Veearts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een veearts is een dierenarts die gespecialiseerd is in het behandelen en verzorgen van vee, zoals koeien, varkens, schapen en geiten. Ook andere diersoorten, zoals pluimvee, kunnen door een veearts behandeld worden, zoals kippen, kalkoenen, parelhoenen, ganzen en eenden. Paarden en ezels worden soms door een veearts behandeld maar kunnen ook behandeld worden door een dierenarts. Een veearts behandelt niet alleen ziek vee, maar kan ook preventieve handelingen uitvoeren om ziektes te voorkomen. De term veearts is tegenwoordig wel steeds meer aan het verdwijnen, omdat men steeds vaker spreekt van dierenarts. De beroepen veearts en dierenarts verschillen inhoudelijk wel van elkaar, omdat een veearts over het algemeen niet te maken heeft met gezelschapsdieren. Daarnaast is het zo dat een veearts in de meeste gevallen gespecialiseerd is binnen bepaalde veesoorten, zoals herkauwers. Een veearts zal over het algemeen geen gezelschapsdieren behandelen, zoals honden, katten en konijnen. Een veearts komt voor zijn of haar werkzaamheden veel op boerderijen, kinderboerderijen, veehouderijen en bijvoorbeeld op varkenshouderijen. Een veearts is dus gespecialiseerd in diergeneeskunde met betrekking tot vee. Zoals eerder omschreven komt de term veearts steeds minder voor, echter is het wel zo dat het behandelen van vee is voorbehouden aan gespecialiseerde veeartsen of dierenartsen. De diverse taken, die een veearts allemaal kan uitvoeren zijn onder andere het inenten van vee, het opereren van vee, het steriliseren van vee, het helpen bij geboortes, het afmaken van vee, het voorschrijven van medicijnen, het toedienen van medicijnen en het geven van advies aan veehouders. Het geven van advies als veearts is heel breed maar kan bijvoorbeeld het adviseren zijn op het gebied van voer voor het vee, de leefomgeving en andere preventieve maatregelen om het vee gezond te houden.

Een veearts is dus een dierenarts die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van vee. Als veearts heb je dan ook te maken met boeren, die vee houden. Daarnaast kan een veearts werkzaam zijn voor manegehouders, paardenfokkers, pluimveehouders en schaapherders. De inhoudelijke werkzaamheden van een veearts verschillen met de werkzaamheden van een dierenarts, omdat een veearts meestal niet te maken heeft met gezelschapsdieren. Vee betreft dieren die gehouden worden om economische redenen. Met andere woorden kan vee over het algemeen niet aangemerkt worden als huisdier. Een veehouder heeft dan ook minder snel een hechte band met dieren. Dit kan wel per diersoort en veehouder verschillen, omdat een veearts bijvoorbeeld paarden kan behandelen. Paarden kunnen ook gezien worden als vee, ondanks dat de meeste paarden niet gehouden worden voor consumptie. Een paard is een edel dier waarmee eigenaren en ruiters een grote band kunnen hebben. Het is dus niet zo dat mensen geen band kunnen hebben met vee. Ook een boer kan gehecht zijn aan koeien en/of andere dieren. Een veearts kan ook samenwerken met andere vaklieden. Denk bijvoorbeeld aan een hoefsmid of klauwenverzorger.

Verschil tussen een veearts en dierenarts

Het belangrijke verschil tussen een veearts en een dierenarts is dat de dierenarts alle dieren mag behandelen en een veearts gespecialiseerd kan zijn in bepaalde diersoorten zoals rundvee en varkens. Een veearts zal dan ook geen gezelschapsdieren behandelen of verzorgen wanneer deze daar niet bevoegd voor is. Ook is het behandelen van vee emotioneel gezien vaak anders als het behandelen van gezelschapsdieren omdat er met vee meestal een minder hechte band is dan met gewone gezelschapsdieren en deze dan ook meer zakelijk gezien zullen worden. Dit betekent natuurlijk niet dat er voor vee minder gezorgd hoeft te worden maar emotioneel gezien zal er wel een groot verschil zijn met gezelschapsdieren. Overigens bestaan er wel degelijk landbouwhuisdieren die ook gezien kunnen worden als gezelschapsdieren zoals paarden. De term landbouwhuisdier geeft aan dat we spreken van een dier dat vanuit een economisch oogpunt gehouden zal worden.

Wat doet een veearts:

Beroep veearts:

Opleidingen tot veearts

Om als veearts te kunnen werken zal men de universitaire opleiding diergeneeskunde in Utrecht moeten volgen en afronden. In Nederland kan je alleen in Utrecht terecht voor de opleiding dierengeneeskunde en nergens anders. Met de afgeronde opleiding dierengeneeskunde kan je verschillende richtingen op, zoals de richting gezelschapsdieren, paarden of landbouwhuisdieren. De voltijds opleiding duurt over het algemeen zes jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Wel is het zo dat er zeer veel belangstelling is voor de opleiding dierengeneeskunde en de beschikbare plaatsen zeer beperkt zijn. Als veearts is het belangrijk te beseffen dat je nooit uitgeleerd zal zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Via de volgende link is meer informatie te vinden over het beroep veearts. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een veearts werkzaam kan zijn

Als veearts kan je werkzaam zijn in je eigen praktijk als ondernemer of werkzaam zijn in loondienst. Daarnaast kan een veearts werkzaam zijn voor onderzoeksinstellingen of werkzaam zijn voor overheidsdiensten. Met de opleiding dierengeneeskunde kan je dus verschillende richtingen op en hoef je dus niet werkzaam te zijn als veearts binnen een dierenkliniek. Ook op het gebied van onderzoek zijn er voldoende mogelijkheden. Een ander voorbeeld is het les geven op school.

Competenties veearts

Als veearts is je belangrijkste competentie het welzijn van dieren en hun verzorging. Maar ook het adviseren van veehouders met betrekking tot hun vee moet aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat een veearts met veel verschillende veehouders te maken krijgt moet een veearts over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook de juiste motivatie mag niet ontbreken als veearts, omdat het werken als veearts soms ook redelijk zwaar is. Als veearts is het ook belangrijk om beslissingen te nemen, die soms niet makkelijk zijn. Omdat redelijk veel veeartsen werkzaam zijn als ondernemer moet een veearts ook over ondernemingsvaardigheden beschikken. In dat opzicht kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn onderzoeken, samenwerken, veterinair handelen, passie, energie, plannen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veearts

Het arbeidsmarktperspectief van een veehouder is over het algemeen goed te noemen. Het bedrijfsleven en de overheid zitten over het algemeen te springen om goed opgeleide veeartsen. Wel is het zo dat de meeste veeartsen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Met andere woorden kan het arbeidsmarktperspectief per specifieke functie wel verschillen. De doorgroeimogelijkheden van een veearts moeten gezien worden in het opbouwen van een succesvolle praktijk. Met de afgeronde opleiding dierengeneeskunde zijn er over het algemeen voldoende doorgroeimogelijkheden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Daarnaast kan een veearts zich verder specialiseren tot bijvoorbeeld veterinair chirurg. Ook het promoveren als wetenschapper behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris veearts

Een veearts werkt doorgaans veel in de avonduren of in het weekend met afwisselende diensten. De werktijden als dierenarts houden niet op als de klok vijf uur slaat. Als veearts in loondienst heb je doorgaans een inkomen tussen de 3000 en 5500 euro bruto per maand. Een veearts met zijn eigen praktijk kan meer verdienen dan in loondienst, maar zal wel een drukke praktijk moeten hebben om voldoende inkomsten te hebben. Er zijn relatief veel dierenklinieken te vinden, wat het starten van je eigen kliniek lastig kan maken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Veearts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Veearts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl