Hoofd technische dienst

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een hoofd technische dienst is verantwoordelijk voor het coördineren en aansturen van technische werkzaamheden binnen een organisatie. In de meeste gevallen zal een hoofd technische dienst verschillende monteurs en installateurs aansturen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een hoofd technische dienst het beste omschrijven als het waken over de werking van installaties en machines. Een hoofd technische dienst is ook verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van preventief onderhoud om mogelijke problemen te voorkomen. Het beroep hoofd technische dienst komt over het algemeen alleen voor bij middelgrote en grote bedrijven, zoals in de industrie, bij recreatieparken, bij kantoorcomplexen, bij overheden en bij scholengemeenschappen. Het beroep hoofd technische dienst kan gezien worden als beroep op managementniveau, afhankelijk van de organisatie en specifieke taakomschrijving. Een hoofd technische dienst kan in sommige gevallen ook verantwoordelijk zijn voor het verder optimaliseren van processen. In dat geval hebben we het meestal over een hoofd technische dienst, die werkzaam is binnen de industrie. Het beroep hoofd technische dienst moet gezien worden als een managementfunctie, waarbinnen het kan voorkomen dat het hoofd technische dienst zelf ook verantwoordelijk is voor uitvoerende werkzaamheden. Dit kan per werkgever verschillen, omdat dit meestal met de omvang van de organisatie te maken heeft. Een van de belangrijkste taken, die een hoofd technische dienst heeft is het waarborgen van de continuïteit. Daarnaast is een hoofd technische dienst verantwoordelijk voor het trainen en coachen van technische medewerkers. Het is niet zo dat een hoofd technische dienst alleen werkzaam kan zijn binnen de industrie. Een hoofd technische dienst kan ook werkzaam zijn voor grotere complexen, zoals een hotel, school of kantoorgebouw. Binnen dit soort gebouwen speelt technisch onderhoud ook een belangrijke rol.

Een hoofd technische dienst kan dus in verschillende branches werkzaam zijn. Denk hierbij vooral aan de industrie en aan de facilitaire branche. Binnen de industrie heeft een hoofd technische dienst vooral te maken met procesoperators, machineoperators, productiemedewerkers en onderhoudstechnici. Binnen andere bedrijven is een hoofd technische dienst meestal werkzaam onder de facilitair manager. Het is niet ongebruikelijk dat grote bedrijven, overheden of instellingen een hoofd technische dienst aanstellen, omdat het meestal specifieke werkzaamheden betreft, die om specifieke kennis vragen. Het beroep hoofd technische dienst komt dan ook op verschillende manieren voor. De inhoudelijke werkzaamheden kunnen per branche verschillen, maar hebben in alle gevallen te maken met techniek. Als hoofd technische dienst stuur je meestal meerdere medewerkers aan. Denk aan servicemedewerkers gebouwen en aan onderhoudsmonteurs, die verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Als hoofd technische dienst moet je over leidinggevende capaciteiten beschikken en communicatief sterk onderlegd zijn. Ook het kunnen coachen en inspireren van medewerkers speelt een belangrijke rol.

Belang van een hoofd technische dienst

Het aanstellen van een hoofd technische dienst is belangrijk voor bedrijven, overheden en instellingen, omdat het hoofd technische dienst over specifieke kennis beschikt om problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een groot vakantiepark met honderden vakantiehuizen die verhuurd worden. Binnen deze vakantiehuizen zijn verschillende technische installaties aanwezig, zoals vloerverwarming, cv-ketels, wasmachines en vaatwassers, die goed onderhouden moeten worden. Het is het hoofd technische dienst, die er voor moet zorgen dat alle technische installaties naar behoren functioneren. Dit kan inhouden dat het hoofd technische dienst er voor zorgt dat alle installaties of apparaten jaarlijks gekeurd worden, zodat er geen onverwachtse storingen kunnen optreden. Een ander voorbeeld is het tijdig inkopen van onderdelen die regelmatig stuk gaan. Denk bijvoorbeeld aan wasmachines of ketels waarvan bekend is dat bepaalde onderdelen vaak stuk gaan. Door het bijhouden van een goede voorraadadministratie zijn simpele gebreken snel te repareren, omdat het probleem bekend is bij het hoofd technische dienst en er voldoende onderdelen voorradig zijn. Daarnaast kan een hoofd technische dienst andere zaken preventief laten controleren, zodat er geen problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig controleren van de riolering op mogelijke verstoppingen of aan het tijdig inspecteren van aanwezige meubels op mogelijke slijtage als het om vakantiehuisjes gaat.

Wat doet het hoofd technische dienst allemaal

In eerste instantie stuurt het hoofd technische dienst andere medewerkers aan die technische werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast is het hoofd technische dienst meestal verantwoordelijk voor alle zaken die met preventie en correctief onderhoud aan installaties te maken hebben. Als er nieuwe installaties gebouwd worden of als bestaande installaties aangepast worden is het ook aan het hoofd technische dienst om dit proces te begeleiden. Een hoofd technische dienst heeft meestal te maken met verplichte onderhoudswerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijks laten controleren van de liftinstallaties en aan de airco. Omdat het hoofd technische dienst meestal een manager is behoren ook algemene managementtaken tot de verantwoordelijkheden van het hoofd technische dienst. Denk aan het voeren van functioneringsgesprekken, administratieve werkzaamheden, het opstellen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en aan het regelmatig overleggen met de directie. Ook kan het voorkomen dat het hoofd technische dienst een extra verantwoordelijkheid heeft als bedrijfshulpverlener. Andere werkzaamheden kunnen zijn het inkopen van goederen of installaties en het bijhouden van de voorraad.

Technische dienst luchtvaartpolitie:

Beroep hoofd technische dienst:

Opleidingen tot hoofd technische dienst

Wie een carrière ambieert als hoofd technische dienst kan het beste kiezen voor de hbo-opleiding Facility Management. Binnen de hbo-opleiding Facility Management is er onder andere aandacht voor organisatiekunde, bedrijfseconomie en communicatie. Een andere hbo-opleiding is ook prima denkbaar, omdat de functie van het beroep hoofd technische dienst qua inhoud kan verschillen per branche en werkgever. Het is denkbaar dat een hbo-opleiding Bouwkunde of bijvoorbeeld de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde binnen bepaalde branches beter past dan de hbo-opleiding Facility Management. Het worden van hoofd technische dienst heeft niet alleen te maken met het opleidingsniveau. In de meeste gevallen betreft het een functie waarvoor je alleen in aanmerking kan komen door het opdoen van praktijkervaring. Daarnaast moet je beschikken over leidinggevende capaciteiten. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een hoofd technische dienst werkzaam kan zijn

Een hoofd technische dienst kan voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een hoofd technische dienst die werkzaam is voor een fabriek, hotel, recreatiepark, of aan een hoofd technische dienst die werkzaam is binnen een kantoorgebouw. Het beroep hoofd technische dienst komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere organisaties. Zoals eerder omschreven kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden, afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Competenties hoofd technische dienst

Omdat je als hoofd technische dienst werkzaam bent als manager is de belangrijkste competentie dat je over algemene managementvaardigheden beschikt. Daarnaast spelen communicatie en inzicht een belangrijke rol binnen het beroep, zodat mogelijke problemen snel en adequaat opgelost worden. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden als hoofd technische dienst kan het ook belangrijk zijn dat een hoofd technische dienst aangemerkt kan worden als ingenieur, technicus en allround monteur. Dit is wel afhankelijk van de soort werkzaamheden en het opleidingsniveau als hoofd technische dienst. Een andere belangrijke competentie als hoofd technische dienst is dat een hoofd technische dienst beschikt over commerciële vaardigheden, omdat een hoofd technische dienst ook te maken krijgt met externe bedrijven. In dat opzicht kan een hoofd technische dienst ook aangemerkt worden als onderhandelaar en contractmanager. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, leervermogen, flexibiliteit, leiderschap, doorzettingsvermogen en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hoofd technische dienst

Het arbeidsmarktperspectief van een hoofd technische dienst is goed te noemen. Wel spelen de juiste opleiding, kennis en werkervaring een belangrijke rol binnen het beroep, omdat dit voor de meeste werkgevers belangrijk is. In de meeste gevallen zal een hoofd technische dienst minimaal over een passende opleiding moeten beschikken. De doorgroeimogelijkheden van een hoofd technische dienst zijn sterk afhankelijk van de werkgever, de branche waarbinnen je werkzaam bent en je eigen competenties. Aangezien het beroep hoofd technische dienst al een hogere functie betreft kan het doorgroeien lastig zijn, afhankelijk van de werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hoofd technische dienst

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden voor het beroep hoofd technische dienst, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden en instellingen werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een hoofd technische dienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden. Als het om een functie gaat met grote verantwoordelijkheden is een hoger salaris binnen dit beroep denkbaar.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Hoofd technische dienst

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hoofd technische dienst bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl