Inkoopmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een inkoopmanager heeft een belangrijke functie in een organisatie. Een inkoopmanager voert diverse taken uit binnen een organisatie zoals inkoopbeleid, assortimentsbeleid, waakt over financiële doelstellingen en geeft leiding. Een inkoopmanager is over het algemeen ook lid van het management team. Het voeren van een inkoopbeleid is tegenwoordig voor een organisatie erg belangrijk. De inkoopmanager oriënteert zich dan ook continu op marktontwikkelingen en legt of onderhoudt relaties met andere organisaties. Ook het bezoeken van beurzen en het bijhouden van vakbladen is een van de taken waar een inkoopmanager zich mee bezig houdt.

De inkoopmanager heeft vaak een paar medewerkers in zijn team zitten. Dit zijn over het algemeen inkoopassistenten. De Inkoopmanager geeft de assistenten opdrachten met betrekking tot de inkoop en verkoop. Zijn team waakt ook over de geleverde kwaliteit van de producten en zorgt dat alles volgens de gemaakte afspraken verloopt. De inkoopmanager zal regelmatig verslag uitbrengen over de gestelde doelstellingen aan zijn werkgever.

Een inkoopmanager moet dus scherp zijn op de inkoop maar ook op de verkoop. Zo kan het zijn dat een bepaald ingekocht product niet goed verkoopt of er heel veel van terugkomen, omdat er iets mis mee is. Omdat er tegenwoordig veel goederen verkocht worden die eigenlijk niet de moeite waard zijn om te repareren, worden deze vaak direct weggegooid en krijgt de klant gewoon een nieuw product. Dit is natuurlijk fijn voor de klant, maar niet voor de organisatie. Daarom maken de inkopers vaak strenge afspraken met leveranciers om dit soort problemen te voorkomen. Ook dit is dus een belangrijke taak van de inkoopmanager. Maar ook andere zaken zijn belangrijk om te regelen wanneer een bedrijf iets inkoopt, zoals de benodigde verzekeringen tijdens het vervoer en mogelijke aansprakelijkheid, mocht er iets mis zijn met een product.

Film over een inkoper:

Opleidingen tot inkoopmanager

Wie als inkoopmanager wil gaan werken kan het beste de Hbo-opleiding Business Management, de Hbo-opleiding Commerciële Economie of de Hbo-opleiding Bedrijfskunde volgen. Tijdens deze opleidingen is er voor veel verschillende factoren aandacht zoals administratie voeren, productkennis, inkooptechnieken, inkoopstrategieën en het begeleiden van inkooptrajecten. Deze opleidingen duren over het algemeen vier jaar afhankelijk van de vooropleiding. Tijdens de opleiding ben je voornamelijk op school bezig en loop je enkele keren stage.

Bedrijven waar een inkoopmanager werkzaam kan zijn

Tegenwoordig zijn er veel organisaties die een inkoopafdeling hebben en dus met de inkoop bezig zijn. Vooral grote afnemers van consumentengoederen handelen over de hele wereld voor hun inkoop. Maar natuurlijk ook groothandels die aan de industrie of andere bedrijven leveren hebben meestal inkopers in dienst. Inkoop hoeft niet alleen om producten te gaan maar kan ook de inkoop qua diensten betreffen.

Competenties inkoopmanager

Als inkoopmanager ben je de verantwoordelijke van de afdeling inkoop. De werknemers voeren taakstellingen uit die door het management zijn gesteld en rapporteren aan de inkoopmanager. Als manager let je scherp op de doelstellingen en stuur je bij wanneer de doelstelling niet gehaald wordt of als je denk dat het anders kan of moet. Woorden als onderhandelaar, teamspeler en waakhond moeten voor een inkoopmanager vanzelfsprekend zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inkoopmanager

Als goed opgeleide inkoopmanager zijn er voldoende werplekken te vinden. Er zijn veel bedrijven die zitten te springen om een inkoopmanager. Afhankelijk van het bedrijf heb je als inkoopmanager één of meerdere personen onder je verantwoordelijkheid, wat natuurlijk verschillend is per organisatie. Doorgroeimogelijkheden als inkoopmanager zijn er voldoende.

Arbeidsvoorwaarden en salaris inkoopmanager

Als inkoopmanager is je salaris sterk afhankelijk van je verantwoordelijkheden en bedrijf maar over het algemeen valt het beroep onder de hogere salarisschalen. Een inkoopmanager verdient tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand. Wel kan het salaris per bedrijf erg verschillen.

Mijnzzp.nl