Inkoopmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een inkoopmanager is verantwoordelijk voor het aansturen van de inkoopafdeling binnen een organisatie. Denk hierbij aan het bepalen van het inkoopbeleid, het assortimentsbeleid en aan het waken over de gestelde doelstellingen. In het kort omschreven is de inkoopmanager verantwoordelijk voor het zo efficiënt en effectief mogelijk inkopen van producten of diensten. Als inkoopmanager zal je doorgaans leiding geven aan diverse andere medewerkers, die meestal aangemerkt worden als inkoopassistenten. De inkoopmanager geeft de inkoopassistenten opdrachten met betrekking tot de inkoop van de juiste producten of diensten. Het is de verantwoordelijkheid van het gehele team om over de geleverde kwaliteit van de producten of diensten te waken en om ervoor te zorgen dat alles verloopt volgens de gemaakte afspraken. De inkoopmanager zal ook regelmatig verslag uitbrengen aan de directie. Als inkoopmanager oriënteer je je continu op mogelijke marktontwikkelingen en onderhoud je relaties met andere organisaties. Ook het bezoeken van beurzen en het bijhouden van vakbladen is een van de taken waarvoor je als inkoopmanager verantwoordelijk kan zijn. Inkoopmanagement is een complex proces, omdat inkoopmanagement onder te verdelen is binnen strategische, tactische en operationele inkoop. Het is de inkoopmanager die verantwoordelijk is voor het waken over het gehele inkoopproces. Het belangrijkste doel als inkoopmanager is het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit zonder dat de kosten van het inkoopproces verhoogd worden. Afhankelijk van de organisatie kan je als inkoopmanager verantwoordelijk zijn voor het inkoopproces tot aan de klant, die de producten of diensten zal ontvangen. De werkzaamheden van een inkoopmanager moeten dus breder gezien worden dan alleen het inkopen van goederen.

Een inkoopmanager is dus verantwoordelijk voor de inkoop van producten en/of diensten. Het inkopen van producten en/diensten gaat over het algemeen gepaard met strenge contractuele afspraken, waarbinnen precies is opgenomen wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een commercieel bedrijf dat producten verkoopt in een winkel. Als deze goederen achteraf problemen opleveren, omdat ze niet deugen, kan er contractueel afgesproken zijn dat deze producten door de betreffende fabrikant teruggenomen moeten worden om financiële risico's uit te sluiten. Maar ook meer algemene zaken zijn belangrijk als inkoopmanager. Denk bijvoorbeeld aan leveringsgaranties van producten en aan het afsluiten van verzekeringen met betrekking tot het transport van goederen. Als inkoopmanager zal je ook te maken krijgen met marktonderzoekers, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van marktstudies. Dit is belangrijk om de behoefte aan producten en/of diensten te kunnen bepalen. Zonder goede marktstudies kan een inkoopmanager over het algemeen niet goed vaststellen wat de behoefte is aan bepaalde producten en/of diensten. Als inkoopmanager zal je meestal met verschillende inkoopassistenten samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan projectadministrateurs, facturisten en aan accountmanagers.

Wat is inkoopmanagement?

Inkoopmanagement, ook wel bekend als procurement management, verwijst naar het proces van het effectief en efficiënt inkopen van goederen, diensten en middelen die een organisatie nodig heeft om haar activiteiten uit te voeren. Het omvat alle stappen en activiteiten die betrokken zijn bij het identificeren van de behoeften van een organisatie, het selecteren van leveranciers, het onderhandelen over contracten, het plaatsen van bestellingen, het beheren van leveranciersrelaties en het bewaken van de prestaties van leveranciers. Belangrijke aspecten van inkoopmanagement zijn onder andere:

 • Leveranciersselectie: Het identificeren en evalueren van potentiële leveranciers op basis van criteria zoals prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en capaciteit om aan de behoeften van de organisatie te voldoen.
 • Onderhandelingen: Het voeren van onderhandelingen met leveranciers om gunstige prijzen, leveringsvoorwaarden en contractuele afspraken te verkrijgen.
 • Contractmanagement: Het opstellen, beheren en naleven van contracten met leveranciers, inclusief het bewaken van contractuele verplichtingen en het oplossen van eventuele geschillen.
 • Voorraadbeheer: Het beheren van voorraden en het optimaliseren van de voorraadniveaus om te voldoen aan de vraag van de organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met kosten, beschikbaarheid en risico's van overtollige voorraden.
 • Leveranciersrelatie management: Het opbouwen en onderhouden van goede relaties met leveranciers, inclusief het regelmatig evalueren van prestaties, het communiceren van verwachtingen en het stimuleren van samenwerking.
 • Risicobeheer: Het identificeren en beoordelen van risico's die verband houden met inkoopactiviteiten, zoals leveringsonderbrekingen, kwaliteitsproblemen of prijsfluctuaties, en het implementeren van maatregelen om deze risico's te verminderen of te beheersen.

Effectief inkoopmanagement kan organisaties helpen om kosten te verlagen, de kwaliteit te verbeteren, de leveringsbetrouwbaarheid te verhogen en concurrentievoordeel te behalen. Het speelt een cruciale rol in de algehele bedrijfsvoering en kan bijdragen aan het behalen van strategische doelen en het stimuleren van groei en succes.

Inkoopproces

Een inkoopproces bestaat uit strategische, tactische en operationele inkoop. Strategische inkoop heeft betrekking op het hele inkoopproces, waarbinnen rekening gehouden wordt met de gestelde doelstellingen van de organisatie (inkoopbeleid, inkoopprocessen, procedures). Tactische inkoop heeft betrekking op het selecteren van de juiste leveranciers en het opstellen van de contracten die daarbij horen. Operationele inkoop heeft betrekking op alle administratieve handelingen, zoals het bestellen van producten, het nazorgen van producten en het bewaken van processen. Een inkoper is dus verantwoordelijk voor het hele inkoopproces, wat betrekking heeft op diverse belangrijke werkzaamheden. Andere benamingen voor inkoopmanager kunnen ook zijn senior inkoper of hoofd inkoop. Medewerkers worden meestal aangemerkt als medewerker inkoop.

Werken als inkoopmanager

Als inkoopmanager heb je een gecombineerde functie, omdat je naast manager ook een commercieel medewerker bent voor organisaties. Een inkoper kan daarom ook gezien worden als onderhandelaar, omdat het inkopen en onderhandelen eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. Een andere benaming voor inkoopwerkzaamheden als manager is ook wel procurement management. Procurement management is gericht op alle activiteiten die te maken hebben met het beheersen en sturen van de inkomende goederenstromen tot aan het moment dat de betreffende goederen verkocht worden (of de organisatie verlaten). Denk hierbij aan voorraadbeheer, aan productbehoefte en aan het transport van goederen.

Prijs-kwaliteitverhouding

Het inkoopbeleid is voor organisaties heel belangrijk om de beste resultaten te kunnen behalen. Hierbij speelt supply chain management een belangrijke rol binnen het proces. Het goed kunnen onderhandelen bij verschillende aanbieders en het tijdig ontdekken van nieuw trens is ook belangrijk. Ook zal je over een sterk commercieel inzicht moeten beschikken. Inkopers moeten eigenlijk steeds denken dat het om hun eigen bedrijf gaat. In sommige gevallen kan er ook spraken zijn van een supply chain manager. Supply chain heeft betrekking op het opzetten en beheren van efficiënte stroomlijn van goederen en diensten. Dit heeft ook te maken met het inkoopbeleid.

Taken als inkoopmanager:

 • Het aansturen van inkoopassistenten.
 • Het aansturen van inkoopprocessen.
 • Het bepalen van de behoefte aan producent en/of diensten.
 • Het bijhouden van de administratie.
 • Het controleren van gemaakte afspraken.
 • Het opstellen van aanbestedingsprocedures.
 • Het overleggen met de directie.
 • Het waken over inkoopprocessen.

Wat doet een inkoopmanager:

Opleidingen tot inkoopmanager

Wie als inkoopmanager wil gaan werken kan het beste de hbo-opleiding Business Management, de hbo-opleiding Commerciële Economie of de hbo-opleiding Bedrijfskunde volgen. Tijdens deze opleidingen is er voor veel verschillende factoren aandacht zoals administratie voeren, productkennis, inkooptechnieken, inkoopstrategieën en het begeleiden van inkooptrajecten. Deze opleidingen duren over het algemeen vier jaar afhankelijk van de vooropleiding. Tijdens de opleiding ben je voornamelijk op school bezig en loop je enkele keren stage. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Een opleiding inkoopmanagement is tegenwoordig op verschillende manieren te volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp'er, dan is het ook nodig om rekening te houden met de boekhouding. De meeste ondernemers maken tegenwoordig gebruik van een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een inkoopmanager werkzaam kan zijn

Inkoopmanagers kunnen voor verschillende bedrijven werkzaam zijn in alle denkbare branches. Denk bijvoorbeeld aan inkopers, die werkzaam zijn binnen de detailhandel, de modebranche, de bouw, de supermarktbranche, de overheid of aan inkoopmanagers, die werkzaam zijn voor fabrikanten. Het is niet zo dat inkoopmanagers alleen met producten te maken hebben. Een inkoopmanager kan daarom ook werkzaam zijn voor zorginstellingen of bijvoorbeeld voor een verzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de werkgever kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden.

Competenties inkoopmanager

De belangrijkste competentie van een inkoopmanager zijn de managementvaardigheden, omdat je meestal verschillende medewerkers zal aansturen. Omdat je met verschillende medewerkers, managers en de directie te maken hebt moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast kunnen innovatie en verandermanagement aangemerkt worden als belangrijke competenties. Ook algemene juridische kennis mag over het algemeen niet ontbreken, omdat je veel met contracten te maken hebt. Afhankelijk van de soort werkgever kan ook het netwerken belangrijk zijn als inkoopmanager. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, trends, inspiratie, waakzaamheid, controleren, analytisch, plannen, organiseren en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inkoopmanager

Het arbeidsmarktperspectief van een inkoopmanager is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste kennis, ervaring en opleidingen. Wel is het zo dat relatief veel inkopers uiteindelijk doorgroeien tot inkoopmanager na het opdoen van praktijkervaring. Omdat veel bedrijven en organisaties gebruikmaken van inkoopmanagers zal het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen probleem zijn. Een inkoopmanager vacature is verder niet eenvoudig te vinden. De doorgroeimogelijkheden van een inkoopmanager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functies financieel manager, brand manager of sales manager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van de werkgever, de ervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris inkoopmanager

Als inkoopmanager is je salaris sterk afhankelijk van je verantwoordelijkheden en bedrijf, maar over het algemeen valt het beroep onder de hogere salarisschalen. Een inkoopmanager verdient tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand. Wel kan het salaris per bedrijf erg verschillen.

Read this information on Purchasing manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Einkaufsleiter auf Deutsch.

Lea esta información sobre Gerente de compras en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Inkoopmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Inkoopmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl