Veearts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een veearts is een dierenarts die gespecialiseerd is in het behandelen en verzorgen van vee zoals koeien, varkens, schapen en geiten. Ook andere diersoorten zoals pluimvee kunnen door een veearts behandeld worden, zoals kippen, kalkoenen, parelhoenen, ganzen en eenden. Paarden en ezels worden soms ook door een veearts behandeld maar kunnen ook behandeld worden door een dierenarts. Een veearts behandelt niet alleen ziek vee maar kan ook preventieve handelingen uitvoeren om ziektes te voorkomen. De term veearts is vandaag de dag wel steeds meer aan het verdwijnen, omdat men steeds vaker spreekt van dierenarts. De beroepen veearts en dierenarts verschillen inhoudelijk wel van elkaar , omdat een veearts over het algemeen niet te maken zal hebben met gezelschapsdieren. Daarnaast is het zo dat een veearts in de meeste gevallen gespecialiseerd zal zijn binnen bepaalde veesoorten, zoals herkauwers. Een veearts zal over het algemeen geen gezelschapsdieren behandelen zoals honden, katten en konijnen. Een veearts komt voor zijn of haar werkzaamheden veel op boerderijen, kinderboerderijen, veehouderijen en bijvoorbeeld op varkenshouderijen. Een veearts is dus gespecialiseerd in diergeneeskunde met betrekking tot vee. Zoals eerder omschreven komt de term veearts steeds minder voor, echter is het wel zo dat het behandelen van een vee voorbehouden is aan gespecialiseerde veeartsen c.q. dierenartsen.

De diverse taken die een veearts allemaal kan uitvoeren zijn onder andere het inenten van vee, het opereren van vee, het steriliseren van vee, het helpen bij geboortes, het afmaken van vee, het voorschrijven van medicijnen, het toedienen van medicijnen en het geven van advies aan veehouders. Het geven van advies als veearts is natuurlijk heel breed maar kan bijvoorbeeld het adviseren zijn op het gebied van voer voor het vee, de leefomgeving en andere preventieve maatregelen om het vee gezond te houden.

Verschil tussen een veearts en dierenarts

Het belangrijke verschil tussen een veearts en een dierenarts is dat de dierenarts alle dieren mag behandelen en een veearts gespecialiseerd kan zijn in bepaalde diersoorten zoals rundvee en varkens. Een veearts zal dan ook geen gezelschapsdieren behandelen of verzorgen wanneer deze daar niet bevoegd voor is. Ook is het behandelen van vee emotioneel gezien vaak anders als het behandelen van gezelschapsdieren omdat er met vee meestal een minder hechte band is dan met reguliere gezelschapsdieren en deze dan ook meer zakelijk gezien zullen worden. Dit betekent natuurlijk niet dat er voor vee minder gezorgd hoeft te worden maar emotioneel gezien zal er wel een groot verschil zijn met gezelschapsdieren. Overigens bestaan er wel degelijk landbouwhuisdieren die ook gezien kunnen worden als gezelschapsdieren zoals bijvoorbeeld paarden. De term landbouwhuisdier geeft aan dat we spreken van een dier dat vanuit een economisch oogpunt gehouden zal worden.

Veearts is een zwaar beroep:

Beroep veearts:

Opleidingen tot veearts

Om als veearts te kunnen werken zal men de universitaire opleiding diergeneeskunde in Utrecht moeten volgen en afronden. In Nederland kan je alleen in Utrecht terecht voor de opleiding dierengeneeskunde en nergens anders. Met de afgeronde opleiding dierengeneeskunde kan je verschillende richtingen op, zoals de richting gezelschapsdieren, paarden of landbouwhuisdieren. De voltijds opleiding  duurt over het algemeen zes jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Wel is het zo dat er zeer veel belangstelling is voor de opleiding dierengeneeskunde en de beschikbare plaatsen zeer beperkt zijn. Als veearts is het belangrijk te beseffen dat je nooit uitgeleerd zal zijn. Via de volgende link is meer informatie te vinden over het beroep veearts.

Bedrijven waar een veearts werkzaam kan zijn

Als veearts kan je werkzaam zijn in je eigen praktijk of in loondienst. Echter is het met een afgeronde opleiding dierengeneeskunde ook prima mogelijk om les te geven of voor de overheid werkzaam te zijn. Met de opleiding dierengeneeskunde kan je dus verschillende richtingen op en hoef je geen veearts te worden. Ook op het gebied van onderzoek zijn er voldoende mogelijkheden.

Competenties veearts

Als veearts is je belangrijkste competentie natuurlijk het welzijn van dieren en hun verzorging. Maar ook het adviseren van cliënten met betrekking tot hun vee behoort zeker tot je taken. Als veearts is het ook erg belangrijk om beslissingen te kunnen en te durven nemen die soms niet makkelijk zullen zijn. Het beroep veearts kan dan ook soms emotioneel gezien zwaar zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veearts

Als veearts ben je doorgaans werkzaam als zelfstandig ondernemer en minder vaak in loondienst. Er zijn dan ook voor een veearts niet veel banen beschikbaar in loondienst. Wel is het denkbaar dat je na je opleiding een andere richting opgaat die wellicht in loondienst wel vaker voor zal komen zoals het beroep docent of onderzoeker. De doorgroeimogelijkheden als veearts moeten gezien worden als het opbouwen van een succesvolle praktijk. Met de afgeronde opleiding dierengeneeskunde zijn er over het algemeen voldoende doorgroeimogelijkheden omdat je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris veearts

Een veearts werkt doorgaans veel in de avonduren of in het weekend met afwisselende diensten. De werktijden als dierenarts houden niet op als de klok vijf uur slaat. Als veearts in loondienst heb je doorgaans een inkomen tussen de 2400 en 5500 euro bruto per maand. Een veearts met zijn eigen praktijk kan meer verdienen dan in loondienst, maar zal wel een drukke praktijk moeten hebben om voldoende inkomsten te hebben. Er zijn relatief veel dierenklinieken te vinden, wat het starten van je eigen kliniek lastig kan maken.

Mijnzzp.nl