter?
Moderne vorm van strandjutten
Wanneer strandjutten?
Film: strandjutter:
Opleiding tot strandjutter
Bedrijven waar een strandjutter werkzaam kan zijn
Bijzondere vermelding branche hobby
Eigen bedrijf starten als Strandjutter
Boekhoudprogramma vergelijken Strandjutter

Hobby strandjutter

Een strandjutter is een persoon die hobbymatig op het strand zoekt naar aangespoelde goederen. Dit betreft over het algemeen goederen die van een zeeschip overboord geslagen zijn. Ondanks dat iedereen kan jutten langs het strand is het strandjutten wel aan regels gebonden. Een strandjutter heeft officieel gezien te maken met het strandrecht. Het strandrecht is omschreven binnen de wet op de strandvonderij. Dit houdt bijvoorbeeld in dat strandjutters officieel verplicht zijn om alle gevonden goederen aan te geven bij de politie of de strandvonder. De strandvonder is in de meeste gevallen de burgemeester. De politie en de strandvonder zijn officieel verplicht om alle gevonden goederen te bewaren tot de rechtmatige eigenaar de goederen komt opeisen. Het zomaar meenemen van gevonden goederen als strandjutter is dus illegaal. Het strandjutten komt het tegenwoordig niet veel meer voor, omdat schepen beter geworden zijn en er dus minder vaak ongelukken gebeuren met schepen die hun lading verliezen. Het beroep strandjutter is in vroegere dagen ontstaan uit pure noodzaak, omdat de mensen arm waren en simpelweg op zoek waren naar bruikbare materialen en goederen langs de kust. Ook tegenwoordig spoelen er nog regelmatig goederen aan langs de kust. Dit zal tegenwoordig minder vaak losse lading betreffen, omdat de meeste goederen met speciale zeecontainers vervoerd worden. Aangespoelde goederen worden meestal geclaimd door de verzekeringsmaatschappij van het schip dat de lading is verloren. Soms komt het voor dat de beschadigde goederen via een veiling verkocht worden en de strandjutter een vindersloon krijgt van de opbrengst. Ondanks dat het beroep strandjutter niet veel meer voorkomt zijn er wel redelijk veel mensen die spontaan gaan strandjutten als ze horen dat er goederen aanspoelen. Strandjutten is niet illegaal, maar gevonden goederen mogen niet zomaar meegenomen worden van het strand.

Het strandjutten als hobby

Een strandjutter zoekt dus naar aan waardevolle aangespoelde goederen, die in de meeste gevallen afkomstig zijn van zeeschepen. Tegenwoordig maken containerschepen gebruik van zeecontainers, die niet zomaar van een containerschip kunnen afvallen. Zeecontainers worden op een speciale manier vastgesjord door zogenaamde sjorders. Sjorders zijn havenarbeiders die verantwoordelijk zijn voor het vastkoppelen van alle zeecontainers, zodat zeecontainers niet bij de eerste de beste storm overboord kunnen vallen. Alleen tijdens extreme weersituaties komt het nog sporadisch voor dat containers overboord vallen. Luxe goederen, zoals consumentengoederen, die aanspoelen op een strand zijn in de meeste gevallen niet waardevol meer, omdat de meeste goederen schade opgelopen hebben door het water. Dit neemt niet weg dat dit soort goederen als strandjutter niet zomaar meegenomen mogen worden. In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij de goederen claimen om bijvoorbeeld nog te kunnen veilen aan een opkoper. Ook het vernietigen van de handel kan voorkomen als de goederen total loss zijn. In de meeste gevallen zullen de goederen niet meer gebruikt kunnen worden, omdat de goederen schade opgelopen hebben. Zoals eerder omschreven zal de politie en/of de burgemeester toezien op het strandjutten, zodat aangespoelde goederen niet zomaar door iedereen meegenomen worden.

Wat doet een strandjutter?

Een strandjutter is een persoon die langs de kustlijn van stranden en oevers zoekt naar aangespoelde of achtergelaten voorwerpen. Strandjutten is een activiteit die al eeuwenlang wordt uitgeoefend en heeft vaak een avontuurlijk en verzamelend aspect. De specifieke taken en activiteiten van een strandjutter kunnen als volgt worden beschreven:

  • Zoeken naar aangespoelde voorwerpen: Een strandjutter loopt langs de kustlijn en speurt naar voorwerpen die zijn aangespoeld door de zee. Dit kunnen objecten zijn die zijn verloren of overboord zijn geslagen op schepen, aangespoelde wrakstukken, zeeafval of items die zijn weggespoeld tijdens stormen of getijden.
  • Verzamelen van vondsten: Als een strandjutter interessante voorwerpen vindt, verzamelt hij of zij deze. Dit kunnen diverse objecten zijn, zoals stukken drijfhout, zeedieren, schelpen, glaswerk, flessenpost, aangespoelde boeien, visnetten, drijvers, metalen voorwerpen, en zelfs waardevolle items zoals oude munten of sieraden.
  • Identificeren en waarderen van vondsten: Een strandjutter kan de gevonden voorwerpen identificeren en beoordelen op hun waarde, historische betekenis of esthetisch belang. Sommige vondsten kunnen mogelijk uniek of zeldzaam zijn, terwijl andere slechts alledaagse objecten zijn. Het vermogen om waardevolle items te herkennen en te onderscheiden, is een belangrijke vaardigheid voor een strandjutter.
  • Documenteren en delen van vondsten: Strandjutters kunnen hun vondsten documenteren en informatie verzamelen over de herkomst, geschiedenis en kenmerken van de gevonden voorwerpen. Dit kan variëren van het maken van foto's en aantekeningen tot het delen van hun vondsten en kennis met andere strandjutters, lokale gemeenschappen, musea of online via blogs of sociale media.
  • Milieubewustzijn en opruimen: Veel strandjutters hebben ook een sterke betrokkenheid bij het behoud van het mariene milieu en nemen deel aan opruimacties om zeeafval en plastic van de stranden te verwijderen. Ze dragen bij aan het verminderen van de impact van vervuiling op de kustlijn en het beschermen van het zeeleven.

Het strandjutten kan een vorm van recreatie, hobby of zelfs een beroep zijn. Sommige strandjutters verkopen of gebruiken de gevonden voorwerpen om kunstwerken, decoraties of andere creatieve projecten te maken. Het kan ook gewoon een manier zijn om te genieten van de natuurlijke omgeving en de voldoening van het vinden van verborgen schatten op het strand.

Moderne vorm van strandjutten

Het is niet zo dat de moderne strandjutter alleen zoekt naar waardevolle goederen langs de kustlijn. Een strandjutter kan ook gewoon jutten om afval te verzamelen dat is aangespoeld op het strand. De meeste gemeentes bieden tegenwoordig speciale tassen aan, die strandjutters kunnen gebruiken om los afval te verzamelen op het strand. Dit soort strandjutters kan verder niet zomaar vergeleken worden met de klassieke strandjutters. Het verzamelde afval kan in de meeste gevallen bij verschillende strandtenten ingeleverd worden waarna gemeentearbeiders het afval op de juiste manier zullen verwerken. De klassieke strandjutters waren wel actief aan het zoeken naar waardevolle goederen die ze konden verkopen of gebruiken. Het strandjutten naar waardevolle goederen, zoals televisies of computers, heeft in de meeste gevallen geen zin omdat de goederen in de meeste gevallen niet meer zullen werken door het zoute water. Ook is het verboden om eventuele zeecontainers zomaar te openen, omdat er sprake kan zijn van schadelijke gassen in zeecontainers.

Wanneer strandjutten?

Strandjutten kan op elk moment plaatsvinden wanneer men toegang heeft tot een kustlijn waar voorwerpen kunnen aanspoelen. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin strandjutters vaak actiever zijn:

  • Na stormen: Na zware stormen of ruwe zeegang kunnen er meer voorwerpen aanspoelen op het strand. De krachtige golven en getijden kunnen items van schepen, wrakstukken of andere objecten naar de kust brengen.
  • Bij laagtij: Tijdens laagtij is een groter deel van het strand blootgelegd, waardoor er meer ruimte is om te zoeken naar aangespoelde voorwerpen. Het is gemakkelijker om langs de waterlijn te lopen en objecten te zien die zijn achtergelaten door de zee.
  • Na grote evenementen of festivals: Op drukke stranden waar veel mensen samenkomen voor evenementen of festivals, kunnen er meer voorwerpen worden achtergelaten. Strandjutters kunnen na dergelijke gelegenheden zoeken naar verloren of vergeten items.

Film: strandjutter:

Opleiding tot strandjutter

Er zijn geen opleidingen tot strandjutter. Een strandjutter was in het verleden meestal een arbeider die uit armoede aan het strandjutten was. Tegenwoordig moeten de meeste strandjutters aangemerkt worden als hobbyisten, die voor hun plezier aan het strandjutten zijn. Daarnaast kan een strandjutter uit milieukundig oogpunt aan het strandjutten zijn. Iedereen kan verder actief zijn als strandjutter. Er zijn tegenwoordig ook museums waar de geschiedenis van het strandjutten te zien is, zoals het wrakkenmuseum op Terschelling. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een strandjutter werkzaam kan zijn

Een strandjutter is niet werkzaam voor bedrijven. Een strandjutter moet aangemerkt worden als hobbyist, die voor zijn plezier actief is als strandjutter. In het verleden waren strandjutters alleen actief om gratis aan goederen te kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van hout dat gebruikt kon worden als kachelhout. Alleen de gemeente Vlieland heeft binnen Nederland officieel een strandjutter in dienst.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als strandjutter zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij die in de andere branches wel hebben omschreven. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er wel degelijk hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Eigen bedrijf starten als Strandjutter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Strandjutter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Strandjutter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Strandjutter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Strandjutter.

Mijnzzp.nl