Waterklerk

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een waterklerk is de contactpersoon tussen de wal en een schip van een bepaalde rederij op zee. Een waterklerk kan ook gezien worden als belangrijke communicatiemedewerker, die alles regelt voordat een schip de haven binnenvaart. Als waterklerk heb je dus veel contact met de bemanning van een schip. De taken van een waterklerk zijn hoofdzakelijk administratieve werkzaamheden, zoals het klaar maken van de benodigde documenten met betrekking tot het inklaren van goederen, het aanmelden van gevaarlijk stoffen en het regelen van eventuele vergunningen. In samenspraak met de bemanning bepaal je waar het schip komt te liggen in de haven en verwerk je alle documenten die nodig zijn. Dit kan betekenen dat je visa moet regelen voor de bemanning bij de douane, of een slaapplaats moet regelen voor de bemanning van het schip. Als waterklerk kom je met veel verschillende mensen in aanraking, van diverse nationaliteiten. De werkzaamheden van een waterklerk zijn divers te noemen en beperken zich niet tot één taak. Zo kan het zijn dat de waterklerk schepen moet bezoeken om de lading door te geven aan de havendienst, of dat de waterklerk zeehavengeld moet afrekenen. Ook het administratief bijhouden van deze diverse zaken behoort over het algemeen tot de taken van de waterklerk. Als waterklerk regel je dus diverse zaken als schepen een haven binnen varen. Wat deze taken precies inhouden kan per schip verschillen, omdat dit ook afhankelijk is van het soort schip. Als er bijvoorbeeld geen wasserette aan boord is van het schip kan het zijn dat de waterklerk een lokale wasserette in moet schakelen om de was te doen voor de bemanning van het schip. Een andere taak is het regelen dat een schip bevoorraad wordt. Als een schip een haven binnenvaart kan het ook nodig zijn om de politie of de douane in te lichten, zodat deze diensten de bemanning of de lading kunnen controleren.

Als klerk heb je dus een bijzonder beroep, omdat je verantwoordelijk bent voor het regelen van verschillende werkzaamheden. Het is de waterklerk, die alle werkzaamheden zal afstemmen. Ook het onderhouden van contacten met de terminals waar de eventuele lading gelost moet worden is bijvoorbeeld een taak van de waterklerk. Het beroep waterklerk is dan ook een veelzijdig beroep te noemen, waarbinnen je met veel verschillende mensen en diensten te maken krijgt. Een waterklerk is over het algemeen alleen werkzaam in de grotere havens waar veel schepen komen. Als waterklerk zal je niet alleen overdag werken, maar ook in de avond of in de nacht, omdat er ook dan schepen aankomen. Het beroep waterklerk is aan te merken als belangrijk beroep voor rederijen, omdat een goede waterklerk veel tijdwinst kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen dat kraanmachinisten een zeeschip snel zullen legen, waardoor de kapitein zonder onnodig oponthoud kan vertrekken naar de volgende haven. Ook het op de juiste manier afstemmen van alle werkzaamheden met de logistiek planner komt regelmatig voor als waterklerk.

Wat doet een waterklerk?

Een waterklerk, ook wel bekend als een scheepsklerk of scheepsagent, is iemand in de scheepvaartindustrie die diensten verleent aan schepen en hun bemanningen tijdens hun verblijf in een haven. De taken van een waterklerk kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften en voorschriften van een haven, maar over het algemeen omvatten ze:

 • Administratieve taken: Een waterklerk behandelt verschillende administratieve taken die verband houden met de aankomst, het verblijf en het vertrek van schepen. Dit omvat het afhandelen van douanedocumenten, immigratieformaliteiten, havenvergunningen, vrachtdocumenten en andere relevante documentatie.
 • Havendiensten coördineren: De waterklerk fungeert als een tussenpersoon tussen het schip en de havenautoriteiten, douane, loodsen, sleepboten en andere relevante partijen. Ze coördineren de aankomst- en vertrekprocedures, regelen de benodigde diensten zoals loods- en sleepbootassistentie, en zorgen ervoor dat alle vereiste vergunningen en formaliteiten worden nageleefd.
 • Bemanningszaken regelen: Een waterklerk kan ook bemanningszaken behandelen, zoals het regelen van de aflossing van bemanningsleden, het organiseren van visa en werkvergunningen, het verstrekken van informatie over lokale faciliteiten en diensten, en het regelen van medische hulp indien nodig.
 • Logistieke ondersteuning bieden: De waterklerk kan logistieke ondersteuning bieden aan het schip en de bemanning. Dit kan het regelen van brandstofleveringen, proviand voorzieningen, scheepsbenodigdheden en reparatiediensten omvatten.
 • Financiële afhandeling: De waterklerk is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van verschillende kosten die verband houden met het verblijf van het schip in de haven. Dit omvat het afrekenen van havengelden, loods- en sleepboot kosten, douanerechten en andere gerelateerde uitgaven.

Het doel van een waterklerk is om een soepele en efficiënte afhandeling van scheepsaangelegenheden in de haven te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle wettelijke en operationele vereisten worden nageleefd. Ze fungeren als de lokale vertegenwoordigers van rederijen en zorgen ervoor dat de belangen van het schip en zijn bemanning worden behartigd tijdens hun verblijf in de haven.

Werken als waterklerk

Een waterklerk zal ook regelmatig te maken hebben met de douane en verschillende ladinginspecteurs. Het is de waterklerk die de schepen zal aanmelden bij de verschillende inspectiediensten, zodat iedereen precies weet wanneer een schip aankomt en van welke lading het schip precies voorzien is. Zoals eerder omschreven kan een waterklerk voor veel verschillende werkzaamheden verantwoordelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het boeken van hotels, het regelen van visums via de ambassade of aan het regelen van nieuwe matrozen, omdat de aanwezige bemanningsleden vrij hebben na aankomst.

Taken van een waterklerk:

 • Administratieve taken.
 • Contacten onderhouden met verschillende diensten.
 • Gevaarlijke stoffen aanmelden.
 • Inklaren schepen.
 • Uitklaren schepen.
 • Schepen bezoeken.
 • Zeehavengeld afrekenen.

Beroep waterklerk:

Opleidingen tot waterklerk

Er zijn geen erkende beroepsopleidingen voor het beroep waterklerk via gewone scholen. Een waterklerk kan over verschillende geschikte opleidingen beschikken, zoals de Mbo-opleiding logistiek medewerker of een andere soorten Mbo-opleiding gericht op de maritieme sector. Over het algemeen zal het beroep waterklerk gezien moeten worden als een beroep op Mbo-niveau. Dit neemt niet weg dat een waterklerk ook kan beschikken over een passende hbo-opleiding. In dat geval kan een waterklerk wellicht ook aangemerkt worden als logistiek planner. Enkele belangrijke vakgebieden als waterklerk zijn administratie, Engels, Duits, communicatie en management. Het is verder niet mogelijk om een gerichte opleiding te kunnen benoemen, omdat dit kan verschillen per waterklerk. Het is ook denkbaar dat een nieuwe waterklerk ingewerkt wordt door ervaren medewerkers. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf, dan is het nodig om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig werkende waterklerk.

Bedrijven waar een waterklerk werkzaam kan zijn

Een waterklerk is over het algemeen werkzaam voor een scheepsrederij, die ook aangemerkt kan worden als expediteur. Een meer algemene benaming voor waterklerk kan ook zijn havenarbeider. Zoals eerder omschreven zal een waterklerk over het algemeen alleen werkzaam zijn binnen de grotere havens, waarbinnen veel zeeschepen aankomen en vertrekken.

Competenties waterklerk

De belangrijkste competentie van een waterklerk is het organisatietalent, omdat het beroep waterklerk grotendeels draait om het organiseren van verschillende zaken. In dat opzicht kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je veel te maken hebt met verschillende collega's en externe bedrijven. Ook stressbestendigheid moet gezien worden als belangrijke competentie, omdat het regelen van verschillende zaken soms stressvol is. Een andere belangrijke competentie is het netwerken. Dit is het geval, omdat een goede netwerker meestal diverse zaken op een soepele manier geregeld krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn wet- en regelgeving, plannen, organiseren, energie, passie, flexibiliteit, controleren, waakzaamheid en dienstbaarheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als waterklerk

Het arbeidsmarktperspectief van een waterklerk is over het algemeen matig tot redelijk te noemen. Dit is het geval omdat het beroep waterklerk in de praktijk niet veel voorkomt. Daarnaast is het denkbaar dat de functie waterklerk gezien kan worden als aanvulling op een ander beroep. In dat geval is een waterklerk dus niet fulltime werkzaam als waterklerk. Het is verder niet mogelijk om de doorgroeimogelijkheden te kunnen benoemen, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris waterklerk

Als waterklerk zal je regelmatig in ploegendiensten werken en is het dus zo dat je ook in de avond, nacht of in het weekend zal moeten werken. De precieze arbeidsvoorwaarden als waterklerk zijn niet aan te geven, omdat dit per werkgever verschillend kan zijn. Een waterklerk in loondienst zal doorgaans tussen de 1600 en 2700 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Waterklerk

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Waterklerk bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl