Loods

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Loods?

Een loods is een tijdelijke stuurman, die plaatselijk bekend is met het vaarwater in en rond een haven. Een loods heeft als belangrijkste taak het helpen van de kapitein om een schip veilig aan te meren in de haven. Ondanks dat de loods instructies zal geven aan de kapitein blijft de kapitein zelf verantwoordelijk voor het schip, en hoeft de kapitein de instructies wettelijk gezien niet op te volgen. Het is niet zo dat een kapitein niet zelf het schip kan aanmeren, maar het is wel zo dat een loods plaatselijk beter bekend is met de situatie in en rond de haven. Een loods zal aan boord gebracht worden van een schip door een zogenaamde loodsboot of door middel van een helikopter. Over het algemeen zijn loodsen ervaren zeelieden, die een speciale opleiding genoten hebben om als loods te mogen werken. Wel bestaat er een belangrijk verschil tussen zogenaamde certificaatloodsen en gewone loodsen. Een certificaatloods heeft een speciaal examen afgelegd, die hem extra bevoegdheden en erkenning zal geven als loods. Een certificaatloods is een loods, die ook mag werken op zee. Een niet gecertificeerde loods mag dit niet. Niet gecertificeerde loodsen werken meestal niet op zee, maar voeren hun werkzaamheden uit op binnenwateren, zoals bij riviermondingen. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden van een loods kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden, zoals de benaming slikloods, rivierloods en havenloods. Als loods heb je te maken met zeer grote verantwoordelijkheden, omdat ongelukken met schepen niet mogen voorkomen. Een loods moet met veel verschillende zaken rekening houden, zoals de diepgang van een schip, de weersomstandigheden, de grootte van het schip en de manoeuvreerbaarheid van een schip binnen de beschikbare ruimte. Zoals eerder omschreven kan een loods op verschillende manieren werkzaam zijn. Het beroep loods moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat een loods over verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan beschikken.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Loods

Wat is het salaris en tarief van een Loods? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Loods in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Loods

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Loods bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl