Dierenartsspecialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep dierenartsspecialist
Studeren en werken als dierenartsspecialist
Verschil dierenarts en dierenartsspecialist
Taken van een dierenartsspecialist:
Wat doet een dierenartsspecialist:
Veterinaire specialisten:
Opleidingen tot dierenartsspecialist
Bedrijven waar een dierenartsspecialist werkzaam kan zijn
Competenties dierenartsspecialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dierenartsspecialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris dierenartsspecialist
Eigen bedrijf starten als Dierenartsspecialist
Boekhoudprogramma vergelijken Dierenartsspecialist

Beroep dierenartsspecialist

Een dierenartsspecialist is een persoon die na de studie voor dierenarts een aanvullende studie heeft gedaan tot dierenarts-specialist. Er zijn verschillende specialisaties te onderscheiden, variërend van interne geneeskunde tot tandheelkunde en van neurologie tot oncologie. Ook gedrag, oogheelkunde, chirurgie en cardiologie behoren tot de specialisaties. Een dierenartsspecialist is dus bekwaam binnen een van deze specialisaties en heeft daarbij kennis van een bepaald diergeneeskundig gebied. Een dierenartsspecialist dient voor de uitoefening van het beroep bij te blijven als het gaat om de wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat is belangrijk om op de hoogte te blijven van onder meer de nieuwste behandelmethoden en kennis te hebben van de methoden die in het beste resultaat voorzien. Een dierenartsspecialist werkt op dagelijkse basis met dieren binnen de eigen specialisatie. Bijvoorbeeld om medische problemen of gedragsproblemen te herkennen en ervoor te zorgen dat daar een aansluitende behandeling op volgt. Een dierenartsspecialist heeft door de wetenschappelijke kennis en specialisatie de mogelijkheid om ook zeldzame problemen bij dieren te herkennen. Bovendien vallen problemen door de kennis sneller op en is er dus ook sneller een effectieve behandelmethode in te zetten. Het komt voor dat een dierenspecialist binnen een kliniek samenwerkt met collega’s die over een andere specialisatie in de diergeneeskunde beschikken. Overigens staan de aan veterinaire specialisten verbonden dierenartsen bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde geregistreerd en/of bij een van de Europese Specialisten Colleges. In de laatste situatie is het toegestaan om de titel diplomate te voeren. Deze titel staat dan voor: houder van een diploma.

Studeren en werken als dierenartsspecialist

Een dierenartsspecialist is dus als een dierenarts aan te merken die over een aanvullende studie beschikt met een specialisatie binnen de diergeneeskunde. Dat is te vergelijken met een reguliere arts die een aanvullende opleiding heeft gevolgd tot medisch specialist. Daarbij valt er te denken aan medisch specialisten in de vorm van chirurgen en medisch oncologen net als aan een neuroloog of aan een cardioloog, maar dan gericht op dieren. Zo kan een dierenartsspecialist zich ook in de tandheelkunde van dieren gespecialiseerd hebben, wat te vergelijken is met een tandarts voor mensen. Een dierenarts kan zich dus net als een gewone arts specialiseren tot medisch specialist. Dat geldt overigens ook voor veeartsen die een specialisatie hebben op het gebied van bijvoorbeeld koeien, varkens en pluimvee. In dat kader komt een dierenartsspecialist ook in aanmerking met onder meer melkveehouders, pluimveehouders en varkenshouders. Overigens valt er bij een medische specialisatie binnen de diergeneeskunde ook te denken aan het diagnosticeren van problemen bij honden en katten en daar een behandelmethode op af te stemmen. Deze huisdieren kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met allergieën, waardoor er huidproblemen ontstaan. Bij een samenwerking in een kliniek met verschillende dierspecialisten is er een voordeel indien er zich een complexe medische situatie voordoet bij dieren. In dat geval is er namelijk een samenwerking tussen de medische disciplines mogelijk van dierenartsspecialisten om een diagnose vast te stellen en het dier de beste behandeling te geven. Naast het diagnosticeren en bepalen van behandelmethodes kan een dierenartsspecialist zich ook met wetenschappelijk onderzoek bezighouden.

Verschil dierenarts en dierenartsspecialist

Dierenartsen hebben doorgaans algemene basiskennis als het om diergeneeskunde gaat. Een dierenartsspecialist beschikt eveneens over deze kennis, maar daarbij ook over aanvullende kennis binnen een bepaalde medische discipline. Indien een dierenarts door de ingewikkeldheid van het medische probleem geen behandelmethode of oplossing kan aandragen, is het mogelijk dat er een verwijzing naar een dierenartsspecialist volgt. Doorgaans is het namelijk zo dat er bij een medisch probleem met een dier eerst een bezoek aan de dierenarts wordt gebracht. Bij een ingewikkeld medisch probleem of zeldzame aandoening komt de dierenartsspecialist in beeld.

Taken van een dierenartsspecialist:

  • Medische problemen herkennen.
  • Diagnose stellen.
  • Behandelmethode bepalen.
  • Wetenschappelijk onderzoek.
  • Samenwerken.
  • Medisch advies geven.
  • Kennis op vakgebied bijhouden.
  • Operaties uitvoeren.

Wat doet een dierenartsspecialist:

Veterinaire specialisten:

Opleidingen tot dierenartsspecialist

Het is alleen mogelijk om een dierenartsspecialist te worden door na de studie tot dierenarts een aanvullende opleiding te volgen. Deze opleiding tot dierenspecialist met een specialisatie binnen de diergeneeskunde neemt ongeveer vier jaar in beslag. Het is nodig om daarvoor bij een erkende opleidingsplaats aan de studie tot dierenartsspecialist deel te nemen. Na het afronden van de opleiding dienst de dierenarts een Europees examen af te leggen. Het is na het met succes afronden van deze opleiding mogelijk om een registratie te krijgen in het Nederlandse Veterinaire Specialisten Register (NVS). Vanaf het begin van de studie tot dierenarts tot en met de afronding van de opleiding tot dierenartsspecialist geldt dat er doorgaans tien jaar voor nodig zijn. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een dierenartsspecialist werkzaam kan zijn

Een dierenartsspecialist kan in allerlei soorten bedrijven of organisaties werken. Het komt vaak voor dat een dierenartsspecialist werkzaam is een gespecialiseerde dierenkliniek of in een dierenziekenhuis. Het is verder mogelijk dat een dierenartsspecialist in een laboratorium werkt of binnen de voedselindustrie werkzaam is. Zo komt het ook voor dat er sprake is van een baan bij de overheid. Vanuit de medische kennis binnen de diergeneeskundige is het ook nog mogelijk dat een dierenartsspecialist kennis overdraagt en werkzaam is als universitair docent.

Competenties dierenartsspecialist

Een dierenartsspecialist dient uiteraard over uitgebreide medische kennis binnen de diergeneeskunde te beschikken met gespecialiseerde kennis van een bepaald medisch gebied. De algemene competenties zijn niet zomaar aan te geven, want er zijn natuurlijk strikte beroepscompetenties van toepassing. In elk geval is het zo dat een onderzoekende houding van belang is en dan vooral op het gebied van dierenwelzijn en onderzoek ter bevordering van dierenwelzijn. Ook is het van belang om opmerkzaam te zijn om bijvoorbeeld medische problemen te herkennen en een diagnose te stellen. Het goed kunnen analyseren van situaties komt daarbij van pas. Het goed om kunnen gaan met dieren en empathisch vermogen zijn eveneens van belang. Dat geldt eveneens voor het kunnen samenwerken met andere dierenartsspecialisten indien de situatie dat vraagt en in het belang van de gezondheid van dieren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dierenartsspecialist

Het dierenwelzijn is belangrijk en het arbeidsmarktperspectief is dan ook goed te noemen voor dierenartsspecialisten. Een dierenartsspecialist heeft al een functie op hoog niveau en doorgroeien is dan ook niet echt aan de orde. Het is wel mogelijk dat een dierenartsspecialist die in dienst is van een dierenkliniek of bij een ander bedrijf werkt een eigen dierenkliniek of dierenziekenhuis start als specialist.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dierenartsspecialist

Het salaris van een dierenartsspecialist bevindt zich gemiddeld tussen 8.000 euro en 12.000 euro per maand. Overigens is er wat dat betreft wel een onderscheid te maken in de verdiensten per specialisatie in de diergeneeskunde. Ook de ervaring en leeftijd tellen daarin mee. De overige arbeidsvoorwaarden zijn verder afhankelijk van het bedrijf of de organisatie waar een dierenartsspecialist werkt.

Eigen bedrijf starten als Dierenartsspecialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Dierenartsspecialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Dierenartsspecialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dierenartsspecialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Dierenartsspecialist.

Mijnzzp.nl