Rioolinspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een rioolinspecteur is verantwoordelijk voor het inspecteren van riool- en leidingstelsels. Daarnaast kan een rioolinspecteur verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden zoals het reinigen van riool- en leidingstelsels en het uitvoeren van kleine reparaties. De kerntaak van een rioolinspecteur is echter het inspecteren van riool- en leidingstelsels. Het is voor opdrachtgevers zoals gemeentes erg belangrijk om precies te weten hoe de conditie is van de riolering binnen hun gemeente. Een rioolinspecteur werkt over het algemeen met een robot die voorzien is van een camera. Deze robotcamera kan vanuit een speciale wagen door de riolering gereden worden, zodat de rioolinspecteur precies kan zien in welke conditie een riolering verkeert. Deze beelden worden samen met een inspectierapport en eventueel advies overhandigd aan de opdrachtgever, zodat deze precies weet of en wanneer er actie nodig zal zijn. Veel voorkomende problemen met betrekking tot rioleringen zijn vuilophopingen zoals door vet, wortelgroei of bijvoorbeeld verzakkingen. Ook lekkages bij verbindingen komt regelmatig voor. Het is de rioolinspecteur die de conditie van de riolering zal onderzoeken en beoordelen. De werkzaamheden van een rioolinspecteur zijn verder niet echt moeilijk, echter moet een rioolinspecteur wel over de juiste opleidingen beschikken. Daarnaast betreft het beroep rioolinspecteur een verantwoordelijk beroep, omdat het op de juiste manier inspecteren van rioleringen erg belangrijk is. Het is mogelijk dat een rioolinspecteur ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden, afhankelijk van de opdracht en werkgever. Zoals eerder omschreven kan een rioolinspecteur ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van kleine reparaties. Binnen Nederland zijn veel verschillende bedrijven actief op het gebied van het inspecteren van rioleringsstelsels. Preventief onderhoud is belangrijk wanneer we het hebben over rioleringen.

Een rioolinspecteur is dus een rioleringsspecialist die specifiek verantwoordelijk is voor het controleren van rioleringen en leidingstelsels. De werkzaamheden van een rioolinspecteur zijn verder niet heel moeilijk, maar vragen wel om professionaliteit omdat opdrachtgevers aan de hand van het inspectierapport op de juiste manier moeten kunnen bepalen of er actie ondernomen moet worden. Rioleringen behoren toe tot de infrastructuur en maken onderdeel uit van een rioolstelsel. Een rioolstelsel kan alleen goed functioneren als het werkt zoals het behoort te werken. Ook verstoppingen kunnen uiteindelijk problemen opleveren. Rioolinspecties worden dan ook niet alleen uitgevoerd om te beoordelen of een riool vervangen moet worden. Rioolinspecties worden juist preventief uitgevoerd om vroegtijdig problemen te kunnen voorkomen. Dit is belangrijk, omdat het vervangen van rioleringen kostbaar is.

Leidingsinspectie

Leidingsinspectie worden over het algemeen uitgevoerd vanuit een rioolput of vanuit een inspectieput. Een rioolinspecteur zal door middel van een videocamera en/of een fotocamera het riool inspecteren en het uiteindelijke inspectierapport overhandigen aan de gemeente. Een andere manier van inspecteren kan uitgevoerd worden door middel van gekleurde rook om foutieve huisaansluitingen op te sporen. Een foutieve aansluitingen kan bijvoorbeeld een toilet zijn die op de riolering van de hemelwaterafvoer is aangesloten.

Rioleringen controleren

Rioleringen moeten preventief gecontroleerd worden, omdat rioleringen niet eeuwig meegaan. Rioleringen kunnen verzakken waardoor uiteindelijk scheuren kunnen ontstaan. Ook kunnen wortels van bomen doorgroeien in de riolering waardoor schade en verstoppingen ontstaan. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van rioleringen die dus gecontroleerd worden door gespecialiseerde rioleringsbedrijven. Omdat het vervangen van rioleringen over het algemeen kostbaar is voor gemeentes zal een gemeente een riolering alleen vervangen als dit niet anders kan. Door het uitvoeren van preventie inspecties kunnen grote kosten voorkomen worden.

Wat doet een rioolinspecteur:

Beroep rioolinspecteur:

Opleidingen tot rioolinspecteur

Wie een carrière ambieert als rioolinspecteur zal in de meeste gevallen moeten beschikken over een technische Mbo-opleiding op niveau vier. Een rioolinspecteur is dan ook aan te merken als een technicus. Daarnaast zal een rioolinspecteur moeten beschikken over het diploma visuele inspectie riolering. Het diploma visuele inspectie riolering moet gezien worden als een korte opleiding of cursus die ongeveer twee dagen in beslag zal nemen. Tijdens deze opleiding leert de aankomend rioolinspecteur alles over het uitvoeren van visuele inspectie, het nut van inspectie en het waarborgen van de kwaliteit met betrekking tot inspecties. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een rioolinspecteur werkzaam kan zijn

Een rioolinspecteur is over het algemeen werkzaam voor een rioleringsbedrijf, dat in de meeste gevallen ook andere werkzaamheden uitvoert zoals het ontstoppen van rioleringen. In de meeste gevallen zal een rioleringsbedrijf in opdracht werken voor een gemeente of waterschap. Daarnaast kan een rioolinspecteur in opdracht werken van een ingenieursbureau, dat betrokken is bij rioleringswerkzaamheden.

Competenties rioolinspecteur

De belangrijkste competentie van een rioolinspecteur is dat hij of zij beschikt over technisch inzicht. Daarnaast mag van een rioolinspecteur verwacht worden dat hij of zij met computers en andere technische apparatuur kan werken. Omdat een rioolinspecteur in veel gevallen zelfstandig werkt moet hij of zij flexibel zijn en over een zelfstandige werkhouding beschikken. Ook communicatie in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een rioolinspecteur in de meeste gevallen te maken heeft met de opdrachtgever en leidinggevende. Algemeen belangrijke woorden voor een rioolinspecteur zijn presteren, verantwoordelijkheidsgevoel, inzicht, motivatie, plannen, organiseren, veiligheid en klantgericht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rioolinspecteur

Het arbeidsmarktperspectief als rioolinspecteur is over het algemeen redelijk te noemen. Er worden veel rioleringen geïnspecteerd, echter betreft het wel een specifiek beroep waarvoor niet heel veel vacatures te vinden zijn. De doorgroeimogelijkheden als rioolinspecteur zijn verder afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Zoals eerder omschreven is het mogelijk dat een rioolinspecteur ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rioolinspecteur

Een rioolinspecteur kan onder verschillende cao's vallen, afhankelijk van de werkgever waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn, zoals de cao voor Metaal en Technische Bedrijfstakken of de cao Bouw en Infra. Een rioolinspecteur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Sewer inspector in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Kanalinspektor auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Inspector de alcantarillado en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Rioolinspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rioolinspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl