Havenarbeider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een havenarbeider is een logistiek medewerker die werkzaam is binnen een haven. In het kort kunnen de werkzaamheden van een havenarbeider het beste omschreven worden als het laden en lossen van goederen, zoals containers, auto's en machines. In het verleden werden de meeste goederen aangemerkt als stukgoed, omdat ze per stuk aangevoerd, geladen en gelost werden. Tegenwoordig komt dit niet meer voor, omdat goederen meestal aangevoerd worden in speciale zeecontainers. Door de opkomst van zeecontainers en vergaande automatisering in havens komt het beroep havenarbeider in zijn oorspronkelijke vorm dan steeds minder vaak voor. Een havenarbeider is dus niet meer verantwoordelijk voor het laden van stukgoederen, zoals dit vroeger wel het geval was. Binnen havens zijn veel verschillende vakmensen aan het werk, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Deze verschillende vakmensen noemt men gezamenlijk havenarbeiders. Andere benamingen voor havenarbeider zijn ook wel havenwerker, dokwerker of stuwadoor. Het is verder niet mogelijk om de inhoudelijke werkzaamheden van een havenarbeider te omschrijven, omdat het beroep havenarbeider betrekking kan hebben op verschillende havenarbeiders. Denk bijvoorbeeld aan sjorders, die verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van lading, aan heftruckchauffeurs en aan kraanmachinisten. In algemene zin zijn al deze verschillende vaklieden wel verantwoordelijk voor het laden en lossen van zeeschepen. Ondanks de vergaande automatisering van tegenwoordig is het beroep havenarbeider nog niet uitgestorven. De meeste havens maken gebruik van veel verschillende havenarbeiders. Wel is het zo dat bepaalde werkzaamheden steeds vaker uitgevoerd worden door middel van robots. Denk bijvoorbeeld aan automatische transportkarren, waardoor er minder chauffeurs nodig zijn.

Een havenarbeider is dus een logistiek medewerker die werkzaam is in een haven. Een haven is een gebied dat ingericht is voor het ontvangen van schepen die lading komen lossen of laden. Dit noemt men ook wel het verschepen van lading. Afhankelijk van de ligging van een haven kunnen er meer specifieke benamingen gebruikt worden voor een haven zoals een zeehaven of een binnenhaven. Daarnaast kunnen havens ook weer een andere benaming kennen afhankelijk van het doel van de haven zoals de benaming jachthaven, overslaghaven of vissershaven. Als havenarbeider ben je over het algemeen werkzaam binnen zeehavens of binnenhavens die ingericht zijn voor de overslag van goederen. Over het algemeen is het zo dat havenarbeiders aangemerkt kunnen worden als echte arbeiders, omdat het werken binnen een havengebied echte arbeid betreft. Het stevig doorpakken en aanpakken zijn belangrijke competenties als havenarbeider. Het beroep havenarbeider moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er binnen de grotere havens veel verschillende havenarbeiders werkzaam zijn.

Overslag goederen

Overslag van goederen heeft betrekking op het verplaatsten van goederen van de ene vervoersstroom naar een andere vervoerstroom. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van containers van een zeeschip op vrachtwagens of op treinen zodat ze verder vervoerd kunnen worden. Dit soort vervoersstromen noemt men binnen de transportsector ook wel vervoersmodaliteit. Vervoersmodaliteit is het verplaatsen van goederen van het ene vervoermiddel naar een ander vervoermiddel. Als goederen op de wal op binnen een magazijn opgeslagen worden spreekt men niet van vervoersmodaliteit maar van opslag.

Soorten havenarbeiders

Zoals eerder omschreven is havenarbeider een algemene benaming voor vaklieden die werkzaam zijn binnen een haven. Verschillende soorten havenarbeiders zijn bijvoorbeeld sjorders, radiomannen, ladinginspecteurs, kraanmachinisten, waterklerken en loodsen die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Daarnaast kan ook het beroep lader in zijn algemeenheid aangemerkt worden als een havenarbeider, omdat een lader bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het laden of lossen van auto's aan boord van een autoschip. Een autoschip is een speciaal ontworpen zeeschip dat zo ingericht is dat er zoveel mogelijk auto's op vervoerd kunnen worden. Een autoschip is voorzien van een of meerdere laadkleppen zodat de havenarbeider met de auto's van of juist op het autoschip kan rijden. Een andere benaming voor deze specifieke werkzaamheden als havenarbeider is ook wel auto-losser of losser. Een autoschip vervoert geen containers die door kraanmachinisten geladen of gelost kunnen worden.

