Hotelmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een hotelmanager is de leidinggevend manager van een hotel, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van het hotel inclusief al het personeel. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook het restaurant van het hotel, de facilitair medewerkers van het hotel en de frontoffice van het hotel. Ondanks dat een hotelmanager niet in alle gevallen direct met gasten te maken krijgt, moet goed gastheerschap als hotelmanager hoog in het vaandel staan. Binnen het hotelwezen draait alles om service en goed gastheerschap. De werkzaamheden van een hotelmanager kunnen verschillen per soort hotel, omdat niet alle hotels hetzelfde zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat je als hotelmanager het personeel aanstuurt, waakt over de dienstverlening, waakt over de kwaliteitseisen en waakt over de financiën. Daarnaast rapporteer je als hotelmanager aan de directie over de voortgang van het hotel. Een hotelmanager is dus verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, die allemaal met het hotel te maken hebben. Afhankelijk van het soort hotel kan een hotelmanager ook met andere managers te maken krijgen. In het kort kunnen de belangrijkste werkzaamheden van een hotelmanager het beste omschrijven als het waken over dienstverlening van het hotel, inclusief het coördineren van alle werkzaamheden. Zoals eerder omschreven zal een hotelmanager over het algemeen meer op de achtergrond werkzaam zijn met betrekking tot alle administratieve werkzaamheden, inclusief alle personeelszaken. Dit kan wel verschillen per hotel, omdat een hotelmanager van een kleiner hotel over het algemeen ook verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden. In dat geval kan een hotelmanager wellicht ook gezien worden als hotel receptionist en als algemeen facilitair medewerker. Ook het beheren van de online activiteiten kan tot de verantwoordelijkheden behoren van een hotelmanager.

Een hotelmanager is dus verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en dienstverlening van het hotel. Welke taken en verantwoordelijkheden een hotelmanager precies heeft kan per hotel verschillen, omdat niet alle hotels dezelfde taakverdelingen kennen. Zo kan het zijn dat een hotelmanager ook de restaurant manager is, maar het kan ook zo zijn dat er een speciale restaurant manager aangesteld is binnen het hotel. Dit is meestal afhankelijk van het soort hotel en de grootte van het hotel. Ook hoeft het niet zo te zijn dat je als hotelmanager de kamermeisjes aanstuurt, omdat hier ook een andere leidinggevende voor aangesteld kan zijn. Het is wel zo dat je als hotelmanager alle medewerkers aanstuurt en toeziet op de werkzaamheden. Als hotelmanager is het belangrijk dat je over brede kennis beschikt en dat je van alle onderdelen binnen het hotel verstand hebt. Tijdens de opleiding tot hotelmanager is er zeker niet alleen aandacht voor hotelmanagement, maar juist ook voor goed gastheerschap. Goed gastheerschap betekent meer dan het op de juiste manier kunnen begroeten van de gasten. Denk bijvoorbeeld ook aan wijnkennis en aan gastronomie.

Werken als hotelmanager

Binnen grote hotels zijn de taken van een hotelmanager meestal gericht op het aansturen van alle hotelmedewerkers, zonder dat de hotelmanager zelf dagelijks op de werkvloer aanwezig is. Denk hierbij aan het aansturen van de front office manager, het aansturen van de facilitair manager of aan het aansturen van de hoofd technische dienst. Binnen de grotere hotels werken over het algemeen diverse andere managers die allemaal onder de hotelmanager vallen qua verantwoordelijkheden. Binnen de grotere en luxere hotels kan er ook sprake zijn hotelportiers, bagagisten en eventuele car park hosts.

Kwaliteitsbewaking hotel

Kwaliteitsbewaking is voor hotels erg belangrijk met betrekking tot dienstverlening en de algemene indruk. Van alle hotelmedewerkers mag dan ook verwacht worden dat ze professionals zijn. Het zijn niet alleen de frontoffice medewerkers die zich moeten houden aan de kwaliteitsnormen. Ook de facilitair medewerkers, zoals de schoonmaaksters en kamermeisjes moeten werken volgens strike eisen met betrekking tot de schoonmaak. Een hotelkamer of het hotel zelf dat geen goede indruk maakt kan ervoor zorgen dat hotelbezoekers niet meer terugkomen. Binnen de betere hotels zijn de eisen met betrekking tot kwaliteitsbewaking zo hoog dat er ook sprake kan zijn van een apart aangetelde kwaliteitsinspecteur schoonmaak.

Werkzaamheden hotelmanager

Als hotelmanager ben je verantwoordelijk voor uiteenlopende werkzaamheden naast het aansturen van de directe medewerkers. Denk hierbij aan het dagelijks bijhouden van de administratie, aan het bijhouden van de boekingen, aan het voeren van functioneringsgesprekken, aan het aannemen van personeel, aan het ontslaan van personeel en aan de marketing van het hotel. Ook het monitoren van alle online activiteiten kan tot de werkzaamheden behoren. Daarnaast zal een hotelmanager regelmatig vergaderingen bijwonen met andere managers en de directie van het hotel.

Wat is gastronomie

Gastronomie is de studie die met hogere kookkunst te maken heeft, inclusief alles wat met voedsel en cultuur te maken heeft. Gastronomie heeft dus niet alleen betrekking op het koken van eten, maar juist ook op de smaakbeleving van eten, zoals het proeven van eten, het beleven van eten en het begrijpen van eten. Het begrijpen van eten is weer belangrijk met betrekking tot het kunnen adviseren of serveren van de juiste wijn aan gasten. Gastronomie noemt men ook wel eens de wetenschap van smaak en proeven. Ondanks dat je als hotelmanager de leidinggevende bent van het hotel is het niet zo dat je geen kennis hoeft te hebben van gastronomie.

Hotelmanagement:

Opleidingen tot hotelmanager

Wie een carrière ambieert als hotelmanager kan in eerste instantie het beste kiezen voor de Mbo-opleiding hotelmanagement, die ongeveer vier jaar in beslag neemt. Binnen de Mbo-opleiding hotelmanagement zal je ook regelmatig stage lopen waarbij je onder begeleiding zal werken van een ervaren collega, die gezien kan worden als leermeester. Als hotelmanager is het over het algemeen ook belangrijk om een opleiding op Hbo-niveau te volgen, omdat je met een afgeronde Hbo-opleiding over meer verantwoordelijkheden zal beschikken. Met een afgeronde Hbo-opleiding hotelmanagement kan je op een bredere manier werkzaam binnen de hospitality branche. Denk bijvoorbeeld aan een baan als hotelmanager in het buitenland voor een luxe hotel. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een hotelmanager werkzaam kan zijn

Een hotelmanager is over het algemeen in loondienst werkzaam voor een hotel. Het is ook denkbaar dat een hotelmanager aangemerkt kan worden als ondernemer van een eigen hotel. Daarnaast is het denkbaar dat een hotelmanager werkzaam is binnen de toeristensector. In dat geval kan een hotelmanager in sommige gevallen ook aangemerkt worden als hospitality manager. Zoals eerder omschreven komt het beroep hotelmanager in de praktijk op verschillende manieren voor, omdat niet alle hotelmanagers werkzaam zijn voor grote hotels. Het is dus denkbaar dat een hotelmanager ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden.

Competenties hotelmanager

De belangrijkste competentie van een hotelmanager is de algemene kennis van de hospitality branche. Daarnaast moet een hotelmanager beschikken over leidinggevende capaciteiten als manager. Omdat een hotelmanager te maken heeft met verschillende medewerkers, managers, directie en hotelgasten moet een hotelmanager beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke competentie is motivatie, omdat een goede hotelmanager de verschillende hotelmedewerkers op de juiste manier moet weten te motiveren. In dat opzicht kan ook inspiratie gezien worden als belangrijke competentie. Omdat een hotelmanager ook verantwoordelijk is voor het doen van inkopen moet een hotelmanager ook gezien kunnen worden als onderhandelaar en als commercieel medewerker. Algemeen belangrijke woorden zijn financiën, controleren, waakzaamheid, presteren, besluitvaardig, plannen, organiseren en gastheerschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hotelmanager

Het arbeidsmarktperspectief van een hotelmanager is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel kan er binnen het beroep hotelmanager een behoorlijk verschil zitten tussen gewone hotels en de luxere hotels. Het worden van een hotelmanager van een groter en luxere hotel is over het algemeen niet heel makkelijk. In dat geval zal een hotelmanager minimaal over een Hbo-opleiding en veel ervaring moeten beschikken. De doorgroeimogelijkheden van een hotelmanager moeten gezien worden in het mogen aansturen van een groot hotel. Ook het starten van een eigen hotel of pension als ondernemer kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hotelmanager

Als hotelmanager ben je doorgaans veel aan het werk en maak je dus lange dagen. De verantwoordelijkheid als hotelmanager kan groot zijn. Het salaris van hotelmanager is sterk afhankelijk van de verantwoordelijkheden en grootte van het hotel. De hotelmanager verdient in loondienst afhankelijk van de grootte van het hotel en zijn opleiding tussen de 2500 en 3800 euro bruto per maand. Als hotelmanager ben je voldoende opgeleid om wellicht je eigen hotel te beginnen. Het starten van een eigen hotel is doorgaans niet makkelijk, omdat de concurrentie groot is.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Hotelmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hotelmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl