Vuurtorenwachter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een vuurtorenwachter was vroeger verantwoordelijk voor het bedienen van het licht in de vuurtoren. Het licht in de vuurtoren was belangrijk voor naderende schepen van zee, als referentiepunt om te kunnen bepalen of ze op de juiste koers zaten. Daarnaast was het de verantwoordelijkheid van de vuurtorenwachter om schepen in de gaten te houden voor de kust en als dit nodig was de hulpdiensten in te schakelen. Ook was de vuurtorenwachter verantwoordelijk voor het gebruikelijke onderhoud aan de vuurtoren, zoals het zemen van de ramen en het schoonhouden van de lenzen, die het licht moesten reflecteren. De vuurtorenwachter woonde meestal dicht bij de vuurtoren of woonde aan de vuurtoren. Tegenwoordig bestaat het beroep vuurtorenwachter niet meer, door de opkomst van moderne communicatiemiddelen. De allereerste vuurtorenwachters hadden over het algemeen zwaar werk, omdat de eerste vuurtorens gebruikmaakten van vuur en niet van lampen. Om het vuur in de vuurtoren brandend te kunnen houden was het noodzakelijk dat de vuurtorenwachter voldoende kolen of hout naar boven bracht. In latere tijden zijn de kolen en het hout vervangen door olielampen en was echt vuur in de vuurtoren niet meer noodzakelijk. Na de olielampen was het pas mogelijk om gebruik te maken van echte lampen, die op elektriciteit werkten. Deze moderne lampen draaiden ook automatisch rond, door een mechanisme op elektriciteit, of de lamp draaide rond door middel van contragewichten, die steeds door de vuurtorenwachter opgewonden moesten worden. Het licht van een vuurtoren was over het algemeen tot op tien zeemijlen te zien op zee als de weersomstandigheden goed waren. Bij mist of bewolking was de zichtafstand meestal veel minder. Vuurtorens hadden over het algemeen vaste patronen qua lichtstraling, zodat zeelieden aan het licht konden zien met welke vuurtoren zie precies te maken hadden en waar ze waren.

Vuurtorens waren voor alle zeelieden erg belangrijk om te kunnen navigeren. Zoals eerder omschreven bestaat het praktische nut van vuurtorens tegenwoordig niet meer en bestaat het beroep vuurtorenwachter daarom niet meer. Tegenwoordig maakt de scheepvaart gebruik van moderne communicatiemiddelen om te kunnen communiceren met de verkeersleiding. In vroegere dagen waren kapiteins en zeevissers over het algemeen wel sterk afhankelijk van vuurtorens. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Dit neemt niet weg dat ook tegenwoordig nog steeds overal vuurtorens te vinden zijn. Deze vuurtorens worden vaak op andere manieren gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan educatieve diensten gericht op de nautische en maritieme sector. Vuurtorens zijn nog op veel verschillende locaties te vinden, echter niet meer in hun oorspronkelijke functie.

Werken als vuurtorenwachter

Het beroep vuurtorenwachter komt tegenwoordig bijna niet meer voor op de waddeneilanden na. Deze vuurtorenwachters moeten echter wel eerder aangemerkt worden als verkeersleider dan als vuurtorenwachter. Het oorspronkelijke beroep vuurtorenwachter komt tegenwoordig niet meer voor. Zoals eerder omschreven was het beroep vuurtorenwachter aan te merken als zwaar beroep, omdat een vuurtorenwachter zelfstandig hout en kolen naar boeven moest tillen om het vuur te kunnen laten branden. Dit was meteen de belangrijkste reden dat het beroep vuurtorenwachter aangemerkt moest worden als mannenberoep. Door de opkomst van elektriciteit en lampen is het beroep vuurtorenwachter een stuk makkelijk geworden.

Naderende schepen waarschuwen

Van oudsher waren vuurtorenwachters verantwoordelijk voor het waarschuwen van naderen schepen. Naderen schepen hadden de hulp nodig van een vuurtoren om ongelukken te voorkomen. Een vuurtorenwachter was ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van de ramen en lenzen.

Het beroep vuurtorenwachter

Het beroep vuurtorenwachter bestaat tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig spreken we eerder van een maritieme verkeersleider. Een maritieme verkeersleider moet eerder aangemerkt worden als uitkijker, en heeft niks meer met het licht te maken, zoals een vuurtorenwachter in het verleden. Er zijn nog wel een paar vuurtorens bemand, maar dit zijn feitelijk verkeersleiders. In de volksmond heten deze meestal ook nog vuurtorenwachter.

Beroep vuurtorenwachter:

Opleidingen tot vuurtorenwachter

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep vuurtorenwachter, omdat dit beroep in de praktijk niet meer voorkomt. De meeste vuurtorens die nu nog bestaan worden niet meer gebruikt en hebben verder ook geen echte functie meer. Er zijn overigens nog wel voldoende vuurtorens te vinden, maar deze worden niet meer functioneel gebruikt. Het beroep vuurtorenwachter kon ook aangemerkt worden als ongeschoolde arbeid. De werkzaamheden van een vuurtorenwachter waren verder niet heel moeilijk, waardoor iedereen wel kon werken als vuurtorenwachter. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een vuurtorenwachter werkzaam kan zijn

Een vuurtorenwachter was doorgaans werkzaam voor een bepaalde gemeente die een vuurtoren in hun gemeente hadden staan. De vuurtorenwachter mocht over het algemeen ook gebruikmaken van de zogenaamde dienstwoning die bij de vuurtoren hoorde. In veel gevallen kon een vuurtorenwachter dus aangemerkt worden als ambtenaar, die voor een bepaalde gemeente werkzaam was.

Competenties vuurtorenwachter

De belangrijkste competentie van een vuurtorenwachter was betrouwbaarheid, omdat de vuurtorenwachter een verantwoordelijke baan had. Zeelieden waren in het verleden sterk afhankelijk van de vuurtorenwachter. In algemene zin was communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Daarnaast moest een vuurtorenwachter aangemerkt kunnen worden als beheerder, omdat de vuurtorenwachter verantwoordelijk was voor de vuurtoren. Algemeen belangrijke woorden waren passie, energie, motivatie en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vuurtorenwachter

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vuurtorenwachter zijn niet van toepassing, omdat het beroep vuurtorenwachter tegenwoordig niet meer bestaat. Het arbeidsmarktperspectief van een vuurtorenwachter was over het algemeen niet groot te noemen, omdat er nu eenmaal niet veel vuurtorens waren. Er waren als vuurtorenwachter in het verleden ook geen echte doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vuurtorenwachter

Arbeidsvoorwaarden en salaris als vuurtorenwachter zijn niet van toepassing omdat het beroep niet meer bestaat.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Vuurtorenwachter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vuurtorenwachter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl