Loods

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep loods
Werken als loods
Wat doet een loods?
Waarom een lood gebruiken
Beroepsfilm Loods:
Film: Een dag mee met een loods:
Opleidingen tot loods
Bedrijven waar een loods werkzaam kan zijn
Competenties loods
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loods
Arbeidsvoorwaarden en salaris loods
Eigen bedrijf starten als Loods
Boekhoudprogramma vergelijken Loods

Beroep loods

Een loods is een tijdelijke stuurman, die plaatselijk bekend is met het vaarwater in en rond een haven. Een loods heeft als belangrijkste taak het helpen van de kapitein om een schip veilig aan te meren in de haven. Ondanks dat de loods instructies zal geven aan de kapitein blijft de kapitein zelf verantwoordelijk voor het schip, en hoeft de kapitein de instructies wettelijk gezien niet op te volgen. Het is niet zo dat een kapitein niet zelf het schip kan aanmeren, maar het is wel zo dat een loods plaatselijk beter bekend is met de situatie in en rond de haven. Een loods zal aan boord gebracht worden van een schip door een zogenaamde loodsboot of door middel van een helikopter. Over het algemeen zijn loodsen ervaren zeelieden, die een speciale opleiding genoten hebben om als loods te mogen werken. Wel bestaat er een belangrijk verschil tussen zogenaamde certificaatloodsen en gewone loodsen. Een certificaatloods heeft een speciaal examen afgelegd, die hem extra bevoegdheden en erkenning zal geven als loods. Een certificaatloods is een loods, die ook mag werken op zee. Een niet gecertificeerde loods mag dit niet. Niet gecertificeerde loodsen werken meestal niet op zee, maar voeren hun werkzaamheden uit op binnenwateren, zoals bij riviermondingen. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden van een loods kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden, zoals de benaming slikloods, rivierloods en havenloods. Als loods heb je te maken met zeer grote verantwoordelijkheden, omdat ongelukken met schepen niet mogen voorkomen. Een loods moet met veel verschillende zaken rekening houden, zoals de diepgang van een schip, de weersomstandigheden, de grootte van het schip en de manoeuvreerbaarheid van een schip binnen de beschikbare ruimte. Zoals eerder omschreven kan een loods op verschillende manieren werkzaam zijn. Het beroep loods moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat een loods over verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan beschikken.

Werken als loods

Een loods is dus een speciale tijdelijke stuurman, die de grote verantwoordelijkheid heeft om schepen op een veilige manier in de haven te loodsen. Een loods zal voor zijn werkzaamheden met diverse mensen communiceren, afhankelijk van het soort schip en de grootte van het schip, zoals met de kapiteins van de sleepboten en de verkeersleiding. Loodsen zijn in het leven geroepen om ongelukken met schepen en hun lading te voorkomen. Ongelukken met schepen kunnen grote gevolgen kunnen hebben, zoals het mogelijk blokkeren van de haven. In dat geval kan een haven gedurende een langere periode geblokkeerd zijn. Over het algemeen zal het al snel enkele maanden in beslag nemen voordat gespecialiseerde bergingswerkers de toegang vrij krijgen tot de haven. Om dit soort ernstige ongelukken te voorkomen maakt men dus gebruik van loodsen, die beschikken over grote plaatselijke bekendheid van het vaarwater. Daarnaast kent de loods het havengebied over het algemeen beter dan de kapitein en weet de loods precies waar het schip aangemeerd moet worden, zodat het snel gelost of beladen kan worden.

Wat doet een loods?

Een loods, ook wel bekend als een havenloods, is een ervaren maritiem officier die gespecialiseerd is in het navigeren en veilig loodsen van schepen in en uit havens, rivieren en andere waterwegen. Het hoofddoel van een loods is om de veilige en efficiënte doorgang van schepen te waarborgen, vooral in gebieden met complexe navigatie, smalle doorgangen of beperkte diepgang. Hier zijn enkele taken die een loods doorgaans uitvoert:

  • Navigatieadvies: Loodsen bieden gespecialiseerd navigatieadvies aan kapiteins en bemanningen van schepen. Ze hebben diepgaande kennis van lokale wateren, waaronder getijden, stromingen, ondiepten, bruggen en andere navigatie belemmeringen. Ze adviseren over de meest veilige en efficiënte route om een schip naar zijn bestemming te loodsen.
  • Beoordeling van de scheepsconditie: Voordat een schip een haven nadert, inspecteert de loods de conditie van het schip om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de veiligheids- en regelgevingsnormen. Ze controleren onder andere de manoeuvreerbaarheid van het schip, de werking van de communicatie- en navigatiesystemen, de staat van de anker- en manoeuvreer apparatuur, en de naleving van de relevante regelgeving.
  • Boarding en loodsen: Loodsen gaan aan boord van een schip voordat het de haven nadert. Ze worden vaak overgebracht vanaf een loodsboot die speciaal is uitgerust met de benodigde navigatieapparatuur en communicatiemiddelen. Eenmaal aan boord werken de loodsen nauw samen met de kapitein en bemanning om het schip veilig door de waterweg te manoeuvreren.
  • Veilige manoeuvres: Loodsen hebben uitgebreide kennis van de lokale waterwegen en het scheepvaartverkeer. Ze gebruiken deze kennis om veilige manoeuvres uit te voeren, zoals het binnenloodsen van een schip door smalle kanalen, het omzeilen van ondiepten of obstakels, het passeren van andere schepen en het veilig aanleggen aan een kade. Ze communiceren duidelijk met de kapitein en bemanning om ervoor te zorgen dat alle manoeuvres soepel verlopen.
  • Naleving van voorschriften: Loodsen werken in overeenstemming met de maritieme voorschriften en procedures van het betreffende land en de havenautoriteiten. Ze hebben een grondige kennis van de lokale en internationale maritieme wetten en voorschriften en zorgen ervoor dat het schip zich hieraan houdt tijdens de loods operaties.

Het werk van een loods vereist een combinatie van maritieme ervaring, technische kennis en uitstekende communicatie- en navigatievaardigheden. Ze spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid en efficiëntie van de scheepvaart binnen een havengebied.

Waarom een lood gebruiken

Loodsen worden in de eerste plaats ingezet om de veiligheid te kunnen waarborgen. Een andere belangrijke reden dat havens gebruikmaken van loodsen is vanwege de snelheid. Havens hebben er economisch belang bij dat grote zeeschepen snel gelost en/of geladen worden door kraanmachinisten. Het vlot manoeuvreren draagt ook bij tot de soepele afhandeling van schepen. Een ervaren loods zal een schip nu eenmaal makkelijk kunnen aanleggen dan een onervaren kapitein of stuurman. De belangrijkste reden voor het inzetten van loodsen is en blijft wel de algemene veiligheid.

Beroepsfilm Loods:

Film: Een dag mee met een loods:

Opleidingen tot loods

Wie een carrière ambieert als loods of registerloods zal in de eerste plaats over een kapiteins- of stuurmansdiploma en de benodigde nautische ervaring moeten beschikken, voordat men kan deelnemen aan de opleiding tot registerloods (Master in Maritime Piloting (OTR:MMP)) van ongeveer veertien maanden. Tijdens deze opleiding krijg je theorielessen, praktijklessen en zal je ook oefenen in een simulator. Op de website van het Nederlandse loodswezen is meer informatie te vinden over mogelijke opleidingseisen en wat de selectieprocedure precies zal inhouden. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als zzp loods, dan is het nodig om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig werkende loods.

Bedrijven waar een loods werkzaam kan zijn

Over het algemeen is een loods in loondienst van een havenbedrijf. Er bestaan ook zelfstandige loodsen die bijvoorbeeld werkzaam zijn op binnenwateren. De meeste loodsen zijn echter werkzaam in loondienst. Een meer algemene benaming voor loods kan ook zijn de benaming havenarbeider. Zoals eerder omschreven kunnen loodsen in de praktijk op verschillende manieren werkzaam zijn.

Competenties loods

De belangrijkste competentie van een loods is je algemene vakkennis en je nautische ervaring. Daarnaast is het belangrijk dat je stressbestendig bent en dus onder grote druk kunt werken. Omdat je als loods met verschillende mensen te maken krijgt, is het belangrijk dat je communicatieve vaardigheden goed zijn, zodat er geen misverstanden ontstaan. Als een loods gebruikmaakt van een helikopter mag een loods geen last hebben van hoogtevrees. Als laatste is het belangrijk dat je besluitvaardig bent als loods en dat je over inzicht beschikt met betrekking tot de omgeving en de veiligheid. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, overwicht, controleren, waakzaamheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loods

Over het algemeen is het arbeidsmarktperspectief als loods goed te noemen. Er bestaat wel een selectieprocedure voor nieuwe loodsen en er zijn redelijk veel mensen die loods willen worden, waardoor de kansen op werk als loods vrij minimaal zijn. Als loods zijn er geen echte doorgroeimogelijkheden, maar kan een leidinggevende baan tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris loods

De arbeidsvoorwaarden als loods zijn over het algemeen prima geregeld en vastgelegd in het cao Loodswezen. Wat een loods precies verdient, is lastig aan te geven, omdat een loods ook met onregelmatigheidstoeslagen te maken krijgt. Een loods in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 5000 en 8000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Loods

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Loods, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Loods

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Loods bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Loods.

Mijnzzp.nl