Werken als havenarbeider

Het beroep havenarbeider is een mooi beroep omdat je werkzaam bent in een dynamische werkomgeving. Maar het beroep havenarbeider komt steeds minder voor. Dat het beroep havenarbeider steeds minder voorkomt heeft met de modernisering van havens te maken. Steeds meer zeeschepen en ander soort schepen zoals binnenschepen kunnen bijna of geheel volautomatisch gelost worden door moderne kranen die ze vervolgens ook nog eens op geautomatiseerde robotkarren plaatsen om te vervoeren binnen de haven. Door de opkomst van deze automatisering is er steeds minder vraag naar havenarbeiders.

Geschiedenis havenarbeider

In vroegere dagen waren havenarbeiders in veel gevallen dagloners die alleen geld konden verdienen als een schip een haven aandeed. Het laden en lossen van schepen was veel en vooral zwaar werk omdat dit handwerk betrof. In het verleden bestonden er geen zeecontainers die door middel van kranen geladen of gelost konden worden en betrof de lading stukgoed die in veel gevallen met de hand geladen en gelost moest worden.

Havenarbeiders:

Bulkgoed:

Opleidingen tot havenarbeider

Er bestaan geen opleidingen tot havenarbeider anders dan het volgen van interne opleidingen en het opdoen van werkervaring. Het beroep havenarbeider is vrij algemeen waardoor voor de verschillende beroepen verschillende opleidingseisen kunnen zijn. In zijn algemeenheid zal een havenarbeider in de meeste gevallen wel diverse korte cursussen moeten volgen zoals een cursus VCA, een EHBO-cursus of een cursus bedrijfshulpverlener, afhankelijk van het specifieke beroep. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor mogelijke opleidingen ook de website Watertalent die diverse opleidingen aanbieden en de website Stichting Veilige Haven.

Bedrijven waar een havenarbeider werkzaam kan zijn

Een havenarbeid is over het algemeen in loondienst werkzaam voor een overslagbedrijf of een rederij. Daarnaast kan een havenarbeider werkzaam zijn voor gespecialiseerde expediteurs, die actief zijn binnen een havengebied. Zoals eerder omschreven moet het beroep havenarbeider vrij ruim gezien worden, omdat de term betrekking kan hebben op verschillende vaklieden. Een havenarbeider kan bijvoorbeeld ook heftruckchauffeur of rangeerder zijn van beroep.

Competenties havenarbeider

De competenties van een havenarbeider kunnen verschillen per beroep. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een havenarbeider een doorzetter moet zijn, die over een groot doorzettingsvermogen beschikt. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als een belangrijke competentie, omdat havenarbeiders in veel gevallen samenwerken met diverse soorten collega's binnen een haven. Ook veiligheid is een belangrijke competentie van een havenarbeider. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, flexibiliteit, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, motivatie, stressbestendigheid en energie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als havenarbeider

Het arbeidsmarktperspectief als havenarbeider is in zijn algemeenheid redelijk te noemen. Er is nog steeds behoefte naar havenarbeiders echter neemt de vraag wel steeds meer af door de automatisering van havens. Het is wel denkbaar dat er ook weer nieuwe banen bijkomen, maar deze vragen in de meeste gevallen om specifieke opleidingen. De doorgroeimogelijkheden als havenarbeider moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen of het verkrijgen van een leidinggevende functie. Het is denkbaar dat een havenarbeider kan doorgroeien tot shiftleader, laadmeester of tot ploegbaas, afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris havenarbeider

Een havenarbeid kan onder verschillende cao's vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever en de specifieke werkzaamheden. Een havenarbeider zal doorgaans een salaris ontvangen tussen de 1800 en 2600 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verder verantwoordelijkheden. Het salaris als havenarbeid kan wel oplopen omdat hij of zij bijvoorbeeld extra vergoedingen kan krijgen zoals een onregelmatigheidstoeslag. Daarnaast bestaan er diverse beroepen als havenarbeid die meer of minder kunnen verdienen.

Mijnzzp.nl