Hoofd technische dienst

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een hoofd technische dienst is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, die voornamelijk te maken hebben met technische werkzaamheden, mogelijke problemen en onderhoudswerkzaamheden die voor kunnen komen binnen een organisatie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een hoofd technische dienst het beste omschrijven als het onderhouden en/of repareren van installaties en machines, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van installaties en machines. Een hoofd technische dienst zal ook verantwoordelijk zijn voor preventieve onderhoudswerkzaamheden om mogelijke problemen juiste te voorkomen. Het beroep of de functie hoofd technische dienst komt over het algemeen alleen voor bij middelgrote en grote bedrijven, zoals in de industrie, bij recreatieparken, bij kantoorcomplexen, bij overheden en bij scholengemeenschappen. Als bedrijven of overheden een hoofd technische dienst aangesteld hebben stuurt het hoofd technische dienst over het algemeen één of meerdere andere medewerkers aan, zoals de servicemedewerkers gebouwen. Het beroep hoofd technische dienst kan ook gezien worden als een beroep op managementniveau, afhankelijk van de organisatie en specifieke taakomschrijving als hoofd technische dienst. Het beroep of de functie hoofd technische dienst moet dus over het algemeen gezien worden als een managementfunctie, waarbinnen het ook kan voorkomen dat het hoofd technische dienst zelf verantwoordelijk is voor uitvoerende werkzaamheden. Dit kan per werkgever verschillen, omdat dit meestal met de omvang van de organisatie te maken heeft.

Het beroep of de functie hoofd technische dienst behoort over het algemeen toe tot de facilitaire branche, waardoor deze functie binnen de praktijk ook kan voorkomen als het beroep facilitair manager. Het niet ongebruikelijk dat grote bedrijven, overheden of instellingen een apart hoofd technische dienst aanstellen, omdat het meestal specifieke werkzaamheden betreft die om bepaalde kennis vragen die niet meteen met de facilitaire branche te maken hebben. Het is dus niet zo dat je als hoofd technische dienst werkzaam hoeft te zijn binnen de facilitaire dienstverlening. De functie komt binnen de meeste branches voor. De inhoud van het beroep kan per branche verschillen, maar het werk heeft wel altijd met techniek te maken. Als hoofd technische dienst stuur je meestal meerdere andere medewerkers aan die men ook wel servicemedewerkers gebouwen of facilitair medewerkers noemt. De servicemedewerkers gebouwen werken dus onder het gezag van het hoofd technische dienst of de facilitair manager. Als hoofd technische dienst moet je over leidinggevende capaciteiten beschikken en communicatief sterk onderlegd zijn.

Belang van een hoofd technische dienst

Het aanstellen van een goede hoofd technische dienst is erg belangrijk voor bedrijven, overheden en instellingen, omdat het hoofd technische dienst over specifieke kennis beschikt die problemen preventief kan voorkomen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een groot vakantiepark met honderden vakantiehuizen die verhuurd worden. Binnen deze vakantiehuizen zijn diverse technische installaties aanwezig zoals vloerverwarming, cv-ketels, wasmachines en vaatwassers, die goed moeten werken zodat gasten geen problemen ondervinden. Het is het hoofd technische dienst die er in dit geval voor moet zorgen dat alle technische installaties naar behoren functioneren. Dit kan inhouden dat de hoofd technische dienst er zorg voor draagt dat alle installaties of apparaten jaarlijks gekeurd worden, zodat er geen onverwachtse storingen kunnen optreden.

Een ander voorbeeld kan zijn het tijdig inkopen van bepaalde onderdelen die regelmatig stuk gaan. Denk bijvoorbeeld aan wasmachines of aan ketels waarvan bekend is dat bepaalde onderdelen vaak stuk gaan. Door het bijhouden van een goede voorraadadministratie zijn simpele gebreken snel te repareren, omdat het probleem bekend is bij het hoofd technische en er voldoende onderdelen voorradig zijn. Daarnaast kan een hoofd technische dienst andere zaken preventief laten controleren zodat er geen problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig controleren van de goten op mogelijke verstoppingen of aan het tijdig inspecteren van aanwezige meubels op mogelijke slijtage als het om vakantiehuisjes gaat. Zoals eerder omschreven kan een hoofd technische dienst voor diverse werkgevers werkzaam zijn en kunnen de werkzaamheden per organisatie verschillen.

Wat doet de hoofd technische dienst allemaal

In eerste instantie stuurt het hoofd technische dienst andere medewerkers aan die technische onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast is de hoofd technische dienst meestal verantwoordelijk voor alle zaken die met preventie en correctief onderhoud aan installaties te maken hebben. Als er nieuwe installaties gebouwd worden of als bestaande installaties aangepast worden is het ook aan het hoofd technische dienst om dit proces te begeleiden. Omdat het hoofd technische dienst over het algemeen een manager is behoren ook algemene managementtaken tot de verantwoordelijkheden van het hoofd technische dienst. Denk hierbij aan het voeren van functioneringsgesprekken, administratieve werkzaamheden, het opstellen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en aan het regelmatig overleggen met de directie. Ook kan het voorkomen dat het hoofd technische dienst een extra verantwoordelijkheid heeft als bedrijfshulpverlener. Andere werkzaamheden kunnen zijn het inkopen van goederen of installaties en het bijhouden van de voorraad.

Technische dienst luchtvaartpolitie:

Beroep hoofd technische dienst:

Opleidingen tot hoofd technische dienst

Wie een carrière ambieert als hoofd technische dienst kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Facility Management. Binnen de Hbo-opleiding Facility Management is er onder andere aandacht voor organisatiekunde, bedrijfseconomie en communicatie. Een andere Hbo-opleiding is ook prima denkbaar, omdat de functie van het beroep hoofd technische dienst qua inhoud kan verschillen per branche en werkgever. Het is denkbaar dat een Hbo-opleiding Bouwkunde of bijvoorbeeld de Hbo-opleiding Werktuigbouwkunde binnen bepaalde branches beter past dan de Hbo-opleiding Facility Management.

Bedrijven waar een hoofd technische dienst werkzaam kan zijn

Als hoofd technische dienst kan je voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn op verschillende manieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoofd technische dienst die werkzaam is voor een fabriek, hotel, recreatiepark, of aan een hoofd technische dienst die werkzaam is binnen een kantoorgebouw. Het beroep hoofd technische dienst komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere organisaties. Zoals eerder omschreven kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden, afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Competenties hoofd technische dienst

Omdat je als hoofd technische dienst werkzaam bent als manager is de belangrijkste competentie dat je over algemene managementvaardigheden beschikt. Daarnaast spelen communicatie en inzicht een belangrijke rol binnen het beroep, zodat mogelijke problemen snel en adequaat opgelost worden. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden als hoofd technische dienst kan het ook belangrijk zijn dat een hoofd technische dienst aangemerkt kan worden als ingenieur, technicus en allround monteur. Dit is wel afhankelijk van de soort werkzaamheden en het opleidingsniveau als hoofd technische dienst. Een andere belangrijke competentie als hoofd technische dienst is dat een hoofd technische dienst beschikt over commerciële vaardigheden, omdat een hoofd technische dienst ook te maken krijgt met externe bedrijven. In dat opzicht kan een hoofd technische dienst ook aangemerkt worden als onderhandelaar en contractmanager. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, leervermogen, flexibiliteit, leiderschap, doorzettingsvermogen en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hoofd technische dienst

Over het algemeen is het arbeidsmarktperspectief voor het beroep hoofd technische dienst goed te noemen. Wel speelt de juiste opleiding, kennis en werkervaring meestal een grote rol binnen dit beroep, omdat dit voor de meeste werkgevers belangrijk is. Dit beroep zal in de meeste gevallen minimaal om een Hbo-opleiding vragen en enkele jaren werkervaring. De doorgroeimogelijkheden als hoofd technische dienst zijn sterk afhankelijk van de werkgever, de branche waarbinnen je werkzaam bent en je eigen competenties. Aangezien het beroep hoofd technische dienst al een hogere functie betreft kan het doorgroeien lastig zijn, afhankelijk van de werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hoofd technische dienst

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden voor het beroep hoofd technische dienst, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden en instellingen werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een hoofd technische dienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden. Als het om een functie gaat met grote verantwoordelijkheden is een hoger salaris binnen dit beroep niet ondenkbaar.

Mijnzzp.nl