Sjorder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een sjorder is een havenmedewerker, die verantwoordelijk is voor het vastzetten en losmaken van containers en andere lading aan boord van schepen. In de meeste gevallen zal dit betrekking hebben op zeeschepen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Als sjorder ben je werkzaam binnen zeehavens en bestaan je werkzaam uit het deskundig vastzetten of losmaken van de lading. Daarnaast is een sjorder meestal verantwoordelijk voor het aansluiten en loskoppelen van containers met betrekking tot de eventuele stroomvoorziening van containers, als de lading een gekoelde inhoud heeft. Het beroep sjorder is een beroep met grote verantwoordelijkheden, omdat het de sjorders zijn, die voorkomen dat zeecontainers en andere lading tijdens het transport los kan komen en eventueel van boord valt in zee. Vooral aan boord van grote zeeschepen worden er veel verschillende containers vervoerd, waardoor het belangrijk is dat alle containers goed vastgezet zijn. Een sjorder sjort dus zeecontainers aan elkaar, zodat ze veilig vervoerd kunnen worden. Een andere benaming hiervoor is ook wel het zeevasten van lading. Zeecontainers worden door sjorders op verschillende manieren vastgezet, zoals door middel van het koppelen van de eerste zeecontainers aan het dek, het aan elkaar koppelen van de zeecontainers door middel van een schroef en door het toepassen van stangen en spanschroeven, zodat er een geheel ontstaat dat niet meer kan bewegen. Zoals eerder omschreven is het erg belangrijk dat alle zeecontainers op de juiste manier gekoppeld worden, omdat anders de lading kan gaan verschuiven op zee met alle gevolgen van dien. Het beroep sjorder zal over het algemeen niet voor iedereen geschikt zijn, omdat het beroep sjorder aan te merken is als relatief zwaar beroep. Het is mogelijk dat een sjorder ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden binnen de haven als er tijdelijk geen sjorwerkzaamheden zijn.

De werkzaamheden van een sjorder hebben veel weg van de werkzaamheden van een gebruikelijke lader binnen het transport, echter bestaat er wel een belangrijk verschil tussen de werkzaamheden, omdat een sjorder alleen verantwoordelijk is voor het sjorren van lading. Daarnaast is een sjorder alleen werkzaam aan boord van schepen en bijvoorbeeld niet werkzaam binnen een distributiecentrum, zoals dit wel het geval is bij een gewone lader. De werkzaamheden van een sjorder zijn verder niet heel moeilijk. Wel moet een sjorder beschikken over veel verantwoordelijkheidsgevoel, omdat het op de juiste manier vastzetten van de lading belangrijk is. Het verantwoordelijkheidsgevoel heeft niet alleen betrekking op de lading maar juist ook op de veiligheid, omdat er in veel gevallen een kraanmachinist actief is, die het schip aan het lossen of aan het beladen is. Om ongelukken en schade te voorkomen is er in de meeste gevallen een radioman aanwezig, die in contact staat met de kraanmachinist. Daarnaast kan het beroep sjorder aangemerkt worden als zwaar beroep, omdat de werkdruk hoog is en, omdat de weersomstandigheden niet altijd even goed zijn.

Wat doet een sjorder?

Een sjorder is een persoon die verantwoordelijk is voor het laden, lossen en veilig vastzetten van lading op schepen, vrachtwagens of treinwagons. Ze werken meestal in havens, op terminals of in logistieke bedrijven. Het belangrijkste doel van een sjorder is om ervoor te zorgen dat de lading veilig en efficiënt wordt geladen en vastgezet, zodat deze tijdens transport niet verschuift of beschadigt, raakt. Hier zijn enkele taken die een sjorder doorgaans uitvoert:

  • Laden en lossen: Sjorders zijn betrokken bij het fysiek laden en lossen van goederen op schepen, vrachtwagens of treinwagons. Ze kunnen hiervoor gebruikmaken van hijskranen, vorkheftrucks, transportbanden of handmatige methoden. Ze werken nauw samen met het scheepspersoneel, vrachtwagenchauffeurs of treinpersoneel om de lading veilig en efficiënt te verplaatsen.
  • Vastzetten van lading: Een belangrijke taak van een sjorder is het zorgvuldig vastzetten van de lading om te voorkomen dat deze tijdens het transport niet verschuiven kan. Ze maken gebruik van sjorbanden, kettingen, spanbanden, houten blokken, wiggen en andere middelen om de lading stevig te bevestigen aan de transporteenheid. Hierbij volgen ze de veiligheidsvoorschriften en internationale standaarden voor ladingzekering.
  • Inspectie van lading: Sjorders inspecteren de lading om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de vereisten en veiligheidsnormen. Ze controleren op schade, losse onderdelen, lekkages of andere afwijkingen die de veiligheid van de lading in gevaar kunnen brengen. Indien nodig rapporteren ze problemen aan de verantwoordelijke personen en nemen ze maatregelen om eventuele risico's te verhelpen.
  • Communicatie en coördinatie: Sjorders werken vaak in teamverband en communiceren effectief met andere sjorders, het transportpersoneel en het havenpersoneel. Ze coördineren de laad- en losactiviteiten, zorgen voor een efficiënte doorstroming van goederen en handhaven een goede samenwerking om de operationele doelen te bereiken.
  • Veiligheid en naleving: Sjorders zijn zich bewust van de veiligheidsvoorschriften en werken volgens de geldende veiligheidsprocedures. Ze dragen persoonlijke beschermingsmiddelen, volgen instructies met betrekking tot veilig werken en identificeren potentiële risico's tijdens het laden en lossen van de lading. Ze zijn ook op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot ladingzekering en zorgen ervoor dat ze hieraan voldoen.

Een sjorder speelt dus een cruciale rol bij het veilig en efficiënt laden, lossen en vastzetten van lading. Ze zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit en veiligheid van de goederen tijdens het transportproces.

Werken als sjorder

Zoals eerder omschreven is een sjorder niet alleen verantwoordelijk voor het vastzetten van containers. Een sjorder is ook verantwoordelijk voor het aansluiten van alle stroomkabels als het gekoelde zeecontainers betreft. Gekoelde zeecontainers moeten voorzien worden van stroom, omdat anders de inhoud zal bederven. Tijdens de zeereis zijn het de matrozen, die de gekoelde zeecontainers regelmatig controleren. Gekoelde zeecontainers worden dan ook zo geplaatst dat ze makkelijk te controleren zijn.

Diverse taken van een sjorder zijn:

  • Het aansluiten van stroomkabels.
  • Het koppelen van zeecontainers.
  • Het losmaken van zeecontainers.
  • Het vastzetten van zeecontainers.

Zeevasten van ladingen:

Opleidingen tot sjorder

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot sjorder anders dan de Mbo-opleiding Logistiek Medewerker. De Mbo-opleiding Logistiek Medewerker is niet specifiek gericht op de werkzaamheden van een sjorder, maar kan wel aangemerkt worden als een passende opleiding binnen de logistiek. Daarnaast bestaat er nog het zogenaamde ervaringscertificaat dat in dit geval voldoende zal zijn om te kunnen werken als sjorder. Het is in de praktijk denkbaar dat een sjorder helemaal niet zal beschikken over een gerichte beroepsopleiding, omdat het beroep sjorder aangemerkt kan worden als ongeschoolde arbeid. In dat geval zullen nieuwe sjorders ingewerkt worden door ervaren collega's, die aangemerkt kunnen worden als leermeester. Over het algemeen zal een sjorder wel moeten beschikken over een VCA certificaat. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een sjorder werkzaam kan zijn

Een sjorder is werkzaam binnen zeehavens en werkt in de meeste gevallen voor een sjorbedrijf. Sjorbedrijven richten zich niet alleen op het vastzetten en lossen van lading omdat de meeste sjorbedrijven ook andere werkzaamheden uitvoeren zoals het verplaatsen van containers met heftrucks. Een meer algemene benaming voor sjorder kan ook zijn havenarbeider. Het is mogelijk dat sjorders werkzaam zijn via een uitzendorganisatie.

Competenties sjorder

De belangrijkste competentie van een sjorder is inzicht met betrekking tot de algemene veiligheid, omdat de werkzaamheden van een sjorder aan te merken zijn als gevaarlijke werkzaamheden. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat goede communicatie bijdraagt aan de algemene veiligheid. Daarnaast moet een sjorder een echte doorzetter zijn, omdat de fysieke werkomstandigheden nogal eens zwaar kunnen zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, samenwerken, motivatie, energie, flexibiliteit, presteren, stressbestendigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sjorder

Het arbeidsmarktperspectief als sjorder is over het algemeen redelijk goed te noemen, afhankelijk van de economische situatie. Het aantal zeeschepen dat een haven aandoet zal in grote mate de werkgelegenheid bepalen als sjorder. Daarnaast betreft het beroep sjorder een beroep waarvoor verder geen opleidingen nodig zijn, waardoor de concurrentie groot kan zijn bij een mogelijke vacature. Er bestaan als sjorder geen echte doorgroeimogelijkheden anders dan het volgen van extra opleidingen waardoor de arbeidskansen toenemen. Het is wel denkbaar dat een sjorder kan werken als ploegbaas of als shiftleader.

Arbeidsvoorwaarden en salaris sjorder

Een sjorder zal in de meeste gevallen onder de cao sjorbedrijven vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn, afhankelijk van de werkgever. Als sjorder werk je over het algemeen in ploegendiensten en kan je ook tijdens de avonduren, in de nacht en in het weekend werkzaam zijn. Een sjorder zal over het algemeen een basismaandsalaris verdienen tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het salaris als sjorder kan wel behoorlijk oplopen omdat een sjorder diverse extra toeslagen kan ontvangen met betrekking tot onregelmatigheidstoeslagen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Sjorder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sjorder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl