Inkoopmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een inkoopmanager is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden binnen een organisatie, zoals het inkoopbeleid, het assortimentsbeleid en de gestelde financiële doelstellingen. Daarnaast geeft een inkoopmanager leiding aan de diverse andere medewerkers binnen de afdeling. Het voeren van een goed inkoopbeleid is tegenwoordig voor organisatie erg belangrijk, omdat er ook maatschappelijke aspecten van belang kunnen zijn met betrekking tot de inkoop. Als inkoopmanager oriënteer je continu op mogelijke marktontwikkelingen en onderhoud je relaties met andere organisaties. Ook het bezoeken van beurzen en het bijhouden van vakbladen is een van de taken waar een inkoopmanager zich mee bezig zal houden. Als inkoopmanager zal je doorgaans leiding geven aan diverse andere medewerkers die vaak ook aangemerkt worden als inkoopassistenten. De inkoopmanager geeft de inkoopassistenten opdrachten met betrekking tot de inkoop van de juiste producten en/of diensten. Het is de verantwoordelijkheid van het gehele team om over de geleverde kwaliteit van de producten en/of diensten te bewaken en om er voor te zorgen dat alles volgens de gemaakte afspraken verloopt. De inkoopmanager zal regelmatig verslag uitbrengen over de gestelde doelstellingen aan zijn werkgever.

Een inkoopmanager is verantwoordelijk voor de inkoop van producten en/of diensten. Het inkopen van producten en/diensten gaat over het algemeen gepaard met strenge contractuele afspraken waarbinnen precies is opgenomen wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een commercieel bedrijf dat producten verkoopt in een winkel. Als deze goederen achteraf problemen opleveren omdat ze niet goed zijn kan er contractueel afgesproken zijn dat deze producten door de betreffende fabrikant teruggenomen moeten worden om financiële risico's uit te sluiten. Maar ook meer algemene zaken zijn belangrijk om te regelen als inkoopmanager. Denk bijvoorbeeld aan leveringsgaranties van producten en aan het afsluiten van verzekeringen over het transport van goederen.

Inkoopproces

Een inkoopproces bestaat uit strategische, tactische en operationele inkoop. Strategische inkoop heeft betrekking op het gehele inkoopproces, waarbinnen rekening gehouden wordt met de gestelde doelstellingen van de organisatie (inkoopbeleid, inkoopprocessen, procedures). Tactische inkoop heeft betrekking op het selecteren van de juiste leveranciers en het opstellen van de contracten die daarbij horen. Operationele inkoop heeft betrekking op alle administratieve handelingen, zoals het bestellen van producten, het nazorgen van producten en het bewaken van processen. Een inkoopmanager is dus verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces, wat betrekking heeft op diverse belangrijke werkzaamheden.

Werken als inkoopmanager

Als inkoopmanager heb je een gecombineerde functie, omdat je naast manager ook een commercieel medewerker bent voor organisaties. Een inkoopmanager kan daarom ook gezien worden als onderhandelaar, omdat het inkopen en onderhandelen eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. Een andere benaming voor inkoopwerkzaamheden als manager is ook wel procurement management. Procurement management is gericht op alle activiteiten die te maken hebben met het beheersen en sturen van de inkomende goederenstromen tot aan het moment dat de betreffende goederen verkocht worden (of de organisatie verlaten). Denk hierbij aan voorraadbeheer, aan productbehoefte en aan de transport van goederen.

Film over een inkoper:

Opleidingen tot inkoopmanager

Wie als inkoopmanager wil gaan werken kan het beste de Hbo-opleiding Business Management, de Hbo-opleiding Commerciële Economie of de Hbo-opleiding Bedrijfskunde volgen. Tijdens deze opleidingen is er voor veel verschillende factoren aandacht zoals administratie voeren, productkennis, inkooptechnieken, inkoopstrategieën en het begeleiden van inkooptrajecten. Deze opleidingen duren over het algemeen vier jaar afhankelijk van de vooropleiding. Tijdens de opleiding ben je voornamelijk op school bezig en loop je enkele keren stage.

Bedrijven waar een inkoopmanager werkzaam kan zijn

Tegenwoordig zijn er veel organisaties die een inkoopafdeling hebben en dus met de inkoop bezig zijn. Vooral grote afnemers van consumentengoederen handelen over de hele wereld voor hun inkoop. Maar natuurlijk ook groothandels die aan de industrie of andere bedrijven leveren hebben meestal inkopers in dienst. Inkoop hoeft niet alleen om producten te gaan maar kan ook de inkoop qua diensten betreffen.

Competenties inkoopmanager

Als inkoopmanager ben je de verantwoordelijke van de afdeling inkoop. De werknemers voeren taakstellingen uit die door het management zijn gesteld en rapporteren aan de inkoopmanager. Als manager let je scherp op de doelstellingen en stuur je bij wanneer de doelstelling niet gehaald wordt of als je denk dat het anders kan of moet. Woorden als onderhandelaar, teamspeler en waakhond moeten voor een inkoopmanager vanzelfsprekend zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inkoopmanager

Als goed opgeleide inkoopmanager zijn er voldoende werplekken te vinden. Er zijn veel bedrijven die zitten te springen om een inkoopmanager. Afhankelijk van het bedrijf heb je als inkoopmanager één of meerdere personen onder je verantwoordelijkheid, wat natuurlijk verschillend is per organisatie. Doorgroeimogelijkheden als inkoopmanager zijn er voldoende.

Arbeidsvoorwaarden en salaris inkoopmanager

Als inkoopmanager is je salaris sterk afhankelijk van je verantwoordelijkheden en bedrijf maar over het algemeen valt het beroep onder de hogere salarisschalen. Een inkoopmanager verdient tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand. Wel kan het salaris per bedrijf erg verschillen.

Mijnzzp.nl