Pluimveehouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep pluimveehouder
Werken als pluimveehouder
Verschillende pluimveebedrijven
Werken als pluimveehouder
Pluimveevleessector:
Opleidingen tot pluimveehouder
Bedrijven waar een pluimveehouder werkzaam kan zijn
Competenties pluimveehouder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pluimveehouder
Arbeidsvoorwaarden en salaris pluimveehouder
Eigen bedrijf starten als Pluimveehouder
Boekhoudprogramma vergelijken Pluimveehouder

Beroep pluimveehouder

Een pluimveehouder is een veehouder die pluimvee houdt om economische redenen. Pluimvee kan betrekking hebben op verschillende vormen van pluimvee zoals kippen, ganzen, duiven, kalkoenen, eenden, kwartels, emoes, parelhoenen en duiven. In de meeste gevallen zal een pluimveehouder kippen houden, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er verschillende soorten van pluimvee bestaan. Een pluimveehouder zal pluimvee houden voor het vlees en de eieren die hij of zij kan verkopen. Dieren zoals pluimvee die door de mens gehouden worden om hun producten, zoals het vlees en de eieren van pluimvee, worden ook wel nutsdieren genoemd. Onder de noemer nutsdieren vallen ook andere dieren die producten leveren die nuttig zijn voor de mens, zoals de wol van schapen, de melk van een koe en de honing van bijen. In de meeste gevallen behoort een pluimveehouderij toe tot de intensieve veehouderij, wat betrekking heeft op een niet grondgebonden veehouderij. Als een pluimveehouder toebehoort tot de intensieve veehouderij (niet grondgebonden veehouderij) spreekt men in veel gevallen ook wel van een legkippen-houderij. Binnen een legkippen-houderij worden kippen (hennen) gehouden voor de productie van eieren. Vrouwelijke kippen noemt men hennen en mannelijke kippen hanen. Een jong van een vogel zoals een kip noemt men weer een kuiken. Kippen zoals hennen, hanen en kuikens behoren toe tot de hoendervogels. Hoendervogels zijn grondvogels die op de grond of laag op de grond leven, nestelen en broeden. Een ander belangrijk kenmerk van hoendervogels is dat ze niet ver of hoog boven de grond vliegen.

Werken als pluimveehouder

Een pluimveehouder is dus een veehouder die om economische redenen pluimvee houdt. Kippen die gehouden worden binnen de vee-industrie noemt men ook wel legkippen, omdat ze speciaal gefokt worden om zoveel mogelijk eieren te leggen. Legkippen (hennen) kunnen per jaar ongeveer driehonderd eieren leggen en worden na ongeveer één jaar al naar het slachthuis gebracht voor het vlees. Dat hennen al na één jaar geslacht worden is, omdat ze na het eerste jaar minder eieren geven waardoor ze economisch gezien minder aantrekkelijk zijn voor pluimveehouders. Per jaar worden er wereldwijd ongeveer vijftig miljard kippen gefokt. Van deze vijftig miljard kippen worden er ongeveer zes miljard kippen gebruikt als legkip. Deze zes miljard legkippen leggen gezamenlijk ongeveer vijftig miljoen ton eieren. Binnen Nederland zijn er ongeveer 35 miljoen legkippen die jaarlijks ruim tien miljard eieren leggen. In de meeste gevallen gaat het hier om de intensieve veehouderij. Hoeveel eieren hennen precies leggen is afhankelijk van de leeftijd van de hen en leefomstandigheden van de hen, omdat deze ook van invloed zijn op het aantal eieren evenals het voer.

Verschillende pluimveebedrijven

Pluimveebedrijven houden niet alleen pluimvee voor de eieren, omdat er verschillende soorten pluimveebedrijven bestaan. Een pluimveehouderij kan ook gespecialiseerd zijn in vleeskuikens. Vleeskuikens worden alleen gefokt voor het vlees en worden over het algemeen al geslacht als ze zes weken oud zijn. Binnen Nederland zijn er ongeveer 47 miljoen vleeskuikens. Een vleeskuiken is dus een snelgroeiende kip die speciaal gefokt wordt voor de vleesproductie. Vleeskuikens zijn ook kippen, maar betreffen wel een speciaal gekruist kippenras dat als belangrijke eigenschap heeft het snel groeien en de aanwezigheid van veel borstvlees. De bekende kipfilet komt over het algemeen van een vleeskuiken en niet van een gewone kip.

Werken als pluimveehouder

In de meeste gevallen zal een pluimveehouder aangemerkt moeten worden als zelfstandig ondernemer, die verantwoordelijk is voor de algemene bedrijfsvoering. Het is dan ook prima denkbaar dat een pluimveehouder aangemerkt kan worden als operationeel manager als de pluimveehouder te maken heeft met personeel. Dit kan wel verschillen per pluimveehouderij, omdat er ook heel grote pluimveehouderijen zijn. Als ondernemer ben je over het algemeen op een brede manier werkzaam binnen de pluimveehouderij. Denk bijvoorbeeld aan opstellen van contracten, aan administratieve werkzaamheden en aan het onderhouden van contacten met voerleveranciers. Daarnaast kan een pluimveehouder in veel gevallen zelf aangemerkt worden als agrarisch medewerker, die werkzaam is op de werkvloer.

Pluimveevleessector:

Opleidingen tot pluimveehouder

Er zijn verschillende geschikte opleidingsmogelijkheden tot pluimveehouder, zoals de Mbo-opleiding veehouderij en de hbo-opleiding Dier- en veehouderij. Over het algemeen zal een zelfstandig werkende pluimveehouder ook een passende hbo-opleiding volgen, omdat een hbo-opleiding verdiept ingaat op bedrijfsvoering, management en algemene ondernemersvaardigheden, die belangrijk zijn als pluimveehouder. Het is ook denkbaar dat een pluimveehouder ook aangemerkt kan worden als varkenshouder, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Welke opleiding als pluimveehouder het beste zal passen is verder persoonlijk, omdat een pluimveehouder in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kan zijn. De meeste ondernemers die beschikken over een eigen pluimveehouderij zullen wel minimaal een passende hbo-opleiding genoten hebben, zoals de hbo-opleiding Dier- en veehouderij. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie als zelfstandig pluimveehouder.

Bedrijven waar een pluimveehouder werkzaam kan zijn

Een pluimveehouder zal over het algemeen aangemerkt moeten worden als ondernemer, die binnen een eigen pluimveehouderij werkzaam is. Dit neemt niet weg dat een pluimveehouder ook werkzaam kan zijn in loondienst, omdat de meeste pluimveehouderijen grote veehouderijen zijn, die ook gebruik kunnen maken van verschillende personeelsleden. In dat geval zal een pluimveehouder wellicht aangemerkt moeten worden als bedrijfsleider. In veruit de meeste gevallen zal een pluimveehouder aangemerkt moeten worden als zelfstandig ondernemer. Een meer algemene benaming voor pluimveehouders kan ook zijn boer.

Competenties pluimveehouder

De belangrijkste competentie van een pluimveehouder is de vakinhoudelijke kennis met betrekking tot pluimvee en alles wat daarbij komt kijken. Verantwoordelijkheidsgevoel is aan te merken als een belangrijke competentie, omdat het om dieren gaat. Omdat de meeste pluimveehouders werkzaam zijn als ondernemer moet een pluimveehouder over algemene ondernemersvaardigheden beschikken. Ondernemersvaardigheden hebben onder andere betrekking op het kunnen managen, het kunnen netwerken, communicatie en algemene financiële en administratieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, hygiëne, samenwerken, plannen, organiseren en zelfstandigheid, duurzaamheid en innovatie. Innovatie is belangrijk, omdat het blijven vernieuwen als pluimveehouder tegenwoordig belangrijk is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pluimveehouder

Arbeidsmarktperspectief als pluimveehouder is niet echt van toepassing, omdat de meeste pluimveehouders werkzaam zijn binnen hun eigen pluimveebedrijf en niet in loondienst. De doorgroeimogelijkheden als pluimveehouder moeten gezien worden in het starten van je eigen bedrijf en het uitbreiden van het pluimveebedrijf. Het starten of verder uitbreiden van een pluimveehouderij is tegenwoordig in de meeste gevallen niet heel makkelijk meer. Dit heeft onder andere te maken met de opstartkosten, investeringen en wet- en regelgeving.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pluimveehouder

Een pluimveehouder in loondienst zal doorgaans onder de cao Pluimveeverwerkende industrie vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een pluimveehouder in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Zoals eerder omschreven werken de meeste pluimveehouder niet in loondienst, maar als ondernemer.

Eigen bedrijf starten als Pluimveehouder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Pluimveehouder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Pluimveehouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pluimveehouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Pluimveehouder.

Mijnzzp.nl